Air Gear

Air Gear
Air Gear Xếp hạng: 3/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Itsuki Minami là học sinh thuộc dạng khá quậy phá trong trường, cậu có biệt danh là " khuôn mặt ngây thơ vô tội vô địch ". Ikki là nhà lãnh đạo của thanh niên băng nhóm tên là "East Side Gunz". Một lần, sau khi bị làm nhục bởi nhóm Storm Riders gọi Skull saders, trở về nhà, Ikki tình cờ khám phá ra bí mật được giấu kín từ các "mạnh thường quân" của cậu, chị em nhà Noyamano. Chị em họ thuộc về một nhóm Storm Riders có tên Sleeping Forest. Chị em nhà Noyamano đưa cho cậu cặp ATs và mời cậu trượt cùng với họ. Ikki cuối cùng đã trả hận được nhóm Skull Saders, nhưng cậu nhận ra là cậu biết đến một thứ còn tuyệt hơn là trả thù: Cảm giác bay trên bầu trời. Thế là Ikki nhanh chóng tham gia vào thế giới bí ẩn và không cưỡng lại nỗi của Air Trecks.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 357 31/05/16 4.144
Chapter 356 30/05/16 4.098
Chapter 355 28/05/16 4.247
Chapter 354 27/05/16 3.099
Chapter 353 23/05/16 3.066
Chapter 352 21/05/16 3.102
Chapter 351 20/05/16 3.068
Chapter 350 19/05/16 3.098
Chapter 349 18/05/16 3.048
Chapter 348 17/05/16 3.058
Chapter 347 16/05/16 3.070
Chapter 346 14/05/16 3.059
Chapter 345 13/05/16 3.062
Chapter 344 12/05/16 3.064
Chapter 343 10/05/16 3.053
Chapter 342 09/05/16 3.053
Chapter 341 08/05/16 3.077
Chapter 340 07/05/16 3.069
Chapter 339 06/05/16 3.074
Chapter 338 05/05/16 3.059
Chapter 337 04/05/16 3.053
Chapter 336 01/05/16 3.061
Chapter 335 28/04/16 3.066
Chapter 334 26/04/16 3.088
Chapter 333 24/04/16 3.088
Chapter 332 23/04/16 3.063
Chapter 331 22/04/16 3.060
Chapter 330 21/04/16 3.068
Chapter 329 19/04/16 3.106
Chapter 328 18/04/16 3.083
Chapter 327 13/04/16 3.097
Chapter 326 11/04/16 3.085
Chapter 325 10/04/16 3.082
Chapter 324 09/04/16 3.072
Chapter 323 05/04/16 3.061
Chapter 322 03/04/16 3.083
Chapter 321 31/03/16 3.088
Chapter 320 31/03/16 3.086
Chapter 319 28/03/16 3.073
Chapter 318 27/03/16 3.064
Chapter 317 23/03/16 3.071
Chapter 316 22/03/16 3.065
Chapter 315 19/03/16 3.068
Chapter 314 18/03/16 3.079
Chapter 313 17/03/16 3.078
Chapter 312 16/03/16 3.067
Chapter 311 15/03/16 3.080
Chapter 310 15/03/16 3.077
Chapter 309 12/03/16 3.084
Chapter 308 11/03/16 3.075
Chapter 307 10/03/16 3.077
Chapter 306 08/03/16 3.058
Chapter 305 06/03/16 3.097
Chapter 304 05/03/16 3.101
Chapter 303 03/03/16 3.117
Chapter 302 01/03/16 3.097
Chapter 301 29/02/16 3.116
Chapter 300 27/02/16 3.095
Chapter 299 25/02/16 3.067
Chapter 298 24/02/16 3.077
Chapter 297 23/02/16 3.087
Chapter 296 22/02/16 3.084
Chapter 295 21/02/16 3.092
Chapter 294 20/02/16 3.084
Chapter 293 19/02/16 3.103
Chapter 292 14/02/16 3.163
Chapter 291 13/02/16 3.099
Chapter 290 10/02/16 3.123
Chapter 289 09/02/16 3.109
Chapter 288 06/02/16 3.107
Chapter 287 04/02/16 3.117
Chapter 286 03/02/16 3.103
Chapter 285 01/02/16 3.109
Chapter 284 30/01/16 3.113
Chapter 283 28/01/16 3.107
Chapter 282 27/01/16 3.096
Chapter 281 26/01/16 3.097
Chapter 280 24/01/16 3.094
Chapter 279 22/01/16 3.111
Chapter 278 19/01/16 3.078
Chapter 277 18/01/16 3.090
Chapter 276 17/01/16 3.083
Chapter 275 16/01/16 3.090
Chapter 274 15/01/16 3.100
Chapter 273 12/01/16 3.104
Chapter 272 11/01/16 3.107
Chapter 271 08/01/16 3.102
Chapter 270 07/01/16 3.095
Chapter 269 06/01/16 3.089
Chapter 268 04/01/16 3.108
Chapter 267 04/01/16 3.103
Chapter 266 29/12/15 3.129
Chapter 265 28/12/15 3.112
Chapter 264 27/12/15 3.098
Chapter 263 26/12/15 3.105
Chapter 262 21/12/15 3.126
Chapter 261 20/12/15 3.112
Chapter 260 19/12/15 3.120
Chapter 259 17/12/15 3.114
Chapter 258 14/12/15 3.117
Chapter 257 12/12/15 3.126
Chapter 256 11/12/15 3.131
Chapter 255 10/12/15 3.136
Chapter 254 09/12/15 3.119
Chapter 253 06/12/15 3.130
Chapter 252 05/12/15 3.115
Chapter 251 04/12/15 3.129
Chapter 250 30/11/15 3.144
Chapter 249 16/11/15 3.154
Chapter 248 15/03/15 3.138
Chapter 247 15/03/15 3.118
Chapter 246 15/03/15 3.140
Chapter 245 15/03/15 3.088
Chapter 244 15/03/15 3.106
Chapter 243 15/03/15 3.095
Chapter 242 15/03/15 3.087
Chapter 241 15/03/15 3.099
Chapter 240 15/03/15 3.093
Chapter 239 15/03/15 3.096
Chapter 238 15/03/15 3.113
Chapter 237 15/03/15 3.087
Chapter 236 15/03/15 3.104
Chapter 235 15/03/15 3.087
Chapter 234 15/03/15 3.089
Chapter 233 15/03/15 3.105
Chapter 232 15/03/15 3.090
Chapter 231 15/03/15 3.096
Chapter 230 15/03/15 3.102
Chapter 229 15/03/15 3.084
Chapter 228 15/03/15 3.084
Chapter 227 15/03/15 3.082
Chapter 226 15/03/15 3.093
Chapter 225 15/03/15 3.090
Chapter 224 15/03/15 3.083
Chapter 223 15/03/15 3.089
Chapter 222 15/03/15 3.086
Chapter 221 15/03/15 3.083
Chapter 220 15/03/15 3.085
Chapter 219 15/03/15 3.089
Chapter 218 15/03/15 3.081
Chapter 217 15/03/15 3.093
Chapter 216 15/03/15 3.092
Chapter 215 15/03/15 3.104
Chapter 214 15/03/15 3.100
Chapter 213 15/03/15 3.079
Chapter 212 15/03/15 3.094
Chapter 211 15/03/15 3.089
Chapter 210 15/03/15 3.094
Chapter 209 15/03/15 3.083
Chapter 208 15/03/15 3.083
Chapter 207 15/03/15 3.086
Chapter 206 15/03/15 3.086
Chapter 205 15/03/15 3.099
Chapter 204 15/03/15 3.096
Chapter 203 15/03/15 3.100
Chapter 202 15/03/15 3.084
Chapter 201 15/03/15 3.087
Chapter 200 15/03/15 3.097
Chapter 199 15/03/15 3.117
Chapter 198 15/03/15 3.092
Chapter 197 15/03/15 3.102
Chapter 196 15/03/15 3.096
Chapter 195 15/03/15 3.090
Chapter 194 15/03/15 3.085
Chapter 193 15/03/15 3.088
Chapter 192 15/03/15 3.087
Chapter 191 15/03/15 3.094
Chapter 190 15/03/15 3.101
Chapter 189 15/03/15 3.089
Chapter 188 15/03/15 3.086
Chapter 187 15/03/15 3.089
Chapter 186 15/03/15 3.096
Chapter 185 15/03/15 3.079
Chapter 184 15/03/15 3.115
Chapter 183 15/03/15 3.093
Chapter 182 15/03/15 3.089
Chapter 181 15/03/15 3.093
Chapter 180 15/03/15 3.091
Chapter 179 15/03/15 3.086
Chapter 178 15/03/15 3.074
Chapter 177 15/03/15 3.093
Chapter 176 15/03/15 3.085
Chapter 175 15/03/15 3.074
Chapter 174 15/03/15 3.079
Chapter 173 15/03/15 3.081
Chapter 172 15/03/15 3.076
Chapter 171 15/03/15 3.087
Chapter 170 15/03/15 3.084
Chapter 169 15/03/15 3.088
Chapter 168 15/03/15 3.110
Chapter 167 15/03/15 3.097
Chapter 166 15/03/15 3.091
Chapter 165 15/03/15 3.106
Chapter 164 15/03/15 3.107
Chapter 163 15/03/15 3.109
Chapter 162 15/03/15 3.094
Chapter 161 15/03/15 3.108
Chapter 160 15/03/15 3.103
Chapter 159 15/03/15 3.095
Chapter 158 15/03/15 3.102
Chapter 157 15/03/15 3.095
Chapter 156 15/03/15 3.091
Chapter 155 15/03/15 3.105
Chapter 154 15/03/15 3.096
Chapter 153 15/03/15 3.106
Chapter 152 15/03/15 3.083
Chapter 151 15/03/15 3.097
Chapter 150 15/03/15 3.093
Chapter 149 15/03/15 3.088
Chapter 148 15/03/15 3.098
Chapter 147 15/03/15 3.108
Chapter 146 15/03/15 3.102
Chapter 145 15/03/15 3.102
Chapter 144 15/03/15 3.098
Chapter 143 15/03/15 3.104
Chapter 142 15/03/15 3.104
Chapter 141 15/03/15 3.095
Chapter 140 15/03/15 3.097
Chapter 139 15/03/15 3.097
Chapter 138 15/03/15 3.091
Chapter 137 15/03/15 3.097
Chapter 136 15/03/15 3.085
Chapter 135 15/03/15 3.097
Chapter 134 15/03/15 3.095
Chapter 133 15/03/15 3.100
Chapter 132 15/03/15 3.096
Chapter 131 15/03/15 3.090
Chapter 130 15/03/15 3.102
Chapter 129 15/03/15 3.094
Chapter 128 15/03/15 3.103
Chapter 127 15/03/15 3.099
Chapter 126 15/03/15 3.102
Chapter 125 15/03/15 3.102
Chapter 124 15/03/15 3.089
Chapter 123 15/03/15 3.109
Chapter 122 15/03/15 3.096
Chapter 121 15/03/15 3.094
Chapter 120 15/03/15 3.094
Chapter 119 15/03/15 3.111
Chapter 118 15/03/15 3.098
Chapter 117 15/03/15 3.101
Chapter 116 15/03/15 3.107
Chapter 115 15/03/15 3.111
Chapter 114 15/03/15 3.096
Chapter 113 15/03/15 3.102
Chapter 112 15/03/15 3.102
Chapter 111 15/03/15 3.110
Chapter 110 15/03/15 3.113
Chapter 109 15/03/15 3.103
Chapter 108 15/03/15 3.092
Chapter 107 15/03/15 3.104
Chapter 106 15/03/15 3.105
Chapter 105 15/03/15 3.104
Chapter 104 15/03/15 3.107
Chapter 103 15/03/15 3.104
Chapter 102 15/03/15 3.102
Chapter 101 15/03/15 3.102
Chapter 100 15/03/15 3.108
Chapter 99 15/03/15 3.103
Chapter 98 15/03/15 3.111
Chapter 97 15/03/15 3.097
Chapter 96 15/03/15 3.094
Chapter 95 15/03/15 3.103
Chapter 94 15/03/15 3.095
Chapter 93 15/03/15 3.103
Chapter 92 15/03/15 3.098
Chapter 91 15/03/15 3.093
Chapter 90 15/03/15 3.094
Chapter 89 15/03/15 3.090
Chapter 88 15/03/15 3.102
Chapter 87 15/03/15 3.102
Chapter 86 15/03/15 3.101
Chapter 85 15/03/15 3.098
Chapter 84 15/03/15 3.099
Chapter 83 15/03/15 3.105
Chapter 82 15/03/15 3.103
Chapter 81 15/03/15 3.091
Chapter 80 15/03/15 3.100
Chapter 79 15/03/15 3.119
Chapter 78 15/03/15 3.099
Chapter 77: (AGF) 15/03/15 3.111
Chapter 76 15/03/15 3.112
Chapter 75 15/03/15 3.110
Chapter 74 15/03/15 3.103
Chapter 73 15/03/15 3.105
Chapter 72 15/03/15 3.115
Chapter 71 15/03/15 3.113
Chapter 70 15/03/15 3.091
Chapter 69 15/03/15 3.111
Chapter 68 15/03/15 3.110
Chapter 67 15/03/15 3.114
Chapter 66 15/03/15 3.113
Chapter 65 15/03/15 3.102
Chapter 64 15/03/15 3.100
Chapter 63 15/03/15 3.106
Chapter 62 15/03/15 3.107
Chapter 61 15/03/15 3.100
Chapter 60 15/03/15 3.107
Chapter 59 15/03/15 3.098
Chapter 58 15/03/15 3.102
Chapter 57 15/03/15 3.108
Chapter 56 15/03/15 3.102
Chapter 55 15/03/15 3.104
Chapter 54 15/03/15 3.101
Chapter 53 15/03/15 3.111
Chapter 52 15/03/15 3.105
Chapter 51 15/03/15 3.110
Chapter 50 15/03/15 3.121
Chapter 49 15/03/15 3.118
Chapter 48 15/03/15 3.116
Chapter 47 15/03/15 3.109
Chapter 46 15/03/15 3.111
Chapter 45 15/03/15 3.110
Chapter 44 15/03/15 3.113
Chapter 43 15/03/15 3.130
Chapter 42 15/03/15 3.119
Chapter 41 15/03/15 3.114
Chapter 40 15/03/15 3.119
Chapter 39 15/03/15 3.110
Chapter 38 15/03/15 3.118
Chapter 37 15/03/15 3.122
Chapter 36 15/03/15 3.118
Chapter 35 15/03/15 3.116
Chapter 34 15/03/15 3.121
Chapter 33 15/03/15 3.130
Chapter 32 15/03/15 3.121
Chapter 31 15/03/15 3.125
Chapter 30 15/03/15 3.130
Chapter 29 15/03/15 3.103
Chapter 28 15/03/15 3.123
Chapter 27 15/03/15 3.126
Chapter 26 15/03/15 3.132
Chapter 25 15/03/15 3.132
Chapter 24 15/03/15 3.133
Chapter 23 15/03/15 3.140
Chapter 22 15/03/15 3.133
Chapter 21 15/03/15 3.133
Chapter 20 15/03/15 3.134
Chapter 19 15/03/15 3.140
Chapter 18 15/03/15 3.141
Chapter 17 15/03/15 3.145
Chapter 16 15/03/15 3.148
Chapter 15 15/03/15 3.135
Chapter 14 15/03/15 3.148
Chapter 13 15/03/15 3.153
Chapter 12 15/03/15 3.154
Chapter 11 15/03/15 3.122
Chapter 10 15/03/15 3.156
Chapter 9 15/03/15 3.146
Chapter 8 15/03/15 3.154
Chapter 7 15/03/15 3.153
Chapter 6 15/03/15 3.159
Chapter 5 15/03/15 3.175
Chapter 4 15/03/15 3.177
Chapter 3 15/03/15 3.183
Chapter 2 15/03/15 3.195
Chapter 1 15/03/15 3.409
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
abcxyz 22:03 24/02/16Báo vi phạm
mahou sensei negima kìa 

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch