07 Hồn ma

07 Hồn ma
Lượt xem: 10.890
Nội dung

Trong số 500 học viên của học viện Quân đội, chỉ có 20 người có thể vượt qua kì thi khó nhất, và Teito Klein là một trong số đó. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã làm cho cậu bị rượt đuổi bởi lực lượng của Đế quốc Barsburg. Để thoát bị kết án, nhà thờ đã che chở cho Teito Klein dựa vào luật lệ dành cho nơi tôn nghiêm. Ở đây, cậu đã phát hiện ra nhiều bí ẩn xung quanh bản thân, nhà thờ và Đế quốc...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 99: (END) 15/03/15 3.142
Chapter 98 15/03/15 3.113
Chapter 97 15/03/15 3.115
Chapter 96 15/03/15 3.092
Chapter 95: 5 15/03/15 3.083
Chapter 95 15/03/15 3.093
Chapter 94 15/03/15 3.088
Chapter 93 15/03/15 3.069
Chapter 92 15/03/15 3.091
Chapter 91 15/03/15 3.067
Chapter 90 15/03/15 3.076
Chapter 89 15/03/15 3.074
Chapter 88 15/03/15 3.093
Chapter 87 15/03/15 3.084
Chapter 86 15/03/15 3.090
Chapter 85 15/03/15 3.082
Chapter 84 15/03/15 3.086
Chapter 83 15/03/15 3.081
Chapter 82 15/03/15 3.087
Chapter 81 15/03/15 3.079
Chapter 80 15/03/15 3.076
Chapter 79 15/03/15 3.082
Chapter 78 15/03/15 3.077
Chapter 77: Black Pearl 15/03/15 3.073
Chapter 76: Ea 15/03/15 3.077
Chapter 75: Younger Brother 15/03/15 3.084
Chapter 74: Impatient 15/03/15 3.073
Chapter 73: Curse 15/03/15 3.071
Chapter 72: Déjà vu 15/03/15 3.083
Chapter 71: Disappearance 15/03/15 3.072
Chapter 70: Separation 15/03/15 3.083
Chapter 69: Confrontation 15/03/15 3.060
Chapter 68: The Land of Seele 15/03/15 3.075
Chapter 67: Tiashe 3 15/03/15 3.080
Chapter 66: Tiashe 2 15/03/15 3.079
Chapter 65: Tiashe 1 15/03/15 3.073
Chapter 64: Roseamanelle Ouka Barsburg 15/03/15 3.076
Chapter 63: The Villain 15/03/15 3.075
Chapter 62: 50/50 15/03/15 3.097
Chapter 61: Runaway 15/03/15 3.089
Chapter 60: Predator 15/03/15 3.059
Chapter 59: Hawkzile Race 15/03/15 3.077
Chapter 58: Doubt 15/03/15 3.074
Chapter 57: Capella 15/03/15 3.073
Chapter 56: The Neverending 1st Day 15/03/15 3.085
Chapter 55: The Almarz Residence 15/03/15 3.080
Chapter 53: Joker 15/03/15 3.075
Chapter 52: Prophet 15/03/15 3.078
Chapter 51.5: Paradise of Oblivion [Part ... 15/03/15 3.075
Chapter 51.1: Paradise of Oblivion [Part ... 15/03/15 3.080
Chapter 50: Paradise of Oblivion [Part 2 ... 15/03/15 3.080
Chapter 49: Paradise of Oblivion [Part 1 ... 15/03/15 3.077
Chapter 48: Chance Meeting 15/03/15 3.079
Chapter 47: The Same Hands 15/03/15 3.087
Chapter 46: Kagome, Kagome 15/03/15 3.080
Chapter 45: The Madness that Can't be Gr ... 15/03/15 3.071
Chapter 44: Fate 15/03/15 3.078
Chapter 43: Pandora's Box 15/03/15 3.074
Chapter 42: Relikt 15/03/15 3.081
Chapter 41: Omen 15/03/15 3.079
Chapter 40: Lingering Snow 15/03/15 3.089
Chapter 39.2: Division 15/03/15 3.076
Chapter 39.1: Evidence 15/03/15 3.082
Chapter 38: Recollection 15/03/15 3.069
Chapter 37: Tattoo 15/03/15 3.075
Chapter 36: The Hated One 15/03/15 3.076
Chapter 35: Candle Flame 15/03/15 3.076
Chapter 33: Hausen House [Part 5] 15/03/15 3.070
Chapter 32: Hausen House [Part 4] 15/03/15 3.080
Chapter 31: Hausen House [Part 3] 15/03/15 3.067
Chapter 30: Hausen House [Part 2] 15/03/15 3.061
Chapter 29: Hausen House [Part 1] 15/03/15 3.069
Chapter 28: The 6th District 15/03/15 3.078
Chapter 27: Slave Trader 15/03/15 3.062
Chapter 26: Antwork 15/03/15 3.062
Chapter 25: Setting Off 15/03/15 3.072
Chapter 24: Light and Dark 15/03/15 3.056
Chapter 23: The Bridge of Tribulations 15/03/15 3.068
Chapter 22: The Final Door 15/03/15 3.067
Chapter 21: The Morning of the Bishop Ex ... 15/03/15 3.060
Chapter 20: Song for Souls' Repose ~Requ ... 15/03/15 3.072
Chapter 19: Nightmare 10 15/03/15 3.077
Chapter 18: Nightmare 9 15/03/15 3.071
Chapter 17: Nightmare 8 15/03/15 3.071
Chapter 16: Nightmare 7 15/03/15 3.066
Chapter 15: Nightmare 6 15/03/15 3.079
Chapter 14: Nightmare 5 15/03/15 3.081
Chapter 13: Nightmare 4 15/03/15 3.080
Chapter 12: Nightmare 3 15/03/15 3.074
Chapter 11: Nightmare 2 15/03/15 3.096
Chapter 10: Nightmare 1 15/03/15 3.094
Chapter 9: Atonement 15/03/15 3.077
Chapter 8: Mikhail 15/03/15 3.075
Chapter 7: Cycle of rebirth 15/03/15 3.074
Chapter 6: Awakening 15/03/15 3.079
Chapter 5: Violation 15/03/15 3.077
Chapter 4: Kor 15/03/15 3.067
Chapter 3: Darkness 15/03/15 3.073
Chapter 2: The 7th district 15/03/15 3.085
Chapter 1: Escape 15/03/15 3.125
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch