Aph Short Dou

Aph Short Dou
Lượt xem: 6.725
Nội dung

Tổng hợp short doujinshi của APH từ các nguồn Tumblr, zerochan,... với đủ thể loại từ none cp đến các loại cp trai gái lung tung cả chính cả phụ đến genderbend loạn xì ngầu,.. etc. Không hoàn toàn dịch sát nghĩa (chủ yếu dịch bậy vì yếu tố hài.) Đã lược bỏ những dou đã có nhóm dịch khác/người dịch khác làm trước đó (nếu có trùng thì xin lỗi nha.. Gomen..) Chưa xin per :(

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 88 24/11/16 3.016
Chapter 83 11/09/16 3.017
Chapter 82 04/10/15 3.097
Chapter 81 04/10/15 3.082
Chapter 80 04/10/15 3.078
Chapter 79 04/10/15 3.026
Chapter 78 04/10/15 3.024
Chapter 77 04/10/15 3.024
Chapter 76 04/10/15 3.023
Chapter 75 04/10/15 3.026
Chapter 73 04/10/15 3.026
Chapter 72 04/10/15 3.026
Chapter 71 04/10/15 3.026
Chapter 70 04/10/15 3.024
Chapter 69 04/10/15 3.022
Chapter 68 04/10/15 3.023
Chapter 67 04/10/15 3.023
Chapter 66 04/10/15 3.029
Chapter 65 04/10/15 3.027
Chapter 64 04/10/15 3.024
Chapter 63 23/09/15 3.049
Chapter 62 23/09/15 3.071
Chapter 61 23/09/15 3.077
Chapter 60 23/09/15 3.061
Chapter 59 23/09/15 3.062
Chapter 58 23/09/15 3.056
Chapter 57 23/09/15 3.060
Chapter 56 23/09/15 3.053
Chapter 55 23/09/15 3.061
Chapter 54 23/09/15 3.066
Chapter 53 23/09/15 3.067
Chapter 52 23/09/15 3.066
Chapter 51 23/09/15 3.050
Chapter 50 23/09/15 3.063
Chapter 49 04/10/15 3.025
Chapter 48 23/09/15 3.062
Chapter 47 23/09/15 3.068
Chapter 46 23/09/15 3.060
Chapter 45 04/10/15 3.041
Chapter 44 04/10/15 3.025
Chapter 43 04/10/15 3.024
Chapter 42 04/10/15 3.021
Chapter 41 23/09/15 3.084
Chapter 40 20/03/15 3.053
Chapter 39 20/03/15 3.054
Chapter 38 20/03/15 3.052
Chapter 37 20/03/15 3.042
Chapter 36 20/03/15 3.044
Chapter 35 20/03/15 3.048
Chapter 34 20/03/15 3.049
Chapter 33 20/03/15 3.045
Chapter 32 20/03/15 3.050
Chapter 31 20/03/15 3.058
Chapter 30 20/03/15 3.047
Chapter 29 20/03/15 3.053
Chapter 27 20/03/15 3.049
Chapter 26 20/03/15 3.049
Chapter 25 20/03/15 3.054
Chapter 24 04/10/15 3.022
Chapter 23 04/10/15 3.023
Chapter 22 23/09/15 3.063
Chapter 21 04/10/15 3.021
Chapter 20 04/10/15 3.026
Chapter 19 04/10/15 3.022
Chapter 18 23/09/15 3.064
Chapter 17 04/10/15 3.024
Chapter 16 23/09/15 3.035
Chapter 15 23/09/15 3.063
Chapter 14 23/09/15 3.049
Chapter 13 23/09/15 3.072
Chapter 12 23/09/15 3.063
Chapter 11 04/10/15 3.020
Chapter 10 04/10/15 3.022
Chapter 9 04/10/15 3.026
Chapter 8 23/09/15 3.075
Chapter 7 04/10/15 3.029
Chapter 6 04/10/15 3.026
Chapter 5 20/03/15 3.049
Chapter 4 20/03/15 3.051
Chapter 3 20/03/15 3.053
Chapter 2 20/03/15 3.060
Chapter 1 20/03/15 3.085
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch