Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Obata Takeshi

Truyện tranh Hạnh phúc là gì?
103.194 55 1.129

Hạnh phúc là gì?

Truyện tranh Chết đi sống lại
284.538 94 1.498Đủ bộ

Chết đi sống lại

Truyện tranh Urooboe Uroboros
3.044 8 32Đủ bộ

Urooboe Uroboros

Truyện tranh Gakkyuu Houtei
15.445 16 178

Gakkyuu Houtei

Truyện tranh Kỳ Thủ Cờ Vây
2.105.448 156 1.708Đủ bộ

Kỳ Thủ Cờ Vây

Truyện tranh Họa Sĩ Truyện Tranh
237.124 60 549

Họa Sĩ Truyện Tranh