Bác sĩ Kazu

Bác sĩ Kazu
Lượt xem: 15.153
Nội dung

Bác sĩ Kazu, một bác sĩ tài năng xuất chúng lại kiên cường dũng cảm chống lại những thế lực mờ ám, là một con người trọng nghĩa, khinh tài không bao giờ biết từ nan khó nhọc để đến với các bệnh nhân nghèo, xa xôi. Đối với họ, Kazu là "thần y."
Thật tình cớ bác sĩ Kazu được biết mình còn một người em gái.
Kei được thụ tinh từ ống nghiệm, cũng là một bác sĩ kỳ tài nhưng ngược hẳn với anh mình. Bác sĩ Kei có cái nhìn rất lệch lạc về cuộc sống, thay vì đem tài năng của mình cống hiến cho nhân loại, bác sĩ Kei chỉ biết căm thù khoa học, đẩy con người vào tay tử thần.
Bác sĩ Kazu thường phải sửa chữa những hậu quả khủng khiếp do Kei gây ra.

Mâu thuẫn giữa "anh em nhà bác sĩ" sẽ kết thúc ra sao? Mời bạn theo dõi..."

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 137 11:55 17/11 3.168
Chapter 136 11:55 17/11 3.079
Chapter 135 11:55 17/11 3.068
Chapter 134 11:55 17/11 3.033
Chapter 133 11:55 17/11 3.029
Chapter 132 11:55 17/11 3.026
Chapter 131 11:55 17/11 3.025
Chapter 130 11:55 17/11 3.028
Chapter 129 11:55 17/11 3.031
Chapter 128 11:55 17/11 3.031
Chapter 127 11:55 17/11 3.025
Chapter 126 11:55 17/11 3.024
Chapter 125 11:55 17/11 3.023
Chapter 124 11:55 17/11 3.028
Chapter 123 11:55 17/11 3.029
Chapter 122 11:55 17/11 3.028
Chapter 121 11:55 17/11 3.031
Chapter 120 11:55 17/11 3.034
Chapter 119 11:55 17/11 3.031
Chapter 118 11:55 17/11 3.031
Chapter 117 11:55 17/11 3.034
Chapter 116 11:55 17/11 3.032
Chapter 115 11:55 17/11 3.034
Chapter 114 11:55 17/11 3.032
Chapter 113 11:55 17/11 3.032
Chapter 112 11:55 17/11 3.036
Chapter 111 11:55 17/11 3.037
Chapter 110 11:55 17/11 3.037
Chapter 109 11:55 17/11 3.034
Chapter 108 11:55 17/11 3.042
Chapter 107 11:55 17/11 3.037
Chapter 106 11:55 17/11 3.039
Chapter 105 11:55 17/11 3.042
Chapter 104 11:55 17/11 3.037
Chapter 103 11:55 17/11 3.039
Chapter 102 11:55 17/11 3.037
Chapter 101 11:55 17/11 3.035
Chapter 100 11:55 17/11 3.039
Chapter 99 11:55 17/11 3.031
Chapter 98 11:55 17/11 3.031
Chapter 97 11:55 17/11 3.038
Chapter 96 11:55 17/11 3.031
Chapter 95 11:55 17/11 3.037
Chapter 94 11:55 17/11 3.037
Chapter 93 11:55 17/11 3.033
Chapter 92 11:55 17/11 3.036
Chapter 91 11:55 17/11 3.037
Chapter 90 11:55 17/11 3.041
Chapter 89 11:55 17/11 3.034
Chapter 88 11:55 17/11 3.036
Chapter 87 11:55 17/11 3.039
Chapter 86 11:55 17/11 3.036
Chapter 85 11:55 17/11 3.037
Chapter 84 11:55 17/11 3.034
Chapter 83 11:55 17/11 3.033
Chapter 82 11:55 17/11 3.035
Chapter 81 11:55 17/11 3.037
Chapter 80 11:55 17/11 3.034
Chapter 79 11:55 17/11 3.033
Chapter 78 11:55 17/11 3.032
Chapter 77 11:55 17/11 3.041
Chapter 76 11:55 17/11 3.040
Chapter 75 11:55 17/11 3.040
Chapter 74 11:55 17/11 3.037
Chapter 73 11:55 17/11 3.039
Chapter 72 11:55 17/11 3.035
Chapter 71 11:55 17/11 3.035
Chapter 70 11:55 17/11 3.038
Chapter 69 11:55 17/11 3.037
Chapter 68 11:55 17/11 3.033
Chapter 67 11:55 17/11 3.034
Chapter 66 11:55 17/11 3.039
Chapter 65 11:55 17/11 3.039
Chapter 64 11:55 17/11 3.036
Chapter 63 11:55 17/11 3.041
Chapter 62 11:55 17/11 3.040
Chapter 61 11:55 17/11 3.039
Chapter 60 11:55 17/11 3.043
Chapter 59 11:55 17/11 3.041
Chapter 58 11:55 17/11 3.043
Chapter 57 11:55 17/11 3.045
Chapter 56 11:55 17/11 3.044
Chapter 55 11:55 17/11 3.050
Chapter 54 11:55 17/11 3.043
Chapter 53 11:55 17/11 3.043
Chapter 52 11:55 17/11 3.043
Chapter 51 11:55 17/11 3.041
Chapter 50 11:55 17/11 3.045
Chapter 49 11:55 17/11 3.044
Chapter 48 11:55 17/11 3.042
Chapter 47 11:55 17/11 3.040
Chapter 46 11:55 17/11 3.043
Chapter 45 11:55 17/11 3.040
Chapter 44 11:55 17/11 3.047
Chapter 43 11:55 17/11 3.050
Chapter 42 11:55 17/11 3.043
Chapter 41 11:55 17/11 3.046
Chapter 40 11:55 17/11 3.044
Chapter 39 11:55 17/11 3.044
Chapter 38 11:55 17/11 3.043
Chapter 37 11:55 17/11 3.045
Chapter 36 11:55 17/11 3.043
Chapter 35 11:55 17/11 3.045
Chapter 34 11:55 17/11 3.044
Chapter 33 11:55 17/11 3.045
Chapter 32 11:55 17/11 3.045
Chapter 31 11:55 17/11 3.043
Chapter 30 11:55 17/11 3.047
Chapter 29 11:55 17/11 3.043
Chapter 28 11:55 17/11 3.043
Chapter 27 11:55 17/11 3.047
Chapter 26 11:55 17/11 3.047
Chapter 25 11:55 17/11 3.057
Chapter 24 11:55 17/11 3.057
Chapter 23 11:55 17/11 3.053
Chapter 22 11:55 17/11 3.058
Chapter 21 11:55 17/11 3.058
Chapter 20 11:55 17/11 3.058
Chapter 19 11:55 17/11 3.061
Chapter 18 11:55 17/11 3.062
Chapter 17 11:55 17/11 3.062
Chapter 16 11:55 17/11 3.059
Chapter 15 11:55 17/11 3.061
Chapter 14 11:55 17/11 3.062
Chapter 13 11:55 17/11 3.058
Chapter 12 11:55 17/11 3.061
Chapter 11 11:55 17/11 3.061
Chapter 10 11:55 17/11 3.073
Chapter 9 11:55 17/11 3.066
Chapter 8 11:55 17/11 3.075
Chapter 7 11:55 17/11 3.087
Chapter 6 11:55 17/11 3.085
Chapter 5 11:55 17/11 3.096
Chapter 4 11:55 17/11 3.096
Chapter 3 11:55 17/11 3.095
Chapter 2 11:55 17/11 3.115
Chapter 1 11:55 17/11 3.166
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch