Aph Short Dou

Aph Short Dou
Lượt xem: 6.659
Nội dung

Tổng hợp short doujinshi của APH từ các nguồn Tumblr, zerochan,... với đủ thể loại từ none cp đến các loại cp trai gái lung tung cả chính cả phụ đến genderbend loạn xì ngầu,.. etc. Không hoàn toàn dịch sát nghĩa (chủ yếu dịch bậy vì yếu tố hài.) Đã lược bỏ những dou đã có nhóm dịch khác/người dịch khác làm trước đó (nếu có trùng thì xin lỗi nha.. Gomen..) Chưa xin per :(

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 88 18:28 24/11 3.014
Chapter 83 21:33 11/09 3.017
Chapter 82 04/10/15 3.096
Chapter 81 04/10/15 3.082
Chapter 80 04/10/15 3.077
Chapter 79 04/10/15 3.025
Chapter 78 04/10/15 3.023
Chapter 77 04/10/15 3.023
Chapter 76 04/10/15 3.022
Chapter 75 04/10/15 3.026
Chapter 73 04/10/15 3.026
Chapter 72 04/10/15 3.026
Chapter 71 04/10/15 3.025
Chapter 70 04/10/15 3.023
Chapter 69 04/10/15 3.021
Chapter 68 04/10/15 3.022
Chapter 67 04/10/15 3.022
Chapter 66 04/10/15 3.028
Chapter 65 04/10/15 3.027
Chapter 64 04/10/15 3.023
Chapter 63 23/09/15 3.048
Chapter 62 23/09/15 3.070
Chapter 61 23/09/15 3.076
Chapter 60 23/09/15 3.060
Chapter 59 23/09/15 3.060
Chapter 58 23/09/15 3.055
Chapter 57 23/09/15 3.059
Chapter 56 23/09/15 3.052
Chapter 55 23/09/15 3.060
Chapter 54 23/09/15 3.065
Chapter 53 23/09/15 3.066
Chapter 52 23/09/15 3.065
Chapter 51 23/09/15 3.050
Chapter 50 23/09/15 3.063
Chapter 49 04/10/15 3.025
Chapter 48 23/09/15 3.062
Chapter 47 23/09/15 3.067
Chapter 46 23/09/15 3.059
Chapter 45 04/10/15 3.040
Chapter 44 04/10/15 3.025
Chapter 43 04/10/15 3.024
Chapter 42 04/10/15 3.020
Chapter 41 23/09/15 3.083
Chapter 40 20/03/15 3.052
Chapter 39 20/03/15 3.054
Chapter 38 20/03/15 3.051
Chapter 37 20/03/15 3.042
Chapter 36 20/03/15 3.043
Chapter 35 20/03/15 3.047
Chapter 34 20/03/15 3.049
Chapter 33 20/03/15 3.045
Chapter 32 20/03/15 3.049
Chapter 31 20/03/15 3.056
Chapter 30 20/03/15 3.047
Chapter 29 20/03/15 3.052
Chapter 27 20/03/15 3.048
Chapter 26 20/03/15 3.049
Chapter 25 20/03/15 3.052
Chapter 24 04/10/15 3.021
Chapter 23 04/10/15 3.021
Chapter 22 23/09/15 3.063
Chapter 21 04/10/15 3.020
Chapter 20 04/10/15 3.026
Chapter 19 04/10/15 3.021
Chapter 18 23/09/15 3.064
Chapter 17 04/10/15 3.024
Chapter 16 23/09/15 3.034
Chapter 15 23/09/15 3.062
Chapter 14 23/09/15 3.048
Chapter 13 23/09/15 3.071
Chapter 12 23/09/15 3.063
Chapter 11 04/10/15 3.019
Chapter 10 04/10/15 3.021
Chapter 9 04/10/15 3.026
Chapter 8 23/09/15 3.075
Chapter 7 04/10/15 3.029
Chapter 6 04/10/15 3.026
Chapter 5 20/03/15 3.048
Chapter 4 20/03/15 3.050
Chapter 3 20/03/15 3.051
Chapter 2 20/03/15 3.058
Chapter 1 20/03/15 3.080
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch