Ám Hành Ngự Sử

Ám Hành Ngự Sử
Lượt xem: 6.991
Nội dung

Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 78 15/03/15 3.182
Chapter 77 15/03/15 3.099
Chapter 76 15/03/15 3.081
Chapter 75 15/03/15 3.047
Chapter 74 15/03/15 3.045
Chapter 73 15/03/15 3.050
Chapter 72 15/03/15 3.038
Chapter 71 15/03/15 3.043
Chapter 69 15/03/15 3.045
Chapter 67 15/03/15 3.064
Chapter 66 15/03/15 3.050
Chapter 65 15/03/15 3.045
Chapter 64 15/03/15 3.039
Chapter 63 15/03/15 3.039
Chapter 62 15/03/15 3.046
Chapter 61 15/03/15 3.055
Chapter 60 15/03/15 3.054
Chapter 59 15/03/15 3.046
Chapter 58 15/03/15 3.040
Chapter 57 15/03/15 3.048
Chapter 55 15/03/15 3.047
Chapter 54 15/03/15 3.070
Chapter 53 15/03/15 3.043
Chapter 52 15/03/15 3.049
Chapter 51 15/03/15 3.078
Chapter 50 15/03/15 3.051
Chapter 49 15/03/15 3.049
Chapter 48 15/03/15 3.064
Chapter 47 15/03/15 3.046
Chapter 46 15/03/15 3.058
Chapter 45 15/03/15 3.057
Chapter 44 15/03/15 3.050
Chapter 43 15/03/15 3.048
Chapter 42 15/03/15 3.051
Chapter 41 15/03/15 3.050
Chapter 40 15/03/15 3.050
Chapter 39 15/03/15 3.048
Chapter 38 15/03/15 3.045
Chapter 37 15/03/15 3.047
Chapter 36 15/03/15 3.054
Chapter 35 15/03/15 3.045
Chapter 34 15/03/15 3.052
Chapter 33 15/03/15 3.066
Chapter 32 15/03/15 3.047
Chapter 31 15/03/15 3.047
Chapter 30 15/03/15 3.045
Chapter 29 15/03/15 3.042
Chapter 28 15/03/15 3.043
Chapter 27 15/03/15 3.040
Chapter 26 15/03/15 3.046
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 23 15/03/15 3.043
Chapter 22 15/03/15 3.048
Chapter 21 15/03/15 3.049
Chapter 20 15/03/15 3.060
Chapter 19 15/03/15 3.053
Chapter 18 15/03/15 3.044
Chapter 17 15/03/15 3.047
Chapter 16 15/03/15 3.053
Chapter 14 15/03/15 3.055
Chapter 13 15/03/15 3.097
Chapter 12 15/03/15 3.065
Chapter 11 15/03/15 3.059
Chapter 9 15/03/15 3.061
Chapter 7 15/03/15 3.061
Chapter 6 15/03/15 3.064
Chapter 5 15/03/15 3.069
Chapter 4 15/03/15 3.078
Chapter 3 15/03/15 3.095
Chapter 2 15/03/15 3.157
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch