Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện tác giả Marvel

Tất cả thể loại truyện tranh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Extremis
12.555 3 12

Extremis

Truyện tranh Original Sin
6.657 3 7

Original Sin

Truyện tranh Thanos Rising
44.277 4 30

Thanos Rising

Truyện tranh New Avengers
16.169 1 10

New Avengers

Truyện tranh Marvel Cinematic Universe
15.553 1 13

Marvel Cinematic Universe

Truyện tranh Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết
2.242 1 2 Đủ bộ

Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết

Truyện tranh Chronological Marvel Civil War
4.618 2 4

Chronological Marvel Civil War

Truyện tranh Marvel Knights - Hulk (2014)
3.198 0 3

Marvel Knights - Hulk (2014)

Truyện tranh Age of X
2.319 0 4

Age of X

Truyện tranh Spider Man One Shot-Leah
1.090 0 5 Đủ bộ

Spider Man One Shot-Leah

Truyện tranh Avengers Origin Scarlet Witch & Quicksilver
1.437 0 3 Đủ bộ

Avengers Origin Scarlet Witch & Quicksilver

Truyện tranh X-Force Sex and Violence
18.258 1 22 Đủ bộ

X-Force Sex and Violence

Truyện tranh Batman - Mặt Nạ Chết
2.827 1 3 Đủ bộ

Batman - Mặt Nạ Chết

Truyện tranh Dark Avengers / X-Men : Utopia
5.827 0 3 Đủ bộ

Dark Avengers / X-Men : Utopia

Truyện tranh The Amazing Spider Man (2014)
4.678 0 5

The Amazing Spider Man (2014)

Truyện tranh Superior Spider Man
38.145 0 37

Superior Spider Man

Truyện tranh Spider-Verse
1.193 1 6

Spider-Verse

Truyện tranh Superior Spider Man Team Up
4.144 0 11

Superior Spider Man Team Up

Truyện tranh Cyclops
575 0 2

Cyclops

Truyện tranh Madrox
313 0 0

Madrox

Truyện tranh Deadpool - Marvel V1
4.219 0 6

Deadpool - Marvel V1

Truyện tranh Avengers Vol 4
3.520 0 4

Avengers Vol 4

Truyện tranh Night Of The Living Deadpool
11.732 3 8

Night Of The Living Deadpool

Truyện tranh Mcu – Guardians Of The Galaxy
791 0 3

Mcu – Guardians Of The Galaxy

Truyện tranh Guardians of The Galaxy v3 2013
6.455 0 6

Guardians of The Galaxy v3 2013

Truyện tranh Iron Man v5 (2013)
6.576 0 5

Iron Man v5 (2013)

Truyện tranh Astonishing X-Men
745 0 1

Astonishing X-Men

Truyện tranh Uncanny X-Men
1.534 0 1

Uncanny X-Men

Truyện tranh IHUMAN
519 1 1

IHUMAN

Truyện tranh INHUMAN
816 0 3

INHUMAN

Truyện tranh Avengers Marvel Now!
5.553 0 8

Avengers Marvel Now!

Truyện tranh Ultimate Fantastic Four
4.052 0 1 Đủ bộ

Ultimate Fantastic Four

Truyện tranh The Galactus Trilogy
14.079 1 12

The Galactus Trilogy

Truyện tranh Fear Itself
12.132 2 8 Đủ bộ

Fear Itself

Truyện tranh Sherlock Holmes vs Harry Houdini
582 0 0

Sherlock Holmes vs Harry Houdini

Truyện tranh Sherlock Holmes Year One
759 0 2

Sherlock Holmes Year One

loadingĐang xử lý