Ai Hơn Ai

Ai Hơn Ai
Lượt xem: 20.963
Nội dung

Một câu chuyện về tuổi trẻ học đường Hàn Quốc, với những cô cậu học sinh cấp III đầy cá tính, ganh đua nhau hết mình trong học tập, sinh hoạt đội nhóm. Ai cũng muốn chứng tỏ mình là hơn người, và chính vì sự háo thắng đó mà đôi khi họ đã phải trả giá cho những xốc nổi, dại dột, thiếu chín chắn của mình. Tuy nhiên, qua mỗi lần phạm sai lầm như vậy, những bạn trẻ ấy cũng đã học được những bài học sâu sắc để ngày càng trưởng thành hơn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 267 28/05/16 3.072
Chapter 266 27/05/16 3.048
Chapter 265 27/05/16 3.063
Chapter 264 26/05/16 3.044
Chapter 263 03/05/16 3.061
Chapter 262 01/05/16 3.059
Chapter 261 28/04/16 3.054
Chapter 260 26/04/16 3.058
Chapter 259 25/04/16 3.058
Chapter 258 16/04/16 3.059
Chapter 257 15/04/16 3.086
Chapter 256 14/04/16 3.058
Chapter 255 13/04/16 3.058
Chapter 254 12/04/16 3.058
Chapter 253 11/04/16 3.057
Chapter 252 10/04/16 3.047
Chapter 251 09/04/16 3.048
Chapter 250 09/04/16 3.054
Chapter 249 08/04/16 3.047
Chapter 248 08/04/16 3.041
Chapter 247 01/04/16 3.065
Chapter 246 28/03/16 3.077
Chapter 245 27/03/16 3.062
Chapter 244 25/03/16 3.075
Chapter 243 24/03/16 3.086
Chapter 242 27/11/15 3.119
Chapter 241 24/11/15 3.128
Chapter 240 23/11/15 3.125
Chapter 239 01/11/15 3.130
Chapter 238 31/10/15 3.123
Chapter 237 29/10/15 3.117
Chapter 236 29/10/15 3.105
Chapter 235 28/10/15 3.120
Chapter 234 28/10/15 3.123
Chapter 233 18/03/15 3.108
Chapter 232 18/03/15 3.091
Chapter 231 16/03/15 3.092
Chapter 230 16/03/15 3.091
Chapter 229 16/03/15 3.088
Chapter 228 16/03/15 3.084
Chapter 227 16/03/15 3.081
Chapter 226 16/03/15 3.079
Chapter 225 16/03/15 3.090
Chapter 224 16/03/15 3.087
Chapter 223 16/03/15 3.083
Chapter 222 16/03/15 3.084
Chapter 221 16/03/15 3.087
Chapter 220 16/03/15 3.082
Chapter 219 16/03/15 3.086
Chapter 218 16/03/15 3.088
Chapter 217 16/03/15 3.076
Chapter 216 16/03/15 3.080
Chapter 215 16/03/15 3.086
Chapter 214 16/03/15 3.081
Chapter 213 16/03/15 3.077
Chapter 212 16/03/15 3.079
Chapter 211 16/03/15 3.083
Chapter 210 16/03/15 3.080
Chapter 209 16/03/15 3.080
Chapter 208 16/03/15 3.076
Chapter 207 16/03/15 3.083
Chapter 206 16/03/15 3.060
Chapter 205 16/03/15 3.062
Chapter 204 16/03/15 3.063
Chapter 203 16/03/15 3.066
Chapter 202 16/03/15 3.064
Chapter 201 16/03/15 3.063
Chapter 200 16/03/15 3.061
Chapter 199 16/03/15 3.060
Chapter 198 16/03/15 3.056
Chapter 197 16/03/15 3.045
Chapter 196 16/03/15 3.062
Chapter 195 16/03/15 3.057
Chapter 194 16/03/15 3.066
Chapter 193 16/03/15 3.061
Chapter 192 16/03/15 3.063
Chapter 191 16/03/15 3.056
Chapter 190 16/03/15 3.057
Chapter 189 16/03/15 3.061
Chapter 188 16/03/15 3.061
Chapter 187 16/03/15 3.075
Chapter 186 16/03/15 3.064
Chapter 185 16/03/15 3.062
Chapter 184 16/03/15 3.064
Chapter 183 16/03/15 3.063
Chapter 182 16/03/15 3.067
Chapter 181 16/03/15 3.065
Chapter 180 16/03/15 3.065
Chapter 179 16/03/15 3.062
Chapter 178 16/03/15 3.065
Chapter 177 16/03/15 3.066
Chapter 176 16/03/15 3.060
Chapter 175 16/03/15 3.062
Chapter 174 16/03/15 3.065
Chapter 173 16/03/15 3.060
Chapter 172 16/03/15 3.062
Chapter 171 16/03/15 3.062
Chapter 170 16/03/15 3.062
Chapter 169 16/03/15 3.054
Chapter 168 16/03/15 3.061
Chapter 167 16/03/15 3.062
Chapter 166 16/03/15 3.061
Chapter 165 16/03/15 3.056
Chapter 164 16/03/15 3.065
Chapter 163 16/03/15 3.059
Chapter 162 16/03/15 3.063
Chapter 161 16/03/15 3.061
Chapter 160 16/03/15 3.064
Chapter 159 16/03/15 3.066
Chapter 158 16/03/15 3.062
Chapter 157 16/03/15 3.072
Chapter 156 16/03/15 3.061
Chapter 155 16/03/15 3.067
Chapter 154 16/03/15 3.053
Chapter 153 16/03/15 3.062
Chapter 152 16/03/15 3.068
Chapter 151 16/03/15 3.074
Chapter 150 16/03/15 3.064
Chapter 149 16/03/15 3.061
Chapter 148 16/03/15 3.059
Chapter 147 16/03/15 3.062
Chapter 146 16/03/15 3.067
Chapter 145 16/03/15 3.066
Chapter 144 16/03/15 3.059
Chapter 143 16/03/15 3.063
Chapter 142 16/03/15 3.063
Chapter 141 16/03/15 3.063
Chapter 140 16/03/15 3.064
Chapter 139 16/03/15 3.062
Chapter 138 16/03/15 3.069
Chapter 137 16/03/15 3.060
Chapter 136 16/03/15 3.067
Chapter 135 16/03/15 3.065
Chapter 134 16/03/15 3.061
Chapter 133 16/03/15 3.063
Chapter 132 16/03/15 3.066
Chapter 131 16/03/15 3.066
Chapter 130 16/03/15 3.070
Chapter 129 16/03/15 3.065
Chapter 128 16/03/15 3.068
Chapter 127 16/03/15 3.070
Chapter 126 16/03/15 3.068
Chapter 125 16/03/15 3.067
Chapter 124 16/03/15 3.057
Chapter 123 16/03/15 3.064
Chapter 122 16/03/15 3.059
Chapter 121 16/03/15 3.061
Chapter 120 16/03/15 3.065
Chapter 119 16/03/15 3.062
Chapter 118 16/03/15 3.060
Chapter 117 16/03/15 3.063
Chapter 116 16/03/15 3.057
Chapter 115 16/03/15 3.058
Chapter 114 16/03/15 3.060
Chapter 113 16/03/15 3.061
Chapter 112 16/03/15 3.062
Chapter 111 16/03/15 3.061
Chapter 110 16/03/15 3.060
Chapter 109 16/03/15 3.065
Chapter 108 16/03/15 3.067
Chapter 107 16/03/15 3.063
Chapter 106 16/03/15 3.059
Chapter 105 16/03/15 3.064
Chapter 104 16/03/15 3.061
Chapter 103 16/03/15 3.062
Chapter 102 16/03/15 3.063
Chapter 101 16/03/15 3.061
Chapter 100 16/03/15 3.067
Chapter 99 16/03/15 3.055
Chapter 98 16/03/15 3.053
Chapter 97 16/03/15 3.051
Chapter 96 16/03/15 3.054
Chapter 95 16/03/15 3.065
Chapter 94 16/03/15 3.054
Chapter 93 16/03/15 3.053
Chapter 92 16/03/15 3.064
Chapter 91 16/03/15 3.053
Chapter 90 16/03/15 3.055
Chapter 89 16/03/15 3.056
Chapter 88 16/03/15 3.062
Chapter 87 16/03/15 3.059
Chapter 86 16/03/15 3.060
Chapter 85 16/03/15 3.058
Chapter 84 16/03/15 3.067
Chapter 83 16/03/15 3.056
Chapter 82 16/03/15 3.062
Chapter 81 16/03/15 3.064
Chapter 80 16/03/15 3.065
Chapter 79 16/03/15 3.059
Chapter 78 16/03/15 3.058
Chapter 77 16/03/15 3.057
Chapter 76 16/03/15 3.068
Chapter 75 16/03/15 3.061
Chapter 74 16/03/15 3.061
Chapter 73 16/03/15 3.060
Chapter 72 16/03/15 3.060
Chapter 71 16/03/15 3.055
Chapter 70 16/03/15 3.065
Chapter 69 16/03/15 3.058
Chapter 68 16/03/15 3.053
Chapter 67 16/03/15 3.054
Chapter 66 16/03/15 3.053
Chapter 65 16/03/15 3.057
Chapter 64 16/03/15 3.057
Chapter 63 16/03/15 3.058
Chapter 62 16/03/15 3.063
Chapter 61 16/03/15 3.055
Chapter 60 16/03/15 3.057
Chapter 59 16/03/15 3.051
Chapter 58 16/03/15 3.055
Chapter 57 16/03/15 3.053
Chapter 56 16/03/15 3.059
Chapter 55 16/03/15 3.060
Chapter 54 16/03/15 3.061
Chapter 53 16/03/15 3.067
Chapter 52 16/03/15 3.061
Chapter 51 16/03/15 3.060
Chapter 50 16/03/15 3.066
Chapter 49 16/03/15 3.059
Chapter 48 16/03/15 3.071
Chapter 47 16/03/15 3.068
Chapter 46 16/03/15 3.070
Chapter 45 16/03/15 3.067
Chapter 44 16/03/15 3.065
Chapter 43 16/03/15 3.064
Chapter 42 16/03/15 3.066
Chapter 41 16/03/15 3.065
Chapter 40 16/03/15 3.072
Chapter 39 16/03/15 3.064
Chapter 38 16/03/15 3.073
Chapter 37 16/03/15 3.063
Chapter 36 16/03/15 3.062
Chapter 35 16/03/15 3.060
Chapter 34 16/03/15 3.065
Chapter 33 16/03/15 3.058
Chapter 32 16/03/15 3.071
Chapter 31 16/03/15 3.069
Chapter 30 16/03/15 3.068
Chapter 29 16/03/15 3.061
Chapter 28 16/03/15 3.069
Chapter 27 16/03/15 3.061
Chapter 26 16/03/15 3.065
Chapter 25 16/03/15 3.071
Chapter 24 16/03/15 3.080
Chapter 23 16/03/15 3.084
Chapter 22 16/03/15 3.082
Chapter 21 16/03/15 3.082
Chapter 20 16/03/15 3.079
Chapter 19 16/03/15 3.064
Chapter 18 16/03/15 3.067
Chapter 17 16/03/15 3.066
Chapter 16 16/03/15 3.061
Chapter 15 16/03/15 3.065
Chapter 14 16/03/15 3.065
Chapter 13 16/03/15 3.064
Chapter 12 16/03/15 3.056
Chapter 11 16/03/15 3.065
Chapter 10 16/03/15 3.067
Chapter 9 16/03/15 3.081
Chapter 8 16/03/15 3.080
Chapter 7 16/03/15 3.069
Chapter 6 16/03/15 3.072
Chapter 5 16/03/15 3.078
Chapter 4 16/03/15 3.074
Chapter 3 16/03/15 3.070
Chapter 2 16/03/15 3.100
Chapter 1 16/03/15 3.144
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
bibo 21:03 10/04/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
KindredNao 20:23 08/04/16Báo vi phạm
T nói đùa chứ cái cover

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch