Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Diệp Minh Phát

Truyện tranh Tam Quốc Thần Binh
17.393 1 76

Tam Quốc Thần Binh

Truyện tranh Thủy Hử Chiến Hồn
2.402 1 8

Thủy Hử Chiến Hồn

Truyện tranh Thuyết Anh Hùng Thùy Thị Anh Hùng
8.471 1 20

Thuyết Anh Hùng Thùy Thị Anh Hùng

Truyện tranh Khổng Tước Minh Vương
2.960 0 13 Đủ bộ

Khổng Tước Minh Vương

Truyện tranh Kiếm Thủy Hổ
1.270 1 4 Đủ bộ

Kiếm Thủy Hổ