Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 1
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 2
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 3
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 4
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 5
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 6
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 7
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 8
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 9
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 10
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 11
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 12
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 13
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 14
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 15
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 16
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 17
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 18
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 19
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 20
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 21
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 22
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 23
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 24
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 25
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 26
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 27
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 28
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 29
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 30
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 31
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 32
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 33
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 34
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 35
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 36
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 37
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 38
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 39
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 40
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 41
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 42
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 43
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 44
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 45
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 46
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 47
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 48
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 49
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 50
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 51
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 52
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 53
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 54
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 55
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 56
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 57
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 58
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 59
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 60
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 61
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 62
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 63
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 64
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 65
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 66
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 67
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 68
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 69
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 70
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 71
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 72
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 73
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 74
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 75
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 76
Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai? chap 1 - Trang 77
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Đau Khổ Thành viên 21 giờ trước Chapter 4.2 Báo vi phạm
Tui đoán chắc là em gái của main

emo
Author Trả lời
Quoc Ho Thành viên 1 ngày trước Chapter 4.2 Báo vi phạm
ủng hộ cho đứa em loli muôn nămemo
Author Trả lời
michiko Thành viên 1 ngày trước Chapter 3.2 Báo vi phạm
con em của nó là quỷ thần phương nào mà ghê thếemo
Author Trả lời
Lỏ Cằc Thành viên 2 ngày trước Chapter 4.2 Báo vi phạm
emo tao đoán ông tác giả thích được như main lắm nên mới viết ra thể loại này.
Author Trả lời
Tôi nghiện hentai Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Tôi thề là tôi đọc xong bộ truyện này 
Tối về ngủ thì thấy đang trong bộ manga nào đó con em muốn hiếp thằng anh mà không biết thằng anh chết rồi con em dụ thằng anh ra ngoài cửa sổ thằng anh nhìn ra ngoài, con em dùng tay đút vào đ*t thằng anh, nhưng không cảm thấy gì cả, thực chất là bóng mà của thằng anh tạo ảo giác cho con em, nên thằng anh bỗng biến mất rồi xuất hiện phía sau con em, đẩy con em xuống nhưng mông và chân thì vẫn giữ thẳng, thằng anh đút thằng phía dưới vào con em( lúc đó tui có cảm giác luôn sướng vl ý:))))) )thằng anh ra bên trong con em luôn, rồi tui thức dậy thấy mình bị mộng tinh mà nó sướng thiệt sự mong mơ lại như vậy lần nữa :))))))
 • Author
  😂Catalyst😆🤣✴️ Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  tao 4 lần rồi mà toàn truyện khác nhau
Author Trả lời
súc vật học Thành viên 2 ngày trước Chapter 4.2 Báo vi phạm
truyện hay quá hay là t đi dịch thử bộ này nhờ
Author Trả lời
Yuu to Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Con Elf 80 tuổi bá vcl, có skill sao chép tất cả mấy skill khác đã vậy kĩ năng còn cao hơn mấy đứa nó sao chép nữa, lại còn sử dụng được 2 skill cùng lúc có thể tạo ra vô số combo rồi ai quánh lại bả.
 • Author
  Tanouvkite Neol Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Skill nào cũng có điểm yếu , Itachi bảo vậy :))
 • Author
  Yuu to Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  .
 • Author
  Yuu to Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Thì điểm yếu của skill đó là khi chưa sao chép của ai thì chả khác gì người bình thường, nhưng mà bây giờ nó sao chép 1 đống skill rồi nên bá vcl.
 • Author
  error 404 Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nhưng tối đa đc 2 cái thôi mà
 • Author
  Yuu to Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  @ error 404, 2 cái là kích hoạt cùng lúc, chứ 80 năm bạn nghĩ nó sao chép bao nhiêu cái rồi, giả sử ít nhất là 10 cái đi thì mỗi lần kích hoạt 2 cái sẽ được 10C2=45 combo + thêm 10 cái kích hoạt đơn lẻ là 55, mà tổng cộng có tới 72 năng lực khác nhau lận nên khả năng nó hơn 10 cái là rất cao vậy là sẽ có nhiều combo hơn nữa.
Author Trả lời
Thanh Thân Thiện Thành viên 2 ngày trước Chapter 4.2 Báo vi phạm
béo ơi rape con em gái ngọt nước đi kìaemo
Author Trả lời
X Pyke Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Main vào một học viện sau khi có một băng cướp bị giết bởi ai đó (hình như là em gái của main). Anh ta có cuộc sống học đường bình thường mà ko có yandere.
Sau đó, Main chính trở thành Quỷ Vương trong các chap sau, vượt ra khỏi sự tuyệt vọng và nỗi thất vọng của anh ấy. Anh ta bảo vệ cách đồng đội (có lẽ là người anh yêu) và bắt giữ, hạ sát hầu hết những người phụ nữ khác với nỗi sợ rằng một trong số những người đó có thể là em gái tái sinh của anh ta. Có các yếu tố không-thời gian, và con em gái của main đã tìm cách để lôi main vào một vòng lặp thời gian.
Author Trả lời
X Pyke Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
spoil Main vào một học viện sau khi có một băng cướp bị giết bởi ai đó (hình như là em gái của main). Anh ta có cuộc sống học đường bình thường mà ko có yandere.
Sau đó, Main chính trở thành Quỷ Vương trong các chap sau, vượt ra khỏi sự tuyệt vọng và nỗi thất vọng của anh ấy. Anh ta bảo vệ cách đồng đội (có lẽ là người anh yêu) và bắt giữ, hạ sát hầu hết những người phụ nữ khác với nỗi sợ rằng một trong số những người đó có thể là em gái tái sinh của anh ta. Có các yếu tố không-thời gian, và con em gái của main đã tìm cách để lôi main vào một vòng lặp thời gian.
Author Trả lời
Dark Star Thành viên 3 ngày trước Chapter 4.2 Báo vi phạm
Đọc cmt toàn thấy mấy tên dâm thủ vậyemo
Author Trả lời
Phạm Trọng Hải Thành viên 3 ngày trước Chapter 4.2 Báo vi phạm
Gái này ghê quá béo éo dám ho he gì hết luôn
Author Trả lời
Xxx ( thằng béo tu tiên ) Thành viên 3 ngày trước Chapter 4.2 Báo vi phạm
Spoil con em gái chuyển sinh thành trai
 • Author
  Thanh Thân Thiện Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  ko bt đúng ko nhưng cái này ngon,đấu kiếm hay phết
Author Trả lời
Béo King Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
tao đại diện cho tất cả loài béo
tuyên bố thà ăn cứt của tất mọi sinh vật còn hơn đối mặt với con này
và đương nhiên tụi tao thích chơi Gay và Ăn Cứt
Author Trả lời
Béo-san nạp lần đầu Thành viên 3 ngày trước Chapter 4.2 Báo vi phạm
Ta đã ở đây do sự triệu hồi của các ae ở bên dưới giờ ta sẽ xâm nhập vào truyện để rape chết mẹ con em bóe bổng này ae chờ tôi nhé emo