Anh em tôi là phi hành gia

Anh em tôi là phi hành gia
Lượt xem: 11.683
Nội dung

"Nếu em mà đến Mặt Trăng...
thì anh đây đương nhiên phải đi trước một bước.
Anh sẽ tới Sao Hỏa!"
Ngày 9 tháng 7năm 2006, hai anh em Mutta và Hibito Namba tình cờ nhìn thấy UFO, và từ đó họ ấp ủ trong mình giấc mộng trở thành nhà du hành vũ trụ. Thế nhưng 19 năm sau, trong cậu em trai Hibito sắp trở thành " người Nhật Bản đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng" thì người anh Mutta lại vừa bị sa thải khỏi công ty sản xuất xe hơi. Liệu đây sẽ là một "bi kịch" nữa đối với Mutta, hay là cơ hội để anh bắt đầu một cuộc sống mới, cơ hội để tìm lại đam mê vốn có và theo đuổi giấc mơ cũng như lời hứa thuở nhỏ? Hãy cùng theo dõi hành trình thực hiện ước mơ của Mutta Namba để tìm cho mình câu trả lời nhé!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 241 25/09/15 3.104
Chapter 240 03/07/16 3.039
Chapter 239 25/09/15 3.078
Chapter 238 25/09/15 3.027
Chapter 237 25/09/15 3.026
Chapter 236 25/09/15 3.026
Chapter 235 25/09/15 3.022
Chapter 234 25/09/15 3.026
Chapter 233 25/09/15 3.027
Chapter 232 25/09/15 3.027
Chapter 231 25/09/15 3.024
Chapter 230 10/04/15 3.047
Chapter 229 31/03/15 3.047
Chapter 228 31/03/15 3.042
Chapter 227 31/03/15 3.037
Chapter 226 16/03/15 3.041
Chapter 225 16/03/15 3.038
Chapter 224 16/03/15 3.037
Chapter 223 16/03/15 3.038
Chapter 222 16/03/15 3.032
Chapter 221 16/03/15 3.032
Chapter 220 16/03/15 3.032
Chapter 219 16/03/15 3.030
Chapter 218 16/03/15 3.033
Chapter 217 16/03/15 3.035
Chapter 216 16/03/15 3.034
Chapter 215 16/03/15 3.035
Chapter 214 16/03/15 3.033
Chapter 213 16/03/15 3.034
Chapter 212 16/03/15 3.033
Chapter 211 16/03/15 3.039
Chapter 210 16/03/15 3.034
Chapter 209 16/03/15 3.037
Chapter 208 16/03/15 3.036
Chapter 207 16/03/15 3.032
Chapter 206 16/03/15 3.039
Chapter 205 16/03/15 3.039
Chapter 204 16/03/15 3.034
Chapter 203 16/03/15 3.036
Chapter 202 16/03/15 3.038
Chapter 201 16/03/15 3.033
Chapter 200 16/03/15 3.037
Chapter 199 16/03/15 3.040
Chapter 198 16/03/15 3.040
Chapter 197 16/03/15 3.042
Chapter 196 16/03/15 3.039
Chapter 195 16/03/15 3.031
Chapter 194 16/03/15 3.031
Chapter 193 16/03/15 3.036
Chapter 192 16/03/15 3.035
Chapter 191 16/03/15 3.034
Chapter 190 16/03/15 3.034
Chapter 189 16/03/15 3.036
Chapter 188 16/03/15 3.037
Chapter 187 16/03/15 3.036
Chapter 186 16/03/15 3.036
Chapter 185 16/03/15 3.034
Chapter 184 16/03/15 3.034
Chapter 183 16/03/15 3.033
Chapter 182 16/03/15 3.036
Chapter 181 16/03/15 3.033
Chapter 180 16/03/15 3.032
Chapter 179 16/03/15 3.034
Chapter 178 16/03/15 3.036
Chapter 177 16/03/15 3.032
Chapter 176 16/03/15 3.037
Chapter 175 16/03/15 3.039
Chapter 174 16/03/15 3.035
Chapter 173 16/03/15 3.038
Chapter 172 16/03/15 3.039
Chapter 171 16/03/15 3.033
Chapter 170 16/03/15 3.033
Chapter 169 16/03/15 3.034
Chapter 168 16/03/15 3.036
Chapter 167 16/03/15 3.039
Chapter 166 16/03/15 3.032
Chapter 165 16/03/15 3.036
Chapter 164 16/03/15 3.034
Chapter 163 16/03/15 3.030
Chapter 162 16/03/15 3.037
Chapter 161 16/03/15 3.039
Chapter 160 16/03/15 3.038
Chapter 159 16/03/15 3.037
Chapter 158 16/03/15 3.032
Chapter 157 16/03/15 3.035
Chapter 156 16/03/15 3.036
Chapter 155 16/03/15 3.033
Chapter 154 16/03/15 3.037
Chapter 153 16/03/15 3.031
Chapter 152 16/03/15 3.035
Chapter 151 16/03/15 3.033
Chapter 150 16/03/15 3.033
Chapter 149 16/03/15 3.042
Chapter 148 16/03/15 3.036
Chapter 147 16/03/15 3.032
Chapter 146 16/03/15 3.037
Chapter 145 16/03/15 3.036
Chapter 144 16/03/15 3.033
Chapter 143 16/03/15 3.036
Chapter 142 16/03/15 3.034
Chapter 141 16/03/15 3.034
Chapter 140 16/03/15 3.038
Chapter 139 16/03/15 3.034
Chapter 138 16/03/15 3.033
Chapter 137 16/03/15 3.035
Chapter 136 16/03/15 3.033
Chapter 135 16/03/15 3.031
Chapter 134 16/03/15 3.033
Chapter 133 16/03/15 3.034
Chapter 132 16/03/15 3.032
Chapter 131 16/03/15 3.036
Chapter 130 16/03/15 3.031
Chapter 129 16/03/15 3.035
Chapter 128 16/03/15 3.032
Chapter 127 16/03/15 3.032
Chapter 126 16/03/15 3.039
Chapter 125 16/03/15 3.034
Chapter 124 16/03/15 3.034
Chapter 123 16/03/15 3.035
Chapter 122 16/03/15 3.032
Chapter 121 16/03/15 3.031
Chapter 120 16/03/15 3.036
Chapter 119 16/03/15 3.041
Chapter 118 16/03/15 3.034
Chapter 117 16/03/15 3.031
Chapter 116 16/03/15 3.033
Chapter 115 16/03/15 3.035
Chapter 114 16/03/15 3.034
Chapter 113 16/03/15 3.034
Chapter 112 16/03/15 3.033
Chapter 111 16/03/15 3.033
Chapter 110 16/03/15 3.033
Chapter 109 16/03/15 3.035
Chapter 108 16/03/15 3.032
Chapter 107 16/03/15 3.030
Chapter 106 16/03/15 3.032
Chapter 105 16/03/15 3.035
Chapter 104 16/03/15 3.037
Chapter 103 16/03/15 3.031
Chapter 102 16/03/15 3.037
Chapter 101 16/03/15 3.038
Chapter 100 03/07/16 3.013
Chapter 99 16/03/15 3.036
Chapter 98 16/03/15 3.035
Chapter 97 16/03/15 3.032
Chapter 96 16/03/15 3.034
Chapter 95 16/03/15 3.037
Chapter 94 16/03/15 3.032
Chapter 93 16/03/15 3.031
Chapter 92 16/03/15 3.033
Chapter 91 16/03/15 3.035
Chapter 90 16/03/15 3.034
Chapter 89 16/03/15 3.033
Chapter 88 16/03/15 3.040
Chapter 87 16/03/15 3.040
Chapter 86 16/03/15 3.038
Chapter 85 16/03/15 3.037
Chapter 84 16/03/15 3.032
Chapter 83 16/03/15 3.035
Chapter 82 16/03/15 3.034
Chapter 81 16/03/15 3.034
Chapter 80 16/03/15 3.038
Chapter 79 16/03/15 3.037
Chapter 78 16/03/15 3.029
Chapter 77 16/03/15 3.034
Chapter 76 16/03/15 3.032
Chapter 75 16/03/15 3.031
Chapter 74 16/03/15 3.033
Chapter 73 16/03/15 3.036
Chapter 72 16/03/15 3.032
Chapter 71 16/03/15 3.034
Chapter 70 16/03/15 3.034
Chapter 69 16/03/15 3.039
Chapter 68 16/03/15 3.037
Chapter 67 16/03/15 3.036
Chapter 66 16/03/15 3.035
Chapter 65 16/03/15 3.033
Chapter 64 16/03/15 3.032
Chapter 63 16/03/15 3.035
Chapter 62 16/03/15 3.034
Chapter 61 16/03/15 3.035
Chapter 60 16/03/15 3.035
Chapter 59 16/03/15 3.041
Chapter 58 16/03/15 3.035
Chapter 57 16/03/15 3.032
Chapter 56 16/03/15 3.034
Chapter 55 16/03/15 3.036
Chapter 54 16/03/15 3.035
Chapter 53 16/03/15 3.036
Chapter 52 16/03/15 3.033
Chapter 51 16/03/15 3.037
Chapter 50 16/03/15 3.042
Chapter 49 16/03/15 3.034
Chapter 48 16/03/15 3.040
Chapter 47 16/03/15 3.031
Chapter 46 16/03/15 3.040
Chapter 45 16/03/15 3.033
Chapter 44 16/03/15 3.038
Chapter 43 16/03/15 3.032
Chapter 42 16/03/15 3.034
Chapter 41 16/03/15 3.039
Chapter 40 16/03/15 3.031
Chapter 39 16/03/15 3.033
Chapter 38 16/03/15 3.037
Chapter 37 16/03/15 3.041
Chapter 36 16/03/15 3.032
Chapter 35 16/03/15 3.034
Chapter 34 16/03/15 3.038
Chapter 33 16/03/15 3.037
Chapter 32 16/03/15 3.036
Chapter 31 16/03/15 3.034
Chapter 30 16/03/15 3.045
Chapter 29 16/03/15 3.040
Chapter 28 16/03/15 3.038
Chapter 27 16/03/15 3.039
Chapter 26 16/03/15 3.039
Chapter 25 16/03/15 3.037
Chapter 24 16/03/15 3.032
Chapter 23 16/03/15 3.038
Chapter 22 16/03/15 3.043
Chapter 21 16/03/15 3.042
Chapter 20 16/03/15 3.042
Chapter 19 16/03/15 3.037
Chapter 18 16/03/15 3.038
Chapter 17 16/03/15 3.041
Chapter 16 16/03/15 3.037
Chapter 15 16/03/15 3.035
Chapter 14 16/03/15 3.045
Chapter 13 16/03/15 3.032
Chapter 12 16/03/15 3.036
Chapter 11 16/03/15 3.039
Chapter 10 16/03/15 3.036
Chapter 9 16/03/15 3.040
Chapter 8 16/03/15 3.044
Chapter 7 16/03/15 3.042
Chapter 6 16/03/15 3.044
Chapter 5 16/03/15 3.038
Chapter 4 16/03/15 3.040
Chapter 3 16/03/15 3.041
Chapter 2 16/03/15 3.039
Chapter 1 16/03/15 3.047
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch