Truyện tác giả NetTruyen

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
4.903.404 5.519 35.189

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Don't cry
505.203 610 15.715

Don't cry

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
13.737.252 4.352 63.673

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Phế Nữ Yêu Thần
1.160.617 1.028 27.475

Phế Nữ Yêu Thần

Truyện tranh Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết
567.148 1.159 17.653

Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
2.183.287 2.543 25.480

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã
255.855 509 5.597

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã

Truyện tranh Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ
1.791.576 1.858 29.107

Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.190.241 1.442 18.391

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi
407.935 406 15.138

Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi

Truyện tranh Quản gia đại nhân muốn thượng vị
898.385 1.395 22.464

Quản gia đại nhân muốn thượng vị

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
7.243.739 11.908 108.664

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Định Hải Phù Sinh Lục
82.955 69 3.633

Định Hải Phù Sinh Lục

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
20.374.973 16.874 156.798

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Phù thủy tóc vàng
193.243 125 7.646

Phù thủy tóc vàng

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
9.480.416 5.086 49.421

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Công chúa và quái vật
36.158 21 1.738

Công chúa và quái vật

Truyện tranh Tồn tại như một nữ hầu
61.436 97 3.855

Tồn tại như một nữ hầu

Truyện tranh Tiểu Bạch Nam Thần Daddy
2.341.041 2.771 34.508

Tiểu Bạch Nam Thần Daddy

Truyện tranh Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?
5.623.548 2.915 46.631

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
1.142.979 1.173 22.360

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Ảnh Đế Yêu Hồ
327.148 99 8.215

Ảnh Đế Yêu Hồ

Truyện tranh Phá Vân
146.396 106 3.444

Phá Vân

Truyện tranh Kinh Thế Cuồng Phi
354.294 281 11.424

Kinh Thế Cuồng Phi

Truyện tranh Thị Huyết Y Phi
1.115.754 1.061 24.848

Thị Huyết Y Phi

Truyện tranh Vương Phi Thật Thích Trang Điểm
478.657 543 17.363

Vương Phi Thật Thích Trang Điểm

Truyện tranh Lưỡi Đao Nữ Vương
60.726 41 2.928

Lưỡi Đao Nữ Vương

Truyện tranh Sở thích đặc biệt của nam thần
502.295 916 13.562

Sở thích đặc biệt của nam thần

Truyện tranh Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền
1.660.455 1.153 16.975

Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền

Truyện tranh Cô dâu giả tạo
751.675 675 15.086

Cô dâu giả tạo

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
497.543 806 21.925

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng
19.223.377 10.096 100.677

Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng

Truyện tranh Koi dano ai dano - Thích Cậu Yêu Cậu
2.645 7 222

Koi dano ai dano - Thích Cậu Yêu Cậu

Truyện tranh Angel x Devil
87.608 196 3.300

Angel x Devil

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
1.136.216 1.105 27.553

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Biến đổi - Metamorphosis
6.524 28 756

Biến đổi - Metamorphosis