Bạch Môn Ngũ Giáp

Bạch Môn Ngũ Giáp
Lượt xem: 9.170
Nội dung

Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước.Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.Nói chung ly kỳ hấp dẫn

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 59 21:58 25/01 3.085
Chapter 58 21:51 24/01 3.063
Chapter 57 21:00 21/01 3.110
Chapter 56 22:08 17/01 3.117
Chapter 55 18/08/15 3.154
Chapter 54 17/08/15 3.150
Chapter 53 16/08/15 3.155
Chapter 52 16/08/15 3.109
Chapter 51 08/08/15 3.149
Chapter 50 06/08/15 3.117
Chapter 49 06/08/15 3.120
Chapter 48 30/07/15 3.163
Chapter 47.2 16/03/15 3.106
Chapter 47.1 16/03/15 3.094
Chapter 46.2 16/03/15 3.123
Chapter 46.1 16/03/15 3.079
Chapter 45.2 16/03/15 3.095
Chapter 45.1 16/03/15 3.100
Chapter 44.2 16/03/15 3.086
Chapter 44.1 16/03/15 3.085
Chapter 43 16/03/15 3.086
Chapter 42 16/03/15 3.092
Chapter 41 16/03/15 3.084
Chapter 40 16/03/15 3.094
Chapter 39 16/03/15 3.070
Chapter 38 16/03/15 3.077
Chapter 37 16/03/15 3.081
Chapter 36 16/03/15 3.080
Chapter 35 16/03/15 3.076
Chapter 34 16/03/15 3.097
Chapter 33 16/03/15 3.089
Chapter 32 16/03/15 3.085
Chapter 31 16/03/15 3.083
Chapter 30 16/03/15 3.077
Chapter 29 16/03/15 3.083
Chapter 28 16/03/15 3.091
Chapter 27 16/03/15 3.079
Chapter 26 16/03/15 3.089
Chapter 25 16/03/15 3.064
Chapter 24 16/03/15 3.094
Chapter 23 16/03/15 3.079
Chapter 22 16/03/15 3.086
Chapter 21 16/03/15 3.097
Chapter 20 16/03/15 3.100
Chapter 19 16/03/15 3.064
Chapter 18 16/03/15 3.084
Chapter 17 16/03/15 3.089
Chapter 16 16/03/15 3.093
Chapter 15 16/03/15 3.088
Chapter 14 16/03/15 3.086
Chapter 13 16/03/15 3.095
Chapter 12 16/03/15 3.062
Chapter 11 16/03/15 3.065
Chapter 10 16/03/15 3.088
Chapter 9 16/03/15 3.097
Chapter 8 16/03/15 3.123
Chapter 7 16/03/15 3.098
Chapter 6 16/03/15 3.101
Chapter 5 16/03/15 3.104
Chapter 4 16/03/15 3.105
Chapter 3 16/03/15 3.086
Chapter 2 16/03/15 3.136
Chapter 1 16/03/15 3.213
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch