Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả MIYAGAWA Akira

Truyện tranh Survival - Shounen S no Kiroku
477.403 298 3.329

Survival - Shounen S no Kiroku