Bạch Môn Ngũ Giáp

Bạch Môn Ngũ Giáp
Nội dung

Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước.Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.Nói chung ly kỳ hấp dẫn

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 59 25/01/16 3.103
Chapter 58 24/01/16 3.072
Chapter 57 21/01/16 3.120
Chapter 56 17/01/16 3.123
Chapter 55 18/08/15 3.158
Chapter 54 17/08/15 3.157
Chapter 53 16/08/15 3.159
Chapter 52 16/08/15 3.113
Chapter 51 08/08/15 3.154
Chapter 50 06/08/15 3.120
Chapter 49 06/08/15 3.124
Chapter 48 30/07/15 3.169
Chapter 47.2 16/03/15 3.109
Chapter 47.1 16/03/15 3.098
Chapter 46.2 16/03/15 3.128
Chapter 46.1 16/03/15 3.086
Chapter 45.2 16/03/15 3.100
Chapter 45.1 16/03/15 3.103
Chapter 44.2 16/03/15 3.089
Chapter 44.1 16/03/15 3.088
Chapter 43 16/03/15 3.090
Chapter 42 16/03/15 3.096
Chapter 41 16/03/15 3.088
Chapter 40 16/03/15 3.098
Chapter 39 16/03/15 3.073
Chapter 38 16/03/15 3.081
Chapter 37 16/03/15 3.085
Chapter 36 16/03/15 3.083
Chapter 35 16/03/15 3.080
Chapter 34 16/03/15 3.101
Chapter 33 16/03/15 3.092
Chapter 32 16/03/15 3.089
Chapter 31 16/03/15 3.085
Chapter 30 16/03/15 3.081
Chapter 29 16/03/15 3.087
Chapter 28 16/03/15 3.095
Chapter 27 16/03/15 3.082
Chapter 26 16/03/15 3.091
Chapter 25 16/03/15 3.067
Chapter 24 16/03/15 3.096
Chapter 23 16/03/15 3.083
Chapter 22 16/03/15 3.090
Chapter 21 16/03/15 3.101
Chapter 20 16/03/15 3.103
Chapter 19 16/03/15 3.067
Chapter 18 16/03/15 3.088
Chapter 17 16/03/15 3.092
Chapter 16 16/03/15 3.095
Chapter 15 16/03/15 3.093
Chapter 14 16/03/15 3.090
Chapter 13 16/03/15 3.099
Chapter 12 16/03/15 3.065
Chapter 11 16/03/15 3.070
Chapter 10 16/03/15 3.092
Chapter 9 16/03/15 3.101
Chapter 8 16/03/15 3.129
Chapter 7 16/03/15 3.103
Chapter 6 16/03/15 3.109
Chapter 5 16/03/15 3.110
Chapter 4 16/03/15 3.110
Chapter 3 16/03/15 3.090
Chapter 2 16/03/15 3.142
Chapter 1 16/03/15 3.236
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch