Air Gear

Air Gear
Lượt xem: 41.043
Air Gear Xếp hạng: 3/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Itsuki Minami là học sinh thuộc dạng khá quậy phá trong trường, cậu có biệt danh là " khuôn mặt ngây thơ vô tội vô địch ". Ikki là nhà lãnh đạo của thanh niên băng nhóm tên là "East Side Gunz". Một lần, sau khi bị làm nhục bởi nhóm Storm Riders gọi Skull saders, trở về nhà, Ikki tình cờ khám phá ra bí mật được giấu kín từ các "mạnh thường quân" của cậu, chị em nhà Noyamano. Chị em họ thuộc về một nhóm Storm Riders có tên Sleeping Forest. Chị em nhà Noyamano đưa cho cậu cặp ATs và mời cậu trượt cùng với họ. Ikki cuối cùng đã trả hận được nhóm Skull Saders, nhưng cậu nhận ra là cậu biết đến một thứ còn tuyệt hơn là trả thù: Cảm giác bay trên bầu trời. Thế là Ikki nhanh chóng tham gia vào thế giới bí ẩn và không cưỡng lại nỗi của Air Trecks.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 357 20:03 31/05 4.126
Chapter 356 18:40 30/05 4.088
Chapter 355 19:15 28/05 4.243
Chapter 354 20:52 27/05 3.096
Chapter 353 19:20 23/05 3.064
Chapter 352 19:18 21/05 3.098
Chapter 351 18:57 20/05 3.066
Chapter 350 19:19 19/05 3.094
Chapter 349 20:21 18/05 3.046
Chapter 348 18:54 17/05 3.055
Chapter 347 18:56 16/05 3.064
Chapter 346 19:09 14/05 3.056
Chapter 345 19:01 13/05 3.059
Chapter 344 19:01 12/05 3.062
Chapter 343 19:20 10/05 3.052
Chapter 342 20:59 09/05 3.052
Chapter 341 19:30 08/05 3.075
Chapter 340 21:01 07/05 3.067
Chapter 339 20:48 06/05 3.072
Chapter 338 20:54 05/05 3.056
Chapter 337 20:25 04/05 3.052
Chapter 336 18:49 01/05 3.060
Chapter 335 19:46 28/04 3.065
Chapter 334 19:59 26/04 3.086
Chapter 333 19:47 24/04 3.087
Chapter 332 21:36 23/04 3.062
Chapter 331 21:28 22/04 3.059
Chapter 330 19:38 21/04 3.067
Chapter 329 21:55 19/04 3.105
Chapter 328 19:46 18/04 3.083
Chapter 327 22:13 13/04 3.096
Chapter 326 20:51 11/04 3.084
Chapter 325 19:40 10/04 3.078
Chapter 324 20:12 09/04 3.072
Chapter 323 20:47 05/04 3.059
Chapter 322 22:32 03/04 3.080
Chapter 321 22:19 31/03 3.087
Chapter 320 19:46 31/03 3.085
Chapter 319 19:35 28/03 3.072
Chapter 318 19:20 27/03 3.063
Chapter 317 21:37 23/03 3.069
Chapter 316 19:39 22/03 3.064
Chapter 315 13:48 19/03 3.067
Chapter 314 20:57 18/03 3.077
Chapter 313 21:15 17/03 3.077
Chapter 312 20:26 16/03 3.066
Chapter 311 19:44 15/03 3.079
Chapter 310 15:13 15/03 3.074
Chapter 309 19:39 12/03 3.083
Chapter 308 19:42 11/03 3.074
Chapter 307 19:52 10/03 3.076
Chapter 306 21:04 08/03 3.057
Chapter 305 22:39 06/03 3.095
Chapter 304 21:19 05/03 3.099
Chapter 303 20:44 03/03 3.116
Chapter 302 20:35 01/03 3.096
Chapter 301 21:25 29/02 3.115
Chapter 300 19:45 27/02 3.094
Chapter 299 20:34 25/02 3.066
Chapter 298 22:01 24/02 3.076
Chapter 297 23:26 23/02 3.086
Chapter 296 21:30 22/02 3.083
Chapter 295 12:41 21/02 3.091
Chapter 294 23:09 20/02 3.084
Chapter 293 21:14 19/02 3.102
Chapter 292 11:57 14/02 3.163
Chapter 291 13:37 13/02 3.098
Chapter 290 13:23 10/02 3.121
Chapter 289 19:07 09/02 3.108
Chapter 288 19:44 06/02 3.106
Chapter 287 19:25 04/02 3.115
Chapter 286 01:08 03/02 3.100
Chapter 285 21:06 01/02 3.108
Chapter 284 20:41 30/01 3.112
Chapter 283 19:18 28/01 3.106
Chapter 282 19:32 27/01 3.095
Chapter 281 20:40 26/01 3.096
Chapter 280 19:40 24/01 3.093
Chapter 279 20:59 22/01 3.111
Chapter 278 22:29 19/01 3.078
Chapter 277 20:40 18/01 3.088
Chapter 276 20:42 17/01 3.083
Chapter 275 20:30 16/01 3.089
Chapter 274 19:49 15/01 3.100
Chapter 273 20:08 12/01 3.103
Chapter 272 21:07 11/01 3.106
Chapter 271 19:48 08/01 3.101
Chapter 270 22:42 07/01 3.093
Chapter 269 21:12 06/01 3.088
Chapter 268 21:39 04/01 3.107
Chapter 267 00:09 04/01 3.102
Chapter 266 29/12/15 3.127
Chapter 265 28/12/15 3.109
Chapter 264 27/12/15 3.097
Chapter 263 26/12/15 3.105
Chapter 262 21/12/15 3.126
Chapter 261 20/12/15 3.109
Chapter 260 19/12/15 3.119
Chapter 259 17/12/15 3.114
Chapter 258 14/12/15 3.117
Chapter 257 12/12/15 3.125
Chapter 256 11/12/15 3.130
Chapter 255 10/12/15 3.135
Chapter 254 09/12/15 3.118
Chapter 253 06/12/15 3.129
Chapter 252 05/12/15 3.115
Chapter 251 04/12/15 3.127
Chapter 250 30/11/15 3.143
Chapter 249 16/11/15 3.153
Chapter 248 15/03/15 3.134
Chapter 247 15/03/15 3.114
Chapter 246 15/03/15 3.138
Chapter 245 15/03/15 3.086
Chapter 244 15/03/15 3.102
Chapter 243 15/03/15 3.091
Chapter 242 15/03/15 3.086
Chapter 241 15/03/15 3.097
Chapter 240 15/03/15 3.092
Chapter 239 15/03/15 3.093
Chapter 238 15/03/15 3.110
Chapter 237 15/03/15 3.086
Chapter 236 15/03/15 3.102
Chapter 235 15/03/15 3.086
Chapter 234 15/03/15 3.086
Chapter 233 15/03/15 3.102
Chapter 232 15/03/15 3.088
Chapter 231 15/03/15 3.095
Chapter 230 15/03/15 3.099
Chapter 229 15/03/15 3.083
Chapter 228 15/03/15 3.083
Chapter 227 15/03/15 3.081
Chapter 226 15/03/15 3.091
Chapter 225 15/03/15 3.088
Chapter 224 15/03/15 3.081
Chapter 223 15/03/15 3.088
Chapter 222 15/03/15 3.082
Chapter 221 15/03/15 3.082
Chapter 220 15/03/15 3.083
Chapter 219 15/03/15 3.087
Chapter 218 15/03/15 3.078
Chapter 217 15/03/15 3.091
Chapter 216 15/03/15 3.090
Chapter 215 15/03/15 3.102
Chapter 214 15/03/15 3.095
Chapter 213 15/03/15 3.077
Chapter 212 15/03/15 3.090
Chapter 211 15/03/15 3.085
Chapter 210 15/03/15 3.092
Chapter 209 15/03/15 3.081
Chapter 208 15/03/15 3.081
Chapter 207 15/03/15 3.085
Chapter 206 15/03/15 3.084
Chapter 205 15/03/15 3.095
Chapter 204 15/03/15 3.094
Chapter 203 15/03/15 3.097
Chapter 202 15/03/15 3.082
Chapter 201 15/03/15 3.085
Chapter 200 15/03/15 3.095
Chapter 199 15/03/15 3.112
Chapter 198 15/03/15 3.090
Chapter 197 15/03/15 3.100
Chapter 196 15/03/15 3.094
Chapter 195 15/03/15 3.089
Chapter 194 15/03/15 3.083
Chapter 193 15/03/15 3.086
Chapter 192 15/03/15 3.086
Chapter 191 15/03/15 3.091
Chapter 190 15/03/15 3.098
Chapter 189 15/03/15 3.088
Chapter 188 15/03/15 3.084
Chapter 187 15/03/15 3.087
Chapter 186 15/03/15 3.092
Chapter 185 15/03/15 3.076
Chapter 184 15/03/15 3.110
Chapter 183 15/03/15 3.088
Chapter 182 15/03/15 3.086
Chapter 181 15/03/15 3.088
Chapter 180 15/03/15 3.086
Chapter 179 15/03/15 3.081
Chapter 178 15/03/15 3.070
Chapter 177 15/03/15 3.087
Chapter 176 15/03/15 3.082
Chapter 175 15/03/15 3.070
Chapter 174 15/03/15 3.075
Chapter 173 15/03/15 3.076
Chapter 172 15/03/15 3.073
Chapter 171 15/03/15 3.083
Chapter 170 15/03/15 3.079
Chapter 169 15/03/15 3.083
Chapter 168 15/03/15 3.104
Chapter 167 15/03/15 3.091
Chapter 166 15/03/15 3.086
Chapter 165 15/03/15 3.100
Chapter 164 15/03/15 3.101
Chapter 163 15/03/15 3.104
Chapter 162 15/03/15 3.089
Chapter 161 15/03/15 3.101
Chapter 160 15/03/15 3.098
Chapter 159 15/03/15 3.090
Chapter 158 15/03/15 3.096
Chapter 157 15/03/15 3.090
Chapter 156 15/03/15 3.087
Chapter 155 15/03/15 3.100
Chapter 154 15/03/15 3.090
Chapter 153 15/03/15 3.100
Chapter 152 15/03/15 3.078
Chapter 151 15/03/15 3.091
Chapter 150 15/03/15 3.089
Chapter 149 15/03/15 3.083
Chapter 148 15/03/15 3.093
Chapter 147 15/03/15 3.101
Chapter 146 15/03/15 3.097
Chapter 145 15/03/15 3.096
Chapter 144 15/03/15 3.091
Chapter 143 15/03/15 3.098
Chapter 142 15/03/15 3.097
Chapter 141 15/03/15 3.090
Chapter 140 15/03/15 3.091
Chapter 139 15/03/15 3.091
Chapter 138 15/03/15 3.085
Chapter 137 15/03/15 3.091
Chapter 136 15/03/15 3.079
Chapter 135 15/03/15 3.091
Chapter 134 15/03/15 3.087
Chapter 133 15/03/15 3.096
Chapter 132 15/03/15 3.092
Chapter 131 15/03/15 3.086
Chapter 130 15/03/15 3.094
Chapter 129 15/03/15 3.090
Chapter 128 15/03/15 3.099
Chapter 127 15/03/15 3.094
Chapter 126 15/03/15 3.097
Chapter 125 15/03/15 3.098
Chapter 124 15/03/15 3.084
Chapter 123 15/03/15 3.103
Chapter 122 15/03/15 3.090
Chapter 121 15/03/15 3.090
Chapter 120 15/03/15 3.088
Chapter 119 15/03/15 3.104
Chapter 118 15/03/15 3.091
Chapter 117 15/03/15 3.094
Chapter 116 15/03/15 3.100
Chapter 115 15/03/15 3.103
Chapter 114 15/03/15 3.088
Chapter 113 15/03/15 3.093
Chapter 112 15/03/15 3.096
Chapter 111 15/03/15 3.104
Chapter 110 15/03/15 3.109
Chapter 109 15/03/15 3.099
Chapter 108 15/03/15 3.087
Chapter 107 15/03/15 3.095
Chapter 106 15/03/15 3.099
Chapter 105 15/03/15 3.099
Chapter 104 15/03/15 3.100
Chapter 103 15/03/15 3.096
Chapter 102 15/03/15 3.095
Chapter 101 15/03/15 3.095
Chapter 100 15/03/15 3.103
Chapter 99 15/03/15 3.098
Chapter 98 15/03/15 3.104
Chapter 97 15/03/15 3.091
Chapter 96 15/03/15 3.089
Chapter 95 15/03/15 3.096
Chapter 94 15/03/15 3.087
Chapter 93 15/03/15 3.096
Chapter 92 15/03/15 3.092
Chapter 91 15/03/15 3.086
Chapter 90 15/03/15 3.086
Chapter 89 15/03/15 3.084
Chapter 88 15/03/15 3.095
Chapter 87 15/03/15 3.095
Chapter 86 15/03/15 3.095
Chapter 85 15/03/15 3.090
Chapter 84 15/03/15 3.093
Chapter 83 15/03/15 3.097
Chapter 82 15/03/15 3.097
Chapter 81 15/03/15 3.084
Chapter 80 15/03/15 3.094
Chapter 79 15/03/15 3.112
Chapter 78 15/03/15 3.093
Chapter 77: (AGF) 15/03/15 3.105
Chapter 76 15/03/15 3.107
Chapter 75 15/03/15 3.104
Chapter 74 15/03/15 3.095
Chapter 73 15/03/15 3.097
Chapter 72 15/03/15 3.109
Chapter 71 15/03/15 3.107
Chapter 70 15/03/15 3.085
Chapter 69 15/03/15 3.105
Chapter 68 15/03/15 3.104
Chapter 67 15/03/15 3.109
Chapter 66 15/03/15 3.106
Chapter 65 15/03/15 3.095
Chapter 64 15/03/15 3.094
Chapter 63 15/03/15 3.102
Chapter 62 15/03/15 3.098
Chapter 61 15/03/15 3.096
Chapter 60 15/03/15 3.099
Chapter 59 15/03/15 3.094
Chapter 58 15/03/15 3.098
Chapter 57 15/03/15 3.104
Chapter 56 15/03/15 3.097
Chapter 55 15/03/15 3.100
Chapter 54 15/03/15 3.096
Chapter 53 15/03/15 3.105
Chapter 52 15/03/15 3.100
Chapter 51 15/03/15 3.106
Chapter 50 15/03/15 3.116
Chapter 49 15/03/15 3.113
Chapter 48 15/03/15 3.110
Chapter 47 15/03/15 3.105
Chapter 46 15/03/15 3.106
Chapter 45 15/03/15 3.106
Chapter 44 15/03/15 3.108
Chapter 43 15/03/15 3.123
Chapter 42 15/03/15 3.114
Chapter 41 15/03/15 3.109
Chapter 40 15/03/15 3.113
Chapter 39 15/03/15 3.106
Chapter 38 15/03/15 3.113
Chapter 37 15/03/15 3.118
Chapter 36 15/03/15 3.114
Chapter 35 15/03/15 3.111
Chapter 34 15/03/15 3.117
Chapter 33 15/03/15 3.122
Chapter 32 15/03/15 3.116
Chapter 31 15/03/15 3.120
Chapter 30 15/03/15 3.125
Chapter 29 15/03/15 3.098
Chapter 28 15/03/15 3.117
Chapter 27 15/03/15 3.119
Chapter 26 15/03/15 3.124
Chapter 25 15/03/15 3.124
Chapter 24 15/03/15 3.123
Chapter 23 15/03/15 3.131
Chapter 22 15/03/15 3.126
Chapter 21 15/03/15 3.126
Chapter 20 15/03/15 3.127
Chapter 19 15/03/15 3.131
Chapter 18 15/03/15 3.133
Chapter 17 15/03/15 3.136
Chapter 16 15/03/15 3.136
Chapter 15 15/03/15 3.127
Chapter 14 15/03/15 3.139
Chapter 13 15/03/15 3.142
Chapter 12 15/03/15 3.145
Chapter 11 15/03/15 3.113
Chapter 10 15/03/15 3.144
Chapter 9 15/03/15 3.135
Chapter 8 15/03/15 3.144
Chapter 7 15/03/15 3.144
Chapter 6 15/03/15 3.148
Chapter 5 15/03/15 3.165
Chapter 4 15/03/15 3.166
Chapter 3 15/03/15 3.171
Chapter 2 15/03/15 3.182
Chapter 1 15/03/15 3.376
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Ambitious Man 23:46 28/05Báo vi phạm
độ hư cấu còn có thể đạt đến ngưỡng nào đây
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 21:17 26/05Báo vi phạm
sắp end rồi
AuthorTrả lời
quysong1310 01:14 25/05Báo vi phạm
chap 353: thằng sora mấy chap trước chấp pin AT, giờ main chơi chưa dùng ấn tín bão
AuthorTrả lời
huypr0kk123 23:42 24/05Báo vi phạm
Obama mà đọc truyện này thây có mình trong truyện vui phải biết
AuthorTrả lời
dd789x 19:49 21/05Báo vi phạm
phần lớn mọi nguười đều không biết chúng nó chơi trong không gian ảo
AuthorTrả lời
idthanh 00:50 07/05Báo vi phạm
mới đọc, ức chế ai dịch, hết sleepingforest rồi bão tố, rôt cuộc tên gì
 • Author
  Rin Agito 16:50 11/05Báo vi phạm
  Sleeping forest là tên nhóm còn bão tố là danh hiểu của ikki mà :/ có gì liên quan đâu???
 • Author
  haruka1230 16:44 18/05Báo vi phạm
  Nhóm bão tố cũng là tên gọi chung của các đội sử dụng AT nhé. Còn Sleeping forest hay Kogarasumaru là tên riêng của các nhóm bão tố.
AuthorTrả lời
Rin Agito 09:10 30/04Báo vi phạm
Thật là....... VI DIỆU!!! @@ chỉ là chơi patin thôi mà, sao h lại thành vl như vầy!!??? Lại còn cái tháp kiểu dungeon nữa chứ!!! Em là em quỳ lạy tác giả không chỉ vẽ bá mà còn có cái óc hư cấu đ*o thể tả nổi!!!
AuthorTrả lời
Ambitious Man 12:48 23/04Báo vi phạm
truyện càng ngay càng viễn tưởng
AuthorTrả lời
Rin Agito 00:15 22/04Báo vi phạm
Chap mới!!!! Nhanh nhanh nhanh!!! Pleaseeeee
AuthorTrả lời
mrpocker94 23:04 13/04Báo vi phạm
h ai dich ay nhi
AuthorTrả lời
hogara 19:02 09/04Báo vi phạm
ảo vãi cả nồi
AuthorTrả lời
sombun25251325 23:10 03/04Báo vi phạm
lúc đầu còn đơn giản .. về sau phức tạp vkl ...
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 17:00 24/03Báo vi phạm
aoen
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 09:12 20/03Báo vi phạm
càng đọc càng nghiện
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 12:35 19/03Báo vi phạm
mà kaito với fang là cha con hả
 • Author
  vetthuongdaulong_1 13:22 19/03Báo vi phạm
  con lợn nó là thánh hả

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch