Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Melody Happy Group

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
16.116.482 8.995 112.558

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.433.457 2.221 19.665

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
15.745.855 15.649 131.306

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt
34.664 123 4.970

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Truyện tranh Phá Vân
30.854 86 1.509

Phá Vân

Truyện tranh Em, đến từ trang nhất
79.583 206 1.982

Em, đến từ trang nhất

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.639.415 5.328 29.539

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
7.460.954 4.925 42.204

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
16.894.187 7.495 94.715

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
5.593.706 10.921 90.070

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
310.112 749 15.880

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Tự Cẩm
675.650 2.149 19.565

Tự Cẩm

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
28.988.749 13.318 154.077

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
5.496.478 5.755 52.661

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.745.449 2.338 24.226

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi
1.439.275 2.180 33.539

Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi

Truyện tranh Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma
520.477 563 14.639

Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
3.456.279 4.560 64.670

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng
1.224.315 497 20.475

Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
25.077.677 24.384 123.401

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
13.107.111 9.734 71.974

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 3
98.578 536 9.025

Hoa Nhan Sách 3

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
4.638.502 2.047 25.681 Đủ bộ

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện
1.418.299 746 25.474

Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện

Truyện tranh Melody Happy Group: Giai Điệu Hạnh Phúc - MH Channel
241.869 251 3.524

Melody Happy Group: Giai Điệu Hạnh Phúc - MH Channel

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn
1.171.331 1.781 15.677

Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn

Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2
264.729 305 8.028

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2

Truyện tranh Vân Thiên Dực
481.050 506 8.674

Vân Thiên Dực

Truyện tranh Mặc Vào Đồng Phục Của Anh
208.891 100 4.503

Mặc Vào Đồng Phục Của Anh

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
13.784.761 17.551 66.156

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ Truyện
39.259 35 740

Dục Hỏa Độc Nữ Truyện

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
39.416.912 18.549 88.890

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi
289.758 404 7.877

Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi

Truyện tranh Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận
178.256 215 6.712

Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận

Truyện tranh Xin chào! COFFEE CAT's
134.169 252 3.353 Đủ bộ

Xin chào! COFFEE CAT's