Arachnid

Arachnid
Lượt xem: 8.766
Nội dung

Alice là một sinh viên học sinh trung học, mẹ cô sau một vài biến cố đã tự tử.Do không có ai thân thích,

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 39.5 16/12/16 3.062
Chapter 39 23/11/16 3.128
Chapter 38 21/10/16 3.146
Chapter 37 08/03/16 3.151
Chapter 36 20/11/15 3.258
Chapter 35 16/10/15 3.180
Chapter 34 04/10/15 3.158
Chapter 33 24/09/15 3.162
Chapter 32 27/08/15 3.165
Chapter 31 22/08/15 3.157
Chapter 30 17/06/15 3.151
Chapter 29 17/03/15 3.150
Chapter 28 15/03/15 3.130
Chapter 27 15/03/15 3.125
Chapter 26 17/03/15 3.118
Chapter 25 17/03/15 3.131
Chapter 24 17/03/15 3.143
Chapter 23 17/03/15 3.154
Chapter 22 17/03/15 3.134
Chapter 21 17/03/15 3.129
Chapter 20 17/03/15 3.143
Chapter 19 17/03/15 3.131
Chapter 18 17/03/15 3.131
Chapter 17 17/03/15 3.133
Chapter 16 17/03/15 3.135
Chapter 15 17/03/15 3.129
Chapter 14 17/03/15 3.117
Chapter 13 17/03/15 3.127
Chapter 12 17/03/15 3.129
Chapter 11 17/03/15 3.129
Chapter 10 17/03/15 3.150
Chapter 9 17/03/15 3.144
Chapter 8: ... 15/03/15 3.139
Chapter 7: Please Don't Get Close To Me 15/03/15 3.130
Chapter 6: This is My Method of Survival 15/03/15 3.160
Chapter 5: Protecting you with all my migh ... 15/03/15 3.146
Chapter 4: For your sake 15/03/15 3.144
Chapter 3: I Intend to Kill People 15/03/15 3.147
Chapter 2: I Want to Return 15/03/15 3.172
Chapter 1: No Choice But to Kill 15/03/15 3.199
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch