Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả NARITA Ryohgo

Truyện tranh Fate/strange Fake
261.578 132 1.496

Fate/strange Fake

Truyện tranh Durarara!! - Dollars/Mika Harima Arc
2.860 1 31

Durarara!! - Dollars/Mika Harima Arc

Truyện tranh Durarara
15.956 6 117

Durarara

Truyện tranh Stealth Symphony
9.017 4 72

Stealth Symphony

Truyện tranh Durarara!! - Saikahen
727 1 5Đủ bộ

Durarara!! - Saikahen