Bác Sĩ Thú Y

Bác Sĩ Thú Y
Lượt xem: 10.617
Nội dung

Những cuộc phiêu lưu hài hước của một sinh viên ngành thú y cùng bạn bè và chú chó của anh ta. Từ đóhọ hiểu cách chăm sóc cho tất cả các loại động vật.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 119 16/09/15 3.112
Chapter 118 16/09/15 3.080
Chapter 117 16/09/15 3.084
Chapter 116 16/09/15 3.031
Chapter 115 16/09/15 3.029
Chapter 114 16/09/15 3.024
Chapter 113 16/09/15 3.036
Chapter 112 16/09/15 3.022
Chapter 111 16/09/15 3.024
Chapter 110 16/09/15 3.029
Chapter 109 16/09/15 3.023
Chapter 108 16/09/15 3.024
Chapter 107 16/09/15 3.025
Chapter 106 16/09/15 3.025
Chapter 105 16/09/15 3.028
Chapter 104 16/09/15 3.024
Chapter 103 16/09/15 3.024
Chapter 102 16/09/15 3.030
Chapter 101 16/09/15 3.024
Chapter 100 16/09/15 3.024
Chapter 99 16/09/15 3.030
Chapter 98 16/09/15 3.023
Chapter 97 16/09/15 3.024
Chapter 96 16/09/15 3.027
Chapter 95 16/09/15 3.022
Chapter 94 16/09/15 3.026
Chapter 93 16/09/15 3.027
Chapter 92 16/09/15 3.023
Chapter 91 16/09/15 3.031
Chapter 90 16/09/15 3.032
Chapter 89 16/09/15 3.029
Chapter 88 16/09/15 3.028
Chapter 87 16/09/15 3.088
Chapter 86 16/09/15 3.067
Chapter 85 16/09/15 3.064
Chapter 84 16/09/15 3.024
Chapter 83 16/09/15 3.023
Chapter 82 16/09/15 3.023
Chapter 81 16/09/15 3.027
Chapter 80 16/09/15 3.027
Chapter 79 16/09/15 3.022
Chapter 78 16/09/15 3.026
Chapter 77 16/09/15 3.024
Chapter 76 14/07/15 3.090
Chapter 75 02/07/15 3.088
Chapter 74 02/07/15 3.093
Chapter 73 02/07/15 3.081
Chapter 72 02/07/15 3.072
Chapter 71 02/07/15 3.078
Chapter 70 02/07/15 3.074
Chapter 69 02/07/15 3.087
Chapter 68 02/07/15 3.076
Chapter 67 02/07/15 3.081
Chapter 66 02/07/15 3.075
Chapter 65 02/07/15 3.074
Chapter 64 02/07/15 3.077
Chapter 64 02/07/15 3.079
Chapter 63 02/07/15 3.068
Chapter 62 02/07/15 3.072
Chapter 62 02/07/15 3.084
Chapter 61 02/07/15 3.078
Chapter 60 02/07/15 3.082
Chapter 59 02/07/15 3.077
Chapter 58 02/07/15 3.084
Chapter 57 02/07/15 3.072
Chapter 56 02/07/15 3.084
Chapter 55 02/07/15 3.073
Chapter 54 02/07/15 3.077
Chapter 53 02/07/15 3.078
Chapter 52 02/07/15 3.077
Chapter 51 02/07/15 3.073
Chapter 50 02/07/15 3.076
Chapter 49 02/07/15 3.073
Chapter 48 02/07/15 3.067
Chapter 47 02/07/15 3.076
Chapter 46 02/07/15 3.076
Chapter 45 02/07/15 3.067
Chapter 44 02/07/15 3.074
Chapter 43 02/07/15 3.076
Chapter 42 02/07/15 3.078
Chapter 41 02/07/15 3.075
Chapter 40 02/07/15 3.073
Chapter 39 02/07/15 3.082
Chapter 38 02/07/15 3.083
Chapter 37 02/07/15 3.078
Chapter 36 02/07/15 3.060
Chapter 35 02/07/15 3.075
Chapter 34 02/07/15 3.072
Chapter 33 02/07/15 3.076
Chapter 32 02/07/15 3.077
Chapter 31 02/07/15 3.079
Chapter 30 02/07/15 3.081
Chapter 29 02/07/15 3.077
Chapter 28 02/07/15 3.081
Chapter 27 02/07/15 3.089
Chapter 26 02/07/15 3.075
Chapter 25 02/07/15 3.078
Chapter 24 02/07/15 3.074
Chapter 23 02/07/15 3.074
Chapter 22 02/07/15 3.086
Chapter 21 02/07/15 3.081
Chapter 20 02/07/15 3.077
Chapter 19 02/07/15 3.084
Chapter 18 02/07/15 3.069
Chapter 17 02/07/15 3.088
Chapter 16 02/07/15 3.079
Chapter 15 02/07/15 3.082
Chapter 14 02/07/15 3.095
Chapter 13 02/07/15 3.077
Chapter 12 02/07/15 3.098
Chapter 11 02/07/15 3.082
Chapter 10 02/07/15 3.079
Chapter 9 02/07/15 3.069
Chapter 8 02/07/15 3.063
Chapter 6 02/07/15 3.093
Chapter 5 02/07/15 3.085
Chapter 4 02/07/15 3.100
Chapter 3 02/07/15 3.098
Chapter 2 02/07/15 3.086
Chapter 1 02/07/15 3.161
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch