Ability

Ability
Lượt xem: 6.442
Nội dung

Câu chuyện giả tưởng mới của bộ đôi đồng tác giả Noblesse.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 60 17/03/15 3.089
Chapter 59 17/03/15 3.088
Chapter 58 17/03/15 3.089
Chapter 57 17/03/15 3.056
Chapter 56 17/03/15 3.052
Chapter 55 17/03/15 3.050
Chapter 54 17/03/15 3.061
Chapter 53 17/03/15 3.050
Chapter 52 17/03/15 3.053
Chapter 51 17/03/15 3.055
Chapter 50 17/03/15 3.061
Chapter 49 17/03/15 3.053
Chapter 48 17/03/15 3.054
Chapter 47 17/03/15 3.060
Chapter 46 17/03/15 3.052
Chapter 45 17/03/15 3.058
Chapter 44 17/03/15 3.053
Chapter 43 17/03/15 3.053
Chapter 42 17/03/15 3.062
Chapter 41 17/03/15 3.074
Chapter 40 17/03/15 3.050
Chapter 39 17/03/15 3.050
Chapter 38 17/03/15 3.050
Chapter 37 17/03/15 3.049
Chapter 36 17/03/15 3.049
Chapter 35 17/03/15 3.050
Chapter 34 17/03/15 3.050
Chapter 33 17/03/15 3.054
Chapter 32 17/03/15 3.052
Chapter 31 17/03/15 3.051
Chapter 30 17/03/15 3.047
Chapter 29 17/03/15 3.050
Chapter 28 17/03/15 3.055
Chapter 27 17/03/15 3.053
Chapter 26 17/03/15 3.056
Chapter 25 17/03/15 3.053
Chapter 24 17/03/15 3.058
Chapter 23 17/03/15 3.062
Chapter 22 17/03/15 3.047
Chapter 21 17/03/15 3.056
Chapter 20 17/03/15 3.053
Chapter 19 15/03/15 3.051
Chapter 18 15/03/15 3.046
Chapter 17 15/03/15 3.055
Chapter 16 15/03/15 3.051
Chapter 15 17/03/15 3.055
Chapter 14 15/03/15 3.053
Chapter 13 15/03/15 3.055
Chapter 12 15/03/15 3.053
Chapter 11 15/03/15 3.050
Chapter 10 15/03/15 3.055
Chapter 9 15/03/15 3.055
Chapter 8 15/03/15 3.066
Chapter 7 15/03/15 3.054
Chapter 6 15/03/15 3.052
Chapter 5 15/03/15 3.056
Chapter 4 15/03/15 3.054
Chapter 3 15/03/15 3.075
Chapter 2 15/03/15 3.094
Chapter 1 15/03/15 3.094
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch