AKB49 - Renai Kinshi Jourei

AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Nội dung

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 149 18:46 12/02 3.056
Chapter 148 20/12/16 3.070
Chapter 147 24/11/16 3.058
Chapter 146 11/11/16 3.047
Chapter 145 31/10/16 3.071
Chapter 144 27/05/16 3.074
Chapter 143 19/05/16 3.073
Chapter 142 18/05/16 3.077
Chapter 141 11/03/16 3.075
Chapter 140 09/03/16 3.121
Chapter 139 06/03/16 3.085
Chapter 138 03/03/16 3.078
Chapter 137 22/02/16 3.076
Chapter 136 20/11/15 3.104
Chapter 135 18/11/15 3.099
Chapter 134 19/10/15 3.134
Chapter 133 16/10/15 3.103
Chapter 132 10/10/15 3.100
Chapter 131 28/09/15 3.117
Chapter 130 26/09/15 3.113
Chapter 129 26/09/15 3.098
Chapter 128 14/09/15 3.109
Chapter 127 11/09/15 3.122
Chapter 126 10/09/15 3.110
Chapter 125 10/09/15 3.103
Chapter 124 25/07/15 3.090
Chapter 123 29/06/15 3.116
Chapter 122 29/06/15 3.111
Chapter 121 27/06/15 3.108
Chapter 120 27/06/15 3.092
Chapter 119 28/05/15 3.113
Chapter 118 24/04/15 3.115
Chapter 117 12/04/15 3.112
Chapter 116 27/03/15 3.094
Chapter 115 20/03/15 3.090
Chapter 114 18/03/15 3.104
Chapter 113 18/03/15 3.104
Chapter 112 18/03/15 3.099
Chapter 111 18/03/15 3.109
Chapter 110 17/03/15 3.101
Chapter 109 17/03/15 3.107
Chapter 108 15/03/15 3.100
Chapter 107 15/03/15 3.103
Chapter 106 15/03/15 3.102
Chapter 105 15/03/15 3.082
Chapter 104 15/03/15 3.116
Chapter 103 15/03/15 3.091
Chapter 102 15/03/15 3.094
Chapter 101 15/03/15 3.088
Chapter 100 15/03/15 3.111
Chapter 99 15/03/15 3.081
Chapter 98 15/03/15 3.093
Chapter 97 15/03/15 3.100
Chapter 96 15/03/15 3.089
Chapter 95 15/03/15 3.097
Chapter 94 15/03/15 3.096
Chapter 93 15/03/15 3.103
Chapter 92 15/03/15 3.105
Chapter 91 15/03/15 3.101
Chapter 90 15/03/15 3.116
Chapter 89 15/03/15 3.104
Chapter 88 15/03/15 3.111
Chapter 87 15/03/15 3.106
Chapter 86 15/03/15 3.124
Chapter 85 15/03/15 3.113
Chapter 84 15/03/15 3.097
Chapter 83 15/03/15 3.102
Chapter 82 15/03/15 3.089
Chapter 81 15/03/15 3.097
Chapter 80 15/03/15 3.109
Chapter 79 15/03/15 3.097
Chapter 78 15/03/15 3.124
Chapter 77 15/03/15 3.109
Chapter 76 15/03/15 3.112
Chapter 75 15/03/15 3.107
Chapter 74 15/03/15 3.101
Chapter 73 15/03/15 3.092
Chapter 72 15/03/15 3.106
Chapter 71 15/03/15 3.100
Chapter 70 15/03/15 3.105
Chapter 69 15/03/15 3.104
Chapter 68 15/03/15 3.103
Chapter 67 15/03/15 3.100
Chapter 66 15/03/15 3.098
Chapter 65 15/03/15 3.116
Chapter 64 15/03/15 3.122
Chapter 63 15/03/15 3.120
Chapter 62 15/03/15 3.113
Chapter 61 15/03/15 3.099
Chapter 60 15/03/15 3.096
Chapter 59 15/03/15 3.103
Chapter 58.5 24/04/15 3.102
Chapter 58 15/03/15 3.107
Chapter 57 15/03/15 3.091
Chapter 56 15/03/15 3.090
Chapter 55 15/03/15 3.114
Chapter 54 15/03/15 3.105
Chapter 53 15/03/15 3.115
Chapter 52 15/03/15 3.089
Chapter 51 15/03/15 3.105
Chapter 50.5 15/03/15 3.094
Chapter 50 15/03/15 3.107
Chapter 49 15/03/15 3.105
Chapter 48 15/03/15 3.100
Chapter 47 15/03/15 3.100
Chapter 46.5 15/03/15 3.098
Chapter 46 15/03/15 3.100
Chapter 45 15/03/15 3.097
Chapter 44 15/03/15 3.092
Chapter 43 15/03/15 3.101
Chapter 42 15/03/15 3.114
Chapter 41 15/03/15 3.114
Chapter 40 15/03/15 3.097
Chapter 39 15/03/15 3.121
Chapter 38 15/03/15 3.106
Chapter 37 15/03/15 3.102
Chapter 36 15/03/15 3.103
Chapter 35 15/03/15 3.106
Chapter 34 15/03/15 3.111
Chapter 33 15/03/15 3.090
Chapter 32 15/03/15 3.108
Chapter 31 15/03/15 3.107
Chapter 30 15/03/15 3.133
Chapter 29 15/03/15 3.097
Chapter 28 15/03/15 3.118
Chapter 27 15/03/15 3.108
Chapter 26 15/03/15 3.102
Chapter 25 15/03/15 3.122
Chapter 24 15/03/15 3.113
Chapter 23 15/03/15 3.107
Chapter 22 15/03/15 3.111
Chapter 21 15/03/15 3.108
Chapter 20 15/03/15 3.132
Chapter 19 15/03/15 3.131
Chapter 18 15/03/15 3.108
Chapter 17 15/03/15 3.108
Chapter 16 15/03/15 3.139
Chapter 15 15/03/15 3.128
Chapter 14 15/03/15 3.133
Chapter 13 15/03/15 3.123
Chapter 12 15/03/15 3.128
Chapter 11 15/03/15 3.119
Chapter 10 15/03/15 3.137
Chapter 9 15/03/15 3.143
Chapter 8 15/03/15 3.163
Chapter 7 15/03/15 3.148
Chapter 6 15/03/15 3.156
Chapter 5 15/03/15 3.169
Chapter 4: - Thức uống ... 15/03/15 3.177
Chapter 3: - 100x100 15/03/15 3.175
Chapter 2: - Ngôi sao ... 15/03/15 3.212
Chapter 1: - Người đàn ... 15/03/15 3.463
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch