Truyện tác giả Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
7.296.833 2.070 8.212

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 4 - Huyền Thiên Tà Đế
13.429 0 37

Thần Binh Tiền Truyện 4 - Huyền Thiên Tà Đế

Truyện tranh Đại Tích Lịch
9.124 10 53

Đại Tích Lịch

Truyện tranh Tích Lịch
27.398 11 214

Tích Lịch

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên
57.717 5 166 Đủ bộ

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên

Truyện tranh Xuân Thu Mãnh Sĩ
51.668 9 283

Xuân Thu Mãnh Sĩ

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông
293.562 55 1.009

Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông

Truyện tranh Thiết Huyết Đường Lang
2.800 2 42

Thiết Huyết Đường Lang

Truyện tranh Thiết Tướng Tung Hoành
797.607 40 633 Đủ bộ

Thiết Tướng Tung Hoành

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5
414.165 42 371

Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5

Truyện tranh Túy Quyền III
18.470 0 32

Túy Quyền III

Truyện tranh Hoàng Triều Quân Lâm
186.027 27 107 Đủ bộ

Hoàng Triều Quân Lâm

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 6 - Hồng Vũ Đại Đế
158.371 5 100

Thiên Tử Truyền Kỳ 6 - Hồng Vũ Đại Đế

Truyện tranh Mỹ Nữ Đặc Công 001
31.743 10 53

Mỹ Nữ Đặc Công 001

Truyện tranh Xuân Thu Chiến Hùng
509.740 4 302

Xuân Thu Chiến Hùng

Truyện tranh Hoàng Giả Chi Lộ
62.290 0 57 Đủ bộ

Hoàng Giả Chi Lộ

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản
410.683 3 286

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long
201.925 1 134 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long

Truyện tranh Thần Chưởng
18.628 0 26 Đủ bộ

Thần Chưởng

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 2 - Tần Vương Doanh Chính
80.889 1 86 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 2 - Tần Vương Doanh Chính

Truyện tranh Đông Phương Chân Long
128.592 1 154 Đủ bộ

Đông Phương Chân Long

Truyện tranh Anh Hùng Xạ Điêu
131.221 6 140

Anh Hùng Xạ Điêu

Truyện tranh Thần Điêu Hiệp Lữ
168.930 15 181

Thần Điêu Hiệp Lữ

Truyện tranh Biên Hoang Truyền Thuyết
16.380 0 26

Biên Hoang Truyền Thuyết

Truyện tranh Thần Châu Kỳ Hiệp
20.829 1 40 Đủ bộ

Thần Châu Kỳ Hiệp

Truyện tranh Thần Binh Ngoại Truyện
14.986 4 12

Thần Binh Ngoại Truyện

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
502.803 14 349 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Truyện tranh Vương Phong Lôi 1
38.981 0 64 Đủ bộ

Vương Phong Lôi 1

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 3 - Loạn Thế Anh Hùng thiên
14.350 0 23

Thần Binh Tiền Truyện 3 - Loạn Thế Anh Hùng thiên

Truyện tranh Long Hổ Môn - Võ Công Đại Toàn
15.989 1 34

Long Hổ Môn - Võ Công Đại Toàn

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ II
147.751 0 133

Thần Binh Huyền Kỳ II

Truyện tranh Long Hổ Ngũ Thế
3.592 1 7

Long Hổ Ngũ Thế

Truyện tranh Ngoại Truyện Thần Binh
7.597 0 13

Ngoại Truyện Thần Binh

Truyện tranh 001
8.887 0 19

001

Truyện tranh Huấn Luyện Địa Ngục
1.845 1 2

Huấn Luyện Địa Ngục

Truyện tranh Vương Phong Lôi I
79.607 2 100 Đủ bộ

Vương Phong Lôi I