Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả MH Channel

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
4.620.690 5.002 51.584

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
9.719.583 4.331 52.258

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
191.297 399 4.417

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
998.132 2.103 12.293

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi
426.155 727 13.087

Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
849.280 1.642 25.867

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
15.095.252 8.945 92.541

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
7.903.988 4.607 55.325

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
18.837.162 20.982 103.205

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
369.938 855 8.715

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
1.587.219 1.456 19.980

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
5.786.044 4.423 53.236

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
10.530.194 9.239 61.849

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
3.004.567 2.318 20.374

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 3
43.527 222 4.239

Hoa Nhan Sách 3

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
2.913.510 1.948 20.302 Đủ bộ

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma
168.204 230 7.393

Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma

Truyện tranh Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện
1.042.846 637 20.434

Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn
707.353 1.420 11.444

Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn

Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2
192.372 231 5.766

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2

Truyện tranh Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng
956.497 600 16.523

Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng

Truyện tranh Vân Thiên Dực
375.322 450 7.203

Vân Thiên Dực

Truyện tranh Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi
239.569 361 6.803

Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi

Truyện tranh Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận
153.034 205 5.937

Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận

Truyện tranh Xin chào! COFFEE CAT's
106.580 217 2.875 Đủ bộ

Xin chào! COFFEE CAT's