Aph Short Dou

Aph Short Dou

Nội dung

Tổng hợp short doujinshi của APH từ các nguồn Tumblr, zerochan,... với đủ thể loại từ none cp đến các loại cp trai gái lung tung cả chính cả phụ đến genderbend loạn xì ngầu,.. etc. Không hoàn toàn dịch sát nghĩa (chủ yếu dịch bậy vì yếu tố hài.) Đã lược bỏ những dou đã có nhóm dịch khác/người dịch khác làm trước đó (nếu có trùng thì xin lỗi nha.. Gomen..) Chưa xin per :(

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 88 24/11/16 3.019
Chapter 83 11/09/16 3.018
Chapter 82 04/10/15 3.099
Chapter 81 04/10/15 3.084
Chapter 80 04/10/15 3.080
Chapter 79 04/10/15 3.028
Chapter 78 04/10/15 3.026
Chapter 77 04/10/15 3.026
Chapter 76 04/10/15 3.025
Chapter 75 04/10/15 3.027
Chapter 73 04/10/15 3.026
Chapter 72 04/10/15 3.026
Chapter 71 04/10/15 3.027
Chapter 70 04/10/15 3.025
Chapter 69 04/10/15 3.023
Chapter 68 04/10/15 3.024
Chapter 67 04/10/15 3.023
Chapter 66 04/10/15 3.030
Chapter 65 04/10/15 3.027
Chapter 64 04/10/15 3.025
Chapter 63 23/09/15 3.050
Chapter 62 23/09/15 3.072
Chapter 61 23/09/15 3.078
Chapter 60 23/09/15 3.062
Chapter 59 23/09/15 3.063
Chapter 58 23/09/15 3.057
Chapter 57 23/09/15 3.061
Chapter 56 23/09/15 3.054
Chapter 55 23/09/15 3.062
Chapter 54 23/09/15 3.067
Chapter 53 23/09/15 3.068
Chapter 52 23/09/15 3.067
Chapter 51 23/09/15 3.050
Chapter 50 23/09/15 3.063
Chapter 49 04/10/15 3.025
Chapter 48 23/09/15 3.062
Chapter 47 23/09/15 3.069
Chapter 46 23/09/15 3.061
Chapter 45 04/10/15 3.042
Chapter 44 04/10/15 3.025
Chapter 43 04/10/15 3.024
Chapter 42 04/10/15 3.022
Chapter 41 23/09/15 3.085
Chapter 40 20/03/15 3.054
Chapter 39 20/03/15 3.054
Chapter 38 20/03/15 3.053
Chapter 37 20/03/15 3.042
Chapter 36 20/03/15 3.045
Chapter 35 20/03/15 3.049
Chapter 34 20/03/15 3.049
Chapter 33 20/03/15 3.046
Chapter 32 20/03/15 3.054
Chapter 31 20/03/15 3.061
Chapter 30 20/03/15 3.048
Chapter 29 20/03/15 3.055
Chapter 27 20/03/15 3.051
Chapter 26 20/03/15 3.050
Chapter 25 20/03/15 3.055
Chapter 24 04/10/15 3.024
Chapter 23 04/10/15 3.025
Chapter 22 23/09/15 3.064
Chapter 21 04/10/15 3.023
Chapter 20 04/10/15 3.028
Chapter 19 04/10/15 3.024
Chapter 18 23/09/15 3.065
Chapter 17 04/10/15 3.026
Chapter 16 23/09/15 3.037
Chapter 15 23/09/15 3.066
Chapter 14 23/09/15 3.052
Chapter 13 23/09/15 3.074
Chapter 12 23/09/15 3.064
Chapter 11 04/10/15 3.022
Chapter 10 04/10/15 3.025
Chapter 9 04/10/15 3.027
Chapter 8 23/09/15 3.076
Chapter 7 04/10/15 3.030
Chapter 6 04/10/15 3.027
Chapter 5 20/03/15 3.051
Chapter 4 20/03/15 3.052
Chapter 3 20/03/15 3.054
Chapter 2 20/03/15 3.061
Chapter 1 20/03/15 3.087
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch