Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện tác giả Marvel

Tất cả thể loại truyện tranh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Extremis
11.633 3 10

Extremis

Truyện tranh Original Sin
5.908 2 4

Original Sin

Truyện tranh Thanos Rising
42.327 4 36

Thanos Rising

Truyện tranh New Avengers
15.117 1 15

New Avengers

Truyện tranh Marvel Cinematic Universe
14.526 1 13

Marvel Cinematic Universe

Truyện tranh Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết
2.028 1 2 Đủ bộ

Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết

Truyện tranh Chronological Marvel Civil War
4.131 2 4

Chronological Marvel Civil War

Truyện tranh Marvel Knights - Hulk (2014)
2.965 0 3

Marvel Knights - Hulk (2014)

Truyện tranh Age of X
2.207 0 4

Age of X

Truyện tranh Spider Man One Shot-Leah
941 0 2 Đủ bộ

Spider Man One Shot-Leah

Truyện tranh Avengers Origin Scarlet Witch & Quicksilver
1.206 0 5 Đủ bộ

Avengers Origin Scarlet Witch & Quicksilver

Truyện tranh X-Force Sex and Violence
15.896 1 29 Đủ bộ

X-Force Sex and Violence

Truyện tranh Batman - Mặt Nạ Chết
2.632 1 3 Đủ bộ

Batman - Mặt Nạ Chết

Truyện tranh Dark Avengers / X-Men : Utopia
5.201 0 3 Đủ bộ

Dark Avengers / X-Men : Utopia

Truyện tranh The Amazing Spider Man (2014)
4.015 0 3

The Amazing Spider Man (2014)

Truyện tranh Superior Spider Man
29.774 0 28

Superior Spider Man

Truyện tranh Spider-Verse
864 0 4

Spider-Verse

Truyện tranh Superior Spider Man Team Up
3.454 0 9

Superior Spider Man Team Up

Truyện tranh Cyclops
544 0 2

Cyclops

Truyện tranh Madrox
298 0 0

Madrox

Truyện tranh Deadpool - Marvel V1
3.991 0 9

Deadpool - Marvel V1

Truyện tranh Avengers Vol 4
3.339 0 3

Avengers Vol 4

Truyện tranh Night Of The Living Deadpool
11.159 3 10

Night Of The Living Deadpool

Truyện tranh Mcu – Guardians Of The Galaxy
742 0 2

Mcu – Guardians Of The Galaxy

Truyện tranh Guardians of The Galaxy v3 2013
5.938 0 6

Guardians of The Galaxy v3 2013

Truyện tranh Iron Man v5 (2013)
6.029 0 6

Iron Man v5 (2013)

Truyện tranh Astonishing X-Men
705 0 2

Astonishing X-Men

Truyện tranh Uncanny X-Men
1.399 0 5

Uncanny X-Men

Truyện tranh IHUMAN
491 1 1

IHUMAN

Truyện tranh INHUMAN
764 0 3

INHUMAN

Truyện tranh Avengers Marvel Now!
5.184 0 7

Avengers Marvel Now!

Truyện tranh Ultimate Fantastic Four
3.769 0 1 Đủ bộ

Ultimate Fantastic Four

Truyện tranh The Galactus Trilogy
12.976 1 10

The Galactus Trilogy

Truyện tranh Fear Itself
10.943 2 9 Đủ bộ

Fear Itself

Truyện tranh Sherlock Holmes vs Harry Houdini
537 0 0

Sherlock Holmes vs Harry Houdini

Truyện tranh Sherlock Holmes Year One
671 0 1

Sherlock Holmes Year One

loadingĐang xử lý