Bảy Viên Ngọc Rồng

Bảy Viên Ngọc Rồng
Lượt xem: 47.974
Nội dung

Một cậu bé có đuôi khỉ tên là Goku được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông lão xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng. Bảy viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng. Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ. Hãy cùng đón xem hành trình của họ nhé

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 520.5 18/03/15 3.589
Chapter 520 18/03/15 3.361
Chapter 519 18/03/15 3.296
Chapter 518 18/03/15 3.187
Chapter 517 18/03/15 3.170
Chapter 516 18/03/15 3.157
Chapter 515 18/03/15 3.145
Chapter 514 18/03/15 3.147
Chapter 513 18/03/15 3.138
Chapter 512 18/03/15 3.153
Chapter 511 18/03/15 3.139
Chapter 510 18/03/15 3.140
Chapter 509 18/03/15 3.107
Chapter 508 18/03/15 3.139
Chapter 507 18/03/15 3.119
Chapter 506 18/03/15 3.144
Chapter 505 18/03/15 3.134
Chapter 504 18/03/15 3.122
Chapter 503 18/03/15 3.114
Chapter 502 18/03/15 3.131
Chapter 501 18/03/15 3.128
Chapter 500 18/03/15 3.142
Chapter 499 18/03/15 3.113
Chapter 498 18/03/15 3.109
Chapter 497 18/03/15 3.105
Chapter 496 18/03/15 3.130
Chapter 495 18/03/15 3.118
Chapter 494 18/03/15 3.125
Chapter 493 18/03/15 3.112
Chapter 492 18/03/15 3.097
Chapter 491 18/03/15 3.131
Chapter 490 18/03/15 3.128
Chapter 489 18/03/15 3.117
Chapter 488 18/03/15 3.108
Chapter 487 18/03/15 3.106
Chapter 486 18/03/15 3.101
Chapter 485 18/03/15 3.114
Chapter 484 18/03/15 3.100
Chapter 483 18/03/15 3.126
Chapter 482 18/03/15 3.118
Chapter 481 18/03/15 3.106
Chapter 480 18/03/15 3.107
Chapter 479 18/03/15 3.105
Chapter 478 18/03/15 3.110
Chapter 477 18/03/15 3.137
Chapter 476 18/03/15 3.112
Chapter 475 18/03/15 3.128
Chapter 474 18/03/15 3.369
Chapter 473 18/03/15 3.106
Chapter 472 18/03/15 3.115
Chapter 471 18/03/15 3.095
Chapter 470 18/03/15 3.109
Chapter 469 18/03/15 3.109
Chapter 468 18/03/15 3.110
Chapter 467 18/03/15 3.103
Chapter 466 18/03/15 3.098
Chapter 465 18/03/15 3.110
Chapter 464 18/03/15 3.148
Chapter 463 18/03/15 3.091
Chapter 462 18/03/15 3.087
Chapter 461 18/03/15 3.085
Chapter 459 18/03/15 3.094
Chapter 458 18/03/15 3.092
Chapter 457 18/03/15 3.106
Chapter 456 18/03/15 3.096
Chapter 455 18/03/15 3.113
Chapter 454 18/03/15 3.087
Chapter 453 18/03/15 3.115
Chapter 452 18/03/15 3.089
Chapter 451 18/03/15 3.102
Chapter 450 18/03/15 3.088
Chapter 449 18/03/15 3.122
Chapter 448 18/03/15 3.090
Chapter 447 18/03/15 3.077
Chapter 446 18/03/15 3.103
Chapter 445 18/03/15 3.103
Chapter 444 18/03/15 3.115
Chapter 443 18/03/15 3.102
Chapter 442 18/03/15 3.096
Chapter 441 18/03/15 3.084
Chapter 440 18/03/15 3.079
Chapter 439 18/03/15 3.088
Chapter 438 18/03/15 3.101
Chapter 437 18/03/15 3.114
Chapter 436 18/03/15 3.082
Chapter 435 18/03/15 3.101
Chapter 434 18/03/15 3.102
Chapter 433 18/03/15 3.096
Chapter 432 18/03/15 3.106
Chapter 431 18/03/15 3.109
Chapter 430 18/03/15 3.088
Chapter 429 18/03/15 3.097
Chapter 428 18/03/15 3.097
Chapter 427 18/03/15 3.117
Chapter 426 18/03/15 3.091
Chapter 425 18/03/15 3.119
Chapter 424 18/03/15 3.101
Chapter 423 18/03/15 3.097
Chapter 422 18/03/15 3.090
Chapter 421 18/03/15 3.100
Chapter 420 18/03/15 3.112
Chapter 419 18/03/15 3.091
Chapter 418 18/03/15 3.092
Chapter 417 18/03/15 3.096
Chapter 416 18/03/15 3.101
Chapter 415 18/03/15 3.098
Chapter 414 18/03/15 3.106
Chapter 413 18/03/15 3.086
Chapter 412 18/03/15 3.088
Chapter 411 18/03/15 3.081
Chapter 410 18/03/15 3.113
Chapter 409 18/03/15 3.109
Chapter 408 18/03/15 3.094
Chapter 407 18/03/15 3.091
Chapter 406 18/03/15 3.100
Chapter 405 18/03/15 3.094
Chapter 404 18/03/15 3.090
Chapter 403 18/03/15 3.096
Chapter 402 18/03/15 3.087
Chapter 401 18/03/15 3.096
Chapter 400 18/03/15 3.113
Chapter 399 18/03/15 3.110
Chapter 398 18/03/15 3.082
Chapter 397 18/03/15 3.102
Chapter 396 18/03/15 3.119
Chapter 395 18/03/15 3.097
Chapter 394 18/03/15 3.084
Chapter 393 18/03/15 3.085
Chapter 392 18/03/15 3.074
Chapter 391 18/03/15 3.089
Chapter 390 18/03/15 3.113
Chapter 389 18/03/15 3.078
Chapter 388 18/03/15 3.090
Chapter 387 18/03/15 3.070
Chapter 386 18/03/15 3.105
Chapter 385 18/03/15 3.089
Chapter 384 18/03/15 3.087
Chapter 383 18/03/15 3.089
Chapter 382 18/03/15 3.088
Chapter 381 18/03/15 3.065
Chapter 380 18/03/15 3.086
Chapter 379 18/03/15 3.094
Chapter 378 18/03/15 3.090
Chapter 377 18/03/15 3.089
Chapter 376 18/03/15 3.075
Chapter 375 18/03/15 3.082
Chapter 374 18/03/15 3.069
Chapter 373 18/03/15 3.077
Chapter 372 18/03/15 3.080
Chapter 371 18/03/15 3.070
Chapter 370 18/03/15 3.105
Chapter 369 18/03/15 3.072
Chapter 368 18/03/15 3.070
Chapter 367 18/03/15 3.065
Chapter 366 18/03/15 3.074
Chapter 365 18/03/15 3.095
Chapter 364 18/03/15 3.069
Chapter 363 18/03/15 3.070
Chapter 362 18/03/15 3.079
Chapter 361 18/03/15 3.074
Chapter 360 18/03/15 3.081
Chapter 359 18/03/15 3.077
Chapter 358 18/03/15 3.094
Chapter 357 18/03/15 3.104
Chapter 356 18/03/15 3.098
Chapter 355 18/03/15 3.090
Chapter 354 18/03/15 3.091
Chapter 353 18/03/15 3.080
Chapter 352 18/03/15 3.096
Chapter 351 18/03/15 3.097
Chapter 350 18/03/15 3.096
Chapter 349 18/03/15 3.079
Chapter 348 18/03/15 3.091
Chapter 347 18/03/15 3.093
Chapter 346 18/03/15 3.068
Chapter 345 18/03/15 3.086
Chapter 344 18/03/15 3.080
Chapter 343 18/03/15 3.079
Chapter 342 18/03/15 3.086
Chapter 341 18/03/15 3.069
Chapter 340 18/03/15 3.108
Chapter 339 18/03/15 3.067
Chapter 338 18/03/15 3.072
Chapter 337 18/03/15 3.086
Chapter 336 18/03/15 3.101
Chapter 335 18/03/15 3.086
Chapter 334 18/03/15 3.078
Chapter 333 18/03/15 3.088
Chapter 332 18/03/15 3.055
Chapter 331 18/03/15 3.065
Chapter 330 18/03/15 3.086
Chapter 329 18/03/15 3.059
Chapter 328 18/03/15 3.079
Chapter 327 18/03/15 3.069
Chapter 326 18/03/15 3.081
Chapter 325 18/03/15 3.081
Chapter 324 18/03/15 3.069
Chapter 323 18/03/15 3.081
Chapter 322 18/03/15 3.073
Chapter 321 18/03/15 3.092
Chapter 320 18/03/15 3.077
Chapter 319 18/03/15 3.074
Chapter 318 18/03/15 3.087
Chapter 317 18/03/15 3.140
Chapter 316 18/03/15 3.076
Chapter 315 18/03/15 3.085
Chapter 314 18/03/15 3.079
Chapter 313 18/03/15 3.086
Chapter 312 18/03/15 3.092
Chapter 311 18/03/15 3.079
Chapter 310 18/03/15 3.098
Chapter 309 18/03/15 3.077
Chapter 308 18/03/15 3.089
Chapter 307 18/03/15 3.085
Chapter 306 18/03/15 3.083
Chapter 305 18/03/15 3.072
Chapter 304 18/03/15 3.061
Chapter 303 18/03/15 3.072
Chapter 302 18/03/15 3.098
Chapter 301 18/03/15 3.079
Chapter 300 18/03/15 3.110
Chapter 299 18/03/15 3.089
Chapter 298 18/03/15 3.079
Chapter 297 18/03/15 3.090
Chapter 296 18/03/15 3.079
Chapter 295 18/03/15 3.088
Chapter 294 18/03/15 3.087
Chapter 293 18/03/15 3.093
Chapter 292 18/03/15 3.075
Chapter 291 18/03/15 3.080
Chapter 290 18/03/15 3.076
Chapter 289 18/03/15 3.066
Chapter 288 18/03/15 3.078
Chapter 287 18/03/15 3.072
Chapter 286 18/03/15 3.068
Chapter 285 18/03/15 3.131
Chapter 284 18/03/15 3.069
Chapter 283 18/03/15 3.075
Chapter 282 18/03/15 3.067
Chapter 281 18/03/15 3.076
Chapter 280 18/03/15 3.088
Chapter 279 18/03/15 3.063
Chapter 278 18/03/15 3.075
Chapter 277 18/03/15 3.071
Chapter 276 18/03/15 3.066
Chapter 275 18/03/15 3.078
Chapter 274 18/03/15 3.060
Chapter 273 18/03/15 3.081
Chapter 272 18/03/15 3.070
Chapter 271 18/03/15 3.081
Chapter 270 18/03/15 3.102
Chapter 269 18/03/15 3.066
Chapter 268 18/03/15 3.061
Chapter 267 18/03/15 3.078
Chapter 266 18/03/15 3.086
Chapter 265 18/03/15 3.080
Chapter 264 18/03/15 3.066
Chapter 263 18/03/15 3.082
Chapter 262 18/03/15 3.090
Chapter 261 18/03/15 3.080
Chapter 260 18/03/15 3.069
Chapter 259 18/03/15 3.064
Chapter 258 18/03/15 3.060
Chapter 257 18/03/15 3.070
Chapter 256 18/03/15 3.065
Chapter 255 18/03/15 3.086
Chapter 254 18/03/15 3.074
Chapter 253 18/03/15 3.058
Chapter 252 18/03/15 3.068
Chapter 251 18/03/15 3.071
Chapter 250 18/03/15 3.072
Chapter 249 18/03/15 3.057
Chapter 248 18/03/15 3.068
Chapter 247 18/03/15 3.062
Chapter 246 18/03/15 3.079
Chapter 245 18/03/15 3.066
Chapter 244 18/03/15 3.062
Chapter 243 18/03/15 3.089
Chapter 242 18/03/15 3.086
Chapter 241 18/03/15 3.068
Chapter 240 18/03/15 3.078
Chapter 239 18/03/15 3.072
Chapter 238 18/03/15 3.061
Chapter 237 18/03/15 3.066
Chapter 236 18/03/15 3.068
Chapter 235 18/03/15 3.067
Chapter 234 18/03/15 3.070
Chapter 233 18/03/15 3.054
Chapter 232 18/03/15 3.069
Chapter 231 18/03/15 3.064
Chapter 230 18/03/15 3.074
Chapter 229 18/03/15 3.065
Chapter 228 18/03/15 3.073
Chapter 227 18/03/15 3.076
Chapter 226 18/03/15 3.068
Chapter 225 18/03/15 3.064
Chapter 224 18/03/15 3.143
Chapter 223 18/03/15 3.063
Chapter 222 18/03/15 3.079
Chapter 221 18/03/15 3.078
Chapter 220 18/03/15 3.067
Chapter 219 18/03/15 3.086
Chapter 218 18/03/15 3.069
Chapter 217 18/03/15 3.073
Chapter 216 18/03/15 3.049
Chapter 215 18/03/15 3.097
Chapter 214 18/03/15 3.085
Chapter 213 18/03/15 3.077
Chapter 212 18/03/15 3.066
Chapter 211 18/03/15 3.075
Chapter 210 18/03/15 3.075
Chapter 209 18/03/15 3.075
Chapter 208 18/03/15 3.075
Chapter 207 18/03/15 3.074
Chapter 206 18/03/15 3.096
Chapter 205 18/03/15 3.063
Chapter 204 18/03/15 3.103
Chapter 203 18/03/15 3.087
Chapter 202 18/03/15 3.070
Chapter 201 18/03/15 3.066
Chapter 200 18/03/15 3.078
Chapter 199 18/03/15 3.074
Chapter 198 18/03/15 3.066
Chapter 197 18/03/15 3.090
Chapter 196 18/03/15 3.076
Chapter 195 18/03/15 3.098
Chapter 194 18/03/15 3.063
Chapter 193 18/03/15 3.074
Chapter 192 18/03/15 3.057
Chapter 191 18/03/15 3.074
Chapter 190 18/03/15 3.090
Chapter 189 18/03/15 3.079
Chapter 188 18/03/15 3.157
Chapter 187 18/03/15 3.074
Chapter 186 18/03/15 3.072
Chapter 185 18/03/15 3.078
Chapter 184 18/03/15 3.089
Chapter 183 18/03/15 3.074
Chapter 182 18/03/15 3.074
Chapter 181 18/03/15 3.083
Chapter 180 18/03/15 3.089
Chapter 179 18/03/15 3.078
Chapter 178 18/03/15 3.079
Chapter 177 18/03/15 3.068
Chapter 176 18/03/15 3.083
Chapter 175 18/03/15 3.079
Chapter 174 18/03/15 3.070
Chapter 173 18/03/15 3.072
Chapter 172 18/03/15 3.065
Chapter 171 18/03/15 3.136
Chapter 170 18/03/15 3.057
Chapter 169 18/03/15 3.075
Chapter 168 18/03/15 3.067
Chapter 167 18/03/15 3.061
Chapter 166 18/03/15 3.086
Chapter 165 15/03/15 3.072
Chapter 164 15/03/15 3.075
Chapter 163 15/03/15 3.045
Chapter 162 15/03/15 3.065
Chapter 161 15/03/15 3.057
Chapter 160 15/03/15 3.065
Chapter 159 15/03/15 3.082
Chapter 158 15/03/15 3.067
Chapter 157 15/03/15 3.060
Chapter 156 15/03/15 3.066
Chapter 155 15/03/15 3.072
Chapter 154 15/03/15 3.051
Chapter 153 15/03/15 3.072
Chapter 152 15/03/15 3.076
Chapter 151 15/03/15 3.070
Chapter 150 15/03/15 3.070
Chapter 149 15/03/15 3.070
Chapter 148 15/03/15 3.066
Chapter 147 15/03/15 3.049
Chapter 146 15/03/15 3.066
Chapter 145 15/03/15 3.049
Chapter 144 15/03/15 3.044
Chapter 143 15/03/15 3.064
Chapter 142 15/03/15 3.047
Chapter 141 15/03/15 3.062
Chapter 140 15/03/15 3.059
Chapter 139 15/03/15 3.049
Chapter 138 15/03/15 3.056
Chapter 137 15/03/15 3.056
Chapter 136 15/03/15 3.069
Chapter 135 15/03/15 3.067
Chapter 134 15/03/15 3.057
Chapter 133 15/03/15 3.046
Chapter 132 15/03/15 3.065
Chapter 131 15/03/15 3.053
Chapter 130 15/03/15 3.065
Chapter 129 15/03/15 3.073
Chapter 128 15/03/15 3.075
Chapter 127 15/03/15 3.082
Chapter 126 15/03/15 3.073
Chapter 125 15/03/15 3.059
Chapter 124 15/03/15 3.066
Chapter 123 15/03/15 3.065
Chapter 122 15/03/15 3.054
Chapter 121 15/03/15 3.070
Chapter 120 15/03/15 3.058
Chapter 119 15/03/15 3.048
Chapter 118 15/03/15 3.071
Chapter 117 15/03/15 3.063
Chapter 116 15/03/15 3.062
Chapter 115 15/03/15 3.065
Chapter 114 15/03/15 3.072
Chapter 113 15/03/15 3.063
Chapter 112 15/03/15 3.055
Chapter 111 15/03/15 3.056
Chapter 110 15/03/15 3.065
Chapter 109 15/03/15 3.077
Chapter 108 15/03/15 3.070
Chapter 107 15/03/15 3.055
Chapter 106 15/03/15 3.051
Chapter 105 15/03/15 3.064
Chapter 104 15/03/15 3.059
Chapter 103 15/03/15 3.053
Chapter 102 15/03/15 3.091
Chapter 101 15/03/15 3.088
Chapter 100 15/03/15 3.106
Chapter 99 15/03/15 3.068
Chapter 98 15/03/15 3.062
Chapter 97 15/03/15 3.069
Chapter 96 15/03/15 3.063
Chapter 95 15/03/15 3.066
Chapter 94 15/03/15 3.070
Chapter 93 15/03/15 3.062
Chapter 92 15/03/15 3.063
Chapter 91 15/03/15 3.078
Chapter 90 15/03/15 3.082
Chapter 89 15/03/15 3.078
Chapter 88 15/03/15 3.053
Chapter 87 15/03/15 3.079
Chapter 86 15/03/15 3.091
Chapter 85 15/03/15 3.066
Chapter 84 15/03/15 3.054
Chapter 83 15/03/15 3.059
Chapter 82 15/03/15 3.071
Chapter 81 15/03/15 3.064
Chapter 80 15/03/15 3.055
Chapter 79 15/03/15 3.051
Chapter 78 15/03/15 3.069
Chapter 77 15/03/15 3.077
Chapter 76 15/03/15 3.075
Chapter 75 15/03/15 3.057
Chapter 74 15/03/15 3.062
Chapter 73 15/03/15 3.069
Chapter 72 15/03/15 3.085
Chapter 71 15/03/15 3.065
Chapter 70 15/03/15 3.094
Chapter 69 15/03/15 3.064
Chapter 68 15/03/15 3.077
Chapter 67 15/03/15 3.069
Chapter 66 15/03/15 3.052
Chapter 65 15/03/15 3.077
Chapter 64 15/03/15 3.049
Chapter 63 15/03/15 3.066
Chapter 62 15/03/15 3.057
Chapter 61 15/03/15 3.066
Chapter 60 15/03/15 3.062
Chapter 59 15/03/15 3.069
Chapter 58 15/03/15 3.063
Chapter 57 15/03/15 3.065
Chapter 56 15/03/15 3.062
Chapter 55 15/03/15 3.084
Chapter 54 15/03/15 3.063
Chapter 53 15/03/15 3.067
Chapter 52 15/03/15 3.063
Chapter 51 15/03/15 3.062
Chapter 50 15/03/15 3.067
Chapter 49 15/03/15 3.059
Chapter 48 15/03/15 3.078
Chapter 47 15/03/15 3.062
Chapter 46 15/03/15 3.067
Chapter 45 15/03/15 3.075
Chapter 44 15/03/15 3.054
Chapter 43 15/03/15 3.061
Chapter 42 15/03/15 3.062
Chapter 41 15/03/15 3.058
Chapter 40 15/03/15 3.061
Chapter 39 15/03/15 3.051
Chapter 38 15/03/15 3.063
Chapter 37 15/03/15 3.073
Chapter 36 15/03/15 3.071
Chapter 35 15/03/15 3.059
Chapter 34 15/03/15 3.076
Chapter 33 15/03/15 3.076
Chapter 32 15/03/15 3.093
Chapter 31 15/03/15 3.082
Chapter 30 15/03/15 3.088
Chapter 29 15/03/15 3.079
Chapter 28 15/03/15 3.079
Chapter 27 15/03/15 3.073
Chapter 26 15/03/15 3.093
Chapter 25 15/03/15 3.105
Chapter 24 15/03/15 3.105
Chapter 23 15/03/15 3.087
Chapter 22 15/03/15 3.105
Chapter 21 15/03/15 3.111
Chapter 20 15/03/15 3.089
Chapter 19 15/03/15 3.098
Chapter 18 15/03/15 3.109
Chapter 17 15/03/15 3.099
Chapter 16 15/03/15 3.088
Chapter 15 15/03/15 3.111
Chapter 14 15/03/15 3.091
Chapter 13 15/03/15 3.099
Chapter 12 15/03/15 3.101
Chapter 11 15/03/15 3.093
Chapter 10 15/03/15 3.117
Chapter 9 15/03/15 3.091
Chapter 8 15/03/15 3.093
Chapter 7 15/03/15 3.101
Chapter 6 15/03/15 3.094
Chapter 5 15/03/15 3.099
Chapter 4 15/03/15 3.110
Chapter 3 15/03/15 3.137
Chapter 2 15/03/15 3.122
Chapter 1 15/03/15 3.217
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
blacksiver 00:58 19/05Báo vi phạm
DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .
AuthorTrả lời
manhmeh 17:53 25/04Báo vi phạm
truyện hay lắm, xem lại thấy nhớ lại tuổi thơ quá, cám ơn nhóm dịch đã vất vả dịch cho ae xem!
AuthorTrả lời
hioliki 20:00 15/04Báo vi phạm
die hết
AuthorTrả lời
VLego 23:58 14/04Báo vi phạm
Lâu lâu đọc lại die sạch luôn
AuthorTrả lời
mrpocker94 11:57 08/04Báo vi phạm
die sạch chán òm
AuthorTrả lời
lomids 16:51 31/03Báo vi phạm
die hết sạch rồi thớt ơi
AuthorTrả lời
lovevipst01 16:28 30/03Báo vi phạm
die hết rồi thớt
AuthorTrả lời
danielkhanh 03:25 27/03Báo vi phạm
Die hết sạch
AuthorTrả lời
Rain_s2 21:57 09/03Báo vi phạm
die sạch
AuthorTrả lời
ChimSeDiNang 15:35 15/02Báo vi phạm
Chuẩn bị đọc lại lần thứ N
AuthorTrả lời
Only[H]uman 11:43 25/01Báo vi phạm
Hơn 1 nửa truyện này link die hết r thớt, fix lại đi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch