Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Sweet Comic

Truyện tranh Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?
1.063.345 714 15.984

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

Truyện tranh Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng
3.835.358 2.652 34.330

Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng

Truyện tranh Chàng trai người máy ấm áp 741 của tôi
109.114 343 5.661

Chàng trai người máy ấm áp 741 của tôi

Truyện tranh Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền
753.655 692 8.422

Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
257.472 592 6.852

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết
54.235 197 3.568

Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

Truyện tranh Tiểu sư phụ, tóc giả của ngài rơi rồi!
92.502 119 2.562

Tiểu sư phụ, tóc giả của ngài rơi rồi!

Truyện tranh Công chúa tại thượng: Quốc sư mời xuống kiệu
37.493 123 3.843

Công chúa tại thượng: Quốc sư mời xuống kiệu

Truyện tranh Vấp Phải Nghịch Quang
32.919 170 3.673

Vấp Phải Nghịch Quang

Truyện tranh Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca
445.634 513 11.333

Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca

Truyện tranh Trạng Thái Song Sinh
5.895 50 965

Trạng Thái Song Sinh