Ares - Kiếm Sĩ Lang Thang

Ares - Kiếm Sĩ Lang Thang
Lượt xem: 20.306
Nội dung

Câu truyện diễn ra ở một thời đại tương tự như La mã cổ, ở đất nước tên là Cronos. Theo chân của một nhóm người được gọi là đội lính đánh thuê Tample. Cụ thể hơn, bộ manga này nói về Ares, Michael và Baroona, ba chiến binh trẻ tuổi với những quá khứ bí ẩn và khả năng vượt trội...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 207 15/03/15 3.139
Chapter 206 15/03/15 3.117
Chapter 205 15/03/15 3.115
Chapter 204 15/03/15 3.080
Chapter 203 15/03/15 3.073
Chapter 202 15/03/15 3.059
Chapter 201 15/03/15 3.068
Chapter 200 15/03/15 3.080
Chapter 199 15/03/15 3.068
Chapter 198 15/03/15 3.057
Chapter 197 15/03/15 3.055
Chapter 196 15/03/15 3.075
Chapter 195 15/03/15 3.082
Chapter 194 15/03/15 3.084
Chapter 193 15/03/15 3.056
Chapter 192 15/03/15 3.057
Chapter 191 15/03/15 3.060
Chapter 190 15/03/15 3.078
Chapter 189 15/03/15 3.075
Chapter 188 15/03/15 3.079
Chapter 187 15/03/15 3.072
Chapter 186 15/03/15 3.077
Chapter 185 15/03/15 3.075
Chapter 184 15/03/15 3.065
Chapter 183 15/03/15 3.050
Chapter 182 15/03/15 3.087
Chapter 181 15/03/15 3.072
Chapter 180 15/03/15 3.054
Chapter 179 15/03/15 3.077
Chapter 178 15/03/15 3.066
Chapter 177 15/03/15 3.083
Chapter 176 15/03/15 3.068
Chapter 175 15/03/15 3.078
Chapter 174 15/03/15 3.052
Chapter 173 15/03/15 3.059
Chapter 172: (nối tiếp chương 166) 15/03/15 3.096
Chapter 166 15/03/15 3.065
Chapter 165 15/03/15 3.054
Chapter 164 15/03/15 3.051
Chapter 163 15/03/15 3.067
Chapter 162 15/03/15 3.059
Chapter 161 15/03/15 3.062
Chapter 160 15/03/15 3.077
Chapter 159 15/03/15 3.099
Chapter 158 15/03/15 3.081
Chapter 157 15/03/15 3.074
Chapter 156 15/03/15 3.065
Chapter 155 15/03/15 3.083
Chapter 154 15/03/15 3.074
Chapter 153 15/03/15 3.086
Chapter 152 15/03/15 3.062
Chapter 151 15/03/15 3.058
Chapter 150 15/03/15 3.081
Chapter 149 15/03/15 3.063
Chapter 148 15/03/15 3.075
Chapter 147 15/03/15 3.071
Chapter 146 15/03/15 3.077
Chapter 145 15/03/15 3.062
Chapter 144 15/03/15 3.072
Chapter 143 15/03/15 3.069
Chapter 142 15/03/15 3.103
Chapter 141 15/03/15 3.087
Chapter 140 15/03/15 3.056
Chapter 139 15/03/15 3.076
Chapter 138 15/03/15 3.076
Chapter 137 15/03/15 3.061
Chapter 136 15/03/15 3.060
Chapter 135 15/03/15 3.094
Chapter 134 15/03/15 3.065
Chapter 133 15/03/15 3.072
Chapter 132 15/03/15 3.087
Chapter 131 15/03/15 3.103
Chapter 130 15/03/15 3.070
Chapter 129 15/03/15 3.058
Chapter 128 15/03/15 3.090
Chapter 127 15/03/15 3.052
Chapter 126 15/03/15 3.049
Chapter 125 15/03/15 3.065
Chapter 124 15/03/15 3.084
Chapter 123 15/03/15 3.087
Chapter 122 15/03/15 3.068
Chapter 121 15/03/15 3.074
Chapter 120 15/03/15 3.086
Chapter 119 15/03/15 3.076
Chapter 118 15/03/15 3.063
Chapter 117 15/03/15 3.076
Chapter 116 15/03/15 3.060
Chapter 115 15/03/15 3.060
Chapter 114 15/03/15 3.067
Chapter 113 15/03/15 3.082
Chapter 112 15/03/15 3.062
Chapter 111 15/03/15 3.059
Chapter 110 15/03/15 3.099
Chapter 109 15/03/15 3.082
Chapter 108 15/03/15 3.083
Chapter 107 15/03/15 3.079
Chapter 106 15/03/15 3.074
Chapter 105 15/03/15 3.062
Chapter 104 15/03/15 3.109
Chapter 103 15/03/15 3.090
Chapter 102 15/03/15 3.092
Chapter 101 15/03/15 3.085
Chapter 100 15/03/15 3.110
Chapter 99 15/03/15 3.099
Chapter 98 15/03/15 3.085
Chapter 97 15/03/15 3.116
Chapter 96 15/03/15 3.092
Chapter 95 15/03/15 3.070
Chapter 94 15/03/15 3.091
Chapter 93 15/03/15 3.088
Chapter 92 15/03/15 3.141
Chapter 87 15/03/15 3.101
Chapter 85 15/03/15 3.107
Chapter 73 15/03/15 3.111
Chapter 68 15/03/15 3.126
Chapter 65 15/03/15 3.118
Chapter 64 15/03/15 3.111
Chapter 63 15/03/15 3.187
Chapter 61 15/03/15 3.122
Chapter 56 15/03/15 3.103
Chapter 55 15/03/15 3.094
Chapter 54 15/03/15 3.108
Chapter 53 15/03/15 3.103
Chapter 52 15/03/15 3.110
Chapter 51 15/03/15 3.105
Chapter 50 15/03/15 3.125
Chapter 49 15/03/15 3.110
Chapter 48 15/03/15 3.112
Chapter 47 15/03/15 3.138
Chapter 46 15/03/15 3.113
Chapter 45 15/03/15 3.129
Chapter 44 15/03/15 3.108
Chapter 43 15/03/15 3.102
Chapter 42 15/03/15 3.127
Chapter 41 15/03/15 3.107
Chapter 40 15/03/15 3.115
Chapter 39 15/03/15 3.109
Chapter 38 15/03/15 3.112
Chapter 37 15/03/15 3.108
Chapter 36 15/03/15 3.132
Chapter 35 15/03/15 3.096
Chapter 34 15/03/15 3.098
Chapter 33 15/03/15 3.117
Chapter 32 15/03/15 3.097
Chapter 31 15/03/15 3.132
Chapter 30 15/03/15 3.142
Chapter 29 15/03/15 3.108
Chapter 28 15/03/15 3.106
Chapter 27 15/03/15 3.144
Chapter 26 15/03/15 3.082
Chapter 25 15/03/15 3.152
Chapter 24 15/03/15 3.154
Chapter 23 15/03/15 3.140
Chapter 22 15/03/15 3.100
Chapter 21 15/03/15 3.121
Chapter 20 15/03/15 3.123
Chapter 19 15/03/15 3.121
Chapter 18 15/03/15 3.269
Chapter 17 15/03/15 3.134
Chapter 16 15/03/15 3.143
Chapter 15 15/03/15 3.165
Chapter 14 15/03/15 3.160
Chapter 13 15/03/15 3.129
Chapter 12 15/03/15 3.144
Chapter 11 15/03/15 3.138
Chapter 10 15/03/15 3.188
Chapter 9 15/03/15 3.140
Chapter 8 15/03/15 3.161
Chapter 7 15/03/15 3.145
Chapter 6 15/03/15 3.134
Chapter 5 15/03/15 3.153
Chapter 4 15/03/15 3.160
Chapter 3 15/03/15 3.170
Chapter 2 15/03/15 3.190
Chapter 1 15/03/15 3.747
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch