Ares

Ares
Nội dung

Trong thời đại của các chiến binh La Mã, Ares, Micheal và Baroona, ba chiến binh với quá khứ bí ẩn và kỹ năng tuyệt hảo, đã gặp nhau trong khi tham gia vào đội lính đánh thuê. Họ lập thành một đội và những trận chiến nảy lửa của họ và kẻ thù bắt đầu từ đây...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 207 17/03/15 3.114
Chapter 206 17/03/15 3.095
Chapter 205 17/03/15 3.100
Chapter 204 17/03/15 3.035
Chapter 203 17/03/15 3.033
Chapter 202 17/03/15 3.059
Chapter 201 17/03/15 3.036
Chapter 200 17/03/15 3.058
Chapter 199 17/03/15 3.066
Chapter 198 17/03/15 3.053
Chapter 197 17/03/15 3.039
Chapter 196 17/03/15 3.034
Chapter 195 17/03/15 3.063
Chapter 194 17/03/15 3.034
Chapter 193 17/03/15 3.060
Chapter 192 17/03/15 3.035
Chapter 191 17/03/15 3.038
Chapter 190 17/03/15 3.035
Chapter 189 17/03/15 3.064
Chapter 188 17/03/15 3.031
Chapter 187 17/03/15 3.054
Chapter 186 17/03/15 3.058
Chapter 185 17/03/15 3.032
Chapter 184 17/03/15 3.038
Chapter 183 17/03/15 3.038
Chapter 182 17/03/15 3.036
Chapter 181 17/03/15 3.035
Chapter 180 17/03/15 3.070
Chapter 179 17/03/15 3.033
Chapter 178 17/03/15 3.068
Chapter 177 17/03/15 3.051
Chapter 176 17/03/15 3.069
Chapter 175 17/03/15 3.068
Chapter 174 17/03/15 3.039
Chapter 173 17/03/15 3.062
Chapter 172 17/03/15 3.058
Chapter 166 17/03/15 3.067
Chapter 165 17/03/15 3.065
Chapter 164 17/03/15 3.041
Chapter 163 17/03/15 3.061
Chapter 162 17/03/15 3.071
Chapter 161 17/03/15 3.077
Chapter 160 17/03/15 3.045
Chapter 159 17/03/15 3.038
Chapter 158 17/03/15 3.064
Chapter 157 17/03/15 3.042
Chapter 156 17/03/15 3.047
Chapter 155 17/03/15 3.070
Chapter 154 17/03/15 3.045
Chapter 153 17/03/15 3.042
Chapter 152 17/03/15 3.044
Chapter 151 17/03/15 3.038
Chapter 150 17/03/15 3.044
Chapter 149 17/03/15 3.064
Chapter 148 17/03/15 3.063
Chapter 147 17/03/15 3.046
Chapter 146 17/03/15 3.041
Chapter 145 17/03/15 3.047
Chapter 144 17/03/15 3.037
Chapter 143 17/03/15 3.038
Chapter 142 17/03/15 3.057
Chapter 141 17/03/15 3.038
Chapter 140 17/03/15 3.062
Chapter 139 17/03/15 3.040
Chapter 138 17/03/15 3.062
Chapter 137 17/03/15 3.047
Chapter 136 17/03/15 3.037
Chapter 135 17/03/15 3.085
Chapter 134 17/03/15 3.034
Chapter 133 17/03/15 3.032
Chapter 132 17/03/15 3.036
Chapter 131 17/03/15 3.032
Chapter 130 17/03/15 3.059
Chapter 129 17/03/15 3.036
Chapter 128 17/03/15 3.034
Chapter 127 17/03/15 3.061
Chapter 126 17/03/15 3.050
Chapter 125 17/03/15 3.055
Chapter 124 17/03/15 3.051
Chapter 123 17/03/15 3.061
Chapter 122 17/03/15 3.059
Chapter 121 17/03/15 3.034
Chapter 120 17/03/15 3.066
Chapter 119 17/03/15 3.060
Chapter 118 17/03/15 3.037
Chapter 117 17/03/15 3.041
Chapter 116 17/03/15 3.034
Chapter 115 17/03/15 3.032
Chapter 114 17/03/15 3.032
Chapter 113 17/03/15 3.044
Chapter 112 17/03/15 3.036
Chapter 111 17/03/15 3.038
Chapter 110 17/03/15 3.060
Chapter 109 17/03/15 3.037
Chapter 108 17/03/15 3.057
Chapter 107 17/03/15 3.064
Chapter 106 17/03/15 3.037
Chapter 105 17/03/15 3.037
Chapter 104 17/03/15 3.037
Chapter 103 17/03/15 3.037
Chapter 102 17/03/15 3.034
Chapter 101 17/03/15 3.041
Chapter 100 17/03/15 3.061
Chapter 99 17/03/15 3.060
Chapter 98 17/03/15 3.080
Chapter 97 17/03/15 3.060
Chapter 96 17/03/15 3.039
Chapter 95 17/03/15 3.051
Chapter 94 17/03/15 3.038
Chapter 93 17/03/15 3.040
Chapter 92 17/03/15 3.037
Chapter 91 17/03/15 3.039
Chapter 90 17/03/15 3.062
Chapter 89 17/03/15 3.065
Chapter 88 17/03/15 3.061
Chapter 87 17/03/15 3.043
Chapter 86 17/03/15 3.050
Chapter 85 17/03/15 3.081
Chapter 84 17/03/15 3.047
Chapter 83 17/03/15 3.038
Chapter 82 17/03/15 3.043
Chapter 81 17/03/15 3.047
Chapter 80 17/03/15 3.070
Chapter 79 17/03/15 3.059
Chapter 78 17/03/15 3.064
Chapter 77 17/03/15 3.059
Chapter 76 17/03/15 3.060
Chapter 75 17/03/15 3.069
Chapter 74 17/03/15 3.047
Chapter 73 17/03/15 3.052
Chapter 72 17/03/15 3.064
Chapter 71 17/03/15 3.073
Chapter 70 17/03/15 3.042
Chapter 69 17/03/15 3.040
Chapter 68 17/03/15 3.063
Chapter 67 17/03/15 3.045
Chapter 66 17/03/15 3.040
Chapter 65 17/03/15 3.046
Chapter 64 17/03/15 3.051
Chapter 63 17/03/15 3.064
Chapter 62 17/03/15 3.041
Chapter 61 17/03/15 3.040
Chapter 60 17/03/15 3.047
Chapter 59 17/03/15 3.073
Chapter 58 17/03/15 3.067
Chapter 57 17/03/15 3.049
Chapter 56 17/03/15 3.041
Chapter 55 17/03/15 3.073
Chapter 54 17/03/15 3.069
Chapter 53 17/03/15 3.079
Chapter 52 17/03/15 3.075
Chapter 51 17/03/15 3.044
Chapter 50 17/03/15 3.057
Chapter 49 17/03/15 3.058
Chapter 48 17/03/15 3.039
Chapter 47 17/03/15 3.040
Chapter 46 17/03/15 3.067
Chapter 45 17/03/15 3.063
Chapter 44 17/03/15 3.062
Chapter 43 17/03/15 3.041
Chapter 42 17/03/15 3.042
Chapter 41 17/03/15 3.063
Chapter 40 17/03/15 3.070
Chapter 39 17/03/15 3.045
Chapter 38 17/03/15 3.044
Chapter 37 17/03/15 3.038
Chapter 36 17/03/15 3.066
Chapter 35 17/03/15 3.071
Chapter 34 17/03/15 3.050
Chapter 33 17/03/15 3.062
Chapter 32 17/03/15 3.061
Chapter 31 17/03/15 3.045
Chapter 30 17/03/15 3.073
Chapter 29 17/03/15 3.068
Chapter 28 17/03/15 3.064
Chapter 27 17/03/15 3.071
Chapter 26 17/03/15 3.060
Chapter 25 17/03/15 3.046
Chapter 24 17/03/15 3.063
Chapter 23 17/03/15 3.070
Chapter 22 17/03/15 3.046
Chapter 21 17/03/15 3.048
Chapter 20 17/03/15 3.047
Chapter 19 17/03/15 3.066
Chapter 18 17/03/15 3.044
Chapter 17 17/03/15 3.044
Chapter 16 17/03/15 3.046
Chapter 15 17/03/15 3.047
Chapter 14 17/03/15 3.088
Chapter 13 17/03/15 3.047
Chapter 12 17/03/15 3.073
Chapter 11 17/03/15 3.068
Chapter 10 17/03/15 3.054
Chapter 9 17/03/15 3.043
Chapter 8 17/03/15 3.046
Chapter 7 17/03/15 3.063
Chapter 6 17/03/15 3.045
Chapter 5 17/03/15 3.044
Chapter 4 17/03/15 3.053
Chapter 3 17/03/15 3.052
Chapter 2 17/03/15 3.077
Chapter 1 17/03/15 3.057
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch