Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Sniper.Bin

Truyện tranh Cơn Bão Đỏ
5.614.725 599 13.437

Cơn Bão Đỏ

Truyện tranh Thần Vệ Nữ Và Ác Quỷ - Venus Versus Virus
3.359 6 33

Thần Vệ Nữ Và Ác Quỷ - Venus Versus Virus

Truyện tranh Quản Gia Ác Ma
120.761 22 612 Đủ bộ

Quản Gia Ác Ma

Truyện tranh Monster Academy
1.802 2 18

Monster Academy

Truyện tranh Mini Dora Trợ Thủ Đắc Lực
2.752 1 17

Mini Dora Trợ Thủ Đắc Lực

Truyện tranh Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Love Of Firos You
256.711 31 1.018 Đủ bộ

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Love Of Firos You

Truyện tranh Nữ Pháp Sư Nhí 12 tuổi
4.992 24 108

Nữ Pháp Sư Nhí 12 tuổi

Truyện tranh Vương Quốc Mỹ Nam
26.175 14 102

Vương Quốc Mỹ Nam

Truyện tranh People Dying Off - người tiễn vong
6.479 10 63

People Dying Off - người tiễn vong

Truyện tranh Vũ Khí Tối Thượng
1.225 3 3

Vũ Khí Tối Thượng

Truyện tranh The Strain
1.249 2 10

The Strain

Truyện tranh Teen Titans Go!
1.950 1 29

Teen Titans Go!