Nếu web chậm hoặc không truy cập được có thể xem tạm tại NhatTruyen.com

Truyện tác giả Hữu Lộc Văn Hóa

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
14.247.954 18.665 88.398

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma
10.989 87 1.986

Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
7.591.973 8.400 50.413

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
4.955.622 4.543 44.716

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
3.246.054 2.165 32.176

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
3.781.228 2.135 29.735

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2
154.958 193 4.652

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
19.711.356 18.956 55.623

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên
3.764.067 3.750 51.674

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên