Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện con gái

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
52.905.249 53.679 240.830

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
8.296.710 7.262 66.920

Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
18.201.064 14.143 78.440

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
51.425.873 36.381 194.276

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
15.589.339 8.014 85.641

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
2.262.092 2.420 28.072

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Sủng Phi của Diêm Ma
2.994.368 2.558 14.040

Sủng Phi của Diêm Ma

Truyện tranh Người yêu ẩn hình của ảnh đế
2.707.538 2.329 28.095

Người yêu ẩn hình của ảnh đế

Truyện tranh Thần Luân Mật Luyến
445.374 338 7.455

Thần Luân Mật Luyến

Truyện tranh Vương tử thành phố và công chúa Amazon
3.713.997 5.026 41.010

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
13.363.230 12.147 89.970

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Tale Of Felluah
808.750 457 5.941

Tale Of Felluah

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
33.205.687 31.163 168.913

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Ani ga Imouto de Imouto ga Ani
136.921 99 1.917

Ani ga Imouto de Imouto ga Ani

Truyện tranh Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ
2.412.003 1.551 31.779

Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
14.389.240 14.073 39.022

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Đế Vương Trắc
9.819.102 4.979 49.672

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Bách Yêu Dị Văn
1.166.263 1.807 16.695

Bách Yêu Dị Văn

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
29.582.330 15.111 97.591

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Thái tử bị hoang tưởng
2.109.889 2.040 26.218

Thái tử bị hoang tưởng

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
3.686.461 2.482 19.091

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi
12.111.094 7.727 30.977

Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
18.305.154 20.699 106.409

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Tân Nương Thế Thân
1.181.560 665 18.314

Tân Nương Thế Thân

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
5.358.331 4.414 44.412

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê
7.140.940 7.038 72.538

Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê

Truyện tranh Colette wa Shinu Koto ni Shita
842.836 320 5.039

Colette wa Shinu Koto ni Shita

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
992.127 1.213 17.189

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Thế Giới Tươi Đẹp
411.666 414 3.605

Thế Giới Tươi Đẹp

Truyện tranh Vợ yêu cưới trước sủng sau
11.189.753 10.224 72.427

Vợ yêu cưới trước sủng sau

Truyện tranh Idol quốc dân đừng trêu tôi
990.863 1.079 9.538

Idol quốc dân đừng trêu tôi

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
11.084.281 10.392 91.603

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Thông Linh Phi
91.499.297 59.441 178.361

Thông Linh Phi

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai
12.463.059 8.889 49.314

Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai

Truyện tranh Huynh khống công tước gả không được
5.164.647 4.393 38.095

Huynh khống công tước gả không được

Truyện tranh Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam
3.309.057 2.175 26.599

Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam