07 Hồn ma

07 Hồn ma
Nội dung

Trong số 500 học viên của học viện Quân đội, chỉ có 20 người có thể vượt qua kì thi khó nhất, và Teito Klein là một trong số đó. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã làm cho cậu bị rượt đuổi bởi lực lượng của Đế quốc Barsburg. Để thoát bị kết án, nhà thờ đã che chở cho Teito Klein dựa vào luật lệ dành cho nơi tôn nghiêm. Ở đây, cậu đã phát hiện ra nhiều bí ẩn xung quanh bản thân, nhà thờ và Đế quốc...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 99: (END) 15/03/15 3.180
Chapter 98 15/03/15 3.123
Chapter 97 15/03/15 3.122
Chapter 96 15/03/15 3.097
Chapter 95 15/03/15 3.098
Chapter 95: 5 15/03/15 3.090
Chapter 94 15/03/15 3.092
Chapter 93 15/03/15 3.076
Chapter 92 15/03/15 3.095
Chapter 91 15/03/15 3.072
Chapter 90 15/03/15 3.084
Chapter 89 15/03/15 3.080
Chapter 88 15/03/15 3.100
Chapter 87 15/03/15 3.090
Chapter 86 15/03/15 3.095
Chapter 85 15/03/15 3.087
Chapter 84 15/03/15 3.090
Chapter 83 15/03/15 3.087
Chapter 82 15/03/15 3.096
Chapter 81 15/03/15 3.084
Chapter 80 15/03/15 3.082
Chapter 79 15/03/15 3.088
Chapter 78 15/03/15 3.084
Chapter 77: Black Pearl 15/03/15 3.081
Chapter 76: Ea 15/03/15 3.081
Chapter 75: Younger Brother 15/03/15 3.088
Chapter 74: Impatient 15/03/15 3.079
Chapter 73: Curse 15/03/15 3.076
Chapter 72: Déjà vu 15/03/15 3.087
Chapter 71: Disappearance 15/03/15 3.078
Chapter 70: Separation 15/03/15 3.088
Chapter 69: Confrontation 15/03/15 3.062
Chapter 68: The Land of Seele 15/03/15 3.080
Chapter 67: Tiashe 3 15/03/15 3.083
Chapter 66: Tiashe 2 15/03/15 3.081
Chapter 65: Tiashe 1 15/03/15 3.076
Chapter 64: Roseamanelle Ouka Barsburg 15/03/15 3.079
Chapter 63: The Villain 15/03/15 3.078
Chapter 62: 50/50 15/03/15 3.104
Chapter 61: Runaway 15/03/15 3.093
Chapter 60: Predator 15/03/15 3.064
Chapter 59: Hawkzile Race 15/03/15 3.080
Chapter 58: Doubt 15/03/15 3.079
Chapter 57: Capella 15/03/15 3.077
Chapter 56: The Neverending 1st Day 15/03/15 3.091
Chapter 55: The Almarz Residence 15/03/15 3.084
Chapter 53: Joker 15/03/15 3.078
Chapter 52: Prophet 15/03/15 3.082
Chapter 51.5: Paradise of Oblivion [Part ... 15/03/15 3.078
Chapter 51.1: Paradise of Oblivion [Part ... 15/03/15 3.085
Chapter 50: Paradise of Oblivion [Part 2 ... 15/03/15 3.084
Chapter 49: Paradise of Oblivion [Part 1 ... 15/03/15 3.082
Chapter 48: Chance Meeting 15/03/15 3.089
Chapter 47: The Same Hands 15/03/15 3.092
Chapter 46: Kagome, Kagome 15/03/15 3.087
Chapter 45: The Madness that Can't be Gr ... 15/03/15 3.078
Chapter 44: Fate 15/03/15 3.083
Chapter 43: Pandora's Box 15/03/15 3.079
Chapter 42: Relikt 15/03/15 3.086
Chapter 41: Omen 15/03/15 3.084
Chapter 40: Lingering Snow 15/03/15 3.095
Chapter 39.2: Division 15/03/15 3.082
Chapter 39.1: Evidence 15/03/15 3.088
Chapter 38: Recollection 15/03/15 3.074
Chapter 37: Tattoo 15/03/15 3.080
Chapter 36: The Hated One 15/03/15 3.082
Chapter 35: Candle Flame 15/03/15 3.083
Chapter 33: Hausen House [Part 5] 15/03/15 3.076
Chapter 32: Hausen House [Part 4] 15/03/15 3.086
Chapter 31: Hausen House [Part 3] 15/03/15 3.075
Chapter 30: Hausen House [Part 2] 15/03/15 3.066
Chapter 29: Hausen House [Part 1] 15/03/15 3.074
Chapter 28: The 6th District 15/03/15 3.084
Chapter 27: Slave Trader 15/03/15 3.068
Chapter 26: Antwork 15/03/15 3.069
Chapter 25: Setting Off 15/03/15 3.077
Chapter 24: Light and Dark 15/03/15 3.061
Chapter 23: The Bridge of Tribulations 15/03/15 3.073
Chapter 22: The Final Door 15/03/15 3.071
Chapter 21: The Morning of the Bishop Ex ... 15/03/15 3.065
Chapter 20: Song for Souls' Repose ~Requ ... 15/03/15 3.078
Chapter 19: Nightmare 10 15/03/15 3.082
Chapter 18: Nightmare 9 15/03/15 3.078
Chapter 17: Nightmare 8 15/03/15 3.076
Chapter 16: Nightmare 7 15/03/15 3.072
Chapter 15: Nightmare 6 15/03/15 3.086
Chapter 14: Nightmare 5 15/03/15 3.086
Chapter 13: Nightmare 4 15/03/15 3.084
Chapter 12: Nightmare 3 15/03/15 3.080
Chapter 11: Nightmare 2 15/03/15 3.103
Chapter 10: Nightmare 1 15/03/15 3.100
Chapter 9: Atonement 15/03/15 3.082
Chapter 8: Mikhail 15/03/15 3.079
Chapter 7: Cycle of rebirth 15/03/15 3.084
Chapter 6: Awakening 15/03/15 3.089
Chapter 5: Violation 15/03/15 3.086
Chapter 4: Kor 15/03/15 3.075
Chapter 3: Darkness 15/03/15 3.080
Chapter 2: The 7th district 15/03/15 3.093
Chapter 1: Escape 15/03/15 3.154
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch