Bảy Viên Ngọc Rồng

Bảy Viên Ngọc Rồng
Nội dung

Một cậu bé có đuôi khỉ tên là Goku được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông lão xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng. Bảy viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng. Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ. Hãy cùng đón xem hành trình của họ nhé

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 520.5 18/03/15 3.647
Chapter 520 18/03/15 3.412
Chapter 519 18/03/15 3.341
Chapter 518 18/03/15 3.220
Chapter 517 18/03/15 3.201
Chapter 516 18/03/15 3.185
Chapter 515 18/03/15 3.175
Chapter 514 18/03/15 3.174
Chapter 513 18/03/15 3.166
Chapter 512 18/03/15 3.181
Chapter 511 18/03/15 3.167
Chapter 510 18/03/15 3.170
Chapter 509 18/03/15 3.131
Chapter 508 18/03/15 3.165
Chapter 507 18/03/15 3.146
Chapter 506 18/03/15 3.167
Chapter 505 18/03/15 3.162
Chapter 504 18/03/15 3.146
Chapter 503 18/03/15 3.139
Chapter 502 18/03/15 3.153
Chapter 501 18/03/15 3.151
Chapter 500 18/03/15 3.168
Chapter 499 18/03/15 3.132
Chapter 498 18/03/15 3.127
Chapter 497 18/03/15 3.128
Chapter 496 18/03/15 3.150
Chapter 495 18/03/15 3.139
Chapter 494 18/03/15 3.151
Chapter 493 18/03/15 3.138
Chapter 492 18/03/15 3.123
Chapter 491 18/03/15 3.153
Chapter 490 18/03/15 3.154
Chapter 489 18/03/15 3.139
Chapter 488 18/03/15 3.130
Chapter 487 18/03/15 3.132
Chapter 486 18/03/15 3.125
Chapter 485 18/03/15 3.142
Chapter 484 18/03/15 3.122
Chapter 483 18/03/15 3.154
Chapter 482 18/03/15 3.145
Chapter 481 18/03/15 3.130
Chapter 480 18/03/15 3.131
Chapter 479 18/03/15 3.132
Chapter 478 18/03/15 3.132
Chapter 477 18/03/15 3.160
Chapter 476 18/03/15 3.135
Chapter 475 18/03/15 3.156
Chapter 474 18/03/15 3.397
Chapter 473 18/03/15 3.132
Chapter 472 18/03/15 3.139
Chapter 471 18/03/15 3.115
Chapter 470 18/03/15 3.130
Chapter 469 18/03/15 3.129
Chapter 468 18/03/15 3.130
Chapter 467 18/03/15 3.123
Chapter 466 18/03/15 3.116
Chapter 465 18/03/15 3.134
Chapter 464 18/03/15 3.169
Chapter 463 18/03/15 3.109
Chapter 462 18/03/15 3.107
Chapter 461 18/03/15 3.106
Chapter 459 18/03/15 3.111
Chapter 458 18/03/15 3.110
Chapter 457 18/03/15 3.122
Chapter 456 18/03/15 3.111
Chapter 455 18/03/15 3.129
Chapter 454 18/03/15 3.106
Chapter 453 18/03/15 3.131
Chapter 452 18/03/15 3.107
Chapter 451 18/03/15 3.122
Chapter 450 18/03/15 3.112
Chapter 449 18/03/15 3.140
Chapter 448 18/03/15 3.106
Chapter 447 18/03/15 3.093
Chapter 446 18/03/15 3.120
Chapter 445 18/03/15 3.122
Chapter 444 18/03/15 3.130
Chapter 443 18/03/15 3.121
Chapter 442 18/03/15 3.113
Chapter 441 18/03/15 3.100
Chapter 440 18/03/15 3.096
Chapter 439 18/03/15 3.106
Chapter 438 18/03/15 3.119
Chapter 437 18/03/15 3.133
Chapter 436 18/03/15 3.102
Chapter 435 18/03/15 3.122
Chapter 434 18/03/15 3.122
Chapter 433 18/03/15 3.114
Chapter 432 18/03/15 3.124
Chapter 431 18/03/15 3.127
Chapter 430 18/03/15 3.112
Chapter 429 18/03/15 3.114
Chapter 428 18/03/15 3.116
Chapter 427 18/03/15 3.138
Chapter 426 18/03/15 3.109
Chapter 425 18/03/15 3.140
Chapter 424 18/03/15 3.124
Chapter 423 18/03/15 3.118
Chapter 422 18/03/15 3.114
Chapter 421 18/03/15 3.122
Chapter 420 18/03/15 3.134
Chapter 419 18/03/15 3.111
Chapter 418 18/03/15 3.114
Chapter 417 18/03/15 3.117
Chapter 416 18/03/15 3.120
Chapter 415 18/03/15 3.114
Chapter 414 18/03/15 3.120
Chapter 413 18/03/15 3.101
Chapter 412 18/03/15 3.106
Chapter 411 18/03/15 3.099
Chapter 410 18/03/15 3.139
Chapter 409 18/03/15 3.124
Chapter 408 18/03/15 3.113
Chapter 407 18/03/15 3.105
Chapter 406 18/03/15 3.112
Chapter 405 18/03/15 3.111
Chapter 404 18/03/15 3.105
Chapter 403 18/03/15 3.110
Chapter 402 18/03/15 3.101
Chapter 401 18/03/15 3.109
Chapter 400 18/03/15 3.132
Chapter 399 18/03/15 3.123
Chapter 398 18/03/15 3.097
Chapter 397 18/03/15 3.117
Chapter 396 18/03/15 3.133
Chapter 395 18/03/15 3.111
Chapter 394 18/03/15 3.095
Chapter 393 18/03/15 3.102
Chapter 392 18/03/15 3.091
Chapter 391 18/03/15 3.103
Chapter 390 18/03/15 3.130
Chapter 389 18/03/15 3.094
Chapter 388 18/03/15 3.103
Chapter 387 18/03/15 3.082
Chapter 386 18/03/15 3.114
Chapter 385 18/03/15 3.099
Chapter 384 18/03/15 3.099
Chapter 383 18/03/15 3.100
Chapter 382 18/03/15 3.097
Chapter 381 18/03/15 3.078
Chapter 380 18/03/15 3.103
Chapter 379 18/03/15 3.106
Chapter 378 18/03/15 3.100
Chapter 377 18/03/15 3.101
Chapter 376 18/03/15 3.089
Chapter 375 18/03/15 3.098
Chapter 374 18/03/15 3.083
Chapter 373 18/03/15 3.089
Chapter 372 18/03/15 3.092
Chapter 371 18/03/15 3.083
Chapter 370 18/03/15 3.118
Chapter 369 18/03/15 3.085
Chapter 368 18/03/15 3.080
Chapter 367 18/03/15 3.076
Chapter 366 18/03/15 3.084
Chapter 365 18/03/15 3.110
Chapter 364 18/03/15 3.081
Chapter 363 18/03/15 3.080
Chapter 362 18/03/15 3.088
Chapter 361 18/03/15 3.082
Chapter 360 18/03/15 3.090
Chapter 359 18/03/15 3.084
Chapter 358 18/03/15 3.102
Chapter 357 18/03/15 3.115
Chapter 356 18/03/15 3.108
Chapter 355 18/03/15 3.099
Chapter 354 18/03/15 3.101
Chapter 353 18/03/15 3.092
Chapter 352 18/03/15 3.106
Chapter 351 18/03/15 3.104
Chapter 350 18/03/15 3.104
Chapter 349 18/03/15 3.088
Chapter 348 18/03/15 3.097
Chapter 347 18/03/15 3.098
Chapter 346 18/03/15 3.072
Chapter 345 18/03/15 3.089
Chapter 344 18/03/15 3.085
Chapter 343 18/03/15 3.083
Chapter 342 18/03/15 3.090
Chapter 341 18/03/15 3.071
Chapter 340 18/03/15 3.110
Chapter 339 18/03/15 3.073
Chapter 338 18/03/15 3.074
Chapter 337 18/03/15 3.091
Chapter 336 18/03/15 3.105
Chapter 335 18/03/15 3.089
Chapter 334 18/03/15 3.083
Chapter 333 18/03/15 3.093
Chapter 332 18/03/15 3.062
Chapter 331 18/03/15 3.071
Chapter 330 18/03/15 3.092
Chapter 329 18/03/15 3.063
Chapter 328 18/03/15 3.083
Chapter 327 18/03/15 3.071
Chapter 326 18/03/15 3.084
Chapter 325 18/03/15 3.087
Chapter 324 18/03/15 3.072
Chapter 323 18/03/15 3.086
Chapter 322 18/03/15 3.079
Chapter 321 18/03/15 3.096
Chapter 320 18/03/15 3.083
Chapter 319 18/03/15 3.079
Chapter 318 18/03/15 3.092
Chapter 317 18/03/15 3.146
Chapter 316 18/03/15 3.085
Chapter 315 18/03/15 3.092
Chapter 314 18/03/15 3.083
Chapter 313 18/03/15 3.089
Chapter 312 18/03/15 3.098
Chapter 311 18/03/15 3.085
Chapter 310 18/03/15 3.101
Chapter 309 18/03/15 3.082
Chapter 308 18/03/15 3.093
Chapter 307 18/03/15 3.090
Chapter 306 18/03/15 3.084
Chapter 305 18/03/15 3.074
Chapter 304 18/03/15 3.063
Chapter 303 18/03/15 3.074
Chapter 302 18/03/15 3.102
Chapter 301 18/03/15 3.084
Chapter 300 18/03/15 3.118
Chapter 299 18/03/15 3.092
Chapter 298 18/03/15 3.080
Chapter 297 18/03/15 3.092
Chapter 296 18/03/15 3.082
Chapter 295 18/03/15 3.090
Chapter 294 18/03/15 3.089
Chapter 293 18/03/15 3.097
Chapter 292 18/03/15 3.075
Chapter 291 18/03/15 3.083
Chapter 290 18/03/15 3.080
Chapter 289 18/03/15 3.070
Chapter 288 18/03/15 3.079
Chapter 287 18/03/15 3.076
Chapter 286 18/03/15 3.073
Chapter 285 18/03/15 3.136
Chapter 284 18/03/15 3.071
Chapter 283 18/03/15 3.077
Chapter 282 18/03/15 3.070
Chapter 281 18/03/15 3.079
Chapter 280 18/03/15 3.092
Chapter 279 18/03/15 3.064
Chapter 278 18/03/15 3.079
Chapter 277 18/03/15 3.073
Chapter 276 18/03/15 3.068
Chapter 275 18/03/15 3.081
Chapter 274 18/03/15 3.064
Chapter 273 18/03/15 3.086
Chapter 272 18/03/15 3.076
Chapter 271 18/03/15 3.084
Chapter 270 18/03/15 3.106
Chapter 269 18/03/15 3.068
Chapter 268 18/03/15 3.063
Chapter 267 18/03/15 3.080
Chapter 266 18/03/15 3.090
Chapter 265 18/03/15 3.086
Chapter 264 18/03/15 3.068
Chapter 263 18/03/15 3.084
Chapter 262 18/03/15 3.094
Chapter 261 18/03/15 3.082
Chapter 260 18/03/15 3.075
Chapter 259 18/03/15 3.064
Chapter 258 18/03/15 3.063
Chapter 257 18/03/15 3.072
Chapter 256 18/03/15 3.067
Chapter 255 18/03/15 3.088
Chapter 254 18/03/15 3.077
Chapter 253 18/03/15 3.066
Chapter 252 18/03/15 3.070
Chapter 251 18/03/15 3.072
Chapter 250 18/03/15 3.075
Chapter 249 18/03/15 3.060
Chapter 248 18/03/15 3.070
Chapter 247 18/03/15 3.065
Chapter 246 18/03/15 3.079
Chapter 245 18/03/15 3.069
Chapter 244 18/03/15 3.067
Chapter 243 18/03/15 3.094
Chapter 242 18/03/15 3.089
Chapter 241 18/03/15 3.072
Chapter 240 18/03/15 3.082
Chapter 239 18/03/15 3.076
Chapter 238 18/03/15 3.064
Chapter 237 18/03/15 3.068
Chapter 236 18/03/15 3.072
Chapter 235 18/03/15 3.073
Chapter 234 18/03/15 3.074
Chapter 233 18/03/15 3.054
Chapter 232 18/03/15 3.069
Chapter 231 18/03/15 3.066
Chapter 230 18/03/15 3.080
Chapter 229 18/03/15 3.067
Chapter 228 18/03/15 3.076
Chapter 227 18/03/15 3.079
Chapter 226 18/03/15 3.071
Chapter 225 18/03/15 3.065
Chapter 224 18/03/15 3.147
Chapter 223 18/03/15 3.067
Chapter 222 18/03/15 3.084
Chapter 221 18/03/15 3.082
Chapter 220 18/03/15 3.071
Chapter 219 18/03/15 3.094
Chapter 218 18/03/15 3.077
Chapter 217 18/03/15 3.077
Chapter 216 18/03/15 3.054
Chapter 215 18/03/15 3.101
Chapter 214 18/03/15 3.089
Chapter 213 18/03/15 3.079
Chapter 212 18/03/15 3.071
Chapter 211 18/03/15 3.081
Chapter 210 18/03/15 3.081
Chapter 209 18/03/15 3.081
Chapter 208 18/03/15 3.079
Chapter 207 18/03/15 3.079
Chapter 206 18/03/15 3.103
Chapter 205 18/03/15 3.066
Chapter 204 18/03/15 3.112
Chapter 203 18/03/15 3.093
Chapter 202 18/03/15 3.074
Chapter 201 18/03/15 3.075
Chapter 200 18/03/15 3.089
Chapter 199 18/03/15 3.084
Chapter 198 18/03/15 3.069
Chapter 197 18/03/15 3.094
Chapter 196 18/03/15 3.078
Chapter 195 18/03/15 3.101
Chapter 194 18/03/15 3.067
Chapter 193 18/03/15 3.077
Chapter 192 18/03/15 3.060
Chapter 191 18/03/15 3.078
Chapter 190 18/03/15 3.094
Chapter 189 18/03/15 3.085
Chapter 188 18/03/15 3.164
Chapter 187 18/03/15 3.077
Chapter 186 18/03/15 3.075
Chapter 185 18/03/15 3.081
Chapter 184 18/03/15 3.094
Chapter 183 18/03/15 3.080
Chapter 182 18/03/15 3.079
Chapter 181 18/03/15 3.084
Chapter 180 18/03/15 3.090
Chapter 179 18/03/15 3.080
Chapter 178 18/03/15 3.079
Chapter 177 18/03/15 3.070
Chapter 176 18/03/15 3.085
Chapter 175 18/03/15 3.080
Chapter 174 18/03/15 3.072
Chapter 173 18/03/15 3.075
Chapter 172 18/03/15 3.069
Chapter 171 18/03/15 3.139
Chapter 170 18/03/15 3.058
Chapter 169 18/03/15 3.077
Chapter 168 18/03/15 3.069
Chapter 167 18/03/15 3.067
Chapter 166 18/03/15 3.088
Chapter 165 15/03/15 3.075
Chapter 164 15/03/15 3.078
Chapter 163 15/03/15 3.047
Chapter 162 15/03/15 3.067
Chapter 161 15/03/15 3.064
Chapter 160 15/03/15 3.071
Chapter 159 15/03/15 3.085
Chapter 158 15/03/15 3.071
Chapter 157 15/03/15 3.064
Chapter 156 15/03/15 3.072
Chapter 155 15/03/15 3.075
Chapter 154 15/03/15 3.057
Chapter 153 15/03/15 3.074
Chapter 152 15/03/15 3.083
Chapter 151 15/03/15 3.078
Chapter 150 15/03/15 3.078
Chapter 149 15/03/15 3.077
Chapter 148 15/03/15 3.069
Chapter 147 15/03/15 3.054
Chapter 146 15/03/15 3.070
Chapter 145 15/03/15 3.053
Chapter 144 15/03/15 3.051
Chapter 143 15/03/15 3.067
Chapter 142 15/03/15 3.051
Chapter 141 15/03/15 3.065
Chapter 140 15/03/15 3.063
Chapter 139 15/03/15 3.053
Chapter 138 15/03/15 3.061
Chapter 137 15/03/15 3.059
Chapter 136 15/03/15 3.073
Chapter 135 15/03/15 3.071
Chapter 134 15/03/15 3.062
Chapter 133 15/03/15 3.049
Chapter 132 15/03/15 3.070
Chapter 131 15/03/15 3.060
Chapter 130 15/03/15 3.071
Chapter 129 15/03/15 3.076
Chapter 128 15/03/15 3.081
Chapter 127 15/03/15 3.085
Chapter 126 15/03/15 3.078
Chapter 125 15/03/15 3.063
Chapter 124 15/03/15 3.068
Chapter 123 15/03/15 3.068
Chapter 122 15/03/15 3.060
Chapter 121 15/03/15 3.072
Chapter 120 15/03/15 3.060
Chapter 119 15/03/15 3.052
Chapter 118 15/03/15 3.076
Chapter 117 15/03/15 3.068
Chapter 116 15/03/15 3.067
Chapter 115 15/03/15 3.070
Chapter 114 15/03/15 3.078
Chapter 113 15/03/15 3.068
Chapter 112 15/03/15 3.060
Chapter 111 15/03/15 3.063
Chapter 110 15/03/15 3.073
Chapter 109 15/03/15 3.081
Chapter 108 15/03/15 3.072
Chapter 107 15/03/15 3.058
Chapter 106 15/03/15 3.055
Chapter 105 15/03/15 3.068
Chapter 104 15/03/15 3.063
Chapter 103 15/03/15 3.057
Chapter 102 15/03/15 3.096
Chapter 101 15/03/15 3.093
Chapter 100 15/03/15 3.113
Chapter 99 15/03/15 3.078
Chapter 98 15/03/15 3.068
Chapter 97 15/03/15 3.077
Chapter 96 15/03/15 3.070
Chapter 95 15/03/15 3.073
Chapter 94 15/03/15 3.075
Chapter 93 15/03/15 3.069
Chapter 92 15/03/15 3.068
Chapter 91 15/03/15 3.085
Chapter 90 15/03/15 3.087
Chapter 89 15/03/15 3.083
Chapter 88 15/03/15 3.060
Chapter 87 15/03/15 3.086
Chapter 86 15/03/15 3.097
Chapter 85 15/03/15 3.072
Chapter 84 15/03/15 3.057
Chapter 83 15/03/15 3.065
Chapter 82 15/03/15 3.075
Chapter 81 15/03/15 3.070
Chapter 80 15/03/15 3.058
Chapter 79 15/03/15 3.054
Chapter 78 15/03/15 3.073
Chapter 77 15/03/15 3.080
Chapter 76 15/03/15 3.078
Chapter 75 15/03/15 3.060
Chapter 74 15/03/15 3.066
Chapter 73 15/03/15 3.073
Chapter 72 15/03/15 3.090
Chapter 71 15/03/15 3.068
Chapter 70 15/03/15 3.098
Chapter 69 15/03/15 3.068
Chapter 68 15/03/15 3.081
Chapter 67 15/03/15 3.074
Chapter 66 15/03/15 3.056
Chapter 65 15/03/15 3.081
Chapter 64 15/03/15 3.051
Chapter 63 15/03/15 3.068
Chapter 62 15/03/15 3.060
Chapter 61 15/03/15 3.068
Chapter 60 15/03/15 3.065
Chapter 59 15/03/15 3.073
Chapter 58 15/03/15 3.065
Chapter 57 15/03/15 3.067
Chapter 56 15/03/15 3.064
Chapter 55 15/03/15 3.090
Chapter 54 15/03/15 3.065
Chapter 53 15/03/15 3.070
Chapter 52 15/03/15 3.066
Chapter 51 15/03/15 3.065
Chapter 50 15/03/15 3.070
Chapter 49 15/03/15 3.060
Chapter 48 15/03/15 3.081
Chapter 47 15/03/15 3.064
Chapter 46 15/03/15 3.067
Chapter 45 15/03/15 3.077
Chapter 44 15/03/15 3.056
Chapter 43 15/03/15 3.062
Chapter 42 15/03/15 3.065
Chapter 41 15/03/15 3.061
Chapter 40 15/03/15 3.066
Chapter 39 15/03/15 3.055
Chapter 38 15/03/15 3.068
Chapter 37 15/03/15 3.082
Chapter 36 15/03/15 3.074
Chapter 35 15/03/15 3.065
Chapter 34 15/03/15 3.081
Chapter 33 15/03/15 3.080
Chapter 32 15/03/15 3.098
Chapter 31 15/03/15 3.086
Chapter 30 15/03/15 3.099
Chapter 29 15/03/15 3.086
Chapter 28 15/03/15 3.088
Chapter 27 15/03/15 3.087
Chapter 26 15/03/15 3.105
Chapter 25 15/03/15 3.127
Chapter 24 15/03/15 3.120
Chapter 23 15/03/15 3.102
Chapter 22 15/03/15 3.120
Chapter 21 15/03/15 3.125
Chapter 20 15/03/15 3.109
Chapter 19 15/03/15 3.107
Chapter 18 15/03/15 3.118
Chapter 17 15/03/15 3.111
Chapter 16 15/03/15 3.099
Chapter 15 15/03/15 3.121
Chapter 14 15/03/15 3.101
Chapter 13 15/03/15 3.110
Chapter 12 15/03/15 3.110
Chapter 11 15/03/15 3.104
Chapter 10 15/03/15 3.129
Chapter 9 15/03/15 3.104
Chapter 8 15/03/15 3.103
Chapter 7 15/03/15 3.113
Chapter 6 15/03/15 3.107
Chapter 5 15/03/15 3.111
Chapter 4 15/03/15 3.120
Chapter 3 15/03/15 3.149
Chapter 2 15/03/15 3.144
Chapter 1 15/03/15 3.282
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch