Nếu web load chậm hoặc bị QUẢNG CÁO CHE thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện tác giả Marvel

Tất cả thể loại truyện tranh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Extremis
10.773 3 8

Extremis

Truyện tranh Original Sin
5.456 2 2

Original Sin

Truyện tranh Thanos Rising
40.220 4 26

Thanos Rising

Truyện tranh New Avengers
14.082 1 11

New Avengers

Truyện tranh Marvel Cinematic Universe
13.550 1 11

Marvel Cinematic Universe

Truyện tranh Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết
1.843 1 2 Đủ bộ

Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết

Truyện tranh Chronological Marvel Civil War
3.925 2 3

Chronological Marvel Civil War

Truyện tranh Marvel Knights - Hulk (2014)
2.722 0 3

Marvel Knights - Hulk (2014)

Truyện tranh Age of X
2.091 0 2

Age of X

Truyện tranh Spider Man One Shot-Leah
846 0 2 Đủ bộ

Spider Man One Shot-Leah

Truyện tranh Avengers Origin Scarlet Witch & Quicksilver
1.068 0 4 Đủ bộ

Avengers Origin Scarlet Witch & Quicksilver

Truyện tranh X-Force Sex and Violence
13.733 0 18 Đủ bộ

X-Force Sex and Violence

Truyện tranh Batman - Mặt Nạ Chết
2.410 1 2 Đủ bộ

Batman - Mặt Nạ Chết

Truyện tranh Dark Avengers / X-Men : Utopia
4.661 0 3 Đủ bộ

Dark Avengers / X-Men : Utopia

Truyện tranh The Amazing Spider Man (2014)
3.548 0 2

The Amazing Spider Man (2014)

Truyện tranh Superior Spider Man
24.231 0 13

Superior Spider Man

Truyện tranh Spider-Verse
703 0 3

Spider-Verse

Truyện tranh Superior Spider Man Team Up
3.027 0 7

Superior Spider Man Team Up

Truyện tranh Cyclops
504 0 1

Cyclops

Truyện tranh Madrox
267 0 0

Madrox

Truyện tranh Deadpool - Marvel V1
3.740 0 8

Deadpool - Marvel V1

Truyện tranh Avengers Vol 4
3.115 0 2

Avengers Vol 4

Truyện tranh Night Of The Living Deadpool
10.320 3 7

Night Of The Living Deadpool

Truyện tranh Mcu – Guardians Of The Galaxy
659 0 2

Mcu – Guardians Of The Galaxy

Truyện tranh Guardians of The Galaxy v3 2013
5.309 0 3

Guardians of The Galaxy v3 2013

Truyện tranh Iron Man v5 (2013)
5.445 0 6

Iron Man v5 (2013)

Truyện tranh Astonishing X-Men
651 0 2

Astonishing X-Men

Truyện tranh Uncanny X-Men
1.259 0 4

Uncanny X-Men

Truyện tranh IHUMAN
454 1 4

IHUMAN

Truyện tranh INHUMAN
724 0 3

INHUMAN

Truyện tranh Avengers Marvel Now!
4.740 0 5

Avengers Marvel Now!

Truyện tranh Ultimate Fantastic Four
3.411 0 1 Đủ bộ

Ultimate Fantastic Four

Truyện tranh The Galactus Trilogy
11.576 1 7

The Galactus Trilogy

Truyện tranh Fear Itself
9.355 2 5 Đủ bộ

Fear Itself

Truyện tranh Sherlock Holmes vs Harry Houdini
505 0 0

Sherlock Holmes vs Harry Houdini

Truyện tranh Sherlock Holmes Year One
604 0 1

Sherlock Holmes Year One

loadingĐang xử lý