Truyện tác giả TAKAMI Ryousen

Truyện tranh Isekai Tensei Soudouki
3.650.231 1.633 31.231

Isekai Tensei Soudouki

Truyện tranh Almadianos Eiyuuden
776.867 528 13.969

Almadianos Eiyuuden