Ares - Kiếm Sĩ Lang Thang

Ares - Kiếm Sĩ Lang Thang
Lượt xem: 18.396
Nội dung

Câu truyện diễn ra ở một thời đại tương tự như La mã cổ, ở đất nước tên là Cronos. Theo chân của một nhóm người được gọi là đội lính đánh thuê Tample. Cụ thể hơn, bộ manga này nói về Ares, Michael và Baroona, ba chiến binh trẻ tuổi với những quá khứ bí ẩn và khả năng vượt trội...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 207 15/03/15 3.125
Chapter 206 15/03/15 3.110
Chapter 205 15/03/15 3.104
Chapter 204 15/03/15 3.075
Chapter 203 15/03/15 3.066
Chapter 202 15/03/15 3.050
Chapter 201 15/03/15 3.062
Chapter 200 15/03/15 3.074
Chapter 199 15/03/15 3.064
Chapter 198 15/03/15 3.051
Chapter 197 15/03/15 3.048
Chapter 196 15/03/15 3.067
Chapter 195 15/03/15 3.074
Chapter 194 15/03/15 3.076
Chapter 193 15/03/15 3.046
Chapter 192 15/03/15 3.049
Chapter 191 15/03/15 3.051
Chapter 190 15/03/15 3.072
Chapter 189 15/03/15 3.071
Chapter 188 15/03/15 3.075
Chapter 187 15/03/15 3.067
Chapter 186 15/03/15 3.075
Chapter 185 15/03/15 3.071
Chapter 184 15/03/15 3.063
Chapter 183 15/03/15 3.046
Chapter 182 15/03/15 3.082
Chapter 181 15/03/15 3.069
Chapter 180 15/03/15 3.048
Chapter 179 15/03/15 3.072
Chapter 178 15/03/15 3.060
Chapter 177 15/03/15 3.077
Chapter 176 15/03/15 3.063
Chapter 175 15/03/15 3.075
Chapter 174 15/03/15 3.046
Chapter 173 15/03/15 3.056
Chapter 172: (nối tiếp chương 166) 15/03/15 3.089
Chapter 166 15/03/15 3.061
Chapter 165 15/03/15 3.049
Chapter 164 15/03/15 3.047
Chapter 163 15/03/15 3.060
Chapter 162 15/03/15 3.053
Chapter 161 15/03/15 3.055
Chapter 160 15/03/15 3.074
Chapter 159 15/03/15 3.092
Chapter 158 15/03/15 3.074
Chapter 157 15/03/15 3.069
Chapter 156 15/03/15 3.062
Chapter 155 15/03/15 3.079
Chapter 154 15/03/15 3.069
Chapter 153 15/03/15 3.082
Chapter 152 15/03/15 3.058
Chapter 151 15/03/15 3.053
Chapter 150 15/03/15 3.077
Chapter 149 15/03/15 3.058
Chapter 148 15/03/15 3.072
Chapter 147 15/03/15 3.067
Chapter 146 15/03/15 3.073
Chapter 145 15/03/15 3.059
Chapter 144 15/03/15 3.069
Chapter 143 15/03/15 3.064
Chapter 142 15/03/15 3.097
Chapter 141 15/03/15 3.084
Chapter 140 15/03/15 3.052
Chapter 139 15/03/15 3.071
Chapter 138 15/03/15 3.072
Chapter 137 15/03/15 3.057
Chapter 136 15/03/15 3.057
Chapter 135 15/03/15 3.091
Chapter 134 15/03/15 3.062
Chapter 133 15/03/15 3.068
Chapter 132 15/03/15 3.082
Chapter 131 15/03/15 3.095
Chapter 130 15/03/15 3.066
Chapter 129 15/03/15 3.053
Chapter 128 15/03/15 3.085
Chapter 127 15/03/15 3.050
Chapter 126 15/03/15 3.045
Chapter 125 15/03/15 3.062
Chapter 124 15/03/15 3.079
Chapter 123 15/03/15 3.082
Chapter 122 15/03/15 3.064
Chapter 121 15/03/15 3.071
Chapter 120 15/03/15 3.078
Chapter 119 15/03/15 3.070
Chapter 118 15/03/15 3.059
Chapter 117 15/03/15 3.071
Chapter 116 15/03/15 3.056
Chapter 115 15/03/15 3.055
Chapter 114 15/03/15 3.062
Chapter 113 15/03/15 3.076
Chapter 112 15/03/15 3.057
Chapter 111 15/03/15 3.051
Chapter 110 15/03/15 3.092
Chapter 109 15/03/15 3.075
Chapter 108 15/03/15 3.077
Chapter 107 15/03/15 3.072
Chapter 106 15/03/15 3.068
Chapter 105 15/03/15 3.057
Chapter 104 15/03/15 3.104
Chapter 103 15/03/15 3.085
Chapter 102 15/03/15 3.087
Chapter 101 15/03/15 3.080
Chapter 100 15/03/15 3.101
Chapter 99 15/03/15 3.094
Chapter 98 15/03/15 3.078
Chapter 97 15/03/15 3.104
Chapter 96 15/03/15 3.081
Chapter 95 15/03/15 3.065
Chapter 94 15/03/15 3.085
Chapter 93 15/03/15 3.082
Chapter 92 15/03/15 3.131
Chapter 87 15/03/15 3.095
Chapter 85 15/03/15 3.099
Chapter 73 15/03/15 3.097
Chapter 68 15/03/15 3.116
Chapter 65 15/03/15 3.107
Chapter 64 15/03/15 3.101
Chapter 63 15/03/15 3.176
Chapter 61 15/03/15 3.111
Chapter 56 15/03/15 3.092
Chapter 55 15/03/15 3.083
Chapter 54 15/03/15 3.098
Chapter 53 15/03/15 3.092
Chapter 52 15/03/15 3.099
Chapter 51 15/03/15 3.095
Chapter 50 15/03/15 3.116
Chapter 49 15/03/15 3.101
Chapter 48 15/03/15 3.103
Chapter 47 15/03/15 3.126
Chapter 46 15/03/15 3.105
Chapter 45 15/03/15 3.119
Chapter 44 15/03/15 3.100
Chapter 43 15/03/15 3.088
Chapter 42 15/03/15 3.117
Chapter 41 15/03/15 3.097
Chapter 40 15/03/15 3.102
Chapter 39 15/03/15 3.091
Chapter 38 15/03/15 3.095
Chapter 37 15/03/15 3.095
Chapter 36 15/03/15 3.119
Chapter 35 15/03/15 3.081
Chapter 34 15/03/15 3.087
Chapter 33 15/03/15 3.103
Chapter 32 15/03/15 3.084
Chapter 31 15/03/15 3.118
Chapter 30 15/03/15 3.126
Chapter 29 15/03/15 3.092
Chapter 28 15/03/15 3.089
Chapter 27 15/03/15 3.124
Chapter 26 15/03/15 3.073
Chapter 25 15/03/15 3.139
Chapter 24 15/03/15 3.142
Chapter 23 15/03/15 3.124
Chapter 22 15/03/15 3.088
Chapter 21 15/03/15 3.104
Chapter 20 15/03/15 3.109
Chapter 19 15/03/15 3.107
Chapter 18 15/03/15 3.210
Chapter 17 15/03/15 3.112
Chapter 16 15/03/15 3.117
Chapter 15 15/03/15 3.135
Chapter 14 15/03/15 3.134
Chapter 13 15/03/15 3.107
Chapter 12 15/03/15 3.121
Chapter 11 15/03/15 3.114
Chapter 10 15/03/15 3.156
Chapter 9 15/03/15 3.116
Chapter 8 15/03/15 3.132
Chapter 7 15/03/15 3.112
Chapter 6 15/03/15 3.097
Chapter 5 15/03/15 3.121
Chapter 4 15/03/15 3.122
Chapter 3 15/03/15 3.134
Chapter 2 15/03/15 3.141
Chapter 1 15/03/15 3.547
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch