Truyện tác giả Nettruyen

Truyện tranh Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh
1.347.111 697 22.650

Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh

Truyện tranh Don't cry
1.362.661 1.006 27.464

Don't cry

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
6.521.739 2.377 51.519

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
3.193.301 3.006 31.498

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Tự Cẩm
4.006.036 2.641 40.934

Tự Cẩm

Truyện tranh Vua Quái Vật
113.540 78 3.518

Vua Quái Vật

Truyện tranh Ảnh Đế Yêu Hồ
1.638.541 196 15.130

Ảnh Đế Yêu Hồ

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
21.061.611 5.397 84.381

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Vấp Phải Nghịch Quang
909.730 1.203 28.123

Vấp Phải Nghịch Quang

Truyện tranh Phế Nữ Yêu Thần
1.944.273 1.157 36.623

Phế Nữ Yêu Thần

Truyện tranh Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết
869.285 1.361 22.667

Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.535.626 1.531 20.622

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Hầu Nữ Giá Đáo
649.896 677 17.562

Hầu Nữ Giá Đáo

Truyện tranh Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu
1.274.417 865 19.942

Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện
4.619.586 762 37.721

Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện

Truyện tranh Quản gia đại nhân muốn thượng vị
1.084.923 1.426 25.423

Quản gia đại nhân muốn thượng vị

Truyện tranh Cô dâu giả tạo
1.023.815 720 18.198

Cô dâu giả tạo

Truyện tranh Thị Huyết Y Phi
1.770.238 1.119 30.787

Thị Huyết Y Phi

Truyện tranh Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi
3.454.183 2.360 49.718

Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi

Truyện tranh Ái Phi, Dao Của Nàng Rơi Rồi
300.593 122 7.163

Ái Phi, Dao Của Nàng Rơi Rồi

Truyện tranh Công chúa tại thượng: Quốc sư mời xuống kiệu
2.830.376 2.116 45.002

Công chúa tại thượng: Quốc sư mời xuống kiệu

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
1.099.879 863 26.148

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Định Hải Phù Sinh Lục
153.364 84 4.523

Định Hải Phù Sinh Lục

Truyện tranh Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền
1.829.622 1.170 18.556

Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền

Truyện tranh Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi
469.623 417 16.391

Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
5.472.037 5.557 37.705

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã
409.166 523 6.766

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã

Truyện tranh Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ
1.963.391 1.874 30.965

Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
7.964.273 11.995 115.731

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
22.152.048 16.982 166.266

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Phù thủy tóc vàng
209.325 126 7.982

Phù thủy tóc vàng

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
10.510.457 4.903 52.938

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Công chúa và quái vật
41.199 21 1.944

Công chúa và quái vật

Truyện tranh Tồn tại như một nữ hầu
68.115 103 4.152

Tồn tại như một nữ hầu

Truyện tranh Tiểu Bạch Nam Thần Daddy
2.586.260 2.781 35.986

Tiểu Bạch Nam Thần Daddy

Truyện tranh Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?
5.896.480 2.922 47.992

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?