Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 1
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 2
Yo88
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 3
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 4
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 5
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 6
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 7
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 8
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 9
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 10
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 11
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 12
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 13
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 14
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 15
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 16
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 17
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 18
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 19
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 20
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 21
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 22
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 23
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 24
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 25
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 26
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 27
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 28
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 29
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 30
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 31
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 32
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 33
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 34
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 35
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 36
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 37
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 38
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 39
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 40
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 41
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 42
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 43
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 44
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 45
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 46
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 47
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 48
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 49
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 50
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 51
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 52
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 53
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 54
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 55
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 56
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 57
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 58
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 59
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 60
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 61
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 62
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 63
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 64
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 65
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 66
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 67
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 68
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 69
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 70
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 71
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 72
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 73
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 74
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 75
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 76
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 77
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 78
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 79
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 80
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 81
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 82
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 83
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 84
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 85
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 86
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 87
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 21 - Trang 88
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
DMaf Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 8 Báo vi phạm
goku ?????emo
Author Trả lời
Meow Meoww Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Chap 24 :  https://www.yout0be.com/watch?v=VPQ8UTcj__Q
(thay số 0 ngay yout0be thêm chữ u vào nhé anh em )
Author Trả lời
Meow Meoww Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Chap 22 23 24 có trên yout0be rồi nha anh em
Chap 22 23 24 : https://www.yout0be.com/watch?v=VPQ8UTcj__Q
(thay số 0 ngay yout0be thêm chữ u vào nhé anh em )
Author Trả lời
Meow Meoww Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Chap 22 23 24 có trên yout0be rồi nha anh em
Chap 22 23 24 : https://www.yout0be.com/watch?v=VPQ8UTcj__Q
(thay số 0 ngay yout0be thêm chữ u vào nhé anh em )
Author Trả lời
anh em cter Thành viên 1 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
tui đoán con rồng toang rồi
Author Trả lời
‌ ‌ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Engsub có 26 chap rồi hahahahha
 • Author
  Abc Ẩn danh 14 giờ trước Báo vi phạm
  Abc
Author Trả lời
katakuri Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
thế là truyện toang luôn àemo
Author Trả lời
Bối rối vl Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
Từ lúc Kraid không dịch thì bên này cũng không ra nữa
Author Trả lời
Khang Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
Tên vs chuyện méo liên quan j tới nhau luôn
Author Trả lời
Ccccc Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
Đm truyện cc 
mạnh mà IQ thấp vkl 
coi ức chế
Author Trả lời
axaaaz Ẩn danh 4 ngày trước Báo vi phạm
đây là truyện trung quốc khác biệt nhất và thú vị xem mà thích vl rất hay và đặc sắc đầu tiên tui tưởng là truyện của hàn vì nghĩ trung quốc ko thể nào làm dc truyện như này nhưng tui đã nhầm mong nhanh ra chap mới
 • Author
  Lão Ma Ẩn danh 4 ngày trước Báo vi phạm
  Trung Quốc?
 • Author
  Lê Minh Cường Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  what TQ
 • Author
  Thằng khùng kia Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  Bị max à
Author Trả lời
:)) Ẩn danh 5 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
Địt..... cú lừa
Author Trả lời
:)) Ẩn danh 5 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Ô ....
Author Trả lời
hài Ẩn danh 6 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
truyện bựa vl, cho thằng ăn xin 100 đồng bạc thì cho nhầm 100 đồng vàng đói thối mồm
Author Trả lời
su Nat Thành viên 6 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
vl chap 12 ( chi cần ở Bên em là đụ)
 • Author
  xuân mai ( gái nha ) Ẩn danh 5 ngày trước Báo vi phạm
  tao xem mà cười đau ruôt