7 viên ngọc rồng - giải đấu giữa các ngân hà

7 viên ngọc rồng - giải đấu giữa các ngân hà
Lượt xem: 29.209
Nội dung

Thế giới này tồn tại không chỉ một vũ trụ, mà còn tồn tại song song rất rất nhiều vũ trụ khác nhau.
»»» Và đương nhiên Sôn Gô Ku và các bạn của mình cũng sẽ tồn tại song song ở các vũ trụ khác nhau, Tất cả bọn họ đã được tập hợp tham gia một cuộc thi đấu. Sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra tại đây...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 53 08:20 25/06 3.924
Chapter 52 08:20 25/06 3.496
Chapter 51 10:00 24/06 3.568
Chapter 50 12:30 09/03 3.629
Chapter 49 12:30 09/03 3.418
Chapter 48 12:30 09/03 3.414
Chapter 47 12:30 09/03 3.358
Chapter 46 12:30 09/03 3.355
Chapter 45 12:30 09/03 3.338
Chapter 44 12:30 09/03 3.327
Chapter 43 12:30 09/03 3.351
Chapter 42 12:30 09/03 3.377
Chapter 41 12:30 09/03 3.400
Chapter 40 29/03/15 3.613
Chapter 39 29/03/15 3.506
Chapter 38 29/03/15 3.438
Chapter 37 29/03/15 3.421
Chapter 36 29/03/15 3.442
Chapter 35 29/03/15 3.421
Chapter 34 29/03/15 3.418
Chapter 33 29/03/15 3.434
Chapter 32 29/03/15 3.411
Chapter 31 29/03/15 3.414
Chapter 30 29/03/15 3.434
Chapter 29 29/03/15 3.402
Chapter 28 29/03/15 3.403
Chapter 27 29/03/15 3.402
Chapter 26 29/03/15 3.437
Chapter 25 29/03/15 3.401
Chapter 24 29/03/15 3.409
Chapter 23 29/03/15 3.440
Chapter 22 29/03/15 3.502
Chapter 21 29/03/15 3.437
Chapter 20 29/03/15 3.488
Chapter 19 29/03/15 3.467
Chapter 18 29/03/15 3.449
Chapter 17 29/03/15 3.520
Chapter 16 29/03/15 3.484
Chapter 15 29/03/15 3.504
Chapter 14 29/03/15 3.516
Chapter 13 29/03/15 3.520
Chapter 12 29/03/15 3.575
Chapter 11 29/03/15 3.556
Chapter 10 29/03/15 3.605
Chapter 9 29/03/15 3.568
Chapter 8 29/03/15 3.565
Chapter 7 29/03/15 3.601
Chapter 6 29/03/15 3.584
Chapter 5 29/03/15 3.590
Chapter 4 29/03/15 3.653
Chapter 3 29/03/15 3.624
Chapter 2 29/03/15 3.686
Chapter 1 29/03/15 3.911
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch