Battle Royale

Battle Royale
Nội dung

Battle Royale - Sống Còn - Trò Chơi Sinh Tử. Giết hay bị giết, chết hay là sống, người sống sót có thật sự được sống? 42 học sinh trung học lớp 9B trường Shiro Iwa trên chuyến du lịch cuối khóa đã bị lực lượng chính phủ bắt đến một hòn đảo, mà dân cư đã bị di tản đi hết, vì hòn đảo này sẽ là nơi diễn ra một trò chơi đẫm máu – trò chơi sinh tử – một chương trình truyền hình đắt người theo dõi cũng như người cược. Trò chơi được thu âm thông qua những chiếc vòng có thiết bị nổ, gắn chặt vào cổ từng thí sinh. Hãy tưởng tượng, mỗi người được trao một lượng thực phẩm và vũ khí nhất định, tản ra khắp nơi trên hòn đảo không điện, không nước, và mỗi ngày diện tích hoạt động sẽ từ từ thu hẹp đến lúc không thể trốn được mà phải đối mặt với đối phương.

Chỉ có người cuối cùng còn sống mới được phép rời khỏi đảo, nếu đến giờ quy định mà có hơn hai người còn sống, kết thúc sẽ vẫn là cái chết. 42 con người nhỏ bé, có những người muốn hợp lực để chiến đấu chống lại chương trình này, có những kẻ muốn lợi dụng cơ hội này để đạt được danh tiếng, có những kẻ đơn thuần là không muốn chết, và có những kẻ đơn giản là thích thấy kẻ khác tan xương nát thịt, máu chảy thành sông.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 119 17/03/15 3.170
Chapter 118 17/03/15 3.112
Chapter 117 17/03/15 3.122
Chapter 116 17/03/15 3.083
Chapter 115 17/03/15 3.082
Chapter 114 17/03/15 3.083
Chapter 113 17/03/15 3.085
Chapter 112 17/03/15 3.094
Chapter 111 17/03/15 3.092
Chapter 110 17/03/15 3.089
Chapter 109 17/03/15 3.083
Chapter 108 17/03/15 3.101
Chapter 107 17/03/15 3.083
Chapter 106 17/03/15 3.084
Chapter 105 17/03/15 3.082
Chapter 104 17/03/15 3.069
Chapter 103 17/03/15 3.060
Chapter 102 17/03/15 3.061
Chapter 101 17/03/15 3.065
Chapter 100 17/03/15 3.069
Chapter 99 17/03/15 3.064
Chapter 98 17/03/15 3.070
Chapter 97 17/03/15 3.061
Chapter 96 17/03/15 3.069
Chapter 95 17/03/15 3.069
Chapter 94 17/03/15 3.074
Chapter 93 17/03/15 3.074
Chapter 92 17/03/15 3.090
Chapter 91 17/03/15 3.059
Chapter 90 17/03/15 3.074
Chapter 89 17/03/15 3.083
Chapter 88 17/03/15 3.063
Chapter 87 17/03/15 3.070
Chapter 86 17/03/15 3.063
Chapter 85 17/03/15 3.072
Chapter 84 17/03/15 3.069
Chapter 83 17/03/15 3.065
Chapter 82 17/03/15 3.059
Chapter 81 17/03/15 3.065
Chapter 80 17/03/15 3.071
Chapter 79 17/03/15 3.063
Chapter 78 17/03/15 3.065
Chapter 77 17/03/15 3.073
Chapter 76 17/03/15 3.064
Chapter 75 17/03/15 3.074
Chapter 74 17/03/15 3.118
Chapter 73 17/03/15 3.063
Chapter 72 17/03/15 3.068
Chapter 71 17/03/15 3.054
Chapter 70 17/03/15 3.059
Chapter 69 17/03/15 3.060
Chapter 68 17/03/15 3.060
Chapter 67 17/03/15 3.068
Chapter 66 17/03/15 3.063
Chapter 65 17/03/15 3.061
Chapter 64 17/03/15 3.063
Chapter 63 17/03/15 3.083
Chapter 62 17/03/15 3.063
Chapter 61 17/03/15 3.076
Chapter 60 17/03/15 3.064
Chapter 59 17/03/15 3.062
Chapter 58 17/03/15 3.063
Chapter 57 17/03/15 3.061
Chapter 56 17/03/15 3.064
Chapter 55 17/03/15 3.064
Chapter 54 17/03/15 3.059
Chapter 53 17/03/15 3.070
Chapter 52 17/03/15 3.063
Chapter 51 17/03/15 3.065
Chapter 50 17/03/15 3.072
Chapter 49 17/03/15 3.058
Chapter 48 17/03/15 3.057
Chapter 47 17/03/15 3.064
Chapter 46 17/03/15 3.059
Chapter 45 17/03/15 3.061
Chapter 44 17/03/15 3.078
Chapter 43 17/03/15 3.057
Chapter 42 17/03/15 3.058
Chapter 41 17/03/15 3.059
Chapter 40 17/03/15 3.065
Chapter 39 17/03/15 3.071
Chapter 38 17/03/15 3.076
Chapter 37 17/03/15 3.055
Chapter 36 17/03/15 3.058
Chapter 35 17/03/15 3.058
Chapter 34 17/03/15 3.059
Chapter 33 17/03/15 3.070
Chapter 32 17/03/15 3.065
Chapter 31 17/03/15 3.064
Chapter 30 17/03/15 3.082
Chapter 29 17/03/15 3.077
Chapter 28 17/03/15 3.080
Chapter 27 17/03/15 3.068
Chapter 26 17/03/15 3.066
Chapter 25 17/03/15 3.067
Chapter 24 17/03/15 3.081
Chapter 23 17/03/15 3.064
Chapter 22 17/03/15 3.070
Chapter 21 17/03/15 3.071
Chapter 20 17/03/15 3.075
Chapter 19 17/03/15 3.078
Chapter 18 17/03/15 3.074
Chapter 17 17/03/15 3.079
Chapter 16 17/03/15 3.070
Chapter 15 17/03/15 3.070
Chapter 14 17/03/15 3.068
Chapter 13 17/03/15 3.072
Chapter 12 17/03/15 3.072
Chapter 11 17/03/15 3.070
Chapter 10 17/03/15 3.075
Chapter 9 17/03/15 3.107
Chapter 8 17/03/15 3.076
Chapter 7 17/03/15 3.073
Chapter 6 17/03/15 3.085
Chapter 5 17/03/15 3.074
Chapter 4 17/03/15 3.076
Chapter 3 17/03/15 3.080
Chapter 2 17/03/15 3.098
Chapter 1 17/03/15 3.147
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch