Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện con gái

Truyện tranh Bắt Đầu Làm Minh Tinh Từ Hôm Nay
180.083 84 2.236

Bắt Đầu Làm Minh Tinh Từ Hôm Nay

Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
1.239.730 1.104 11.625

Sinh Sinh Tương Thác

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
536.617 630 10.729

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Chuyện tình tuổi học trò
5.210.071 1.444 18.502

Chuyện tình tuổi học trò

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
16.705.670 11.665 85.774

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
24.196.139 13.167 83.224

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
8.789.126 5.771 42.637

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Cấm tình điềm mật: Đế thiếu hào môn trêu tận cửa
978.129 899 14.379

Cấm tình điềm mật: Đế thiếu hào môn trêu tận cửa

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
14.762.165 19.089 79.905

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Xú Nữ Đích Hậu Cung
6.120.489 5.906 34.475

Xú Nữ Đích Hậu Cung

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
3.391.061 2.757 30.091

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
962.821 651 8.532

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Kaichou-sama ga Fiancee De
2.635.322 1.420 26.189

Kaichou-sama ga Fiancee De

Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
2.649.164 5.406 19.042

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Tôi không phải nữ phụ ác độc
2.267.311 2.359 20.566

Tôi không phải nữ phụ ác độc

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
11.780.634 12.881 59.846

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
22.180.435 13.431 112.048

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái
4.917.788 1.844 32.662

Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái

Truyện tranh Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn
6.602.081 1.296 32.883

Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn

Truyện tranh Tình Yêu Là Thế 2
884.705 1.336 16.288

Tình Yêu Là Thế 2

Truyện tranh Trâm Trung Lục
2.892.037 3.094 20.728

Trâm Trung Lục

Truyện tranh Huynh khống công tước gả không được
3.169.276 3.504 27.703

Huynh khống công tước gả không được

Truyện tranh Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ
821.494 761 15.381

Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ

Truyện tranh Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
3.530.791 3.375 35.082

Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
6.264.051 2.996 41.268

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Chiến Lược Lãng Mạn Của Thịnh Thiếu
3.675.055 2.780 29.397

Chiến Lược Lãng Mạn Của Thịnh Thiếu

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
8.193.136 10.190 67.859

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Thông Linh Phi
76.226.273 54.226 154.774

Thông Linh Phi

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
2.652.679 1.738 22.766

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
4.422.210 1.878 18.986

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
15.765.864 13.602 71.346

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Tại Hạ Là Thần Tình Yêu
384.508 454 3.467

Tại Hạ Là Thần Tình Yêu

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
20.967.970 16.244 99.876

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
25.149.125 28.465 145.823

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Nhân Chất Tình Nhân
2.438.323 4.250 30.962

Nhân Chất Tình Nhân

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
7.186.188 18.535 70.012

Ác ma đừng hôn tôi