Addicted to Curry

Addicted to Curry
Lượt xem: 7.087
Nội dung

Makito Koenji, một đầu bếp với quá khứ mù mờ, giúp Yui Sonezaki cứu lấy nhà hàng cà ri của bố cô, trên bờ vực sập tiệm vì không có khách hàng, những công ty lớn đòi xâm chiếm và nhiều khó khăn khác. Hãy cùng nhau.. nghiện cà ri!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 70 17/03/15 3.072
Chapter 69 17/03/15 3.083
Chapter 68 17/03/15 3.071
Chapter 67 17/03/15 3.050
Chapter 66 17/03/15 3.048
Chapter 65 17/03/15 3.044
Chapter 64 17/03/15 3.048
Chapter 63 17/03/15 3.053
Chapter 62 17/03/15 3.046
Chapter 61 17/03/15 3.045
Chapter 60 17/03/15 3.055
Chapter 59 17/03/15 3.050
Chapter 58 17/03/15 3.049
Chapter 57 17/03/15 3.049
Chapter 56 17/03/15 3.050
Chapter 55 17/03/15 3.048
Chapter 54 17/03/15 3.042
Chapter 53 17/03/15 3.056
Chapter 52 17/03/15 3.042
Chapter 51 17/03/15 3.039
Chapter 49 17/03/15 3.042
Chapter 48 17/03/15 3.044
Chapter 47 17/03/15 3.047
Chapter 46 17/03/15 3.043
Chapter 45 17/03/15 3.039
Chapter 44 17/03/15 3.044
Chapter 43 17/03/15 3.043
Chapter 42 17/03/15 3.046
Chapter 41 17/03/15 3.059
Chapter 40 17/03/15 3.039
Chapter 39 17/03/15 3.039
Chapter 38 17/03/15 3.040
Chapter 37 17/03/15 3.046
Chapter 36 17/03/15 3.079
Chapter 35 17/03/15 3.044
Chapter 34 17/03/15 3.068
Chapter 33 17/03/15 3.075
Chapter 32 17/03/15 3.069
Chapter 31.5 17/03/15 3.071
Chapter 31 17/03/15 3.037
Chapter 30 17/03/15 3.074
Chapter 29 17/03/15 3.073
Chapter 28 17/03/15 3.066
Chapter 27 17/03/15 3.079
Chapter 26 17/03/15 3.078
Chapter 25 17/03/15 3.036
Chapter 24 17/03/15 3.074
Chapter 23 17/03/15 3.071
Chapter 22 17/03/15 3.069
Chapter 21 17/03/15 3.072
Chapter 20 17/03/15 3.065
Chapter 19 17/03/15 3.064
Chapter 18 17/03/15 3.064
Chapter 17 17/03/15 3.067
Chapter 16 17/03/15 3.066
Chapter 15 17/03/15 3.067
Chapter 14 17/03/15 3.067
Chapter 13 17/03/15 3.077
Chapter 12 17/03/15 3.070
Chapter 11 17/03/15 3.069
Chapter 10 17/03/15 3.075
Chapter 9 17/03/15 3.071
Chapter 8 17/03/15 3.066
Chapter 7 17/03/15 3.063
Chapter 6 17/03/15 3.080
Chapter 5 17/03/15 3.074
Chapter 4 17/03/15 3.085
Chapter 3 17/03/15 3.068
Chapter 2 17/03/15 3.039
Chapter 1 17/03/15 3.044
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch