Bạch Môn Ngũ Giáp

Bạch Môn Ngũ Giáp
Lượt xem: 9.382
Nội dung

Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước.Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.Nói chung ly kỳ hấp dẫn

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 59 25/01/16 3.098
Chapter 58 24/01/16 3.069
Chapter 57 21/01/16 3.116
Chapter 56 17/01/16 3.121
Chapter 55 18/08/15 3.157
Chapter 54 17/08/15 3.155
Chapter 53 16/08/15 3.158
Chapter 52 16/08/15 3.112
Chapter 51 08/08/15 3.153
Chapter 50 06/08/15 3.119
Chapter 49 06/08/15 3.123
Chapter 48 30/07/15 3.167
Chapter 47.2 16/03/15 3.108
Chapter 47.1 16/03/15 3.097
Chapter 46.2 16/03/15 3.126
Chapter 46.1 16/03/15 3.085
Chapter 45.2 16/03/15 3.099
Chapter 45.1 16/03/15 3.102
Chapter 44.2 16/03/15 3.088
Chapter 44.1 16/03/15 3.087
Chapter 43 16/03/15 3.088
Chapter 42 16/03/15 3.094
Chapter 41 16/03/15 3.087
Chapter 40 16/03/15 3.097
Chapter 39 16/03/15 3.072
Chapter 38 16/03/15 3.080
Chapter 37 16/03/15 3.084
Chapter 36 16/03/15 3.082
Chapter 35 16/03/15 3.079
Chapter 34 16/03/15 3.100
Chapter 33 16/03/15 3.091
Chapter 32 16/03/15 3.088
Chapter 31 16/03/15 3.084
Chapter 30 16/03/15 3.079
Chapter 29 16/03/15 3.086
Chapter 28 16/03/15 3.094
Chapter 27 16/03/15 3.081
Chapter 26 16/03/15 3.090
Chapter 25 16/03/15 3.066
Chapter 24 16/03/15 3.095
Chapter 23 16/03/15 3.082
Chapter 22 16/03/15 3.089
Chapter 21 16/03/15 3.100
Chapter 20 16/03/15 3.102
Chapter 19 16/03/15 3.066
Chapter 18 16/03/15 3.086
Chapter 17 16/03/15 3.091
Chapter 16 16/03/15 3.094
Chapter 15 16/03/15 3.091
Chapter 14 16/03/15 3.089
Chapter 13 16/03/15 3.098
Chapter 12 16/03/15 3.064
Chapter 11 16/03/15 3.069
Chapter 10 16/03/15 3.090
Chapter 9 16/03/15 3.100
Chapter 8 16/03/15 3.128
Chapter 7 16/03/15 3.102
Chapter 6 16/03/15 3.107
Chapter 5 16/03/15 3.109
Chapter 4 16/03/15 3.110
Chapter 3 16/03/15 3.090
Chapter 2 16/03/15 3.141
Chapter 1 16/03/15 3.227
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch