Bảy Viên Ngọc Rồng

Bảy Viên Ngọc Rồng
Lượt xem: 50.609
Nội dung

Một cậu bé có đuôi khỉ tên là Goku được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông lão xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng. Bảy viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng. Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ. Hãy cùng đón xem hành trình của họ nhé

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 520.5 18/03/15 3.615
Chapter 520 18/03/15 3.393
Chapter 519 18/03/15 3.321
Chapter 518 18/03/15 3.204
Chapter 517 18/03/15 3.187
Chapter 516 18/03/15 3.174
Chapter 515 18/03/15 3.161
Chapter 514 18/03/15 3.163
Chapter 513 18/03/15 3.155
Chapter 512 18/03/15 3.170
Chapter 511 18/03/15 3.154
Chapter 510 18/03/15 3.157
Chapter 509 18/03/15 3.121
Chapter 508 18/03/15 3.155
Chapter 507 18/03/15 3.134
Chapter 506 18/03/15 3.157
Chapter 505 18/03/15 3.149
Chapter 504 18/03/15 3.135
Chapter 503 18/03/15 3.128
Chapter 502 18/03/15 3.143
Chapter 501 18/03/15 3.141
Chapter 500 18/03/15 3.157
Chapter 499 18/03/15 3.124
Chapter 498 18/03/15 3.119
Chapter 497 18/03/15 3.118
Chapter 496 18/03/15 3.140
Chapter 495 18/03/15 3.129
Chapter 494 18/03/15 3.140
Chapter 493 18/03/15 3.128
Chapter 492 18/03/15 3.111
Chapter 491 18/03/15 3.143
Chapter 490 18/03/15 3.144
Chapter 489 18/03/15 3.129
Chapter 488 18/03/15 3.119
Chapter 487 18/03/15 3.119
Chapter 486 18/03/15 3.113
Chapter 485 18/03/15 3.130
Chapter 484 18/03/15 3.112
Chapter 483 18/03/15 3.141
Chapter 482 18/03/15 3.132
Chapter 481 18/03/15 3.119
Chapter 480 18/03/15 3.119
Chapter 479 18/03/15 3.118
Chapter 478 18/03/15 3.119
Chapter 477 18/03/15 3.149
Chapter 476 18/03/15 3.122
Chapter 475 18/03/15 3.142
Chapter 474 18/03/15 3.384
Chapter 473 18/03/15 3.117
Chapter 472 18/03/15 3.126
Chapter 471 18/03/15 3.103
Chapter 470 18/03/15 3.118
Chapter 469 18/03/15 3.117
Chapter 468 18/03/15 3.117
Chapter 467 18/03/15 3.111
Chapter 466 18/03/15 3.106
Chapter 465 18/03/15 3.119
Chapter 464 18/03/15 3.157
Chapter 463 18/03/15 3.099
Chapter 462 18/03/15 3.094
Chapter 461 18/03/15 3.093
Chapter 459 18/03/15 3.100
Chapter 458 18/03/15 3.098
Chapter 457 18/03/15 3.110
Chapter 456 18/03/15 3.100
Chapter 455 18/03/15 3.118
Chapter 454 18/03/15 3.091
Chapter 453 18/03/15 3.121
Chapter 452 18/03/15 3.096
Chapter 451 18/03/15 3.112
Chapter 450 18/03/15 3.100
Chapter 449 18/03/15 3.133
Chapter 448 18/03/15 3.097
Chapter 447 18/03/15 3.086
Chapter 446 18/03/15 3.111
Chapter 445 18/03/15 3.111
Chapter 444 18/03/15 3.122
Chapter 443 18/03/15 3.110
Chapter 442 18/03/15 3.103
Chapter 441 18/03/15 3.092
Chapter 440 18/03/15 3.089
Chapter 439 18/03/15 3.098
Chapter 438 18/03/15 3.111
Chapter 437 18/03/15 3.124
Chapter 436 18/03/15 3.095
Chapter 435 18/03/15 3.112
Chapter 434 18/03/15 3.113
Chapter 433 18/03/15 3.105
Chapter 432 18/03/15 3.115
Chapter 431 18/03/15 3.117
Chapter 430 18/03/15 3.101
Chapter 429 18/03/15 3.105
Chapter 428 18/03/15 3.106
Chapter 427 18/03/15 3.128
Chapter 426 18/03/15 3.099
Chapter 425 18/03/15 3.129
Chapter 424 18/03/15 3.115
Chapter 423 18/03/15 3.109
Chapter 422 18/03/15 3.102
Chapter 421 18/03/15 3.110
Chapter 420 18/03/15 3.123
Chapter 419 18/03/15 3.099
Chapter 418 18/03/15 3.102
Chapter 417 18/03/15 3.106
Chapter 416 18/03/15 3.110
Chapter 415 18/03/15 3.104
Chapter 414 18/03/15 3.112
Chapter 413 18/03/15 3.093
Chapter 412 18/03/15 3.096
Chapter 411 18/03/15 3.089
Chapter 410 18/03/15 3.127
Chapter 409 18/03/15 3.116
Chapter 408 18/03/15 3.102
Chapter 407 18/03/15 3.098
Chapter 406 18/03/15 3.106
Chapter 405 18/03/15 3.105
Chapter 404 18/03/15 3.099
Chapter 403 18/03/15 3.104
Chapter 402 18/03/15 3.094
Chapter 401 18/03/15 3.101
Chapter 400 18/03/15 3.124
Chapter 399 18/03/15 3.116
Chapter 398 18/03/15 3.091
Chapter 397 18/03/15 3.110
Chapter 396 18/03/15 3.127
Chapter 395 18/03/15 3.105
Chapter 394 18/03/15 3.090
Chapter 393 18/03/15 3.097
Chapter 392 18/03/15 3.081
Chapter 391 18/03/15 3.097
Chapter 390 18/03/15 3.123
Chapter 389 18/03/15 3.086
Chapter 388 18/03/15 3.098
Chapter 387 18/03/15 3.077
Chapter 386 18/03/15 3.112
Chapter 385 18/03/15 3.095
Chapter 384 18/03/15 3.095
Chapter 383 18/03/15 3.096
Chapter 382 18/03/15 3.094
Chapter 381 18/03/15 3.072
Chapter 380 18/03/15 3.095
Chapter 379 18/03/15 3.101
Chapter 378 18/03/15 3.096
Chapter 377 18/03/15 3.095
Chapter 376 18/03/15 3.082
Chapter 375 18/03/15 3.092
Chapter 374 18/03/15 3.075
Chapter 373 18/03/15 3.084
Chapter 372 18/03/15 3.086
Chapter 371 18/03/15 3.076
Chapter 370 18/03/15 3.110
Chapter 369 18/03/15 3.079
Chapter 368 18/03/15 3.074
Chapter 367 18/03/15 3.071
Chapter 366 18/03/15 3.080
Chapter 365 18/03/15 3.104
Chapter 364 18/03/15 3.075
Chapter 363 18/03/15 3.074
Chapter 362 18/03/15 3.083
Chapter 361 18/03/15 3.079
Chapter 360 18/03/15 3.086
Chapter 359 18/03/15 3.080
Chapter 358 18/03/15 3.098
Chapter 357 18/03/15 3.111
Chapter 356 18/03/15 3.104
Chapter 355 18/03/15 3.095
Chapter 354 18/03/15 3.097
Chapter 353 18/03/15 3.087
Chapter 352 18/03/15 3.102
Chapter 351 18/03/15 3.100
Chapter 350 18/03/15 3.100
Chapter 349 18/03/15 3.084
Chapter 348 18/03/15 3.093
Chapter 347 18/03/15 3.095
Chapter 346 18/03/15 3.070
Chapter 345 18/03/15 3.088
Chapter 344 18/03/15 3.083
Chapter 343 18/03/15 3.082
Chapter 342 18/03/15 3.086
Chapter 341 18/03/15 3.070
Chapter 340 18/03/15 3.108
Chapter 339 18/03/15 3.069
Chapter 338 18/03/15 3.073
Chapter 337 18/03/15 3.088
Chapter 336 18/03/15 3.104
Chapter 335 18/03/15 3.088
Chapter 334 18/03/15 3.081
Chapter 333 18/03/15 3.091
Chapter 332 18/03/15 3.060
Chapter 331 18/03/15 3.068
Chapter 330 18/03/15 3.090
Chapter 329 18/03/15 3.061
Chapter 328 18/03/15 3.081
Chapter 327 18/03/15 3.070
Chapter 326 18/03/15 3.083
Chapter 325 18/03/15 3.084
Chapter 324 18/03/15 3.071
Chapter 323 18/03/15 3.083
Chapter 322 18/03/15 3.074
Chapter 321 18/03/15 3.094
Chapter 320 18/03/15 3.078
Chapter 319 18/03/15 3.076
Chapter 318 18/03/15 3.091
Chapter 317 18/03/15 3.144
Chapter 316 18/03/15 3.080
Chapter 315 18/03/15 3.091
Chapter 314 18/03/15 3.082
Chapter 313 18/03/15 3.089
Chapter 312 18/03/15 3.096
Chapter 311 18/03/15 3.080
Chapter 310 18/03/15 3.098
Chapter 309 18/03/15 3.078
Chapter 308 18/03/15 3.090
Chapter 307 18/03/15 3.087
Chapter 306 18/03/15 3.083
Chapter 305 18/03/15 3.072
Chapter 304 18/03/15 3.061
Chapter 303 18/03/15 3.073
Chapter 302 18/03/15 3.099
Chapter 301 18/03/15 3.083
Chapter 300 18/03/15 3.114
Chapter 299 18/03/15 3.090
Chapter 298 18/03/15 3.079
Chapter 297 18/03/15 3.091
Chapter 296 18/03/15 3.080
Chapter 295 18/03/15 3.088
Chapter 294 18/03/15 3.087
Chapter 293 18/03/15 3.094
Chapter 292 18/03/15 3.075
Chapter 291 18/03/15 3.081
Chapter 290 18/03/15 3.079
Chapter 289 18/03/15 3.069
Chapter 288 18/03/15 3.079
Chapter 287 18/03/15 3.073
Chapter 286 18/03/15 3.069
Chapter 285 18/03/15 3.133
Chapter 284 18/03/15 3.069
Chapter 283 18/03/15 3.077
Chapter 282 18/03/15 3.070
Chapter 281 18/03/15 3.078
Chapter 280 18/03/15 3.091
Chapter 279 18/03/15 3.064
Chapter 278 18/03/15 3.078
Chapter 277 18/03/15 3.073
Chapter 276 18/03/15 3.067
Chapter 275 18/03/15 3.080
Chapter 274 18/03/15 3.063
Chapter 273 18/03/15 3.085
Chapter 272 18/03/15 3.073
Chapter 271 18/03/15 3.084
Chapter 270 18/03/15 3.105
Chapter 269 18/03/15 3.067
Chapter 268 18/03/15 3.062
Chapter 267 18/03/15 3.078
Chapter 266 18/03/15 3.087
Chapter 265 18/03/15 3.083
Chapter 264 18/03/15 3.066
Chapter 263 18/03/15 3.083
Chapter 262 18/03/15 3.092
Chapter 261 18/03/15 3.080
Chapter 260 18/03/15 3.071
Chapter 259 18/03/15 3.064
Chapter 258 18/03/15 3.062
Chapter 257 18/03/15 3.071
Chapter 256 18/03/15 3.066
Chapter 255 18/03/15 3.087
Chapter 254 18/03/15 3.074
Chapter 253 18/03/15 3.062
Chapter 252 18/03/15 3.069
Chapter 251 18/03/15 3.072
Chapter 250 18/03/15 3.073
Chapter 249 18/03/15 3.058
Chapter 248 18/03/15 3.069
Chapter 247 18/03/15 3.063
Chapter 246 18/03/15 3.079
Chapter 245 18/03/15 3.067
Chapter 244 18/03/15 3.065
Chapter 243 18/03/15 3.093
Chapter 242 18/03/15 3.088
Chapter 241 18/03/15 3.070
Chapter 240 18/03/15 3.081
Chapter 239 18/03/15 3.075
Chapter 238 18/03/15 3.063
Chapter 237 18/03/15 3.068
Chapter 236 18/03/15 3.072
Chapter 235 18/03/15 3.070
Chapter 234 18/03/15 3.072
Chapter 233 18/03/15 3.054
Chapter 232 18/03/15 3.069
Chapter 231 18/03/15 3.065
Chapter 230 18/03/15 3.078
Chapter 229 18/03/15 3.066
Chapter 228 18/03/15 3.075
Chapter 227 18/03/15 3.078
Chapter 226 18/03/15 3.070
Chapter 225 18/03/15 3.065
Chapter 224 18/03/15 3.146
Chapter 223 18/03/15 3.064
Chapter 222 18/03/15 3.083
Chapter 221 18/03/15 3.079
Chapter 220 18/03/15 3.069
Chapter 219 18/03/15 3.092
Chapter 218 18/03/15 3.075
Chapter 217 18/03/15 3.075
Chapter 216 18/03/15 3.052
Chapter 215 18/03/15 3.099
Chapter 214 18/03/15 3.088
Chapter 213 18/03/15 3.078
Chapter 212 18/03/15 3.070
Chapter 211 18/03/15 3.080
Chapter 210 18/03/15 3.080
Chapter 209 18/03/15 3.079
Chapter 208 18/03/15 3.079
Chapter 207 18/03/15 3.078
Chapter 206 18/03/15 3.102
Chapter 205 18/03/15 3.065
Chapter 204 18/03/15 3.110
Chapter 203 18/03/15 3.092
Chapter 202 18/03/15 3.073
Chapter 201 18/03/15 3.072
Chapter 200 18/03/15 3.086
Chapter 199 18/03/15 3.080
Chapter 198 18/03/15 3.067
Chapter 197 18/03/15 3.094
Chapter 196 18/03/15 3.077
Chapter 195 18/03/15 3.100
Chapter 194 18/03/15 3.065
Chapter 193 18/03/15 3.076
Chapter 192 18/03/15 3.058
Chapter 191 18/03/15 3.077
Chapter 190 18/03/15 3.093
Chapter 189 18/03/15 3.085
Chapter 188 18/03/15 3.162
Chapter 187 18/03/15 3.075
Chapter 186 18/03/15 3.073
Chapter 185 18/03/15 3.080
Chapter 184 18/03/15 3.092
Chapter 183 18/03/15 3.077
Chapter 182 18/03/15 3.078
Chapter 181 18/03/15 3.084
Chapter 180 18/03/15 3.089
Chapter 179 18/03/15 3.079
Chapter 178 18/03/15 3.079
Chapter 177 18/03/15 3.069
Chapter 176 18/03/15 3.084
Chapter 175 18/03/15 3.080
Chapter 174 18/03/15 3.071
Chapter 173 18/03/15 3.073
Chapter 172 18/03/15 3.067
Chapter 171 18/03/15 3.138
Chapter 170 18/03/15 3.057
Chapter 169 18/03/15 3.076
Chapter 168 18/03/15 3.068
Chapter 167 18/03/15 3.066
Chapter 166 18/03/15 3.087
Chapter 165 15/03/15 3.073
Chapter 164 15/03/15 3.077
Chapter 163 15/03/15 3.046
Chapter 162 15/03/15 3.065
Chapter 161 15/03/15 3.058
Chapter 160 15/03/15 3.069
Chapter 159 15/03/15 3.083
Chapter 158 15/03/15 3.068
Chapter 157 15/03/15 3.062
Chapter 156 15/03/15 3.070
Chapter 155 15/03/15 3.074
Chapter 154 15/03/15 3.054
Chapter 153 15/03/15 3.073
Chapter 152 15/03/15 3.080
Chapter 151 15/03/15 3.075
Chapter 150 15/03/15 3.076
Chapter 149 15/03/15 3.075
Chapter 148 15/03/15 3.068
Chapter 147 15/03/15 3.052
Chapter 146 15/03/15 3.068
Chapter 145 15/03/15 3.051
Chapter 144 15/03/15 3.050
Chapter 143 15/03/15 3.066
Chapter 142 15/03/15 3.050
Chapter 141 15/03/15 3.065
Chapter 140 15/03/15 3.062
Chapter 139 15/03/15 3.052
Chapter 138 15/03/15 3.059
Chapter 137 15/03/15 3.059
Chapter 136 15/03/15 3.072
Chapter 135 15/03/15 3.069
Chapter 134 15/03/15 3.061
Chapter 133 15/03/15 3.048
Chapter 132 15/03/15 3.068
Chapter 131 15/03/15 3.057
Chapter 130 15/03/15 3.070
Chapter 129 15/03/15 3.074
Chapter 128 15/03/15 3.078
Chapter 127 15/03/15 3.084
Chapter 126 15/03/15 3.076
Chapter 125 15/03/15 3.061
Chapter 124 15/03/15 3.067
Chapter 123 15/03/15 3.067
Chapter 122 15/03/15 3.056
Chapter 121 15/03/15 3.071
Chapter 120 15/03/15 3.059
Chapter 119 15/03/15 3.051
Chapter 118 15/03/15 3.075
Chapter 117 15/03/15 3.067
Chapter 116 15/03/15 3.064
Chapter 115 15/03/15 3.069
Chapter 114 15/03/15 3.076
Chapter 113 15/03/15 3.068
Chapter 112 15/03/15 3.059
Chapter 111 15/03/15 3.061
Chapter 110 15/03/15 3.071
Chapter 109 15/03/15 3.078
Chapter 108 15/03/15 3.071
Chapter 107 15/03/15 3.056
Chapter 106 15/03/15 3.052
Chapter 105 15/03/15 3.066
Chapter 104 15/03/15 3.060
Chapter 103 15/03/15 3.054
Chapter 102 15/03/15 3.093
Chapter 101 15/03/15 3.090
Chapter 100 15/03/15 3.108
Chapter 99 15/03/15 3.073
Chapter 98 15/03/15 3.064
Chapter 97 15/03/15 3.073
Chapter 96 15/03/15 3.065
Chapter 95 15/03/15 3.069
Chapter 94 15/03/15 3.072
Chapter 93 15/03/15 3.064
Chapter 92 15/03/15 3.065
Chapter 91 15/03/15 3.081
Chapter 90 15/03/15 3.085
Chapter 89 15/03/15 3.080
Chapter 88 15/03/15 3.057
Chapter 87 15/03/15 3.082
Chapter 86 15/03/15 3.093
Chapter 85 15/03/15 3.070
Chapter 84 15/03/15 3.055
Chapter 83 15/03/15 3.061
Chapter 82 15/03/15 3.073
Chapter 81 15/03/15 3.068
Chapter 80 15/03/15 3.056
Chapter 79 15/03/15 3.051
Chapter 78 15/03/15 3.070
Chapter 77 15/03/15 3.079
Chapter 76 15/03/15 3.076
Chapter 75 15/03/15 3.057
Chapter 74 15/03/15 3.064
Chapter 73 15/03/15 3.071
Chapter 72 15/03/15 3.088
Chapter 71 15/03/15 3.066
Chapter 70 15/03/15 3.095
Chapter 69 15/03/15 3.065
Chapter 68 15/03/15 3.079
Chapter 67 15/03/15 3.070
Chapter 66 15/03/15 3.054
Chapter 65 15/03/15 3.079
Chapter 64 15/03/15 3.050
Chapter 63 15/03/15 3.066
Chapter 62 15/03/15 3.058
Chapter 61 15/03/15 3.067
Chapter 60 15/03/15 3.064
Chapter 59 15/03/15 3.071
Chapter 58 15/03/15 3.064
Chapter 57 15/03/15 3.066
Chapter 56 15/03/15 3.063
Chapter 55 15/03/15 3.088
Chapter 54 15/03/15 3.064
Chapter 53 15/03/15 3.069
Chapter 52 15/03/15 3.065
Chapter 51 15/03/15 3.064
Chapter 50 15/03/15 3.070
Chapter 49 15/03/15 3.059
Chapter 48 15/03/15 3.080
Chapter 47 15/03/15 3.064
Chapter 46 15/03/15 3.067
Chapter 45 15/03/15 3.077
Chapter 44 15/03/15 3.056
Chapter 43 15/03/15 3.062
Chapter 42 15/03/15 3.063
Chapter 41 15/03/15 3.061
Chapter 40 15/03/15 3.064
Chapter 39 15/03/15 3.055
Chapter 38 15/03/15 3.067
Chapter 37 15/03/15 3.080
Chapter 36 15/03/15 3.074
Chapter 35 15/03/15 3.062
Chapter 34 15/03/15 3.080
Chapter 33 15/03/15 3.079
Chapter 32 15/03/15 3.096
Chapter 31 15/03/15 3.086
Chapter 30 15/03/15 3.095
Chapter 29 15/03/15 3.084
Chapter 28 15/03/15 3.085
Chapter 27 15/03/15 3.083
Chapter 26 15/03/15 3.100
Chapter 25 15/03/15 3.121
Chapter 24 15/03/15 3.116
Chapter 23 15/03/15 3.095
Chapter 22 15/03/15 3.116
Chapter 21 15/03/15 3.119
Chapter 20 15/03/15 3.100
Chapter 19 15/03/15 3.104
Chapter 18 15/03/15 3.115
Chapter 17 15/03/15 3.106
Chapter 16 15/03/15 3.095
Chapter 15 15/03/15 3.117
Chapter 14 15/03/15 3.097
Chapter 13 15/03/15 3.106
Chapter 12 15/03/15 3.107
Chapter 11 15/03/15 3.099
Chapter 10 15/03/15 3.124
Chapter 9 15/03/15 3.100
Chapter 8 15/03/15 3.099
Chapter 7 15/03/15 3.109
Chapter 6 15/03/15 3.101
Chapter 5 15/03/15 3.104
Chapter 4 15/03/15 3.115
Chapter 3 15/03/15 3.142
Chapter 2 15/03/15 3.135
Chapter 1 15/03/15 3.246
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
blacksiver 00:58 19/05/16Báo vi phạm
DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .DIE . DIE DIE DIE. . .
AuthorTrả lời
manhmeh 17:53 25/04/16Báo vi phạm
truyện hay lắm, xem lại thấy nhớ lại tuổi thơ quá, cám ơn nhóm dịch đã vất vả dịch cho ae xem!
AuthorTrả lời
hioliki 20:00 15/04/16Báo vi phạm
die hết
AuthorTrả lời
VLego 23:58 14/04/16Báo vi phạm
Lâu lâu đọc lại die sạch luôn
AuthorTrả lời
mrpocker94 11:57 08/04/16Báo vi phạm
die sạch chán òm
AuthorTrả lời
lomids 16:51 31/03/16Báo vi phạm
die hết sạch rồi thớt ơi
AuthorTrả lời
lovevipst01 16:28 30/03/16Báo vi phạm
die hết rồi thớt
AuthorTrả lời
danielkhanh 03:25 27/03/16Báo vi phạm
Die hết sạch
AuthorTrả lời
Rain_s2 21:57 09/03/16Báo vi phạm
die sạch
AuthorTrả lời
ChimSeDiNang 15:35 15/02/16Báo vi phạm
Chuẩn bị đọc lại lần thứ N
AuthorTrả lời
Only[H]uman 11:43 25/01/16Báo vi phạm
Hơn 1 nửa truyện này link die hết r thớt, fix lại đi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch