Ares - Kiếm Sĩ Lang Thang

Ares - Kiếm Sĩ Lang Thang

Nội dung

Câu truyện diễn ra ở một thời đại tương tự như La mã cổ, ở đất nước tên là Cronos. Theo chân của một nhóm người được gọi là đội lính đánh thuê Tample. Cụ thể hơn, bộ manga này nói về Ares, Michael và Baroona, ba chiến binh trẻ tuổi với những quá khứ bí ẩn và khả năng vượt trội...

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 207 15/03/15 3.146
Chapter 206 15/03/15 3.120
Chapter 205 15/03/15 3.120
Chapter 204 15/03/15 3.085
Chapter 203 15/03/15 3.077
Chapter 202 15/03/15 3.063
Chapter 201 15/03/15 3.073
Chapter 200 15/03/15 3.087
Chapter 199 15/03/15 3.072
Chapter 198 15/03/15 3.062
Chapter 197 15/03/15 3.059
Chapter 196 15/03/15 3.078
Chapter 195 15/03/15 3.087
Chapter 194 15/03/15 3.089
Chapter 193 15/03/15 3.060
Chapter 192 15/03/15 3.062
Chapter 191 15/03/15 3.065
Chapter 190 15/03/15 3.084
Chapter 189 15/03/15 3.085
Chapter 188 15/03/15 3.085
Chapter 187 15/03/15 3.079
Chapter 186 15/03/15 3.083
Chapter 185 15/03/15 3.082
Chapter 184 15/03/15 3.071
Chapter 183 15/03/15 3.055
Chapter 182 15/03/15 3.094
Chapter 181 15/03/15 3.079
Chapter 180 15/03/15 3.062
Chapter 179 15/03/15 3.084
Chapter 178 15/03/15 3.071
Chapter 177 15/03/15 3.090
Chapter 176 15/03/15 3.075
Chapter 175 15/03/15 3.086
Chapter 174 15/03/15 3.058
Chapter 173 15/03/15 3.064
Chapter 172: (nối tiếp chương 166) 15/03/15 3.102
Chapter 166 15/03/15 3.070
Chapter 165 15/03/15 3.059
Chapter 164 15/03/15 3.055
Chapter 163 15/03/15 3.071
Chapter 162 15/03/15 3.064
Chapter 161 15/03/15 3.067
Chapter 160 15/03/15 3.082
Chapter 159 15/03/15 3.104
Chapter 158 15/03/15 3.086
Chapter 157 15/03/15 3.079
Chapter 156 15/03/15 3.070
Chapter 155 15/03/15 3.089
Chapter 154 15/03/15 3.080
Chapter 153 15/03/15 3.091
Chapter 152 15/03/15 3.067
Chapter 151 15/03/15 3.063
Chapter 150 15/03/15 3.086
Chapter 149 15/03/15 3.068
Chapter 148 15/03/15 3.080
Chapter 147 15/03/15 3.079
Chapter 146 15/03/15 3.085
Chapter 145 15/03/15 3.067
Chapter 144 15/03/15 3.078
Chapter 143 15/03/15 3.076
Chapter 142 15/03/15 3.109
Chapter 141 15/03/15 3.091
Chapter 140 15/03/15 3.060
Chapter 139 15/03/15 3.080
Chapter 138 15/03/15 3.080
Chapter 137 15/03/15 3.065
Chapter 136 15/03/15 3.064
Chapter 135 15/03/15 3.100
Chapter 134 15/03/15 3.071
Chapter 133 15/03/15 3.076
Chapter 132 15/03/15 3.090
Chapter 131 15/03/15 3.106
Chapter 130 15/03/15 3.073
Chapter 129 15/03/15 3.061
Chapter 128 15/03/15 3.093
Chapter 127 15/03/15 3.055
Chapter 126 15/03/15 3.052
Chapter 125 15/03/15 3.069
Chapter 124 15/03/15 3.087
Chapter 123 15/03/15 3.090
Chapter 122 15/03/15 3.072
Chapter 121 15/03/15 3.077
Chapter 120 15/03/15 3.089
Chapter 119 15/03/15 3.078
Chapter 118 15/03/15 3.066
Chapter 117 15/03/15 3.080
Chapter 116 15/03/15 3.065
Chapter 115 15/03/15 3.064
Chapter 114 15/03/15 3.071
Chapter 113 15/03/15 3.086
Chapter 112 15/03/15 3.066
Chapter 111 15/03/15 3.065
Chapter 110 15/03/15 3.104
Chapter 109 15/03/15 3.088
Chapter 108 15/03/15 3.086
Chapter 107 15/03/15 3.082
Chapter 106 15/03/15 3.077
Chapter 105 15/03/15 3.066
Chapter 104 15/03/15 3.113
Chapter 103 15/03/15 3.094
Chapter 102 15/03/15 3.097
Chapter 101 15/03/15 3.090
Chapter 100 15/03/15 3.116
Chapter 99 15/03/15 3.104
Chapter 98 15/03/15 3.089
Chapter 97 15/03/15 3.121
Chapter 96 15/03/15 3.096
Chapter 95 15/03/15 3.077
Chapter 94 15/03/15 3.098
Chapter 93 15/03/15 3.096
Chapter 92 15/03/15 3.151
Chapter 87 15/03/15 3.110
Chapter 85 15/03/15 3.115
Chapter 73 15/03/15 3.119
Chapter 68 15/03/15 3.136
Chapter 65 15/03/15 3.125
Chapter 64 15/03/15 3.120
Chapter 63 15/03/15 3.196
Chapter 61 15/03/15 3.132
Chapter 56 15/03/15 3.112
Chapter 55 15/03/15 3.100
Chapter 54 15/03/15 3.113
Chapter 53 15/03/15 3.110
Chapter 52 15/03/15 3.116
Chapter 51 15/03/15 3.112
Chapter 50 15/03/15 3.131
Chapter 49 15/03/15 3.115
Chapter 48 15/03/15 3.120
Chapter 47 15/03/15 3.148
Chapter 46 15/03/15 3.121
Chapter 45 15/03/15 3.137
Chapter 44 15/03/15 3.120
Chapter 43 15/03/15 3.112
Chapter 42 15/03/15 3.136
Chapter 41 15/03/15 3.116
Chapter 40 15/03/15 3.123
Chapter 39 15/03/15 3.118
Chapter 38 15/03/15 3.120
Chapter 37 15/03/15 3.116
Chapter 36 15/03/15 3.141
Chapter 35 15/03/15 3.103
Chapter 34 15/03/15 3.105
Chapter 33 15/03/15 3.125
Chapter 32 15/03/15 3.106
Chapter 31 15/03/15 3.141
Chapter 30 15/03/15 3.152
Chapter 29 15/03/15 3.116
Chapter 28 15/03/15 3.113
Chapter 27 15/03/15 3.153
Chapter 26 15/03/15 3.088
Chapter 25 15/03/15 3.160
Chapter 24 15/03/15 3.162
Chapter 23 15/03/15 3.146
Chapter 22 15/03/15 3.106
Chapter 21 15/03/15 3.128
Chapter 20 15/03/15 3.129
Chapter 19 15/03/15 3.131
Chapter 18 15/03/15 3.296
Chapter 17 15/03/15 3.146
Chapter 16 15/03/15 3.154
Chapter 15 15/03/15 3.175
Chapter 14 15/03/15 3.169
Chapter 13 15/03/15 3.138
Chapter 12 15/03/15 3.153
Chapter 11 15/03/15 3.148
Chapter 10 15/03/15 3.199
Chapter 9 15/03/15 3.150
Chapter 8 15/03/15 3.172
Chapter 7 15/03/15 3.154
Chapter 6 15/03/15 3.143
Chapter 5 15/03/15 3.162
Chapter 4 15/03/15 3.170
Chapter 3 15/03/15 3.179
Chapter 2 15/03/15 3.200
Chapter 1 15/03/15 3.796
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch