Bác Sĩ Thú Y

Bác Sĩ Thú Y
Lượt xem: 10.831
Nội dung

Những cuộc phiêu lưu hài hước của một sinh viên ngành thú y cùng bạn bè và chú chó của anh ta. Từ đóhọ hiểu cách chăm sóc cho tất cả các loại động vật.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 119 16/09/15 3.114
Chapter 118 16/09/15 3.083
Chapter 117 16/09/15 3.087
Chapter 116 16/09/15 3.033
Chapter 115 16/09/15 3.030
Chapter 114 16/09/15 3.025
Chapter 113 16/09/15 3.038
Chapter 112 16/09/15 3.024
Chapter 111 16/09/15 3.025
Chapter 110 16/09/15 3.031
Chapter 109 16/09/15 3.025
Chapter 108 16/09/15 3.026
Chapter 107 16/09/15 3.027
Chapter 106 16/09/15 3.027
Chapter 105 16/09/15 3.030
Chapter 104 16/09/15 3.026
Chapter 103 16/09/15 3.026
Chapter 102 16/09/15 3.032
Chapter 101 16/09/15 3.026
Chapter 100 16/09/15 3.026
Chapter 99 16/09/15 3.032
Chapter 98 16/09/15 3.024
Chapter 97 16/09/15 3.026
Chapter 96 16/09/15 3.029
Chapter 95 16/09/15 3.024
Chapter 94 16/09/15 3.026
Chapter 93 16/09/15 3.027
Chapter 92 16/09/15 3.025
Chapter 91 16/09/15 3.032
Chapter 90 16/09/15 3.034
Chapter 89 16/09/15 3.031
Chapter 88 16/09/15 3.028
Chapter 87 16/09/15 3.089
Chapter 86 16/09/15 3.067
Chapter 85 16/09/15 3.066
Chapter 84 16/09/15 3.024
Chapter 83 16/09/15 3.025
Chapter 82 16/09/15 3.026
Chapter 81 16/09/15 3.027
Chapter 80 16/09/15 3.027
Chapter 79 16/09/15 3.024
Chapter 78 16/09/15 3.027
Chapter 77 16/09/15 3.026
Chapter 76 14/07/15 3.091
Chapter 75 02/07/15 3.090
Chapter 74 02/07/15 3.095
Chapter 73 02/07/15 3.083
Chapter 72 02/07/15 3.074
Chapter 71 02/07/15 3.081
Chapter 70 02/07/15 3.076
Chapter 69 02/07/15 3.087
Chapter 68 02/07/15 3.078
Chapter 67 02/07/15 3.083
Chapter 66 02/07/15 3.077
Chapter 65 02/07/15 3.076
Chapter 64 02/07/15 3.079
Chapter 64 02/07/15 3.079
Chapter 63 02/07/15 3.070
Chapter 62 02/07/15 3.073
Chapter 62 02/07/15 3.084
Chapter 61 02/07/15 3.080
Chapter 60 02/07/15 3.082
Chapter 59 02/07/15 3.079
Chapter 58 02/07/15 3.086
Chapter 57 02/07/15 3.074
Chapter 56 02/07/15 3.086
Chapter 55 02/07/15 3.075
Chapter 54 02/07/15 3.079
Chapter 53 02/07/15 3.081
Chapter 52 02/07/15 3.078
Chapter 51 02/07/15 3.075
Chapter 50 02/07/15 3.077
Chapter 49 02/07/15 3.075
Chapter 48 02/07/15 3.069
Chapter 47 02/07/15 3.078
Chapter 46 02/07/15 3.078
Chapter 45 02/07/15 3.068
Chapter 44 02/07/15 3.075
Chapter 43 02/07/15 3.077
Chapter 42 02/07/15 3.081
Chapter 41 02/07/15 3.078
Chapter 40 02/07/15 3.076
Chapter 39 02/07/15 3.084
Chapter 38 02/07/15 3.086
Chapter 37 02/07/15 3.080
Chapter 36 02/07/15 3.062
Chapter 35 02/07/15 3.077
Chapter 34 02/07/15 3.074
Chapter 33 02/07/15 3.078
Chapter 32 02/07/15 3.078
Chapter 31 02/07/15 3.081
Chapter 30 02/07/15 3.083
Chapter 29 02/07/15 3.080
Chapter 28 02/07/15 3.083
Chapter 27 02/07/15 3.089
Chapter 26 02/07/15 3.077
Chapter 25 02/07/15 3.080
Chapter 24 02/07/15 3.075
Chapter 23 02/07/15 3.076
Chapter 22 02/07/15 3.088
Chapter 21 02/07/15 3.084
Chapter 20 02/07/15 3.078
Chapter 19 02/07/15 3.086
Chapter 18 02/07/15 3.071
Chapter 17 02/07/15 3.088
Chapter 16 02/07/15 3.081
Chapter 15 02/07/15 3.082
Chapter 14 02/07/15 3.095
Chapter 13 02/07/15 3.079
Chapter 12 02/07/15 3.098
Chapter 11 02/07/15 3.084
Chapter 10 02/07/15 3.081
Chapter 9 02/07/15 3.072
Chapter 8 02/07/15 3.065
Chapter 6 02/07/15 3.095
Chapter 5 02/07/15 3.087
Chapter 4 02/07/15 3.102
Chapter 3 02/07/15 3.102
Chapter 2 02/07/15 3.091
Chapter 1 02/07/15 3.169
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch