Aposimz - Chapter 43

[Cập nhật lúc: 12:43 18/10/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
SV88
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
🌱 Kaiten🌱 Thành viên 2 ngày trước Chapter 43 Báo vi phạm
Art vậy đẹp rồi mà vẫn thấy có đứa chê emo
 • Author
  ❄ 𝓪𝔂𝓪𝓶𝓮❄ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  chuẩn art đẹp vậy mà vẫn có ng chê đọc bl nghe mà chán emo
Author Trả lời
Vô Tâm Thành viên 3 ngày trước Chapter 43 Báo vi phạm
cuối cùng cx có chap mới tưởng drop cơ sợ v emo
Author Trả lời
Dương Trần Thành viên 4 ngày trước Chapter 43 Báo vi phạm
ảnh truy nã của 4 anh chị nhìn vừa gắt vừa như phê cần
Author Trả lời
???? ?????? Thành viên 21:11 27/08 Chapter 0 Báo vi phạm
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống rồi
Author Trả lời
. facebook.com/butt.girl.images Thành viên 00:42 27/08 Chapter 42 Báo vi phạm
moá sao thằng kia mấy chap gần đây ngực nó to thế 😂
Author Trả lời
Vô Tâm Thành viên 23:51 26/08 Chapter 42 Báo vi phạm
bộ này đọc cuốn vl dù art ko đẹp được như những bộ khác nhưng tui thik mà tui cx chẳng quan tâm art mấy quan trọng là ra nhiều chap để đọc
Author Trả lời
katsuki shinoya Thành viên 22:10 26/08 Báo vi phạm
Phải chung tác với sidonia no kishi ko v
 • Author
  trần Natsu Thành viên 22:26 26/08 Báo vi phạm
  Chỉ có ông tác giả đó chứ ai nữa bạn
 • Author
  katsuki shinoya Thành viên 11:45 27/08 Báo vi phạm
  Phải chi sidonia no kishi có phần tiếp
Author Trả lời
Vũ Minh Hưng Thành viên 22:10 26/08 Chapter 0 Báo vi phạm
Cảm ơn Bar So giờ tôi mới biết tại sao nhiều truyện cứ chửi nettruyen. Nói thật thì tôi cũng ghét nettruyen vl luôn vì ăn cắp. Lũ khốn nạn
 • Author
  Ichinose Haru Thành viên 10:28 28/08 Báo vi phạm
  À thế à
Author Trả lời
.. Minhtus Thành viên 17:19 30/07 Chapter 41 Báo vi phạm
Quốn vl
Author Trả lời
Tuan Anh Đang Thành viên 22:49 26/07 Chapter 41 Báo vi phạm
Ai đọc và xem anime shidonia no shiki thì sẻ thấy quen với art của tác giả này , đọc một hồi sẻ quen thôi :v ,
Author Trả lời
Noriaki Cặc-yoin Thành viên 10:41 05/07 Chapter 0 Báo vi phạm
Art khá khó chịu nhỉ, đọc đau mắt vãi kiểu nét vẽ nhạt quá
Author Trả lời
. Ẩn danh 17:51 28/06 Chapter 15 Báo vi phạm
Hoàng đế nguy hiểm vãi, cái dell gì nó cx tiên liệu trước được hết :))
emo
Author Trả lời
Hóng Thành viên 14:45 28/06 Báo vi phạm
Ae cho hỏi bộ này hay ko để tôi còn đọc với
 • Author
  corona virus Thành viên 23:27 28/06 Báo vi phạm
  đáng nhé
Author Trả lời
??? Ẩn danh 14:51 03/06 Báo vi phạm
Chap39 nhảy lên chap 44????
 • Author
  ?? Ẩn danh 18:20 04/06 Báo vi phạm
  hack  não =)) emo
Author Trả lời
CIA Ẩn danh 09:27 27/05 Chapter 1 Báo vi phạm
cái cuộc chiến quái quỷ gì thế này?
 • Author
  Alex Nguyễn Thành viên 12:13 27/05 Báo vi phạm
  Về sau nó sẽ giới thiệu lại hết tất cả mọi thứ nên cứ đọc đi , về sau sẽ rõ