Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Hữu Lộc Văn Hóa

Truyện tranh Tân Nương Long Tộc
2.700 15 642

Tân Nương Long Tộc

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
20.504.182 8.922 89.746

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
16.857.072 7.490 94.523

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
28.932.195 13.315 153.786

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma
519.649 563 14.627

Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
25.046.950 24.381 123.336

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
13.090.032 9.733 71.923

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2
264.017 305 8.004

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
21.675.399 18.906 59.927

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên
4.163.149 3.684 54.844

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên