Ares

Ares
Lượt xem: 12.315
Nội dung

Trong thời đại của các chiến binh La Mã, Ares, Micheal và Baroona, ba chiến binh với quá khứ bí ẩn và kỹ năng tuyệt hảo, đã gặp nhau trong khi tham gia vào đội lính đánh thuê. Họ lập thành một đội và những trận chiến nảy lửa của họ và kẻ thù bắt đầu từ đây...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 207 17/03/15 3.102
Chapter 206 17/03/15 3.089
Chapter 205 17/03/15 3.092
Chapter 204 17/03/15 3.027
Chapter 203 17/03/15 3.027
Chapter 202 17/03/15 3.052
Chapter 201 17/03/15 3.028
Chapter 200 17/03/15 3.053
Chapter 199 17/03/15 3.062
Chapter 198 17/03/15 3.048
Chapter 197 17/03/15 3.037
Chapter 196 17/03/15 3.029
Chapter 195 17/03/15 3.057
Chapter 194 17/03/15 3.028
Chapter 193 17/03/15 3.055
Chapter 192 17/03/15 3.030
Chapter 191 17/03/15 3.032
Chapter 190 17/03/15 3.029
Chapter 189 17/03/15 3.058
Chapter 188 17/03/15 3.026
Chapter 187 17/03/15 3.048
Chapter 186 17/03/15 3.051
Chapter 185 17/03/15 3.026
Chapter 184 17/03/15 3.032
Chapter 183 17/03/15 3.031
Chapter 182 17/03/15 3.030
Chapter 181 17/03/15 3.028
Chapter 180 17/03/15 3.064
Chapter 179 17/03/15 3.026
Chapter 178 17/03/15 3.061
Chapter 177 17/03/15 3.040
Chapter 176 17/03/15 3.060
Chapter 175 17/03/15 3.059
Chapter 174 17/03/15 3.030
Chapter 173 17/03/15 3.051
Chapter 172 17/03/15 3.049
Chapter 166 17/03/15 3.057
Chapter 165 17/03/15 3.054
Chapter 164 17/03/15 3.030
Chapter 163 17/03/15 3.052
Chapter 162 17/03/15 3.060
Chapter 161 17/03/15 3.067
Chapter 160 17/03/15 3.037
Chapter 159 17/03/15 3.030
Chapter 158 17/03/15 3.056
Chapter 157 17/03/15 3.032
Chapter 156 17/03/15 3.037
Chapter 155 17/03/15 3.063
Chapter 154 17/03/15 3.036
Chapter 153 17/03/15 3.034
Chapter 152 17/03/15 3.037
Chapter 151 17/03/15 3.032
Chapter 150 17/03/15 3.033
Chapter 149 17/03/15 3.058
Chapter 148 17/03/15 3.058
Chapter 147 17/03/15 3.039
Chapter 146 17/03/15 3.035
Chapter 145 17/03/15 3.038
Chapter 144 17/03/15 3.032
Chapter 143 17/03/15 3.033
Chapter 142 17/03/15 3.045
Chapter 141 17/03/15 3.034
Chapter 140 17/03/15 3.052
Chapter 139 17/03/15 3.033
Chapter 138 17/03/15 3.056
Chapter 137 17/03/15 3.037
Chapter 136 17/03/15 3.031
Chapter 135 17/03/15 3.072
Chapter 134 17/03/15 3.031
Chapter 133 17/03/15 3.029
Chapter 132 17/03/15 3.033
Chapter 131 17/03/15 3.029
Chapter 130 17/03/15 3.055
Chapter 129 17/03/15 3.031
Chapter 128 17/03/15 3.030
Chapter 127 17/03/15 3.058
Chapter 126 17/03/15 3.045
Chapter 125 17/03/15 3.048
Chapter 124 17/03/15 3.045
Chapter 123 17/03/15 3.056
Chapter 122 17/03/15 3.054
Chapter 121 17/03/15 3.029
Chapter 120 17/03/15 3.061
Chapter 119 17/03/15 3.056
Chapter 118 17/03/15 3.032
Chapter 117 17/03/15 3.034
Chapter 116 17/03/15 3.030
Chapter 115 17/03/15 3.028
Chapter 114 17/03/15 3.027
Chapter 113 17/03/15 3.041
Chapter 112 17/03/15 3.031
Chapter 111 17/03/15 3.033
Chapter 110 17/03/15 3.055
Chapter 109 17/03/15 3.029
Chapter 108 17/03/15 3.053
Chapter 107 17/03/15 3.059
Chapter 106 17/03/15 3.036
Chapter 105 17/03/15 3.032
Chapter 104 17/03/15 3.032
Chapter 103 17/03/15 3.032
Chapter 102 17/03/15 3.031
Chapter 101 17/03/15 3.037
Chapter 100 17/03/15 3.056
Chapter 99 17/03/15 3.055
Chapter 98 17/03/15 3.077
Chapter 97 17/03/15 3.059
Chapter 96 17/03/15 3.035
Chapter 95 17/03/15 3.046
Chapter 94 17/03/15 3.033
Chapter 93 17/03/15 3.035
Chapter 92 17/03/15 3.032
Chapter 91 17/03/15 3.035
Chapter 90 17/03/15 3.056
Chapter 89 17/03/15 3.062
Chapter 88 17/03/15 3.058
Chapter 87 17/03/15 3.038
Chapter 86 17/03/15 3.048
Chapter 85 17/03/15 3.074
Chapter 84 17/03/15 3.040
Chapter 83 17/03/15 3.035
Chapter 82 17/03/15 3.038
Chapter 81 17/03/15 3.042
Chapter 80 17/03/15 3.061
Chapter 79 17/03/15 3.055
Chapter 78 17/03/15 3.060
Chapter 77 17/03/15 3.055
Chapter 76 17/03/15 3.056
Chapter 75 17/03/15 3.063
Chapter 74 17/03/15 3.040
Chapter 73 17/03/15 3.042
Chapter 72 17/03/15 3.062
Chapter 71 17/03/15 3.068
Chapter 70 17/03/15 3.037
Chapter 69 17/03/15 3.038
Chapter 68 17/03/15 3.060
Chapter 67 17/03/15 3.039
Chapter 66 17/03/15 3.038
Chapter 65 17/03/15 3.044
Chapter 64 17/03/15 3.046
Chapter 63 17/03/15 3.061
Chapter 62 17/03/15 3.036
Chapter 61 17/03/15 3.037
Chapter 60 17/03/15 3.043
Chapter 59 17/03/15 3.070
Chapter 58 17/03/15 3.062
Chapter 57 17/03/15 3.040
Chapter 56 17/03/15 3.037
Chapter 55 17/03/15 3.068
Chapter 54 17/03/15 3.066
Chapter 53 17/03/15 3.075
Chapter 52 17/03/15 3.069
Chapter 51 17/03/15 3.041
Chapter 50 17/03/15 3.050
Chapter 49 17/03/15 3.055
Chapter 48 17/03/15 3.035
Chapter 47 17/03/15 3.035
Chapter 46 17/03/15 3.064
Chapter 45 17/03/15 3.060
Chapter 44 17/03/15 3.059
Chapter 43 17/03/15 3.038
Chapter 42 17/03/15 3.039
Chapter 41 17/03/15 3.060
Chapter 40 17/03/15 3.063
Chapter 39 17/03/15 3.042
Chapter 38 17/03/15 3.040
Chapter 37 17/03/15 3.034
Chapter 36 17/03/15 3.059
Chapter 35 17/03/15 3.063
Chapter 34 17/03/15 3.042
Chapter 33 17/03/15 3.054
Chapter 32 17/03/15 3.053
Chapter 31 17/03/15 3.036
Chapter 30 17/03/15 3.066
Chapter 29 17/03/15 3.060
Chapter 28 17/03/15 3.056
Chapter 27 17/03/15 3.064
Chapter 26 17/03/15 3.054
Chapter 25 17/03/15 3.036
Chapter 24 17/03/15 3.056
Chapter 23 17/03/15 3.058
Chapter 22 17/03/15 3.036
Chapter 21 17/03/15 3.036
Chapter 20 17/03/15 3.039
Chapter 19 17/03/15 3.054
Chapter 18 17/03/15 3.034
Chapter 17 17/03/15 3.036
Chapter 16 17/03/15 3.036
Chapter 15 17/03/15 3.036
Chapter 14 17/03/15 3.079
Chapter 13 17/03/15 3.038
Chapter 12 17/03/15 3.064
Chapter 11 17/03/15 3.057
Chapter 10 17/03/15 3.045
Chapter 9 17/03/15 3.033
Chapter 8 17/03/15 3.034
Chapter 7 17/03/15 3.052
Chapter 6 17/03/15 3.035
Chapter 5 17/03/15 3.034
Chapter 4 17/03/15 3.045
Chapter 3 17/03/15 3.042
Chapter 2 17/03/15 3.067
Chapter 1 17/03/15 3.040
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch