Truyện con trai

Truyện tranh Phong Lôi
33.140 4 51 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh The Trinity War
3.216 0 11

The Trinity War

Truyện tranh Daredevil
1.530 2 5 Đủ bộ

Daredevil

Truyện tranh Sơn Thủy Chiến 2012
582 1 1

Sơn Thủy Chiến 2012

Truyện tranh Phong Bạo Thập Tam
6.341 2 16 Đủ bộ

Phong Bạo Thập Tam

Truyện tranh Thú Cưng đặc biệt: Diamond & Pearl
9.345 1 37

Thú Cưng đặc biệt: Diamond & Pearl

Truyện tranh Quyền Lực Thần Thánh
43.463 10 263 Đủ bộ

Quyền Lực Thần Thánh

Truyện tranh Cao Thủ Bóng Rổ
5.244.814 115 3.293 Đủ bộ

Cao Thủ Bóng Rổ

Truyện tranh Đao Kiếm Tân Truyện
1.134 4 2

Đao Kiếm Tân Truyện

Truyện tranh Toujuushi Bestialious!!
4.183 8 37 Đủ bộ

Toujuushi Bestialious!!

Truyện tranh Teru
3.381 10 47 Đủ bộ

Teru

Truyện tranh Constantine - All his engines
5.708 3 21 Đủ bộ

Constantine - All his engines

Truyện tranh Shirogane no Ou
8.283 8 153

Shirogane no Ou

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
134.652 9 245 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
24.420 5 60 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
330.877 5 365 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Vương Tiểu Long
35.657 7 75 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
153.104 7 218 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
394.503 6 350 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
56.196 6 101 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
61.007 7 154 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh The Punisher: The Slavers
8.918 14 16 Đủ bộ

The Punisher: The Slavers

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
25.265 10 47 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
167.829 18 173 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
134.269 148 286 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên