Nếu web lỗi hoặc load chậm thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện tác giả Marvel

Tất cả thể loại truyện tranh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Extremis
9.900 3 34

Extremis

Truyện tranh Original Sin
5.053 2 3

Original Sin

Truyện tranh Thanos Rising
37.730 4 107

Thanos Rising

Truyện tranh New Avengers
12.807 1 25

New Avengers

Truyện tranh Marvel Cinematic Universe
12.290 1 20

Marvel Cinematic Universe

Truyện tranh Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết
1.624 0 2 Đủ bộ

Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết

Truyện tranh Chronological Marvel Civil War
3.567 2 12

Chronological Marvel Civil War

Truyện tranh Marvel Knights - Hulk (2014)
2.435 0 2

Marvel Knights - Hulk (2014)

Truyện tranh Age of X
1.928 0 3

Age of X

Truyện tranh Spider Man One Shot-Leah
729 0 3 Đủ bộ

Spider Man One Shot-Leah

Truyện tranh Avengers Origin Scarlet Witch & Quicksilver
869 0 11 Đủ bộ

Avengers Origin Scarlet Witch & Quicksilver

Truyện tranh X-Force Sex and Violence
11.521 0 28 Đủ bộ

X-Force Sex and Violence

Truyện tranh Batman - Mặt Nạ Chết
2.192 0 3 Đủ bộ

Batman - Mặt Nạ Chết

Truyện tranh Dark Avengers / X-Men : Utopia
4.075 0 9 Đủ bộ

Dark Avengers / X-Men : Utopia

Truyện tranh The Amazing Spider Man (2014)
3.024 0 7

The Amazing Spider Man (2014)

Truyện tranh Superior Spider Man
19.551 0 24

Superior Spider Man

Truyện tranh Spider-Verse
588 0 6

Spider-Verse

Truyện tranh Superior Spider Man Team Up
2.637 0 7

Superior Spider Man Team Up

Truyện tranh Cyclops
463 0 2

Cyclops

Truyện tranh Madrox
246 0 0

Madrox

Truyện tranh Deadpool - Marvel V1
3.355 0 23

Deadpool - Marvel V1

Truyện tranh Avengers Vol 4
2.881 0 11

Avengers Vol 4

Truyện tranh Night Of The Living Deadpool
9.384 3 15

Night Of The Living Deadpool

Truyện tranh Mcu – Guardians Of The Galaxy
599 0 1

Mcu – Guardians Of The Galaxy

Truyện tranh Guardians of The Galaxy v3 2013
4.922 0 5

Guardians of The Galaxy v3 2013

Truyện tranh Iron Man v5 (2013)
4.847 0 18

Iron Man v5 (2013)

Truyện tranh Astonishing X-Men
592 0 4

Astonishing X-Men

Truyện tranh Uncanny X-Men
1.049 0 2

Uncanny X-Men

Truyện tranh IHUMAN
425 1 4

IHUMAN

Truyện tranh INHUMAN
679 0 2

INHUMAN

Truyện tranh Avengers Marvel Now!
4.320 0 9

Avengers Marvel Now!

Truyện tranh Ultimate Fantastic Four
3.032 0 2 Đủ bộ

Ultimate Fantastic Four

Truyện tranh The Galactus Trilogy
10.524 1 16

The Galactus Trilogy

Truyện tranh Fear Itself
8.195 2 8 Đủ bộ

Fear Itself

Truyện tranh Sherlock Holmes vs Harry Houdini
444 0 0

Sherlock Holmes vs Harry Houdini

Truyện tranh Sherlock Holmes Year One
523 0 1

Sherlock Holmes Year One

loadingĐang xử lý