Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Nettruyen

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
12.856.061 9.096 79.392

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Cô dâu giả tạo
683.620 669 14.542

Cô dâu giả tạo

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
373.682 768 18.158

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng
17.487.042 10.010 94.192

Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
13.962.601 13.736 91.506

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
8.657.986 3.348 44.761

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
7.683.416 4.965 43.125

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.762.935 5.356 30.172

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.510.784 2.256 20.289

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Don't cry
4.273 17 942

Don't cry

Truyện tranh Koi dano ai dano - Thích Cậu Yêu Cậu
2.026 6 161

Koi dano ai dano - Thích Cậu Yêu Cậu

Truyện tranh Công chúa và quái vật
4.083 7 630

Công chúa và quái vật

Truyện tranh Phế Nữ Yêu Thần
347.652 551 14.743

Phế Nữ Yêu Thần

Truyện tranh Angel x Devil
48.800 190 2.232

Angel x Devil

Truyện tranh Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi
345.451 382 13.804

Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
864.698 1.017 22.469

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
930.329 1.133 20.010

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.076.027 1.409 17.230

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Biến đổi - Metamorphosis
5.351 28 654

Biến đổi - Metamorphosis

Truyện tranh Cô dâu quái vật
9.997 39 1.918

Cô dâu quái vật

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
16.300.893 9.003 113.466

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Kế hoạch săn phù thủy hiện đại
37.727 217 2.061

Kế hoạch săn phù thủy hiện đại

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
15.893.910 15.673 132.562

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt
35.981 123 5.180

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
20.634.763 8.936 90.229

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Phá Vân
37.004 86 1.675

Phá Vân

Truyện tranh Vua Quái Vật
16.016 51 1.404

Vua Quái Vật

Truyện tranh Vùng Cấm
31.785 144 1.655

Vùng Cấm

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
16.969.356 7.505 95.081

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
5.665.724 10.943 90.960

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Tự Cẩm
684.064 2.155 19.746

Tự Cẩm

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
29.132.072 13.335 154.749

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
5.534.543 5.764 52.970

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.765.830 2.342 24.455

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Trùng Sinh Hải Hoàng
142.621 88 4.304

Trùng Sinh Hải Hoàng

Truyện tranh Trời Ban Cho Nam Thần Daddy
3.134.416 1.561 31.345

Trời Ban Cho Nam Thần Daddy