Bác sĩ Kazu

Bác sĩ Kazu
Lượt xem: 17.542
Nội dung

Bác sĩ Kazu, một bác sĩ tài năng xuất chúng lại kiên cường dũng cảm chống lại những thế lực mờ ám, là một con người trọng nghĩa, khinh tài không bao giờ biết từ nan khó nhọc để đến với các bệnh nhân nghèo, xa xôi. Đối với họ, Kazu là "thần y."
Thật tình cớ bác sĩ Kazu được biết mình còn một người em gái.
Kei được thụ tinh từ ống nghiệm, cũng là một bác sĩ kỳ tài nhưng ngược hẳn với anh mình. Bác sĩ Kei có cái nhìn rất lệch lạc về cuộc sống, thay vì đem tài năng của mình cống hiến cho nhân loại, bác sĩ Kei chỉ biết căm thù khoa học, đẩy con người vào tay tử thần.
Bác sĩ Kazu thường phải sửa chữa những hậu quả khủng khiếp do Kei gây ra.

Mâu thuẫn giữa "anh em nhà bác sĩ" sẽ kết thúc ra sao? Mời bạn theo dõi..."

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 137 17/11/16 3.206
Chapter 136 17/11/16 3.101
Chapter 135 17/11/16 3.091
Chapter 134 17/11/16 3.047
Chapter 133 17/11/16 3.044
Chapter 132 17/11/16 3.038
Chapter 131 17/11/16 3.040
Chapter 130 17/11/16 3.051
Chapter 129 17/11/16 3.049
Chapter 128 17/11/16 3.047
Chapter 127 17/11/16 3.040
Chapter 126 17/11/16 3.041
Chapter 125 17/11/16 3.041
Chapter 124 17/11/16 3.044
Chapter 123 17/11/16 3.046
Chapter 122 17/11/16 3.043
Chapter 121 17/11/16 3.045
Chapter 120 17/11/16 3.047
Chapter 119 17/11/16 3.053
Chapter 118 17/11/16 3.048
Chapter 117 17/11/16 3.053
Chapter 116 17/11/16 3.049
Chapter 115 17/11/16 3.048
Chapter 114 17/11/16 3.046
Chapter 113 17/11/16 3.049
Chapter 112 17/11/16 3.051
Chapter 111 17/11/16 3.053
Chapter 110 17/11/16 3.054
Chapter 109 17/11/16 3.049
Chapter 108 17/11/16 3.056
Chapter 107 17/11/16 3.056
Chapter 106 17/11/16 3.055
Chapter 105 17/11/16 3.061
Chapter 104 17/11/16 3.052
Chapter 103 17/11/16 3.056
Chapter 102 17/11/16 3.052
Chapter 101 17/11/16 3.052
Chapter 100 17/11/16 3.057
Chapter 99 17/11/16 3.047
Chapter 98 17/11/16 3.044
Chapter 97 17/11/16 3.057
Chapter 96 17/11/16 3.044
Chapter 95 17/11/16 3.052
Chapter 94 17/11/16 3.057
Chapter 93 17/11/16 3.050
Chapter 92 17/11/16 3.054
Chapter 91 17/11/16 3.056
Chapter 90 17/11/16 3.060
Chapter 89 17/11/16 3.052
Chapter 88 17/11/16 3.053
Chapter 87 17/11/16 3.055
Chapter 86 17/11/16 3.054
Chapter 85 17/11/16 3.056
Chapter 84 17/11/16 3.051
Chapter 83 17/11/16 3.047
Chapter 82 17/11/16 3.050
Chapter 81 17/11/16 3.051
Chapter 80 17/11/16 3.053
Chapter 79 17/11/16 3.046
Chapter 78 17/11/16 3.045
Chapter 77 17/11/16 3.056
Chapter 76 17/11/16 3.055
Chapter 75 17/11/16 3.054
Chapter 74 17/11/16 3.050
Chapter 73 17/11/16 3.051
Chapter 72 17/11/16 3.046
Chapter 71 17/11/16 3.050
Chapter 70 17/11/16 3.054
Chapter 69 17/11/16 3.057
Chapter 68 17/11/16 3.050
Chapter 67 17/11/16 3.051
Chapter 66 17/11/16 3.055
Chapter 65 17/11/16 3.055
Chapter 64 17/11/16 3.050
Chapter 63 17/11/16 3.055
Chapter 62 17/11/16 3.054
Chapter 61 17/11/16 3.054
Chapter 60 17/11/16 3.057
Chapter 59 17/11/16 3.057
Chapter 58 17/11/16 3.060
Chapter 57 17/11/16 3.061
Chapter 56 17/11/16 3.063
Chapter 55 17/11/16 3.063
Chapter 54 17/11/16 3.058
Chapter 53 17/11/16 3.056
Chapter 52 17/11/16 3.058
Chapter 51 17/11/16 3.054
Chapter 50 17/11/16 3.061
Chapter 49 17/11/16 3.057
Chapter 48 17/11/16 3.059
Chapter 47 17/11/16 3.055
Chapter 46 17/11/16 3.057
Chapter 45 17/11/16 3.056
Chapter 44 17/11/16 3.068
Chapter 43 17/11/16 3.072
Chapter 42 17/11/16 3.057
Chapter 41 17/11/16 3.060
Chapter 40 17/11/16 3.062
Chapter 39 17/11/16 3.059
Chapter 38 17/11/16 3.059
Chapter 37 17/11/16 3.061
Chapter 36 17/11/16 3.057
Chapter 35 17/11/16 3.062
Chapter 34 17/11/16 3.065
Chapter 33 17/11/16 3.066
Chapter 32 17/11/16 3.065
Chapter 31 17/11/16 3.071
Chapter 30 17/11/16 3.076
Chapter 29 17/11/16 3.068
Chapter 28 17/11/16 3.064
Chapter 27 17/11/16 3.067
Chapter 26 17/11/16 3.072
Chapter 25 17/11/16 3.080
Chapter 24 17/11/16 3.078
Chapter 23 17/11/16 3.075
Chapter 22 17/11/16 3.078
Chapter 21 17/11/16 3.079
Chapter 20 17/11/16 3.075
Chapter 19 17/11/16 3.086
Chapter 18 17/11/16 3.080
Chapter 17 17/11/16 3.079
Chapter 16 17/11/16 3.078
Chapter 15 17/11/16 3.077
Chapter 14 17/11/16 3.083
Chapter 13 17/11/16 3.079
Chapter 12 17/11/16 3.079
Chapter 11 17/11/16 3.077
Chapter 10 17/11/16 3.098
Chapter 9 17/11/16 3.082
Chapter 8 17/11/16 3.098
Chapter 7 17/11/16 3.102
Chapter 6 17/11/16 3.102
Chapter 5 17/11/16 3.113
Chapter 4 17/11/16 3.113
Chapter 3 17/11/16 3.115
Chapter 2 17/11/16 3.134
Chapter 1 17/11/16 3.202
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch