Truyện tác giả Manhwa TV

Truyện tranh Một mình dạo quanh hầm ngục
2.445.531 1.331 35.634

Một mình dạo quanh hầm ngục

Truyện tranh Toàn trí độc giả
2.314.503 2.096 36.130

Toàn trí độc giả

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
3.166.179 1.305 39.241

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Tôi là người chơi leo tháp một mình
1.808.817 1.048 29.427

Tôi là người chơi leo tháp một mình

Truyện tranh Vượt qua giới hạn
4.425.361 2.891 48.237

Vượt qua giới hạn

Truyện tranh Người cống hiến
1.793.023 438 19.556

Người cống hiến

Truyện tranh Tôi là người chơi duy nhất đăng nhập
2.045.203 515 23.267

Tôi là người chơi duy nhất đăng nhập

Truyện tranh Pháp sư từ thế giới khác
453.501 213 9.293

Pháp sư từ thế giới khác

Truyện tranh Thợ săn 3 cm
302.215 121 4.538

Thợ săn 3 cm

Truyện tranh Khát Vọng Trỗi Dậy
2.769.296 1.444 26.430

Khát Vọng Trỗi Dậy

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Vị Thần Sức Mạnh
1.623.141 927 26.056

Sự Trở Lại Của Vị Thần Sức Mạnh

Truyện tranh Sức mạnh của nhà vua
108.125 125 7.073

Sức mạnh của nhà vua

Truyện tranh Cuộc trả thù bắt đầu
46.670 83 4.976

Cuộc trả thù bắt đầu

Truyện tranh Sức mạnh của người chơi mới
43.094 184 6.471

Sức mạnh của người chơi mới

Truyện tranh Hầm ngục vĩnh cửu
62.634 107 6.031

Hầm ngục vĩnh cửu

Truyện tranh Sự trả thù của chúa tể bóng tối
135.224 330 12.513

Sự trả thù của chúa tể bóng tối