Ares

Ares
Lượt xem: 12.930
Nội dung

Trong thời đại của các chiến binh La Mã, Ares, Micheal và Baroona, ba chiến binh với quá khứ bí ẩn và kỹ năng tuyệt hảo, đã gặp nhau trong khi tham gia vào đội lính đánh thuê. Họ lập thành một đội và những trận chiến nảy lửa của họ và kẻ thù bắt đầu từ đây...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 207 17/03/15 3.108
Chapter 206 17/03/15 3.091
Chapter 205 17/03/15 3.096
Chapter 204 17/03/15 3.030
Chapter 203 17/03/15 3.029
Chapter 202 17/03/15 3.055
Chapter 201 17/03/15 3.032
Chapter 200 17/03/15 3.055
Chapter 199 17/03/15 3.064
Chapter 198 17/03/15 3.051
Chapter 197 17/03/15 3.038
Chapter 196 17/03/15 3.031
Chapter 195 17/03/15 3.060
Chapter 194 17/03/15 3.031
Chapter 193 17/03/15 3.057
Chapter 192 17/03/15 3.032
Chapter 191 17/03/15 3.036
Chapter 190 17/03/15 3.032
Chapter 189 17/03/15 3.061
Chapter 188 17/03/15 3.028
Chapter 187 17/03/15 3.050
Chapter 186 17/03/15 3.055
Chapter 185 17/03/15 3.028
Chapter 184 17/03/15 3.034
Chapter 183 17/03/15 3.035
Chapter 182 17/03/15 3.034
Chapter 181 17/03/15 3.032
Chapter 180 17/03/15 3.067
Chapter 179 17/03/15 3.029
Chapter 178 17/03/15 3.064
Chapter 177 17/03/15 3.044
Chapter 176 17/03/15 3.064
Chapter 175 17/03/15 3.062
Chapter 174 17/03/15 3.033
Chapter 173 17/03/15 3.055
Chapter 172 17/03/15 3.052
Chapter 166 17/03/15 3.061
Chapter 165 17/03/15 3.058
Chapter 164 17/03/15 3.033
Chapter 163 17/03/15 3.055
Chapter 162 17/03/15 3.065
Chapter 161 17/03/15 3.070
Chapter 160 17/03/15 3.040
Chapter 159 17/03/15 3.032
Chapter 158 17/03/15 3.059
Chapter 157 17/03/15 3.037
Chapter 156 17/03/15 3.041
Chapter 155 17/03/15 3.065
Chapter 154 17/03/15 3.039
Chapter 153 17/03/15 3.038
Chapter 152 17/03/15 3.040
Chapter 151 17/03/15 3.035
Chapter 150 17/03/15 3.037
Chapter 149 17/03/15 3.061
Chapter 148 17/03/15 3.061
Chapter 147 17/03/15 3.043
Chapter 146 17/03/15 3.038
Chapter 145 17/03/15 3.043
Chapter 144 17/03/15 3.035
Chapter 143 17/03/15 3.036
Chapter 142 17/03/15 3.055
Chapter 141 17/03/15 3.036
Chapter 140 17/03/15 3.056
Chapter 139 17/03/15 3.037
Chapter 138 17/03/15 3.060
Chapter 137 17/03/15 3.044
Chapter 136 17/03/15 3.035
Chapter 135 17/03/15 3.082
Chapter 134 17/03/15 3.032
Chapter 133 17/03/15 3.030
Chapter 132 17/03/15 3.034
Chapter 131 17/03/15 3.030
Chapter 130 17/03/15 3.057
Chapter 129 17/03/15 3.034
Chapter 128 17/03/15 3.033
Chapter 127 17/03/15 3.059
Chapter 126 17/03/15 3.049
Chapter 125 17/03/15 3.052
Chapter 124 17/03/15 3.047
Chapter 123 17/03/15 3.059
Chapter 122 17/03/15 3.057
Chapter 121 17/03/15 3.030
Chapter 120 17/03/15 3.064
Chapter 119 17/03/15 3.057
Chapter 118 17/03/15 3.033
Chapter 117 17/03/15 3.038
Chapter 116 17/03/15 3.032
Chapter 115 17/03/15 3.029
Chapter 114 17/03/15 3.029
Chapter 113 17/03/15 3.042
Chapter 112 17/03/15 3.034
Chapter 111 17/03/15 3.035
Chapter 110 17/03/15 3.058
Chapter 109 17/03/15 3.031
Chapter 108 17/03/15 3.055
Chapter 107 17/03/15 3.061
Chapter 106 17/03/15 3.036
Chapter 105 17/03/15 3.033
Chapter 104 17/03/15 3.035
Chapter 103 17/03/15 3.035
Chapter 102 17/03/15 3.032
Chapter 101 17/03/15 3.038
Chapter 100 17/03/15 3.058
Chapter 99 17/03/15 3.057
Chapter 98 17/03/15 3.078
Chapter 97 17/03/15 3.059
Chapter 96 17/03/15 3.036
Chapter 95 17/03/15 3.049
Chapter 94 17/03/15 3.035
Chapter 93 17/03/15 3.037
Chapter 92 17/03/15 3.035
Chapter 91 17/03/15 3.037
Chapter 90 17/03/15 3.057
Chapter 89 17/03/15 3.063
Chapter 88 17/03/15 3.060
Chapter 87 17/03/15 3.041
Chapter 86 17/03/15 3.049
Chapter 85 17/03/15 3.078
Chapter 84 17/03/15 3.043
Chapter 83 17/03/15 3.036
Chapter 82 17/03/15 3.040
Chapter 81 17/03/15 3.044
Chapter 80 17/03/15 3.065
Chapter 79 17/03/15 3.056
Chapter 78 17/03/15 3.061
Chapter 77 17/03/15 3.056
Chapter 76 17/03/15 3.057
Chapter 75 17/03/15 3.064
Chapter 74 17/03/15 3.041
Chapter 73 17/03/15 3.045
Chapter 72 17/03/15 3.063
Chapter 71 17/03/15 3.072
Chapter 70 17/03/15 3.040
Chapter 69 17/03/15 3.039
Chapter 68 17/03/15 3.061
Chapter 67 17/03/15 3.043
Chapter 66 17/03/15 3.039
Chapter 65 17/03/15 3.045
Chapter 64 17/03/15 3.048
Chapter 63 17/03/15 3.062
Chapter 62 17/03/15 3.038
Chapter 61 17/03/15 3.038
Chapter 60 17/03/15 3.044
Chapter 59 17/03/15 3.071
Chapter 58 17/03/15 3.065
Chapter 57 17/03/15 3.046
Chapter 56 17/03/15 3.038
Chapter 55 17/03/15 3.070
Chapter 54 17/03/15 3.067
Chapter 53 17/03/15 3.077
Chapter 52 17/03/15 3.070
Chapter 51 17/03/15 3.042
Chapter 50 17/03/15 3.054
Chapter 49 17/03/15 3.056
Chapter 48 17/03/15 3.036
Chapter 47 17/03/15 3.037
Chapter 46 17/03/15 3.065
Chapter 45 17/03/15 3.061
Chapter 44 17/03/15 3.060
Chapter 43 17/03/15 3.039
Chapter 42 17/03/15 3.040
Chapter 41 17/03/15 3.061
Chapter 40 17/03/15 3.067
Chapter 39 17/03/15 3.043
Chapter 38 17/03/15 3.042
Chapter 37 17/03/15 3.036
Chapter 36 17/03/15 3.063
Chapter 35 17/03/15 3.066
Chapter 34 17/03/15 3.046
Chapter 33 17/03/15 3.059
Chapter 32 17/03/15 3.057
Chapter 31 17/03/15 3.042
Chapter 30 17/03/15 3.070
Chapter 29 17/03/15 3.064
Chapter 28 17/03/15 3.059
Chapter 27 17/03/15 3.068
Chapter 26 17/03/15 3.057
Chapter 25 17/03/15 3.042
Chapter 24 17/03/15 3.060
Chapter 23 17/03/15 3.066
Chapter 22 17/03/15 3.042
Chapter 21 17/03/15 3.044
Chapter 20 17/03/15 3.043
Chapter 19 17/03/15 3.063
Chapter 18 17/03/15 3.041
Chapter 17 17/03/15 3.040
Chapter 16 17/03/15 3.042
Chapter 15 17/03/15 3.041
Chapter 14 17/03/15 3.084
Chapter 13 17/03/15 3.043
Chapter 12 17/03/15 3.068
Chapter 11 17/03/15 3.064
Chapter 10 17/03/15 3.050
Chapter 9 17/03/15 3.039
Chapter 8 17/03/15 3.040
Chapter 7 17/03/15 3.059
Chapter 6 17/03/15 3.041
Chapter 5 17/03/15 3.039
Chapter 4 17/03/15 3.049
Chapter 3 17/03/15 3.049
Chapter 2 17/03/15 3.074
Chapter 1 17/03/15 3.052
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch