Baki - Son of Ogre

Baki - Son of Ogre
Lượt xem: 32.400
Nội dung

Truyện tranh thuần chiến đấu. Nét vẽ hơi chuối nhưng nội dung rất hay

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255 22/02/16 3.448
Chapter 254 22/02/16 3.226
Chapter 253 22/02/16 3.200
Chapter 252 22/02/16 3.132
Chapter 251 22/02/16 3.133
Chapter 250 22/02/16 3.152
Chapter 249 22/02/16 3.121
Chapter 248 22/02/16 3.117
Chapter 247 22/02/16 3.107
Chapter 246 22/02/16 3.114
Chapter 245 22/02/16 3.119
Chapter 244 22/02/16 3.111
Chapter 243 22/02/16 3.111
Chapter 242 22/02/16 3.110
Chapter 241 22/02/16 3.106
Chapter 240 22/02/16 3.109
Chapter 239 22/02/16 3.105
Chapter 238 22/02/16 3.119
Chapter 237 21/03/15 3.154
Chapter 236 21/03/15 3.146
Chapter 235 21/03/15 3.122
Chapter 234 21/03/15 3.101
Chapter 233 21/03/15 3.102
Chapter 232 21/03/15 3.104
Chapter 231 21/03/15 3.113
Chapter 230 21/03/15 3.107
Chapter 229 21/03/15 3.099
Chapter 228 21/03/15 3.099
Chapter 227 21/03/15 3.094
Chapter 226 21/03/15 3.096
Chapter 225 21/03/15 3.092
Chapter 224 21/03/15 3.099
Chapter 223 21/03/15 3.114
Chapter 222 21/03/15 3.095
Chapter 221 21/03/15 3.126
Chapter 220 21/03/15 3.123
Chapter 219 21/03/15 3.099
Chapter 218 21/03/15 3.099
Chapter 217 21/03/15 3.112
Chapter 216 21/03/15 3.106
Chapter 215 21/03/15 3.102
Chapter 214 21/03/15 3.103
Chapter 213 21/03/15 3.104
Chapter 212 21/03/15 3.105
Chapter 211 21/03/15 3.110
Chapter 210 21/03/15 3.109
Chapter 209 21/03/15 3.106
Chapter 208 21/03/15 3.127
Chapter 207 21/03/15 3.105
Chapter 206 21/03/15 3.115
Chapter 205 21/03/15 3.102
Chapter 204 21/03/15 3.108
Chapter 203 21/03/15 3.107
Chapter 202 21/03/15 3.106
Chapter 201 21/03/15 3.137
Chapter 200 21/03/15 3.136
Chapter 199 21/03/15 3.120
Chapter 198 21/03/15 3.112
Chapter 197 21/03/15 3.104
Chapter 196 21/03/15 3.119
Chapter 195 21/03/15 3.113
Chapter 194 21/03/15 3.104
Chapter 193 21/03/15 3.109
Chapter 192 21/03/15 3.130
Chapter 191 21/03/15 3.120
Chapter 190 21/03/15 3.138
Chapter 189 21/03/15 3.146
Chapter 188 21/03/15 3.152
Chapter 187 21/03/15 3.146
Chapter 186 21/03/15 3.139
Chapter 185 21/03/15 3.162
Chapter 184 21/03/15 3.132
Chapter 183 21/03/15 3.129
Chapter 182 21/03/15 3.131
Chapter 181 21/03/15 3.127
Chapter 180 21/03/15 3.130
Chapter 179 21/03/15 3.114
Chapter 178 21/03/15 3.122
Chapter 177 21/03/15 3.117
Chapter 176 21/03/15 3.126
Chapter 175 21/03/15 3.136
Chapter 174 21/03/15 3.111
Chapter 173 21/03/15 3.124
Chapter 172 21/03/15 3.129
Chapter 171 21/03/15 3.117
Chapter 171 21/03/15 3.125
Chapter 170 21/03/15 3.122
Chapter 170 21/03/15 3.132
Chapter 169 21/03/15 3.122
Chapter 168 21/03/15 3.125
Chapter 167 21/03/15 3.125
Chapter 166 21/03/15 3.125
Chapter 165 21/03/15 3.129
Chapter 164 21/03/15 3.145
Chapter 163 21/03/15 3.143
Chapter 162 21/03/15 3.118
Chapter 161 21/03/15 3.119
Chapter 160 21/03/15 3.129
Chapter 159 21/03/15 3.131
Chapter 158 21/03/15 3.123
Chapter 157 21/03/15 3.122
Chapter 156 21/03/15 3.132
Chapter 155 21/03/15 3.133
Chapter 154 21/03/15 3.116
Chapter 153 21/03/15 3.110
Chapter 152 21/03/15 3.124
Chapter 151 21/03/15 3.122
Chapter 150 21/03/15 3.125
Chapter 149 21/03/15 3.116
Chapter 148 21/03/15 3.112
Chapter 147 21/03/15 3.112
Chapter 146 21/03/15 3.115
Chapter 145 21/03/15 3.104
Chapter 144 21/03/15 3.110
Chapter 143 21/03/15 3.106
Chapter 142 21/03/15 3.112
Chapter 141 21/03/15 3.135
Chapter 140 21/03/15 3.130
Chapter 139 21/03/15 3.104
Chapter 138 21/03/15 3.120
Chapter 137 21/03/15 3.108
Chapter 136 21/03/15 3.112
Chapter 135 21/03/15 3.110
Chapter 134 21/03/15 3.113
Chapter 133 21/03/15 3.116
Chapter 132 21/03/15 3.110
Chapter 131 21/03/15 3.116
Chapter 130 21/03/15 3.141
Chapter 129 21/03/15 3.099
Chapter 128 21/03/15 3.118
Chapter 127 21/03/15 3.122
Chapter 126 21/03/15 3.105
Chapter 125 21/03/15 3.105
Chapter 124 21/03/15 3.098
Chapter 123 21/03/15 3.098
Chapter 122 21/03/15 3.128
Chapter 121 21/03/15 3.123
Chapter 120 21/03/15 3.111
Chapter 119 21/03/15 3.100
Chapter 118 21/03/15 3.098
Chapter 117 21/03/15 3.102
Chapter 116 21/03/15 3.107
Chapter 115 21/03/15 3.102
Chapter 114 21/03/15 3.123
Chapter 113 21/03/15 3.107
Chapter 112 21/03/15 3.118
Chapter 111 21/03/15 3.116
Chapter 110 21/03/15 3.123
Chapter 109 21/03/15 3.109
Chapter 108 21/03/15 3.116
Chapter 107 21/03/15 3.105
Chapter 106 21/03/15 3.099
Chapter 105 21/03/15 3.113
Chapter 104 21/03/15 3.108
Chapter 103 21/03/15 3.102
Chapter 102 21/03/15 3.123
Chapter 101 21/03/15 3.119
Chapter 100 21/03/15 3.141
Chapter 99 21/03/15 3.101
Chapter 98 21/03/15 3.099
Chapter 97 21/03/15 3.098
Chapter 96 21/03/15 3.097
Chapter 95 21/03/15 3.105
Chapter 94 21/03/15 3.098
Chapter 93 21/03/15 3.116
Chapter 92 21/03/15 3.105
Chapter 91 21/03/15 3.113
Chapter 90 21/03/15 3.119
Chapter 89 21/03/15 3.131
Chapter 88 21/03/15 3.118
Chapter 87 21/03/15 3.135
Chapter 86 21/03/15 3.125
Chapter 85 21/03/15 3.116
Chapter 84 21/03/15 3.113
Chapter 83 21/03/15 3.120
Chapter 82 21/03/15 3.126
Chapter 81 21/03/15 3.122
Chapter 80 21/03/15 3.145
Chapter 79 21/03/15 3.113
Chapter 78 21/03/15 3.128
Chapter 77 21/03/15 3.116
Chapter 76 21/03/15 3.109
Chapter 75 21/03/15 3.119
Chapter 74 21/03/15 3.117
Chapter 73 21/03/15 3.115
Chapter 72 21/03/15 3.117
Chapter 70: 71 21/03/15 3.126
Chapter 66: 69 21/03/15 3.141
Chapter 61: 65 21/03/15 3.143
Chapter 60 21/03/15 3.120
Chapter 59 21/03/15 3.104
Chapter 58 21/03/15 3.121
Chapter 57 21/03/15 3.109
Chapter 56 21/03/15 3.129
Chapter 55 21/03/15 3.113
Chapter 54 21/03/15 3.116
Chapter 53 21/03/15 3.115
Chapter 52 21/03/15 3.114
Chapter 51 21/03/15 3.132
Chapter 50 21/03/15 3.114
Chapter 49 21/03/15 3.101
Chapter 48 21/03/15 3.125
Chapter 47 21/03/15 3.131
Chapter 46 21/03/15 3.116
Chapter 45 21/03/15 3.114
Chapter 44 21/03/15 3.130
Chapter 43 21/03/15 3.109
Chapter 42 21/03/15 3.112
Chapter 41 21/03/15 3.117
Chapter 40 21/03/15 3.118
Chapter 39 21/03/15 3.104
Chapter 38 21/03/15 3.112
Chapter 37 21/03/15 3.114
Chapter 36 21/03/15 3.117
Chapter 35 21/03/15 3.109
Chapter 34 21/03/15 3.110
Chapter 33 21/03/15 3.109
Chapter 32 21/03/15 3.104
Chapter 31 21/03/15 3.096
Chapter 30 21/03/15 3.105
Chapter 29 21/03/15 3.104
Chapter 28 21/03/15 3.104
Chapter 27 21/03/15 3.096
Chapter 26 21/03/15 3.101
Chapter 25 21/03/15 3.100
Chapter 24 21/03/15 3.103
Chapter 23 21/03/15 3.097
Chapter 22 21/03/15 3.099
Chapter 21 21/03/15 3.099
Chapter 20 21/03/15 3.106
Chapter 19 21/03/15 3.105
Chapter 18 21/03/15 3.101
Chapter 17 21/03/15 3.100
Chapter 16 21/03/15 3.109
Chapter 15 21/03/15 3.114
Chapter 14 23/02/16 3.079
Chapter 13 23/02/16 3.089
Chapter 12 21/03/15 3.101
Chapter 11 21/03/15 3.095
Chapter 10 21/03/15 3.113
Chapter 9 21/03/15 3.115
Chapter 8 21/03/15 3.117
Chapter 7 21/03/15 3.099
Chapter 6 21/03/15 3.112
Chapter 5 21/03/15 3.119
Chapter 4 21/03/15 3.123
Chapter 3 21/03/15 3.119
Chapter 2 21/03/15 3.158
Chapter 1 21/03/15 3.217
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
ThiP4 22:15 25/03/16Báo vi phạm
uhm chap mới?
AuthorTrả lời
masterut 04:59 01/03/16Báo vi phạm
@@ sao cảm giác trans như google thế nhỉ

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch