3x3 Eyes

3x3 Eyes
Lượt xem: 10.772
Nội dung

3x3 Eyes là câu truyện kể về những cuộc phiêu lưu của Pai là một Sanjiyan Unkara sống sót cuối cùng, và một Wu mới của cô- một bạn đồng hành bất tử-Yakumo, họ quyết hi sinh để làm cho Pai trở thành một con người để mà cô có thể quên đi quá khứ. Yakumo thì có thể chết lần với lòng trung thành của mình để bảo vệ Pai và sẽ chết khi cô chết, vì họ gặp và chạm trán nhiều tay sai của con quỷ Kaiyanwang, tất cả điều đó nhằm giết Pai và để chuyển sức mạnh của cô vào hắn và hắn sẽ trở nên bất diệt

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 441: - Alive 27/09/15 3.136
Chapter 440: - Thần huỷ diệt 27/09/15 3.113
Chapter 439 27/09/15 3.103
Chapter 438 27/09/15 3.056
Chapter 437 27/09/15 3.044
Chapter 436: - Nghi lễ cuối cùng 27/09/15 3.043
Chapter 435 27/09/15 3.042
Chapter 434: - Vĩnh biệt, loài người ngu ngốc !! 27/09/15 3.037
Chapter 433: - Cuộc sống thật quý giá 27/09/15 3.038
Chapter 432: - Không còn bất tử 27/09/15 3.037
Chapter 431: - Bờ vực cái chết 27/09/15 3.035
Chapter 430: - Bù đắp 27/09/15 3.034
Chapter 429: - Kinh ohàng tột độ phần III 27/09/15 3.035
Chapter 428: - Kinh hoàng tộtđộ phần II 27/09/15 3.035
Chapter 427: - Bắt đầu của kết thúc 15/03/15 3.061
Chapter 426: - Công kích part IV 15/03/15 3.058
Chapter 425: - Công kích phần IV 27/09/15 3.032
Chapter 424: - Công kích part III 15/03/15 3.055
Chapter 423: - Công kích phần I 27/09/15 3.034
Chapter 422: - Công kích part I 15/03/15 3.052
Chapter 421: - Lên đường 15/03/15 3.040
Chapter 420: - Em đã sai 15/03/15 3.044
Chapter 419: - Chia rẽ 15/03/15 3.039
Chapter 418: - Rạn nứt 15/03/15 3.048
Chapter 417: - Lời hứa 15/03/15 3.045
Chapter 416: - Kí ức quay lại 15/03/15 3.046
Chapter 415: - Kết thúc của thế giới 15/03/15 3.047
Chapter 414: - Kinh hoàng 15/03/15 3.055
Chapter 413: - Ta sẽ giết ngươi 15/03/15 3.039
Chapter 412: - Không phải của riêng ngươi ... 15/03/15 3.051
Chapter 411: - Từ bỏ 15/03/15 3.050
Chapter 410: - Hồi phục hoàn toàn 15/03/15 3.054
Chapter 409: - Bí thuật biến thành người phần ... 15/03/15 3.052
Chapter 408: - Bí thuật biến thành người phần ... 15/03/15 3.052
Chapter 407: - Bí thuật biến thành người phần ... 15/03/15 3.051
Chapter 406: - Bí thuật biến thành người phần ... 15/03/15 3.058
Chapter 405: - Bí thuật biến thành người phần ... 15/03/15 3.053
Chapter 404: - Điều tôi mong ước 15/03/15 3.050
Chapter 403: - Trước ngày định mệnh 15/03/15 3.054
Chapter 402: - Cám ơn 15/03/15 3.062
Chapter 401: - Kẻ hèn nhát 15/03/15 3.065
Chapter 400: - Đêm cuối 15/03/15 3.045
Chapter 400: - Đêm cuối 15/03/15 3.053
Chapter 116 27/09/15 3.035
Chapter 115 27/09/15 3.042
Chapter 111: - Ảo giác đá thánh phần V 27/09/15 3.039
Chapter 110: - Ảo giác đá thành phần IV 27/09/15 3.030
Chapter 109: - Ảo giác đá thánh phần III 27/09/15 3.039
Chapter 108: - Ảo giác đá thánh pần II 27/09/15 3.034
Chapter 107: - Ảo ảnh của đá thánh phần I 27/09/15 3.044
Chapter 104: - Kẻ bảo vệ korkon phần II 27/09/15 3.045
Chapter 103: - kẻ bảo vệ korkon phần I 27/09/15 3.037
Chapter 102: -- Thánh ma và những lnih hồn phần VI 27/09/15 3.045
Chapter 101: Thánh ma và những lnih hồn phần V 27/09/15 3.046
Chapter 100: - Seima và những linh hồn phần IV 27/09/15 3.029
Chapter 99: - Thánh ma và những linh hồn phần III 27/09/15 3.031
Chapter 98: - Thánh ma và những linh hồn phần II 27/09/15 3.029
Chapter 97: - Thánh ma và những lnih hồn phần I 27/09/15 3.034
Chapter 96 27/09/15 3.031
Chapter 95 27/09/15 3.039
Chapter 94 27/09/15 3.030
Chapter 93 27/09/15 3.032
Chapter 92 27/09/15 3.035
Chapter 91 27/09/15 3.056
Chapter 90 27/09/15 3.030
Chapter 89 15/03/15 3.044
Chapter 88 15/03/15 3.039
Chapter 87 15/03/15 3.052
Chapter 86 15/03/15 3.041
Chapter 85 15/03/15 3.050
Chapter 84 15/03/15 3.044
Chapter 83 15/03/15 3.045
Chapter 82 15/03/15 3.048
Chapter 81 15/03/15 3.045
Chapter 80 15/03/15 3.047
Chapter 79 15/03/15 3.036
Chapter 78 15/03/15 3.044
Chapter 77 15/03/15 3.039
Chapter 76 15/03/15 3.042
Chapter 75 15/03/15 3.045
Chapter 74 15/03/15 3.033
Chapter 73 15/03/15 3.051
Chapter 72 15/03/15 3.046
Chapter 71 15/03/15 3.047
Chapter 70 15/03/15 3.046
Chapter 69 15/03/15 3.038
Chapter 68 15/03/15 3.040
Chapter 67 15/03/15 3.036
Chapter 66 15/03/15 3.049
Chapter 65 15/03/15 3.039
Chapter 64 15/03/15 3.052
Chapter 63 15/03/15 3.040
Chapter 62 15/03/15 3.050
Chapter 61 15/03/15 3.051
Chapter 60 15/03/15 3.046
Chapter 59 15/03/15 3.044
Chapter 58 15/03/15 3.061
Chapter 57 15/03/15 3.052
Chapter 56 15/03/15 3.047
Chapter 55 15/03/15 3.046
Chapter 54 15/03/15 3.054
Chapter 53 15/03/15 3.042
Chapter 52 15/03/15 3.042
Chapter 51 15/03/15 3.050
Chapter 50 15/03/15 3.053
Chapter 49 15/03/15 3.049
Chapter 48 15/03/15 3.046
Chapter 47 15/03/15 3.043
Chapter 46 15/03/15 3.040
Chapter 45 15/03/15 3.043
Chapter 44 15/03/15 3.046
Chapter 43 15/03/15 3.051
Chapter 42 15/03/15 3.047
Chapter 41 15/03/15 3.068
Chapter 40 15/03/15 3.051
Chapter 39 15/03/15 3.062
Chapter 38 15/03/15 3.050
Chapter 37 15/03/15 3.065
Chapter 36 15/03/15 3.061
Chapter 35 15/03/15 3.059
Chapter 34 15/03/15 3.036
Chapter 33 15/03/15 3.062
Chapter 32 15/03/15 3.071
Chapter 31 15/03/15 3.061
Chapter 30 15/03/15 3.058
Chapter 29 15/03/15 3.060
Chapter 28 15/03/15 3.066
Chapter 27 15/03/15 3.065
Chapter 26 15/03/15 3.055
Chapter 25 15/03/15 3.072
Chapter 24 15/03/15 3.070
Chapter 23 15/03/15 3.054
Chapter 22 15/03/15 3.062
Chapter 21 15/03/15 3.055
Chapter 20 15/03/15 3.079
Chapter 19 15/03/15 3.054
Chapter 18 15/03/15 3.067
Chapter 17 15/03/15 3.056
Chapter 16 15/03/15 3.062
Chapter 15 15/03/15 3.057
Chapter 14 15/03/15 3.078
Chapter 13 15/03/15 3.072
Chapter 12 15/03/15 3.061
Chapter 11 15/03/15 3.063
Chapter 10 15/03/15 3.062
Chapter 9 15/03/15 3.052
Chapter 8 15/03/15 3.049
Chapter 7 15/03/15 3.058
Chapter 6 15/03/15 3.053
Chapter 5 15/03/15 3.052
Chapter 4 15/03/15 3.062
Chapter 3 15/03/15 3.079
Chapter 2 15/03/15 3.068
Chapter 1 15/03/15 3.099
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch