Baki - Son of Ogre

Baki - Son of Ogre
Lượt xem: 20.706
Nội dung

Truyện tranh thuần chiến đấu. Nét vẽ hơi chuối nhưng nội dung rất hay

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255 16:23 22/02 3.327
Chapter 254 16:23 22/02 3.169
Chapter 253 16:23 22/02 3.158
Chapter 252 16:23 22/02 3.095
Chapter 251 16:13 22/02 3.092
Chapter 250 16:13 22/02 3.105
Chapter 249 16:13 22/02 3.079
Chapter 248 16:13 22/02 3.071
Chapter 247 16:13 22/02 3.068
Chapter 246 16:13 22/02 3.069
Chapter 245 16:13 22/02 3.075
Chapter 244 16:13 22/02 3.070
Chapter 243 16:13 22/02 3.072
Chapter 242 16:13 22/02 3.068
Chapter 241 16:13 22/02 3.071
Chapter 240 16:13 22/02 3.065
Chapter 239 16:13 22/02 3.067
Chapter 238 16:13 22/02 3.086
Chapter 237 21/03/15 3.121
Chapter 236 21/03/15 3.105
Chapter 235 21/03/15 3.087
Chapter 234 21/03/15 3.064
Chapter 233 21/03/15 3.062
Chapter 232 21/03/15 3.064
Chapter 231 21/03/15 3.076
Chapter 230 21/03/15 3.063
Chapter 229 21/03/15 3.064
Chapter 228 21/03/15 3.062
Chapter 227 21/03/15 3.058
Chapter 226 21/03/15 3.063
Chapter 225 21/03/15 3.059
Chapter 224 21/03/15 3.065
Chapter 223 21/03/15 3.077
Chapter 222 21/03/15 3.059
Chapter 221 21/03/15 3.076
Chapter 220 21/03/15 3.077
Chapter 219 21/03/15 3.064
Chapter 218 21/03/15 3.059
Chapter 217 21/03/15 3.067
Chapter 216 21/03/15 3.070
Chapter 215 21/03/15 3.066
Chapter 214 21/03/15 3.062
Chapter 213 21/03/15 3.064
Chapter 212 21/03/15 3.064
Chapter 211 21/03/15 3.071
Chapter 210 21/03/15 3.068
Chapter 209 21/03/15 3.063
Chapter 208 21/03/15 3.086
Chapter 207 21/03/15 3.070
Chapter 206 21/03/15 3.077
Chapter 205 21/03/15 3.063
Chapter 204 21/03/15 3.070
Chapter 203 21/03/15 3.068
Chapter 202 21/03/15 3.070
Chapter 201 21/03/15 3.101
Chapter 200 21/03/15 3.092
Chapter 199 21/03/15 3.077
Chapter 198 21/03/15 3.060
Chapter 197 21/03/15 3.064
Chapter 196 21/03/15 3.078
Chapter 195 21/03/15 3.068
Chapter 194 21/03/15 3.061
Chapter 193 21/03/15 3.063
Chapter 192 21/03/15 3.084
Chapter 191 21/03/15 3.069
Chapter 190 21/03/15 3.080
Chapter 189 21/03/15 3.090
Chapter 188 21/03/15 3.094
Chapter 187 21/03/15 3.087
Chapter 186 21/03/15 3.075
Chapter 185 21/03/15 3.097
Chapter 184 21/03/15 3.076
Chapter 183 21/03/15 3.073
Chapter 182 21/03/15 3.072
Chapter 181 21/03/15 3.073
Chapter 180 21/03/15 3.076
Chapter 179 21/03/15 3.069
Chapter 178 21/03/15 3.070
Chapter 177 21/03/15 3.070
Chapter 176 21/03/15 3.078
Chapter 175 21/03/15 3.088
Chapter 174 21/03/15 3.062
Chapter 173 21/03/15 3.074
Chapter 172 21/03/15 3.081
Chapter 171 21/03/15 3.071
Chapter 171 21/03/15 3.073
Chapter 170 21/03/15 3.072
Chapter 170 21/03/15 3.076
Chapter 169 21/03/15 3.069
Chapter 168 21/03/15 3.068
Chapter 167 21/03/15 3.071
Chapter 166 21/03/15 3.071
Chapter 165 21/03/15 3.071
Chapter 164 21/03/15 3.092
Chapter 163 21/03/15 3.091
Chapter 162 21/03/15 3.064
Chapter 161 21/03/15 3.064
Chapter 160 21/03/15 3.071
Chapter 159 21/03/15 3.079
Chapter 158 21/03/15 3.071
Chapter 157 21/03/15 3.071
Chapter 156 21/03/15 3.071
Chapter 155 21/03/15 3.084
Chapter 154 21/03/15 3.070
Chapter 153 21/03/15 3.063
Chapter 152 21/03/15 3.070
Chapter 151 21/03/15 3.071
Chapter 150 21/03/15 3.070
Chapter 149 21/03/15 3.067
Chapter 148 21/03/15 3.064
Chapter 147 21/03/15 3.061
Chapter 146 21/03/15 3.064
Chapter 145 21/03/15 3.058
Chapter 144 21/03/15 3.063
Chapter 143 21/03/15 3.061
Chapter 142 21/03/15 3.066
Chapter 141 21/03/15 3.076
Chapter 140 21/03/15 3.073
Chapter 139 21/03/15 3.062
Chapter 138 21/03/15 3.082
Chapter 137 21/03/15 3.068
Chapter 136 21/03/15 3.070
Chapter 135 21/03/15 3.066
Chapter 134 21/03/15 3.066
Chapter 133 21/03/15 3.066
Chapter 132 21/03/15 3.063
Chapter 131 21/03/15 3.070
Chapter 130 21/03/15 3.087
Chapter 129 21/03/15 3.059
Chapter 128 21/03/15 3.079
Chapter 127 21/03/15 3.080
Chapter 126 21/03/15 3.058
Chapter 125 21/03/15 3.059
Chapter 124 21/03/15 3.057
Chapter 123 21/03/15 3.058
Chapter 122 21/03/15 3.075
Chapter 121 21/03/15 3.082
Chapter 120 21/03/15 3.064
Chapter 119 21/03/15 3.056
Chapter 118 21/03/15 3.058
Chapter 117 21/03/15 3.060
Chapter 116 21/03/15 3.063
Chapter 115 21/03/15 3.062
Chapter 114 21/03/15 3.079
Chapter 113 21/03/15 3.063
Chapter 112 21/03/15 3.067
Chapter 111 21/03/15 3.069
Chapter 110 21/03/15 3.070
Chapter 109 21/03/15 3.065
Chapter 108 21/03/15 3.068
Chapter 107 21/03/15 3.063
Chapter 106 21/03/15 3.057
Chapter 105 21/03/15 3.066
Chapter 104 21/03/15 3.065
Chapter 103 21/03/15 3.060
Chapter 102 21/03/15 3.073
Chapter 101 21/03/15 3.072
Chapter 100 21/03/15 3.089
Chapter 99 21/03/15 3.056
Chapter 98 21/03/15 3.055
Chapter 97 21/03/15 3.053
Chapter 96 21/03/15 3.052
Chapter 95 21/03/15 3.057
Chapter 94 21/03/15 3.052
Chapter 93 21/03/15 3.071
Chapter 92 21/03/15 3.060
Chapter 91 21/03/15 3.065
Chapter 90 21/03/15 3.070
Chapter 89 21/03/15 3.082
Chapter 88 21/03/15 3.066
Chapter 87 21/03/15 3.083
Chapter 86 21/03/15 3.071
Chapter 85 21/03/15 3.064
Chapter 84 21/03/15 3.065
Chapter 83 21/03/15 3.069
Chapter 82 21/03/15 3.078
Chapter 81 21/03/15 3.072
Chapter 80 21/03/15 3.093
Chapter 79 21/03/15 3.066
Chapter 78 21/03/15 3.079
Chapter 77 21/03/15 3.068
Chapter 76 21/03/15 3.061
Chapter 75 21/03/15 3.065
Chapter 74 21/03/15 3.065
Chapter 73 21/03/15 3.061
Chapter 72 21/03/15 3.067
Chapter 70: 71 21/03/15 3.078
Chapter 66: 69 21/03/15 3.073
Chapter 61: 65 21/03/15 3.079
Chapter 60 21/03/15 3.068
Chapter 59 21/03/15 3.061
Chapter 58 21/03/15 3.078
Chapter 57 21/03/15 3.063
Chapter 56 21/03/15 3.083
Chapter 55 21/03/15 3.067
Chapter 54 21/03/15 3.069
Chapter 53 21/03/15 3.068
Chapter 52 21/03/15 3.065
Chapter 51 21/03/15 3.086
Chapter 50 21/03/15 3.067
Chapter 49 21/03/15 3.055
Chapter 48 21/03/15 3.069
Chapter 47 21/03/15 3.081
Chapter 46 21/03/15 3.065
Chapter 45 21/03/15 3.062
Chapter 44 21/03/15 3.081
Chapter 43 21/03/15 3.062
Chapter 42 21/03/15 3.062
Chapter 41 21/03/15 3.067
Chapter 40 21/03/15 3.062
Chapter 39 21/03/15 3.059
Chapter 38 21/03/15 3.063
Chapter 37 21/03/15 3.060
Chapter 36 21/03/15 3.065
Chapter 35 21/03/15 3.060
Chapter 34 21/03/15 3.058
Chapter 33 21/03/15 3.056
Chapter 32 21/03/15 3.057
Chapter 31 21/03/15 3.048
Chapter 30 21/03/15 3.056
Chapter 29 21/03/15 3.059
Chapter 28 21/03/15 3.055
Chapter 27 21/03/15 3.052
Chapter 26 21/03/15 3.053
Chapter 25 21/03/15 3.055
Chapter 24 21/03/15 3.056
Chapter 23 21/03/15 3.054
Chapter 22 21/03/15 3.054
Chapter 21 21/03/15 3.054
Chapter 20 21/03/15 3.062
Chapter 19 21/03/15 3.059
Chapter 18 21/03/15 3.058
Chapter 17 21/03/15 3.057
Chapter 16 21/03/15 3.070
Chapter 15 21/03/15 3.072
Chapter 14 10:30 23/02 3.040
Chapter 13 10:20 23/02 3.049
Chapter 12 21/03/15 3.063
Chapter 11 21/03/15 3.055
Chapter 10 21/03/15 3.064
Chapter 9 21/03/15 3.070
Chapter 8 21/03/15 3.075
Chapter 7 21/03/15 3.063
Chapter 6 21/03/15 3.064
Chapter 5 21/03/15 3.071
Chapter 4 21/03/15 3.073
Chapter 3 21/03/15 3.069
Chapter 2 21/03/15 3.097
Chapter 1 21/03/15 3.138
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
ThiP4 22:15 25/03Báo vi phạm
uhm chap mới?
AuthorTrả lời
masterut 04:59 01/03Báo vi phạm
@@ sao cảm giác trans như google thế nhỉ

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch