Baki - Son of Ogre

Baki - Son of Ogre
Nội dung

Truyện tranh thuần chiến đấu. Nét vẽ hơi chuối nhưng nội dung rất hay

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255 22/02/16 3.522
Chapter 254 22/02/16 3.257
Chapter 253 22/02/16 3.230
Chapter 252 22/02/16 3.163
Chapter 251 22/02/16 3.168
Chapter 250 22/02/16 3.189
Chapter 249 22/02/16 3.151
Chapter 248 22/02/16 3.145
Chapter 247 22/02/16 3.133
Chapter 246 22/02/16 3.145
Chapter 245 22/02/16 3.151
Chapter 244 22/02/16 3.138
Chapter 243 22/02/16 3.140
Chapter 242 22/02/16 3.140
Chapter 241 22/02/16 3.136
Chapter 240 22/02/16 3.140
Chapter 239 22/02/16 3.137
Chapter 238 22/02/16 3.140
Chapter 237 21/03/15 3.173
Chapter 236 21/03/15 3.167
Chapter 235 21/03/15 3.144
Chapter 234 21/03/15 3.124
Chapter 233 21/03/15 3.125
Chapter 232 21/03/15 3.127
Chapter 231 21/03/15 3.136
Chapter 230 21/03/15 3.133
Chapter 229 21/03/15 3.122
Chapter 228 21/03/15 3.121
Chapter 227 21/03/15 3.115
Chapter 226 21/03/15 3.118
Chapter 225 21/03/15 3.116
Chapter 224 21/03/15 3.117
Chapter 223 21/03/15 3.132
Chapter 222 21/03/15 3.112
Chapter 221 21/03/15 3.146
Chapter 220 21/03/15 3.148
Chapter 219 21/03/15 3.116
Chapter 218 21/03/15 3.116
Chapter 217 21/03/15 3.134
Chapter 216 21/03/15 3.126
Chapter 215 21/03/15 3.121
Chapter 214 21/03/15 3.123
Chapter 213 21/03/15 3.122
Chapter 212 21/03/15 3.123
Chapter 211 21/03/15 3.128
Chapter 210 21/03/15 3.128
Chapter 209 21/03/15 3.124
Chapter 208 21/03/15 3.143
Chapter 207 21/03/15 3.120
Chapter 206 21/03/15 3.132
Chapter 205 21/03/15 3.119
Chapter 204 21/03/15 3.127
Chapter 203 21/03/15 3.128
Chapter 202 21/03/15 3.127
Chapter 201 21/03/15 3.164
Chapter 200 21/03/15 3.162
Chapter 199 21/03/15 3.137
Chapter 198 21/03/15 3.131
Chapter 197 21/03/15 3.125
Chapter 196 21/03/15 3.147
Chapter 195 21/03/15 3.132
Chapter 194 21/03/15 3.125
Chapter 193 21/03/15 3.129
Chapter 192 21/03/15 3.149
Chapter 191 21/03/15 3.140
Chapter 190 21/03/15 3.161
Chapter 189 21/03/15 3.168
Chapter 188 21/03/15 3.176
Chapter 187 21/03/15 3.169
Chapter 186 21/03/15 3.165
Chapter 185 21/03/15 3.187
Chapter 184 21/03/15 3.154
Chapter 183 21/03/15 3.150
Chapter 182 21/03/15 3.156
Chapter 181 21/03/15 3.152
Chapter 180 21/03/15 3.159
Chapter 179 21/03/15 3.136
Chapter 178 21/03/15 3.149
Chapter 177 21/03/15 3.143
Chapter 176 21/03/15 3.150
Chapter 175 21/03/15 3.164
Chapter 174 21/03/15 3.136
Chapter 173 21/03/15 3.148
Chapter 172 21/03/15 3.153
Chapter 171 21/03/15 3.143
Chapter 171 21/03/15 3.151
Chapter 170 21/03/15 3.152
Chapter 170 21/03/15 3.159
Chapter 169 21/03/15 3.146
Chapter 168 21/03/15 3.147
Chapter 167 21/03/15 3.151
Chapter 166 21/03/15 3.152
Chapter 165 21/03/15 3.158
Chapter 164 21/03/15 3.174
Chapter 163 21/03/15 3.174
Chapter 162 21/03/15 3.148
Chapter 161 21/03/15 3.152
Chapter 160 21/03/15 3.161
Chapter 159 21/03/15 3.158
Chapter 158 21/03/15 3.150
Chapter 157 21/03/15 3.147
Chapter 156 21/03/15 3.158
Chapter 155 21/03/15 3.158
Chapter 154 21/03/15 3.138
Chapter 153 21/03/15 3.132
Chapter 152 21/03/15 3.148
Chapter 151 21/03/15 3.145
Chapter 150 21/03/15 3.150
Chapter 149 21/03/15 3.138
Chapter 148 21/03/15 3.135
Chapter 147 21/03/15 3.135
Chapter 146 21/03/15 3.137
Chapter 145 21/03/15 3.123
Chapter 144 21/03/15 3.128
Chapter 143 21/03/15 3.124
Chapter 142 21/03/15 3.131
Chapter 141 21/03/15 3.154
Chapter 140 21/03/15 3.154
Chapter 139 21/03/15 3.122
Chapter 138 21/03/15 3.138
Chapter 137 21/03/15 3.125
Chapter 136 21/03/15 3.130
Chapter 135 21/03/15 3.126
Chapter 134 21/03/15 3.130
Chapter 133 21/03/15 3.134
Chapter 132 21/03/15 3.130
Chapter 131 21/03/15 3.134
Chapter 130 21/03/15 3.159
Chapter 129 21/03/15 3.118
Chapter 128 21/03/15 3.136
Chapter 127 21/03/15 3.139
Chapter 126 21/03/15 3.123
Chapter 125 21/03/15 3.121
Chapter 124 21/03/15 3.112
Chapter 123 21/03/15 3.111
Chapter 122 21/03/15 3.143
Chapter 121 21/03/15 3.138
Chapter 120 21/03/15 3.127
Chapter 119 21/03/15 3.114
Chapter 118 21/03/15 3.111
Chapter 117 21/03/15 3.116
Chapter 116 21/03/15 3.119
Chapter 115 21/03/15 3.114
Chapter 114 21/03/15 3.137
Chapter 113 21/03/15 3.119
Chapter 112 21/03/15 3.133
Chapter 111 21/03/15 3.131
Chapter 110 21/03/15 3.138
Chapter 109 21/03/15 3.122
Chapter 108 21/03/15 3.129
Chapter 107 21/03/15 3.120
Chapter 106 21/03/15 3.112
Chapter 105 21/03/15 3.127
Chapter 104 21/03/15 3.120
Chapter 103 21/03/15 3.114
Chapter 102 21/03/15 3.138
Chapter 101 21/03/15 3.134
Chapter 100 21/03/15 3.158
Chapter 99 21/03/15 3.117
Chapter 98 21/03/15 3.113
Chapter 97 21/03/15 3.111
Chapter 96 21/03/15 3.111
Chapter 95 21/03/15 3.122
Chapter 94 21/03/15 3.113
Chapter 93 21/03/15 3.130
Chapter 92 21/03/15 3.124
Chapter 91 21/03/15 3.133
Chapter 90 21/03/15 3.142
Chapter 89 21/03/15 3.151
Chapter 88 21/03/15 3.140
Chapter 87 21/03/15 3.155
Chapter 86 21/03/15 3.143
Chapter 85 21/03/15 3.133
Chapter 84 21/03/15 3.126
Chapter 83 21/03/15 3.135
Chapter 82 21/03/15 3.141
Chapter 81 21/03/15 3.141
Chapter 80 21/03/15 3.167
Chapter 79 21/03/15 3.135
Chapter 78 21/03/15 3.148
Chapter 77 21/03/15 3.132
Chapter 76 21/03/15 3.124
Chapter 75 21/03/15 3.134
Chapter 74 21/03/15 3.131
Chapter 73 21/03/15 3.131
Chapter 72 21/03/15 3.131
Chapter 70: 71 21/03/15 3.139
Chapter 66: 69 21/03/15 3.166
Chapter 61: 65 21/03/15 3.166
Chapter 60 21/03/15 3.137
Chapter 59 21/03/15 3.119
Chapter 58 21/03/15 3.137
Chapter 57 21/03/15 3.124
Chapter 56 21/03/15 3.144
Chapter 55 21/03/15 3.129
Chapter 54 21/03/15 3.134
Chapter 53 21/03/15 3.134
Chapter 52 21/03/15 3.133
Chapter 51 21/03/15 3.150
Chapter 50 21/03/15 3.131
Chapter 49 21/03/15 3.118
Chapter 48 21/03/15 3.144
Chapter 47 21/03/15 3.152
Chapter 46 21/03/15 3.137
Chapter 45 21/03/15 3.131
Chapter 44 21/03/15 3.146
Chapter 43 21/03/15 3.124
Chapter 42 21/03/15 3.132
Chapter 41 21/03/15 3.132
Chapter 40 21/03/15 3.136
Chapter 39 21/03/15 3.119
Chapter 38 21/03/15 3.128
Chapter 37 21/03/15 3.132
Chapter 36 21/03/15 3.134
Chapter 35 21/03/15 3.125
Chapter 34 21/03/15 3.126
Chapter 33 21/03/15 3.126
Chapter 32 21/03/15 3.120
Chapter 31 21/03/15 3.111
Chapter 30 21/03/15 3.127
Chapter 29 21/03/15 3.123
Chapter 28 21/03/15 3.124
Chapter 27 21/03/15 3.113
Chapter 26 21/03/15 3.121
Chapter 25 21/03/15 3.116
Chapter 24 21/03/15 3.117
Chapter 23 21/03/15 3.112
Chapter 22 21/03/15 3.115
Chapter 21 21/03/15 3.114
Chapter 20 21/03/15 3.122
Chapter 19 21/03/15 3.123
Chapter 18 21/03/15 3.119
Chapter 17 21/03/15 3.117
Chapter 16 21/03/15 3.124
Chapter 15 21/03/15 3.127
Chapter 14 23/02/16 3.092
Chapter 13 23/02/16 3.103
Chapter 12 21/03/15 3.116
Chapter 11 21/03/15 3.111
Chapter 10 21/03/15 3.130
Chapter 9 21/03/15 3.130
Chapter 8 21/03/15 3.132
Chapter 7 21/03/15 3.117
Chapter 6 21/03/15 3.128
Chapter 5 21/03/15 3.138
Chapter 4 21/03/15 3.140
Chapter 3 21/03/15 3.138
Chapter 2 21/03/15 3.177
Chapter 1 21/03/15 3.250
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch