Ám Hành Ngự Sử

Ám Hành Ngự Sử
Lượt xem: 6.849
Nội dung

Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 78 15/03/15 3.174
Chapter 77 15/03/15 3.095
Chapter 76 15/03/15 3.077
Chapter 75 15/03/15 3.045
Chapter 74 15/03/15 3.043
Chapter 73 15/03/15 3.048
Chapter 72 15/03/15 3.036
Chapter 71 15/03/15 3.041
Chapter 69 15/03/15 3.043
Chapter 67 15/03/15 3.061
Chapter 66 15/03/15 3.048
Chapter 65 15/03/15 3.044
Chapter 64 15/03/15 3.038
Chapter 63 15/03/15 3.038
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.053
Chapter 60 15/03/15 3.052
Chapter 59 15/03/15 3.044
Chapter 58 15/03/15 3.039
Chapter 57 15/03/15 3.047
Chapter 55 15/03/15 3.046
Chapter 54 15/03/15 3.068
Chapter 53 15/03/15 3.042
Chapter 52 15/03/15 3.048
Chapter 51 15/03/15 3.076
Chapter 50 15/03/15 3.049
Chapter 49 15/03/15 3.048
Chapter 48 15/03/15 3.063
Chapter 47 15/03/15 3.045
Chapter 46 15/03/15 3.057
Chapter 45 15/03/15 3.055
Chapter 44 15/03/15 3.049
Chapter 43 15/03/15 3.047
Chapter 42 15/03/15 3.050
Chapter 41 15/03/15 3.049
Chapter 40 15/03/15 3.049
Chapter 39 15/03/15 3.046
Chapter 38 15/03/15 3.043
Chapter 37 15/03/15 3.045
Chapter 36 15/03/15 3.052
Chapter 35 15/03/15 3.044
Chapter 34 15/03/15 3.051
Chapter 33 15/03/15 3.064
Chapter 32 15/03/15 3.045
Chapter 31 15/03/15 3.046
Chapter 30 15/03/15 3.044
Chapter 29 15/03/15 3.041
Chapter 28 15/03/15 3.042
Chapter 27 15/03/15 3.039
Chapter 26 15/03/15 3.045
Chapter 25 15/03/15 3.047
Chapter 23 15/03/15 3.042
Chapter 22 15/03/15 3.047
Chapter 21 15/03/15 3.046
Chapter 20 15/03/15 3.056
Chapter 19 15/03/15 3.051
Chapter 18 15/03/15 3.042
Chapter 17 15/03/15 3.044
Chapter 16 15/03/15 3.052
Chapter 14 15/03/15 3.054
Chapter 13 15/03/15 3.093
Chapter 12 15/03/15 3.064
Chapter 11 15/03/15 3.056
Chapter 9 15/03/15 3.058
Chapter 7 15/03/15 3.059
Chapter 6 15/03/15 3.061
Chapter 5 15/03/15 3.066
Chapter 4 15/03/15 3.075
Chapter 3 15/03/15 3.093
Chapter 2 15/03/15 3.146
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch