Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
7.677 7 73

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Thần Binh 5
10.389 3 73

Thần Binh 5

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
10.418.894 2.996 11.689

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 4 - Huyền Thiên Tà Đế
18.139 1 56

Thần Binh Tiền Truyện 4 - Huyền Thiên Tà Đế

Truyện tranh Đại Tích Lịch
10.498 10 51

Đại Tích Lịch

Truyện tranh Tích Lịch
29.797 12 209

Tích Lịch

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên
75.051 6 197 Đủ bộ

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên

Truyện tranh Xuân Thu Mãnh Sĩ
54.775 9 290

Xuân Thu Mãnh Sĩ

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông
315.910 57 1.070

Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông

Truyện tranh Thiết Huyết Đường Lang
3.128 3 45

Thiết Huyết Đường Lang

Truyện tranh Thiết Tướng Tung Hoành
989.442 41 883 Đủ bộ

Thiết Tướng Tung Hoành

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5
462.317 39 480

Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5

Truyện tranh Túy Quyền III
21.237 1 37

Túy Quyền III

Truyện tranh Hoàng Triều Quân Lâm
243.910 28 161 Đủ bộ

Hoàng Triều Quân Lâm

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 6 - Hồng Vũ Đại Đế
187.539 6 142

Thiên Tử Truyền Kỳ 6 - Hồng Vũ Đại Đế

Truyện tranh Mỹ Nữ Đặc Công 001
37.117 10 75

Mỹ Nữ Đặc Công 001

Truyện tranh Xuân Thu Chiến Hùng
656.974 5 442

Xuân Thu Chiến Hùng

Truyện tranh Hoàng Giả Chi Lộ
73.977 0 75 Đủ bộ

Hoàng Giả Chi Lộ

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản
535.191 6 393

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long
256.978 6 182 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long

Truyện tranh Thần Chưởng
22.741 1 35 Đủ bộ

Thần Chưởng

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 2 - Tần Vương Doanh Chính
107.898 2 124 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 2 - Tần Vương Doanh Chính

Truyện tranh Đông Phương Chân Long
157.405 3 196 Đủ bộ

Đông Phương Chân Long

Truyện tranh Anh Hùng Xạ Điêu
189.897 8 219

Anh Hùng Xạ Điêu

Truyện tranh Thần Điêu Hiệp Lữ
239.172 19 263

Thần Điêu Hiệp Lữ

Truyện tranh Biên Hoang Truyền Thuyết
22.469 2 37

Biên Hoang Truyền Thuyết

Truyện tranh Thần Châu Kỳ Hiệp
26.700 1 56 Đủ bộ

Thần Châu Kỳ Hiệp

Truyện tranh Thần Binh Ngoại Truyện
18.139 4 17

Thần Binh Ngoại Truyện

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
675.148 23 473 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Truyện tranh Vương Phong Lôi 1
50.867 0 73 Đủ bộ

Vương Phong Lôi 1

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 3 - Loạn Thế Anh Hùng thiên
18.477 0 29

Thần Binh Tiền Truyện 3 - Loạn Thế Anh Hùng thiên

Truyện tranh Long Hổ Môn - Võ Công Đại Toàn
19.987 2 46

Long Hổ Môn - Võ Công Đại Toàn

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ II
185.660 0 167

Thần Binh Huyền Kỳ II

Truyện tranh Long Hổ Ngũ Thế
5.863 2 9

Long Hổ Ngũ Thế

Truyện tranh Ngoại Truyện Thần Binh
9.341 0 15

Ngoại Truyện Thần Binh

Truyện tranh 001
11.498 0 25

001