B gata H kei

B gata H kei
Lượt xem: 13.150
Nội dung

Yamada vừa bước vào cao trung, mục tiêu của cô là tìm được 100 người bạn tình, trong một lần shoping, cô ngã vào một chàng trai có khuôn mặt ngay thơ, ngay lập tức cô quyết định chàng trai đó sẽ là người đầu tiên của mình.
Tuy nhiên sau nhiều lần " hiếp " chàng trai đó bất thành cô vẫn mang hai chữ "gái tân" đến khi nào còn chưa biết được.

Vài lời nói thêm: đây chỉ là một câu chuyện ecchi nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cảnh nóng, ai thích thể loại comedy thì nên coi bộ này đã có anime mình cũng đã coi rất hay, bà tiên tình dục của Yamada hài không thể tả

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 171 25/05/16 3.083
Chapter 170 25/05/16 3.061
Chapter 169 25/05/16 3.058
Chapter 168 25/05/16 3.030
Chapter 167 05/05/16 3.067
Chapter 166 05/05/16 3.052
Chapter 165 05/05/16 3.049
Chapter 164 05/05/16 3.030
Chapter 163 16/04/16 3.062
Chapter 162 17/03/15 3.125
Chapter 161 17/03/15 3.123
Chapter 160 17/03/15 3.106
Chapter 159 17/03/15 3.067
Chapter 158 17/03/15 3.042
Chapter 157 17/03/15 3.058
Chapter 156 17/03/15 3.056
Chapter 155 17/03/15 3.065
Chapter 154 17/03/15 3.042
Chapter 153 17/03/15 3.062
Chapter 152 17/03/15 3.051
Chapter 151 17/03/15 3.042
Chapter 150 17/03/15 3.047
Chapter 149 17/03/15 3.039
Chapter 148 17/03/15 3.038
Chapter 147 17/03/15 3.045
Chapter 146 17/03/15 3.045
Chapter 145 17/03/15 3.061
Chapter 144 17/03/15 3.037
Chapter 143 17/03/15 3.041
Chapter 142 17/03/15 3.048
Chapter 141.1 17/03/15 3.065
Chapter 141 17/03/15 3.056
Chapter 140 17/03/15 3.041
Chapter 139 17/03/15 3.060
Chapter 138 17/03/15 3.036
Chapter 137 17/03/15 3.040
Chapter 136 17/03/15 3.045
Chapter 135 17/03/15 3.062
Chapter 134 17/03/15 3.063
Chapter 133 17/03/15 3.038
Chapter 132 17/03/15 3.057
Chapter 131 17/03/15 3.043
Chapter 130 17/03/15 3.038
Chapter 128 17/03/15 3.058
Chapter 127 17/03/15 3.051
Chapter 126 17/03/15 3.061
Chapter 125 17/03/15 3.060
Chapter 124 17/03/15 3.064
Chapter 123 17/03/15 3.043
Chapter 122 17/03/15 3.050
Chapter 121 17/03/15 3.061
Chapter 120 17/03/15 3.063
Chapter 119 17/03/15 3.038
Chapter 118 17/03/15 3.045
Chapter 117 17/03/15 3.064
Chapter 116 17/03/15 3.064
Chapter 115 17/03/15 3.048
Chapter 114 17/03/15 3.064
Chapter 113 17/03/15 3.044
Chapter 112 17/03/15 3.063
Chapter 111 17/03/15 3.049
Chapter 110 17/03/15 3.063
Chapter 109 17/03/15 3.056
Chapter 108 17/03/15 3.040
Chapter 107 17/03/15 3.045
Chapter 106 17/03/15 3.047
Chapter 105.2 16/04/16 3.031
Chapter 105.1 16/04/16 3.035
Chapter 105 17/03/15 3.058
Chapter 104 17/03/15 3.062
Chapter 103 17/03/15 3.043
Chapter 102 17/03/15 3.065
Chapter 101 17/03/15 3.048
Chapter 100 17/03/15 3.070
Chapter 99 17/03/15 3.063
Chapter 98 17/03/15 3.043
Chapter 97 17/03/15 3.044
Chapter 96 17/03/15 3.044
Chapter 95 17/03/15 3.047
Chapter 94 17/03/15 3.055
Chapter 93 17/03/15 3.061
Chapter 92 17/03/15 3.048
Chapter 91 17/03/15 3.059
Chapter 90 17/03/15 3.042
Chapter 89 17/03/15 3.058
Chapter 88 17/03/15 3.053
Chapter 87 17/03/15 3.045
Chapter 86 17/03/15 3.049
Chapter 85 17/03/15 3.040
Chapter 84 17/03/15 3.048
Chapter 83 17/03/15 3.068
Chapter 82 17/03/15 3.067
Chapter 81 17/03/15 3.063
Chapter 80 17/03/15 3.049
Chapter 79 17/03/15 3.044
Chapter 78 17/03/15 3.066
Chapter 77 17/03/15 3.045
Chapter 76 17/03/15 3.043
Chapter 75 17/03/15 3.050
Chapter 74 17/03/15 3.072
Chapter 73 17/03/15 3.065
Chapter 72 17/03/15 3.061
Chapter 71 17/03/15 3.064
Chapter 70 17/03/15 3.060
Chapter 69 17/03/15 3.065
Chapter 68 17/03/15 3.061
Chapter 67 17/03/15 3.061
Chapter 66 17/03/15 3.052
Chapter 65 17/03/15 3.092
Chapter 64 17/03/15 3.065
Chapter 63 17/03/15 3.042
Chapter 62 17/03/15 3.063
Chapter 61 17/03/15 3.055
Chapter 60 17/03/15 3.060
Chapter 59 17/03/15 3.060
Chapter 58 17/03/15 3.046
Chapter 57 17/03/15 3.050
Chapter 56 17/03/15 3.068
Chapter 55 17/03/15 3.061
Chapter 54 17/03/15 3.063
Chapter 53 17/03/15 3.070
Chapter 52 17/03/15 3.066
Chapter 51 17/03/15 3.051
Chapter 50 17/03/15 3.046
Chapter 49 17/03/15 3.061
Chapter 48 17/03/15 3.084
Chapter 47 17/03/15 3.047
Chapter 46 17/03/15 3.054
Chapter 45 17/03/15 3.069
Chapter 44 17/03/15 3.075
Chapter 43 17/03/15 3.065
Chapter 42 17/03/15 3.055
Chapter 41 17/03/15 3.058
Chapter 40 17/03/15 3.058
Chapter 39 17/03/15 3.063
Chapter 38 17/03/15 3.049
Chapter 37 17/03/15 3.045
Chapter 36 17/03/15 3.050
Chapter 35 17/03/15 3.055
Chapter 34 17/03/15 3.049
Chapter 33 17/03/15 3.063
Chapter 32 17/03/15 3.069
Chapter 31 17/03/15 3.059
Chapter 30 17/03/15 3.062
Chapter 29 17/03/15 3.057
Chapter 28 17/03/15 3.080
Chapter 27 17/03/15 3.053
Chapter 26 17/03/15 3.072
Chapter 25 17/03/15 3.050
Chapter 24 17/03/15 3.047
Chapter 23 17/03/15 3.051
Chapter 22 17/03/15 3.069
Chapter 21 17/03/15 3.064
Chapter 20 17/03/15 3.074
Chapter 19 17/03/15 3.067
Chapter 18 17/03/15 3.076
Chapter 17 17/03/15 3.074
Chapter 16 17/03/15 3.071
Chapter 15 17/03/15 3.067
Chapter 14 17/03/15 3.076
Chapter 13 17/03/15 3.058
Chapter 12 17/03/15 3.053
Chapter 11 17/03/15 3.073
Chapter 10 17/03/15 3.079
Chapter 9 17/03/15 3.083
Chapter 8 17/03/15 3.058
Chapter 7 17/03/15 3.060
Chapter 6 17/03/15 3.070
Chapter 5 17/03/15 3.067
Chapter 4 17/03/15 3.091
Chapter 3 17/03/15 3.095
Chapter 2 17/03/15 3.106
Chapter 1 17/03/15 3.176
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch