Anh em tôi là phi hành gia

Anh em tôi là phi hành gia
Nội dung

"Nếu em mà đến Mặt Trăng...
thì anh đây đương nhiên phải đi trước một bước.
Anh sẽ tới Sao Hỏa!"
Ngày 9 tháng 7năm 2006, hai anh em Mutta và Hibito Namba tình cờ nhìn thấy UFO, và từ đó họ ấp ủ trong mình giấc mộng trở thành nhà du hành vũ trụ. Thế nhưng 19 năm sau, trong cậu em trai Hibito sắp trở thành " người Nhật Bản đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng" thì người anh Mutta lại vừa bị sa thải khỏi công ty sản xuất xe hơi. Liệu đây sẽ là một "bi kịch" nữa đối với Mutta, hay là cơ hội để anh bắt đầu một cuộc sống mới, cơ hội để tìm lại đam mê vốn có và theo đuổi giấc mơ cũng như lời hứa thuở nhỏ? Hãy cùng theo dõi hành trình thực hiện ước mơ của Mutta Namba để tìm cho mình câu trả lời nhé!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 241 25/09/15 3.107
Chapter 240 03/07/16 3.041
Chapter 239 25/09/15 3.080
Chapter 238 25/09/15 3.028
Chapter 237 25/09/15 3.027
Chapter 236 25/09/15 3.027
Chapter 235 25/09/15 3.022
Chapter 234 25/09/15 3.026
Chapter 233 25/09/15 3.027
Chapter 232 25/09/15 3.028
Chapter 231 25/09/15 3.025
Chapter 230 10/04/15 3.048
Chapter 229 31/03/15 3.048
Chapter 228 31/03/15 3.042
Chapter 227 31/03/15 3.038
Chapter 226 16/03/15 3.042
Chapter 225 16/03/15 3.038
Chapter 224 16/03/15 3.037
Chapter 223 16/03/15 3.039
Chapter 222 16/03/15 3.032
Chapter 221 16/03/15 3.032
Chapter 220 16/03/15 3.032
Chapter 219 16/03/15 3.030
Chapter 218 16/03/15 3.033
Chapter 217 16/03/15 3.036
Chapter 216 16/03/15 3.035
Chapter 215 16/03/15 3.036
Chapter 214 16/03/15 3.034
Chapter 213 16/03/15 3.034
Chapter 212 16/03/15 3.033
Chapter 211 16/03/15 3.039
Chapter 210 16/03/15 3.035
Chapter 209 16/03/15 3.037
Chapter 208 16/03/15 3.036
Chapter 207 16/03/15 3.032
Chapter 206 16/03/15 3.040
Chapter 205 16/03/15 3.040
Chapter 204 16/03/15 3.034
Chapter 203 16/03/15 3.037
Chapter 202 16/03/15 3.038
Chapter 201 16/03/15 3.033
Chapter 200 16/03/15 3.038
Chapter 199 16/03/15 3.041
Chapter 198 16/03/15 3.041
Chapter 197 16/03/15 3.043
Chapter 196 16/03/15 3.040
Chapter 195 16/03/15 3.031
Chapter 194 16/03/15 3.032
Chapter 193 16/03/15 3.036
Chapter 192 16/03/15 3.035
Chapter 191 16/03/15 3.035
Chapter 190 16/03/15 3.034
Chapter 189 16/03/15 3.037
Chapter 188 16/03/15 3.038
Chapter 187 16/03/15 3.036
Chapter 186 16/03/15 3.036
Chapter 185 16/03/15 3.034
Chapter 184 16/03/15 3.034
Chapter 183 16/03/15 3.034
Chapter 182 16/03/15 3.036
Chapter 181 16/03/15 3.034
Chapter 180 16/03/15 3.033
Chapter 179 16/03/15 3.036
Chapter 178 16/03/15 3.038
Chapter 177 16/03/15 3.033
Chapter 176 16/03/15 3.039
Chapter 175 16/03/15 3.041
Chapter 174 16/03/15 3.036
Chapter 173 16/03/15 3.039
Chapter 172 16/03/15 3.042
Chapter 171 16/03/15 3.034
Chapter 170 16/03/15 3.034
Chapter 169 16/03/15 3.035
Chapter 168 16/03/15 3.038
Chapter 167 16/03/15 3.040
Chapter 166 16/03/15 3.033
Chapter 165 16/03/15 3.037
Chapter 164 16/03/15 3.036
Chapter 163 16/03/15 3.031
Chapter 162 16/03/15 3.038
Chapter 161 16/03/15 3.040
Chapter 160 16/03/15 3.039
Chapter 159 16/03/15 3.040
Chapter 158 16/03/15 3.033
Chapter 157 16/03/15 3.036
Chapter 156 16/03/15 3.037
Chapter 155 16/03/15 3.036
Chapter 154 16/03/15 3.039
Chapter 153 16/03/15 3.033
Chapter 152 16/03/15 3.036
Chapter 151 16/03/15 3.034
Chapter 150 16/03/15 3.036
Chapter 149 16/03/15 3.043
Chapter 148 16/03/15 3.037
Chapter 147 16/03/15 3.033
Chapter 146 16/03/15 3.038
Chapter 145 16/03/15 3.039
Chapter 144 16/03/15 3.034
Chapter 143 16/03/15 3.037
Chapter 142 16/03/15 3.036
Chapter 141 16/03/15 3.037
Chapter 140 16/03/15 3.041
Chapter 139 16/03/15 3.038
Chapter 138 16/03/15 3.036
Chapter 137 16/03/15 3.040
Chapter 136 16/03/15 3.036
Chapter 135 16/03/15 3.034
Chapter 134 16/03/15 3.038
Chapter 133 16/03/15 3.038
Chapter 132 16/03/15 3.035
Chapter 131 16/03/15 3.045
Chapter 130 16/03/15 3.034
Chapter 129 16/03/15 3.040
Chapter 128 16/03/15 3.035
Chapter 127 16/03/15 3.035
Chapter 126 16/03/15 3.041
Chapter 125 16/03/15 3.037
Chapter 124 16/03/15 3.038
Chapter 123 16/03/15 3.037
Chapter 122 16/03/15 3.035
Chapter 121 16/03/15 3.034
Chapter 120 16/03/15 3.042
Chapter 119 16/03/15 3.045
Chapter 118 16/03/15 3.036
Chapter 117 16/03/15 3.034
Chapter 116 16/03/15 3.036
Chapter 115 16/03/15 3.039
Chapter 114 16/03/15 3.038
Chapter 113 16/03/15 3.039
Chapter 112 16/03/15 3.037
Chapter 111 16/03/15 3.036
Chapter 110 16/03/15 3.036
Chapter 109 16/03/15 3.039
Chapter 108 16/03/15 3.035
Chapter 107 16/03/15 3.035
Chapter 106 16/03/15 3.034
Chapter 105 16/03/15 3.037
Chapter 104 16/03/15 3.039
Chapter 103 16/03/15 3.033
Chapter 102 16/03/15 3.039
Chapter 101 16/03/15 3.040
Chapter 100 03/07/16 3.018
Chapter 99 16/03/15 3.039
Chapter 98 16/03/15 3.037
Chapter 97 16/03/15 3.036
Chapter 96 16/03/15 3.036
Chapter 95 16/03/15 3.039
Chapter 94 16/03/15 3.034
Chapter 93 16/03/15 3.033
Chapter 92 16/03/15 3.035
Chapter 91 16/03/15 3.038
Chapter 90 16/03/15 3.036
Chapter 89 16/03/15 3.035
Chapter 88 16/03/15 3.044
Chapter 87 16/03/15 3.043
Chapter 86 16/03/15 3.040
Chapter 85 16/03/15 3.040
Chapter 84 16/03/15 3.034
Chapter 83 16/03/15 3.038
Chapter 82 16/03/15 3.036
Chapter 81 16/03/15 3.037
Chapter 80 16/03/15 3.040
Chapter 79 16/03/15 3.040
Chapter 78 16/03/15 3.031
Chapter 77 16/03/15 3.037
Chapter 76 16/03/15 3.034
Chapter 75 16/03/15 3.033
Chapter 74 16/03/15 3.035
Chapter 73 16/03/15 3.039
Chapter 72 16/03/15 3.034
Chapter 71 16/03/15 3.037
Chapter 70 16/03/15 3.037
Chapter 69 16/03/15 3.041
Chapter 68 16/03/15 3.040
Chapter 67 16/03/15 3.039
Chapter 66 16/03/15 3.037
Chapter 65 16/03/15 3.035
Chapter 64 16/03/15 3.035
Chapter 63 16/03/15 3.037
Chapter 62 16/03/15 3.036
Chapter 61 16/03/15 3.037
Chapter 60 16/03/15 3.037
Chapter 59 16/03/15 3.044
Chapter 58 16/03/15 3.037
Chapter 57 16/03/15 3.036
Chapter 56 16/03/15 3.038
Chapter 55 16/03/15 3.039
Chapter 54 16/03/15 3.038
Chapter 53 16/03/15 3.039
Chapter 52 16/03/15 3.035
Chapter 51 16/03/15 3.040
Chapter 50 16/03/15 3.046
Chapter 49 16/03/15 3.037
Chapter 48 16/03/15 3.043
Chapter 47 16/03/15 3.034
Chapter 46 16/03/15 3.043
Chapter 45 16/03/15 3.036
Chapter 44 16/03/15 3.041
Chapter 43 16/03/15 3.034
Chapter 42 16/03/15 3.036
Chapter 41 16/03/15 3.042
Chapter 40 16/03/15 3.033
Chapter 39 16/03/15 3.035
Chapter 38 16/03/15 3.039
Chapter 37 16/03/15 3.043
Chapter 36 16/03/15 3.035
Chapter 35 16/03/15 3.036
Chapter 34 16/03/15 3.041
Chapter 33 16/03/15 3.039
Chapter 32 16/03/15 3.037
Chapter 31 16/03/15 3.036
Chapter 30 16/03/15 3.048
Chapter 29 16/03/15 3.043
Chapter 28 16/03/15 3.043
Chapter 27 16/03/15 3.042
Chapter 26 16/03/15 3.041
Chapter 25 16/03/15 3.040
Chapter 24 16/03/15 3.034
Chapter 23 16/03/15 3.041
Chapter 22 16/03/15 3.047
Chapter 21 16/03/15 3.045
Chapter 20 16/03/15 3.046
Chapter 19 16/03/15 3.041
Chapter 18 16/03/15 3.042
Chapter 17 16/03/15 3.045
Chapter 16 16/03/15 3.040
Chapter 15 16/03/15 3.037
Chapter 14 16/03/15 3.049
Chapter 13 16/03/15 3.034
Chapter 12 16/03/15 3.038
Chapter 11 16/03/15 3.042
Chapter 10 16/03/15 3.038
Chapter 9 16/03/15 3.043
Chapter 8 16/03/15 3.046
Chapter 7 16/03/15 3.045
Chapter 6 16/03/15 3.046
Chapter 5 16/03/15 3.040
Chapter 4 16/03/15 3.042
Chapter 3 16/03/15 3.042
Chapter 2 16/03/15 3.042
Chapter 1 16/03/15 3.051
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch