Ares

Ares
Lượt xem: 12.580
Nội dung

Trong thời đại của các chiến binh La Mã, Ares, Micheal và Baroona, ba chiến binh với quá khứ bí ẩn và kỹ năng tuyệt hảo, đã gặp nhau trong khi tham gia vào đội lính đánh thuê. Họ lập thành một đội và những trận chiến nảy lửa của họ và kẻ thù bắt đầu từ đây...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 207 17/03/15 3.107
Chapter 206 17/03/15 3.090
Chapter 205 17/03/15 3.093
Chapter 204 17/03/15 3.028
Chapter 203 17/03/15 3.028
Chapter 202 17/03/15 3.053
Chapter 201 17/03/15 3.029
Chapter 200 17/03/15 3.054
Chapter 199 17/03/15 3.064
Chapter 198 17/03/15 3.049
Chapter 197 17/03/15 3.038
Chapter 196 17/03/15 3.030
Chapter 195 17/03/15 3.058
Chapter 194 17/03/15 3.029
Chapter 193 17/03/15 3.056
Chapter 192 17/03/15 3.031
Chapter 191 17/03/15 3.033
Chapter 190 17/03/15 3.030
Chapter 189 17/03/15 3.060
Chapter 188 17/03/15 3.027
Chapter 187 17/03/15 3.049
Chapter 186 17/03/15 3.052
Chapter 185 17/03/15 3.027
Chapter 184 17/03/15 3.033
Chapter 183 17/03/15 3.032
Chapter 182 17/03/15 3.032
Chapter 181 17/03/15 3.029
Chapter 180 17/03/15 3.065
Chapter 179 17/03/15 3.027
Chapter 178 17/03/15 3.062
Chapter 177 17/03/15 3.043
Chapter 176 17/03/15 3.062
Chapter 175 17/03/15 3.061
Chapter 174 17/03/15 3.033
Chapter 173 17/03/15 3.054
Chapter 172 17/03/15 3.051
Chapter 166 17/03/15 3.059
Chapter 165 17/03/15 3.056
Chapter 164 17/03/15 3.032
Chapter 163 17/03/15 3.054
Chapter 162 17/03/15 3.064
Chapter 161 17/03/15 3.070
Chapter 160 17/03/15 3.040
Chapter 159 17/03/15 3.032
Chapter 158 17/03/15 3.059
Chapter 157 17/03/15 3.034
Chapter 156 17/03/15 3.040
Chapter 155 17/03/15 3.065
Chapter 154 17/03/15 3.038
Chapter 153 17/03/15 3.036
Chapter 152 17/03/15 3.039
Chapter 151 17/03/15 3.034
Chapter 150 17/03/15 3.035
Chapter 149 17/03/15 3.060
Chapter 148 17/03/15 3.060
Chapter 147 17/03/15 3.042
Chapter 146 17/03/15 3.037
Chapter 145 17/03/15 3.040
Chapter 144 17/03/15 3.034
Chapter 143 17/03/15 3.035
Chapter 142 17/03/15 3.051
Chapter 141 17/03/15 3.035
Chapter 140 17/03/15 3.053
Chapter 139 17/03/15 3.036
Chapter 138 17/03/15 3.058
Chapter 137 17/03/15 3.042
Chapter 136 17/03/15 3.034
Chapter 135 17/03/15 3.079
Chapter 134 17/03/15 3.031
Chapter 133 17/03/15 3.029
Chapter 132 17/03/15 3.033
Chapter 131 17/03/15 3.029
Chapter 130 17/03/15 3.055
Chapter 129 17/03/15 3.032
Chapter 128 17/03/15 3.030
Chapter 127 17/03/15 3.058
Chapter 126 17/03/15 3.047
Chapter 125 17/03/15 3.048
Chapter 124 17/03/15 3.045
Chapter 123 17/03/15 3.056
Chapter 122 17/03/15 3.054
Chapter 121 17/03/15 3.029
Chapter 120 17/03/15 3.061
Chapter 119 17/03/15 3.056
Chapter 118 17/03/15 3.032
Chapter 117 17/03/15 3.034
Chapter 116 17/03/15 3.030
Chapter 115 17/03/15 3.028
Chapter 114 17/03/15 3.027
Chapter 113 17/03/15 3.041
Chapter 112 17/03/15 3.031
Chapter 111 17/03/15 3.033
Chapter 110 17/03/15 3.055
Chapter 109 17/03/15 3.029
Chapter 108 17/03/15 3.053
Chapter 107 17/03/15 3.059
Chapter 106 17/03/15 3.036
Chapter 105 17/03/15 3.032
Chapter 104 17/03/15 3.032
Chapter 103 17/03/15 3.032
Chapter 102 17/03/15 3.031
Chapter 101 17/03/15 3.037
Chapter 100 17/03/15 3.056
Chapter 99 17/03/15 3.055
Chapter 98 17/03/15 3.077
Chapter 97 17/03/15 3.059
Chapter 96 17/03/15 3.035
Chapter 95 17/03/15 3.046
Chapter 94 17/03/15 3.033
Chapter 93 17/03/15 3.035
Chapter 92 17/03/15 3.032
Chapter 91 17/03/15 3.035
Chapter 90 17/03/15 3.056
Chapter 89 17/03/15 3.062
Chapter 88 17/03/15 3.058
Chapter 87 17/03/15 3.039
Chapter 86 17/03/15 3.048
Chapter 85 17/03/15 3.076
Chapter 84 17/03/15 3.042
Chapter 83 17/03/15 3.035
Chapter 82 17/03/15 3.038
Chapter 81 17/03/15 3.043
Chapter 80 17/03/15 3.062
Chapter 79 17/03/15 3.055
Chapter 78 17/03/15 3.060
Chapter 77 17/03/15 3.055
Chapter 76 17/03/15 3.056
Chapter 75 17/03/15 3.063
Chapter 74 17/03/15 3.040
Chapter 73 17/03/15 3.044
Chapter 72 17/03/15 3.062
Chapter 71 17/03/15 3.069
Chapter 70 17/03/15 3.038
Chapter 69 17/03/15 3.038
Chapter 68 17/03/15 3.060
Chapter 67 17/03/15 3.041
Chapter 66 17/03/15 3.038
Chapter 65 17/03/15 3.044
Chapter 64 17/03/15 3.046
Chapter 63 17/03/15 3.061
Chapter 62 17/03/15 3.036
Chapter 61 17/03/15 3.037
Chapter 60 17/03/15 3.043
Chapter 59 17/03/15 3.070
Chapter 58 17/03/15 3.063
Chapter 57 17/03/15 3.042
Chapter 56 17/03/15 3.037
Chapter 55 17/03/15 3.069
Chapter 54 17/03/15 3.066
Chapter 53 17/03/15 3.076
Chapter 52 17/03/15 3.070
Chapter 51 17/03/15 3.042
Chapter 50 17/03/15 3.053
Chapter 49 17/03/15 3.056
Chapter 48 17/03/15 3.036
Chapter 47 17/03/15 3.036
Chapter 46 17/03/15 3.065
Chapter 45 17/03/15 3.061
Chapter 44 17/03/15 3.060
Chapter 43 17/03/15 3.039
Chapter 42 17/03/15 3.040
Chapter 41 17/03/15 3.061
Chapter 40 17/03/15 3.066
Chapter 39 17/03/15 3.043
Chapter 38 17/03/15 3.041
Chapter 37 17/03/15 3.035
Chapter 36 17/03/15 3.060
Chapter 35 17/03/15 3.064
Chapter 34 17/03/15 3.044
Chapter 33 17/03/15 3.055
Chapter 32 17/03/15 3.054
Chapter 31 17/03/15 3.037
Chapter 30 17/03/15 3.068
Chapter 29 17/03/15 3.063
Chapter 28 17/03/15 3.057
Chapter 27 17/03/15 3.065
Chapter 26 17/03/15 3.055
Chapter 25 17/03/15 3.040
Chapter 24 17/03/15 3.058
Chapter 23 17/03/15 3.063
Chapter 22 17/03/15 3.040
Chapter 21 17/03/15 3.041
Chapter 20 17/03/15 3.041
Chapter 19 17/03/15 3.058
Chapter 18 17/03/15 3.036
Chapter 17 17/03/15 3.038
Chapter 16 17/03/15 3.038
Chapter 15 17/03/15 3.038
Chapter 14 17/03/15 3.081
Chapter 13 17/03/15 3.041
Chapter 12 17/03/15 3.066
Chapter 11 17/03/15 3.060
Chapter 10 17/03/15 3.048
Chapter 9 17/03/15 3.036
Chapter 8 17/03/15 3.036
Chapter 7 17/03/15 3.055
Chapter 6 17/03/15 3.037
Chapter 5 17/03/15 3.036
Chapter 4 17/03/15 3.047
Chapter 3 17/03/15 3.045
Chapter 2 17/03/15 3.071
Chapter 1 17/03/15 3.046
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch