Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả TANIGUCHI Goro & Okouchi Ichiro

Truyện tranh Code Geass: Nightmare of Nunnally
5.539 4 44

Code Geass: Nightmare of Nunnally

Truyện tranh Code Geass: Shikkoku no Renya
5.012 3 34

Code Geass: Shikkoku no Renya