Truyện tác giả Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh Huấn Luyện Địa Ngục
2.761 2 8

Huấn Luyện Địa Ngục

Truyện tranh Vương Phong Lôi I
122.120 3 159 Đủ bộ

Vương Phong Lôi I

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 1 - Đỉnh Phong Tuyệt Chiến
18.878 1 49 Đủ bộ

Thần Binh Tiền Truyện 1 - Đỉnh Phong Tuyệt Chiến

Truyện tranh Thần Binh Vấn Thiên
31.736 1 42

Thần Binh Vấn Thiên

Truyện tranh Thần Binh Khoa Huyễn Ký
3.045 2 20 Đủ bộ

Thần Binh Khoa Huyễn Ký

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 3 - Lưu Manh Thiên Tử
207.040 3 202 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 3 - Lưu Manh Thiên Tử

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần chi Thần
31.185 1 56 Đủ bộ

Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần chi Thần

Truyện tranh Thích Hoàng
18.686 1 43 Đủ bộ

Thích Hoàng

Truyện tranh Long Hổ Môn - Vô Trần Truyện
3.189 5 16

Long Hổ Môn - Vô Trần Truyện

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 2 - Truyền Thuyết Bất Diệt
24.855 2 62 Đủ bộ

Thần Binh Tiền Truyện 2 - Truyền Thuyết Bất Diệt

Truyện tranh Long Hổ Phong Bạo
7.584 1 14

Long Hổ Phong Bạo

Truyện tranh Thần Binh F2 - Nhị Chiến Biên
30.469 1 54 Đủ bộ

Thần Binh F2 - Nhị Chiến Biên

Truyện tranh Tân tác Long Hổ Môn ngoại truyện
7.598 1 17

Tân tác Long Hổ Môn ngoại truyện

Truyện tranh Điện Ảnh Long Hổ Môn
17.427 2 27

Điện Ảnh Long Hổ Môn

Truyện tranh Vương Phong Lôi II
61.658 3 74 Đủ bộ

Vương Phong Lôi II

Truyện tranh Dong Binh Thiên Hạ
71.129 4 162 Đủ bộ

Dong Binh Thiên Hạ

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần II
319.486 1 355 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần II

Truyện tranh Thạch Hắc Long Truyện
154.412 3 149

Thạch Hắc Long Truyện

Truyện tranh Mãnh Quỷ Quán
7.738 1 31 Đủ bộ

Mãnh Quỷ Quán

Truyện tranh Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện
13.379 1 24

Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng
105.639 8 131

Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng

Truyện tranh Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang
67.008 1 100 Đủ bộ

Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh Vương Tiểu Long
39.150 8 83 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
171.815 7 240 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
423.785 7 387 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
62.489 7 111 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
68.659 9 174 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
27.350 11 57 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện