Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả SATORIGI Akiyo

Truyện tranh Durarara!! - Dollars/Mika Harima Arc
2.860 1 31

Durarara!! - Dollars/Mika Harima Arc

Truyện tranh Durarara!! - Saikahen
726 1 5 Đủ bộ

Durarara!! - Saikahen