20th Century Boys

20th Century Boys
Lượt xem: 14.996
Nội dung

Làm người lớn, với những trách nhiệm, gánh nặng và khó khăn, quả là không dễ. Endou Kenji chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình để nuôi mẹ và con gái của người chị mất tích, cố đến nỗi anh dường như quên đi những ước mơ, hoài bão tươi đẹp mình từng có. Cho đến một ngày mọi chuyện thay đổi, bắt đầu bằng cái chết kì lạ của một người bạn thuở ấu thơ rồi dẫn đến những sự kiện lạ lùng có điểm kết là một biểu tượng mà chính anh đã cùng những người bạn của mình tạo ra. Những kí ức trở về kèm theo mối lo sợ bao trùm khi câu truyện cổ tích mà những đứa trẻ nghĩ ra giờ lại biến thành cơn ác mộng của nhân loại. Chính trong hoàn cảnh đó, Kenji và những người bạn đã đưa ra sự lựa chọn mà họ đã từng đồng ý với nhau từ khi còn đi học: "Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới". Nó như câu trả lời chưa thoả đáng cho câu hỏi "không biết vì chúng tôi là người lớn nên mới mong ước được trở lại những ngày ấy hay chính chúng tôi hồi ấy sẽ cười nhạo khi nhìn thấy chúng tôi bây giờ." 20th Century Boys không chỉ là một câu truyện về một cuộc chiến mà nó còn là một chuỗi những triết lí làm người.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 249 15/03/15 3.104
Chapter 248 15/03/15 3.073
Chapter 247 15/03/15 3.060
Chapter 246 15/03/15 3.047
Chapter 245 15/03/15 3.044
Chapter 244 15/03/15 3.028
Chapter 243 15/03/15 3.039
Chapter 242 15/03/15 3.027
Chapter 241 15/03/15 3.041
Chapter 240 15/03/15 3.031
Chapter 239 15/03/15 3.040
Chapter 238 15/03/15 3.044
Chapter 237 15/03/15 3.040
Chapter 236 15/03/15 3.043
Chapter 235 15/03/15 3.042
Chapter 234 15/03/15 3.050
Chapter 233 15/03/15 3.042
Chapter 232 15/03/15 3.047
Chapter 231 15/03/15 3.039
Chapter 230 15/03/15 3.030
Chapter 229 15/03/15 3.044
Chapter 228 15/03/15 3.040
Chapter 227 15/03/15 3.025
Chapter 226 15/03/15 3.045
Chapter 225 15/03/15 3.043
Chapter 224 15/03/15 3.040
Chapter 223 15/03/15 3.046
Chapter 222 15/03/15 3.044
Chapter 221 15/03/15 3.041
Chapter 220 15/03/15 3.037
Chapter 219 15/03/15 3.038
Chapter 218 15/03/15 3.037
Chapter 217 15/03/15 3.040
Chapter 216 15/03/15 3.041
Chapter 215 15/03/15 3.049
Chapter 214 15/03/15 3.043
Chapter 213 15/03/15 3.042
Chapter 212 15/03/15 3.049
Chapter 211 15/03/15 3.031
Chapter 209 15/03/15 3.032
Chapter 208 15/03/15 3.058
Chapter 207 15/03/15 3.055
Chapter 206 15/03/15 3.047
Chapter 205 15/03/15 3.057
Chapter 204 15/03/15 3.053
Chapter 203 15/03/15 3.061
Chapter 202 15/03/15 3.048
Chapter 201 15/03/15 3.053
Chapter 200 15/03/15 3.068
Chapter 199 15/03/15 3.041
Chapter 198 15/03/15 3.054
Chapter 197 15/03/15 3.045
Chapter 196 15/03/15 3.057
Chapter 195 15/03/15 3.055
Chapter 194 15/03/15 3.063
Chapter 193 15/03/15 3.054
Chapter 192 15/03/15 3.057
Chapter 191 15/03/15 3.039
Chapter 190 15/03/15 3.041
Chapter 189 15/03/15 3.052
Chapter 188 15/03/15 3.058
Chapter 187 15/03/15 3.057
Chapter 186 15/03/15 3.049
Chapter 185 15/03/15 3.052
Chapter 184 15/03/15 3.047
Chapter 183 15/03/15 3.046
Chapter 182 15/03/15 3.039
Chapter 181 15/03/15 3.051
Chapter 180 15/03/15 3.055
Chapter 179 15/03/15 3.057
Chapter 178 15/03/15 3.055
Chapter 177 15/03/15 3.045
Chapter 176 15/03/15 3.056
Chapter 175 15/03/15 3.061
Chapter 174 15/03/15 3.055
Chapter 173 15/03/15 3.044
Chapter 172 15/03/15 3.067
Chapter 171 15/03/15 3.055
Chapter 170 15/03/15 3.059
Chapter 169 15/03/15 3.043
Chapter 168 15/03/15 3.058
Chapter 167 15/03/15 3.064
Chapter 166 15/03/15 3.055
Chapter 165 15/03/15 3.056
Chapter 164 15/03/15 3.054
Chapter 163 15/03/15 3.059
Chapter 162 15/03/15 3.059
Chapter 161 15/03/15 3.056
Chapter 160 15/03/15 3.041
Chapter 159 15/03/15 3.049
Chapter 158 15/03/15 3.055
Chapter 157 15/03/15 3.048
Chapter 156 15/03/15 3.057
Chapter 155 15/03/15 3.045
Chapter 154 15/03/15 3.039
Chapter 153 15/03/15 3.061
Chapter 152 15/03/15 3.056
Chapter 151 15/03/15 3.057
Chapter 150 15/03/15 3.048
Chapter 149 15/03/15 3.048
Chapter 148 15/03/15 3.053
Chapter 147 15/03/15 3.060
Chapter 146 15/03/15 3.044
Chapter 145 15/03/15 3.051
Chapter 144 15/03/15 3.050
Chapter 143 15/03/15 3.049
Chapter 142 15/03/15 3.050
Chapter 141 15/03/15 3.062
Chapter 140 15/03/15 3.049
Chapter 139 15/03/15 3.053
Chapter 138 15/03/15 3.058
Chapter 137 15/03/15 3.056
Chapter 136 15/03/15 3.052
Chapter 135 15/03/15 3.058
Chapter 134 15/03/15 3.051
Chapter 133 15/03/15 3.059
Chapter 132 15/03/15 3.059
Chapter 131 15/03/15 3.061
Chapter 130 15/03/15 3.050
Chapter 129 15/03/15 3.048
Chapter 128 15/03/15 3.037
Chapter 127 15/03/15 3.053
Chapter 126 15/03/15 3.051
Chapter 125 15/03/15 3.046
Chapter 124 15/03/15 3.050
Chapter 123 15/03/15 3.055
Chapter 122 15/03/15 3.043
Chapter 121 15/03/15 3.052
Chapter 120 15/03/15 3.051
Chapter 119 15/03/15 3.056
Chapter 118 15/03/15 3.049
Chapter 117 15/03/15 3.059
Chapter 116 15/03/15 3.054
Chapter 115 15/03/15 3.063
Chapter 114 15/03/15 3.050
Chapter 113 15/03/15 3.052
Chapter 112 15/03/15 3.046
Chapter 111 15/03/15 3.060
Chapter 110 15/03/15 3.050
Chapter 109 15/03/15 3.049
Chapter 108 15/03/15 3.057
Chapter 107 15/03/15 3.052
Chapter 106 15/03/15 3.056
Chapter 105 15/03/15 3.058
Chapter 104 15/03/15 3.058
Chapter 103 15/03/15 3.039
Chapter 102 15/03/15 3.053
Chapter 101 15/03/15 3.056
Chapter 100 15/03/15 3.044
Chapter 99 15/03/15 3.054
Chapter 98 15/03/15 3.042
Chapter 97 15/03/15 3.041
Chapter 96 15/03/15 3.039
Chapter 95 15/03/15 3.040
Chapter 94 15/03/15 3.043
Chapter 93 15/03/15 3.042
Chapter 92 15/03/15 3.038
Chapter 91 15/03/15 3.051
Chapter 90 15/03/15 3.052
Chapter 89 15/03/15 3.044
Chapter 88 15/03/15 3.034
Chapter 87 15/03/15 3.045
Chapter 86 15/03/15 3.048
Chapter 85 15/03/15 3.046
Chapter 84 15/03/15 3.044
Chapter 83 15/03/15 3.047
Chapter 82 15/03/15 3.046
Chapter 81 15/03/15 3.031
Chapter 80 15/03/15 3.053
Chapter 79 15/03/15 3.039
Chapter 78 15/03/15 3.043
Chapter 77 15/03/15 3.043
Chapter 76 15/03/15 3.051
Chapter 75 15/03/15 3.043
Chapter 74 15/03/15 3.052
Chapter 73 15/03/15 3.047
Chapter 72 15/03/15 3.029
Chapter 71 15/03/15 3.044
Chapter 70 15/03/15 3.047
Chapter 69 15/03/15 3.041
Chapter 68 15/03/15 3.037
Chapter 67 15/03/15 3.044
Chapter 66 15/03/15 3.051
Chapter 65 15/03/15 3.040
Chapter 64 15/03/15 3.047
Chapter 63 15/03/15 3.043
Chapter 62 15/03/15 3.042
Chapter 61 15/03/15 3.041
Chapter 60 15/03/15 3.040
Chapter 59 15/03/15 3.045
Chapter 58 15/03/15 3.029
Chapter 57 15/03/15 3.029
Chapter 56 15/03/15 3.040
Chapter 55 15/03/15 3.045
Chapter 54 15/03/15 3.041
Chapter 53 15/03/15 3.045
Chapter 52 15/03/15 3.046
Chapter 51 15/03/15 3.039
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.047
Chapter 48 15/03/15 3.032
Chapter 47 15/03/15 3.050
Chapter 46 15/03/15 3.042
Chapter 45 15/03/15 3.038
Chapter 44 15/03/15 3.043
Chapter 43 15/03/15 3.029
Chapter 42 15/03/15 3.043
Chapter 41 15/03/15 3.051
Chapter 40 15/03/15 3.032
Chapter 39 15/03/15 3.039
Chapter 38 15/03/15 3.042
Chapter 37 15/03/15 3.043
Chapter 36 15/03/15 3.055
Chapter 35 15/03/15 3.047
Chapter 34 15/03/15 3.051
Chapter 33 15/03/15 3.048
Chapter 32 15/03/15 3.047
Chapter 31 15/03/15 3.030
Chapter 30 15/03/15 3.058
Chapter 29 15/03/15 3.041
Chapter 28 15/03/15 3.031
Chapter 27 15/03/15 3.043
Chapter 26 15/03/15 3.036
Chapter 25 15/03/15 3.043
Chapter 24 15/03/15 3.033
Chapter 23 15/03/15 3.050
Chapter 22 15/03/15 3.050
Chapter 21 15/03/15 3.048
Chapter 20 15/03/15 3.063
Chapter 19 15/03/15 3.042
Chapter 18 15/03/15 3.053
Chapter 17 15/03/15 3.063
Chapter 16 15/03/15 3.055
Chapter 15 15/03/15 3.048
Chapter 14 15/03/15 3.064
Chapter 13 15/03/15 3.054
Chapter 12 15/03/15 3.062
Chapter 11 15/03/15 3.059
Chapter 10 15/03/15 3.061
Chapter 9 15/03/15 3.057
Chapter 8 15/03/15 3.051
Chapter 7 15/03/15 3.037
Chapter 6 15/03/15 3.051
Chapter 5 15/03/15 3.052
Chapter 4 15/03/15 3.047
Chapter 3 15/03/15 3.050
Chapter 2 15/03/15 3.088
Chapter 1 15/03/15 3.092
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
quangngoc2807 10:33 27/05/16Báo vi phạm
nhìn tên cứ nhầm vs 20th century fox
AuthorTrả lời
fg7opin 20:13 28/04/16Báo vi phạm
Có cảm tưởng giống như đang đọc truyện Ma vương vậy.

Hay ghê. Vậy va trước giờ không thèm đọc vì cái tên nghe cổ xưa quá

:
AuthorTrả lời
manutd281 23:46 08/03/16Báo vi phạm
t đọc lần này lần thứ 4 rồi ! Hay vclll

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch