Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả MH Channel

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
16.141.027 8.998 112.700

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.438.378 2.225 19.718

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
15.768.518 15.652 131.523

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt
34.876 123 5.017

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
20.565.838 8.929 89.980

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Phá Vân
31.731 86 1.523

Phá Vân

Truyện tranh Em, đến từ trang nhất
80.822 206 1.993

Em, đến từ trang nhất

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.647.037 5.327 29.582

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
7.474.632 4.929 42.257

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
16.906.676 7.498 94.777

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
5.605.024 10.926 90.215

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
313.736 749 15.991

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Tự Cẩm
677.387 2.149 19.612

Tự Cẩm

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
29.011.374 13.321 154.189

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
5.501.911 5.755 52.707

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.748.214 2.339 24.257

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)
67.314 143 1.185

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

Truyện tranh Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi
1.442.829 2.183 33.606

Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi

Truyện tranh Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma
520.774 563 14.646

Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
3.459.773 4.561 64.713

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng
1.225.031 497 20.481

Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
25.089.240 24.384 123.417

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh [Kịch Truyền Thanh] Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu (P1)
30.490 90 789

[Kịch Truyền Thanh] Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu (P1)

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
13.114.102 9.736 71.995

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 3
98.775 536 9.043

Hoa Nhan Sách 3

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
4.644.435 2.048 25.699 Đủ bộ

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện
1.419.194 748 25.482

Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn
1.173.465 1.781 15.694

Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn

Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2
265.010 305 8.033

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2

Truyện tranh Vân Thiên Dực
481.515 506 8.680

Vân Thiên Dực

Truyện tranh Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi
289.929 404 7.878

Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi

Truyện tranh Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận
178.353 215 6.711

Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận

Truyện tranh Xin chào! COFFEE CAT's
134.208 252 3.355 Đủ bộ

Xin chào! COFFEE CAT's