Battle Royale

Battle Royale
Lượt xem: 10.628
Nội dung

Battle Royale - Sống Còn - Trò Chơi Sinh Tử. Giết hay bị giết, chết hay là sống, người sống sót có thật sự được sống? 42 học sinh trung học lớp 9B trường Shiro Iwa trên chuyến du lịch cuối khóa đã bị lực lượng chính phủ bắt đến một hòn đảo, mà dân cư đã bị di tản đi hết, vì hòn đảo này sẽ là nơi diễn ra một trò chơi đẫm máu – trò chơi sinh tử – một chương trình truyền hình đắt người theo dõi cũng như người cược. Trò chơi được thu âm thông qua những chiếc vòng có thiết bị nổ, gắn chặt vào cổ từng thí sinh. Hãy tưởng tượng, mỗi người được trao một lượng thực phẩm và vũ khí nhất định, tản ra khắp nơi trên hòn đảo không điện, không nước, và mỗi ngày diện tích hoạt động sẽ từ từ thu hẹp đến lúc không thể trốn được mà phải đối mặt với đối phương. Chỉ có người cuối cùng còn sống mới được phép rời khỏi đảo, nếu đến giờ quy định mà có hơn hai người còn sống, kết thúc sẽ vẫn là cái chết. 42 con người nhỏ bé, có những người muốn hợp lực để chiến đấu chống lại chương trình này, có những kẻ muốn lợi dụng cơ hội này để đạt được danh tiếng, có những kẻ đơn thuần là không muốn chết, và có những kẻ đơn giản là thích thấy kẻ khác tan xương nát thịt, máu chảy thành sông.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 119 17/03/15 3.150
Chapter 118 17/03/15 3.094
Chapter 117 17/03/15 3.104
Chapter 116 17/03/15 3.067
Chapter 115 17/03/15 3.066
Chapter 114 17/03/15 3.065
Chapter 113 17/03/15 3.067
Chapter 112 17/03/15 3.077
Chapter 111 17/03/15 3.076
Chapter 110 17/03/15 3.073
Chapter 109 17/03/15 3.066
Chapter 108 17/03/15 3.083
Chapter 107 17/03/15 3.068
Chapter 106 17/03/15 3.066
Chapter 105 17/03/15 3.069
Chapter 104 17/03/15 3.060
Chapter 103 17/03/15 3.053
Chapter 102 17/03/15 3.053
Chapter 101 17/03/15 3.056
Chapter 100 17/03/15 3.060
Chapter 99 17/03/15 3.055
Chapter 98 17/03/15 3.061
Chapter 97 17/03/15 3.051
Chapter 96 17/03/15 3.061
Chapter 95 17/03/15 3.061
Chapter 94 17/03/15 3.060
Chapter 93 17/03/15 3.062
Chapter 92 17/03/15 3.076
Chapter 91 17/03/15 3.052
Chapter 90 17/03/15 3.066
Chapter 89 17/03/15 3.073
Chapter 88 17/03/15 3.056
Chapter 87 17/03/15 3.064
Chapter 86 17/03/15 3.055
Chapter 85 17/03/15 3.064
Chapter 84 17/03/15 3.061
Chapter 83 17/03/15 3.057
Chapter 82 17/03/15 3.052
Chapter 81 17/03/15 3.059
Chapter 80 17/03/15 3.065
Chapter 79 17/03/15 3.056
Chapter 78 17/03/15 3.058
Chapter 77 17/03/15 3.064
Chapter 76 17/03/15 3.054
Chapter 75 17/03/15 3.067
Chapter 74 17/03/15 3.104
Chapter 73 17/03/15 3.056
Chapter 72 17/03/15 3.064
Chapter 71 17/03/15 3.049
Chapter 70 17/03/15 3.051
Chapter 69 17/03/15 3.052
Chapter 68 17/03/15 3.055
Chapter 67 17/03/15 3.061
Chapter 66 17/03/15 3.056
Chapter 65 17/03/15 3.055
Chapter 64 17/03/15 3.058
Chapter 63 17/03/15 3.078
Chapter 62 17/03/15 3.055
Chapter 61 17/03/15 3.069
Chapter 60 17/03/15 3.056
Chapter 59 17/03/15 3.057
Chapter 58 17/03/15 3.056
Chapter 57 17/03/15 3.056
Chapter 56 17/03/15 3.059
Chapter 55 17/03/15 3.057
Chapter 54 17/03/15 3.053
Chapter 53 17/03/15 3.064
Chapter 52 17/03/15 3.057
Chapter 51 17/03/15 3.060
Chapter 50 17/03/15 3.066
Chapter 49 17/03/15 3.052
Chapter 48 17/03/15 3.051
Chapter 47 17/03/15 3.057
Chapter 46 17/03/15 3.052
Chapter 45 17/03/15 3.052
Chapter 44 17/03/15 3.070
Chapter 43 17/03/15 3.050
Chapter 42 17/03/15 3.050
Chapter 41 17/03/15 3.053
Chapter 40 17/03/15 3.055
Chapter 39 17/03/15 3.065
Chapter 38 17/03/15 3.071
Chapter 37 17/03/15 3.049
Chapter 36 17/03/15 3.052
Chapter 35 17/03/15 3.051
Chapter 34 17/03/15 3.053
Chapter 33 17/03/15 3.065
Chapter 32 17/03/15 3.059
Chapter 31 17/03/15 3.058
Chapter 30 17/03/15 3.070
Chapter 29 17/03/15 3.069
Chapter 28 17/03/15 3.072
Chapter 27 17/03/15 3.060
Chapter 26 17/03/15 3.056
Chapter 25 17/03/15 3.059
Chapter 24 17/03/15 3.070
Chapter 23 17/03/15 3.056
Chapter 22 17/03/15 3.063
Chapter 21 17/03/15 3.063
Chapter 20 17/03/15 3.065
Chapter 19 17/03/15 3.070
Chapter 18 17/03/15 3.066
Chapter 17 17/03/15 3.071
Chapter 16 17/03/15 3.061
Chapter 15 17/03/15 3.062
Chapter 14 17/03/15 3.060
Chapter 13 17/03/15 3.063
Chapter 12 17/03/15 3.064
Chapter 11 17/03/15 3.062
Chapter 10 17/03/15 3.067
Chapter 9 17/03/15 3.098
Chapter 8 17/03/15 3.067
Chapter 7 17/03/15 3.066
Chapter 6 17/03/15 3.077
Chapter 5 17/03/15 3.066
Chapter 4 17/03/15 3.067
Chapter 3 17/03/15 3.070
Chapter 2 17/03/15 3.085
Chapter 1 17/03/15 3.131
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch