Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Marvel Comics

Truyện tranh Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot]
4.109 6 50

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot]

Truyện tranh Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010
9.123 3 47

Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010

Truyện tranh Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.
2.330 2 10

Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.

Truyện tranh Marvel's Doctor Strange Prelude
6.661 7 52

Marvel's Doctor Strange Prelude

Truyện tranh Big Hero 6
2.577 5 28

Big Hero 6

Truyện tranh Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh
13.881 11 53

Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh

Truyện tranh Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone
1.532 2 8

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone

Truyện tranh Marvel's Black Panther Prelude - Hoàng Đế Báo Đen Tiền Dẫn
5.320 2 19

Marvel's Black Panther Prelude - Hoàng Đế Báo Đen Tiền Dẫn

Truyện tranh Ghost Racers (2015)
2.917 3 9 Đủ bộ

Ghost Racers (2015)

Truyện tranh Death of X
3.725 1 14 Đủ bộ

Death of X

Truyện tranh Ant-Man 2015
3.007 0 6 Đủ bộ

Ant-Man 2015

Truyện tranh Halo - Helljumper | Phi Ngục Tổ
1.633 1 10

Halo - Helljumper | Phi Ngục Tổ

Truyện tranh Thunderbolts 2012
2.376 1 4

Thunderbolts 2012

Truyện tranh The Legend of Wonder Woman
8.487 1 16

The Legend of Wonder Woman

Truyện tranh Doctor Strange | Bác Sĩ Strange 2015
2.638 0 7

Doctor Strange | Bác Sĩ Strange 2015

Truyện tranh Deadpool 2012
6.790 1 22

Deadpool 2012

Truyện tranh Original Sin - Hulk vs. Iron Man
4.664 1 11 Đủ bộ

Original Sin - Hulk vs. Iron Man

Truyện tranh Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy
2.426 1 13 Đủ bộ

Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy

Truyện tranh Death of Wolverine - Deadpool & Captain America
3.171 2 9 Đủ bộ

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America

Truyện tranh Ruse (2011)
645 0 5

Ruse (2011)

Truyện tranh Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight
550 1 3

Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight

Truyện tranh Punisher: Trial of the Punisher
883 0 3

Punisher: Trial of the Punisher

Truyện tranh Death of Wolverine - The Logan Legacy
1.515 1 8

Death of Wolverine - The Logan Legacy

Truyện tranh INHUMANITY
358 1 2

INHUMANITY

Truyện tranh Black Widow 2014 - Góa Phụ Đen 2014
705 1 8

Black Widow 2014 - Góa Phụ Đen 2014

Truyện tranh Deadpool vs Carnage
16.939 3 29 Đủ bộ

Deadpool vs Carnage

Truyện tranh Captain America | Peggy Carter [One Shot]
1.306 0 6 Đủ bộ

Captain America | Peggy Carter [One Shot]

Truyện tranh Hawkeye 2012
699 1 1

Hawkeye 2012

Truyện tranh Rocket Raccoon 2014
1.122 1 4

Rocket Raccoon 2014

Truyện tranh Spider-verse Team-up
1.207 2 7

Spider-verse Team-up