Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Nisioisin

Truyện tranh Shounen Shoujo
27.688 18 582

Shounen Shoujo

Truyện tranh Urooboe Uroboros
3.044 8 32 Đủ bộ

Urooboe Uroboros

Truyện tranh Nani made nara Koroseru?
4.004 18 50 Đủ bộ

Nani made nara Koroseru?

Truyện tranh HENSHIN GANBO
3.821 8 52 Đủ bộ

HENSHIN GANBO