Truyện con gái

Truyện tranh Dạ Ma Lục
961.402 917 11.858

Dạ Ma Lục

Truyện tranh Thông Linh Phi
57.441.917 47.277 121.077

Thông Linh Phi

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
2.222.133 4.067 31.232

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
32.445.173 27.265 83.003 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
2.228.958 4.110 20.215

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
13.997.076 14.700 84.057

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
13.465.784 9.250 81.245

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
14.248.808 14.303 54.409

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Ái người tình xuất Vu Lam
1.161.642 305 5.863

Ái người tình xuất Vu Lam

Truyện tranh Hãy Call trước khi bốc cháy
642.004 941 13.372

Hãy Call trước khi bốc cháy

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
75.907.020 57.515 122.514

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
5.009.418 5.485 28.000

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Renai Kaidan Sayoko-San
6.194 7 122

Renai Kaidan Sayoko-San

Truyện tranh Cạm Bẫy Lửa Tình
596.784 356 10.716

Cạm Bẫy Lửa Tình

Truyện tranh Mạc Thiếu Bức Hôn: Vợ Mới Khó Chống Đỡ
2.161.461 1.200 20.576

Mạc Thiếu Bức Hôn: Vợ Mới Khó Chống Đỡ

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
6.790.888 4.428 50.012

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
1.035.498 527 13.101

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Nam Thần Quốc Dân Biến Thân
1.505.611 1.417 11.670

Nam Thần Quốc Dân Biến Thân

Truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng
5.985.413 6.843 24.672

Đại Giá Thừa Tướng

Truyện tranh Lều Khều Biết Yêu
2.869.262 3.291 17.499

Lều Khều Biết Yêu

Truyện tranh Usotsuki Boyfriend
325.477 322 3.631

Usotsuki Boyfriend

Truyện tranh 18, Sống Chung Cùng Nhau
3.022.381 2.469 23.671

18, Sống Chung Cùng Nhau

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
19.447.019 16.149 38.273

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
12.540.780 12.716 60.373

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
15.712.462 22.505 109.407

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Thần sông cầu thu dưỡng
19.353 30 307

Thần sông cầu thu dưỡng

Truyện tranh Nụ Hôn Nguyền Rủa
5.596.534 7.049 33.964

Nụ Hôn Nguyền Rủa

Truyện tranh Giống Như Tình Yêu!
120.119 103 1.190

Giống Như Tình Yêu!

Truyện tranh Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây
2.863.214 2.490 30.522

Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
11.952.191 6.401 55.267

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
6.150.960 4.547 49.190

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
12.211.670 9.407 51.443

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
30.977.092 18.244 72.623

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Nguyệt Dạ Hương Vi Lai
1.414.005 1.215 17.519

Nguyệt Dạ Hương Vi Lai

Truyện tranh Thuốc Chữa Bệnh Vương Tử Của Tôi
433.720 525 7.684

Thuốc Chữa Bệnh Vương Tử Của Tôi

Truyện tranh Otonari Complex
162.285 111 1.992

Otonari Complex