Truyện tác giả Marvel Comics

Truyện tranh Doctor Strange | Bác Sĩ Strange 2015
16.189 15 163

Doctor Strange | Bác Sĩ Strange 2015

Truyện tranh Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot]
5.015 7 60

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot]

Truyện tranh Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010
10.308 5 51

Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010

Truyện tranh Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.
2.892 1 13

Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.

Truyện tranh Marvel's Doctor Strange Prelude
7.526 6 52

Marvel's Doctor Strange Prelude

Truyện tranh Big Hero 6
3.157 6 36

Big Hero 6

Truyện tranh Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh
15.066 11 65

Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh

Truyện tranh Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone
1.816 2 11

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone

Truyện tranh Marvel's Black Panther Prelude - Hoàng Đế Báo Đen Tiền Dẫn
5.855 2 23

Marvel's Black Panther Prelude - Hoàng Đế Báo Đen Tiền Dẫn

Truyện tranh Ghost Racers (2015)
3.627 3 14 Đủ bộ

Ghost Racers (2015)

Truyện tranh Death of X
4.661 2 17 Đủ bộ

Death of X

Truyện tranh Ant-Man 2015
3.525 1 9 Đủ bộ

Ant-Man 2015

Truyện tranh Halo - Helljumper | Phi Ngục Tổ
2.167 1 17

Halo - Helljumper | Phi Ngục Tổ

Truyện tranh Thunderbolts 2012
2.777 3 8

Thunderbolts 2012

Truyện tranh The Legend of Wonder Woman
10.698 2 21

The Legend of Wonder Woman

Truyện tranh Deadpool 2012
7.752 2 27

Deadpool 2012

Truyện tranh Original Sin - Hulk vs. Iron Man
5.456 2 18 Đủ bộ

Original Sin - Hulk vs. Iron Man

Truyện tranh Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy
3.107 2 14 Đủ bộ

Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy

Truyện tranh Death of Wolverine - Deadpool & Captain America
3.655 3 12 Đủ bộ

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America

Truyện tranh Ruse (2011)
805 1 6

Ruse (2011)

Truyện tranh Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight
741 2 4

Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight

Truyện tranh Punisher: Trial of the Punisher
1.193 0 3

Punisher: Trial of the Punisher

Truyện tranh Death of Wolverine - The Logan Legacy
1.737 1 10

Death of Wolverine - The Logan Legacy

Truyện tranh INHUMANITY
425 1 4

INHUMANITY

Truyện tranh Black Widow 2014 - Góa Phụ Đen 2014
870 1 10

Black Widow 2014 - Góa Phụ Đen 2014

Truyện tranh Deadpool vs Carnage
19.725 5 41 Đủ bộ

Deadpool vs Carnage

Truyện tranh Captain America | Peggy Carter [One Shot]
1.843 1 10 Đủ bộ

Captain America | Peggy Carter [One Shot]

Truyện tranh Hawkeye 2012
3.677 3 36

Hawkeye 2012

Truyện tranh Rocket Raccoon 2014
1.281 2 7

Rocket Raccoon 2014

Truyện tranh Spider-verse Team-up
1.545 19 12

Spider-verse Team-up