Beelzebub - Vua Quỷ

Beelzebub - Vua Quỷ
Lượt xem: 41.990
Nội dung

Vào một ngày, quỷ vương bảo rằng "Từ ngày mai ta sẽ tiêu diệt loài người". Nhưng rồi vì một vài lí do, ông ta quyết định chuyển giao việc này lại cho con trai mới sinh chưa được bao lâu của mình – Beelzebub. Và thế là Beelzebub được đưa đến thế giới loài người để nuôi dạy trưởng thành, rồi sau này chính cậu sẽ phụng mệnh tiêu diệt loài người. Để nuôi dưỡng Beelzebub lớn mạnh lên cần một người mạnh mẽ làm cha/mẹ cho cậu bé. Và nhân vật chính của truyện – Oga Tatsumi đã được chọn bởi sức mạnh đáng sợ của cậu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 240.6: Extra 6 24/03/15 3.378
Chapter 240.5: Extra 5 24/03/15 3.309
Chapter 240.4: Extra 4 24/03/15 3.250
Chapter 240.3: Extra 3 24/03/15 3.197
Chapter 240.2: Extra 2 - Đoàn Quân Ishiyama Đi Biển 24/03/15 3.197
Chapter 240.1: Extra 1 24/03/15 3.225
Chapter 240: - Kết Thúc 24/03/15 3.277
Chapter 239 24/03/15 3.246
Chapter 238 24/03/15 3.194
Chapter 237 24/03/15 3.202
Chapter 236 24/03/15 3.185
Chapter 235 24/03/15 3.180
Chapter 234 24/03/15 3.179
Chapter 233 24/03/15 3.170
Chapter 232 24/03/15 3.188
Chapter 231 24/03/15 3.181
Chapter 230 24/03/15 3.182
Chapter 229 24/03/15 3.159
Chapter 228 24/03/15 3.155
Chapter 227 24/03/15 3.135
Chapter 226 24/03/15 3.144
Chapter 225 24/03/15 3.171
Chapter 224 24/03/15 3.185
Chapter 223 24/03/15 3.169
Chapter 222 24/03/15 3.162
Chapter 221 24/03/15 3.184
Chapter 220 24/03/15 3.180
Chapter 219 24/03/15 3.182
Chapter 218 24/03/15 3.178
Chapter 217 24/03/15 3.188
Chapter 216 24/03/15 3.159
Chapter 215 24/03/15 3.167
Chapter 214 24/03/15 3.159
Chapter 213 24/03/15 3.168
Chapter 212 24/03/15 3.153
Chapter 211 24/03/15 3.166
Chapter 210 24/03/15 3.162
Chapter 209 24/03/15 3.169
Chapter 208 24/03/15 3.140
Chapter 207 24/03/15 3.157
Chapter 206 24/03/15 3.166
Chapter 205 24/03/15 3.160
Chapter 204 24/03/15 3.155
Chapter 203 24/03/15 3.149
Chapter 202 24/03/15 3.167
Chapter 201 24/03/15 3.168
Chapter 200 24/03/15 3.180
Chapter 199 24/03/15 3.153
Chapter 198 24/03/15 3.152
Chapter 197 24/03/15 3.158
Chapter 196 24/03/15 3.168
Chapter 195 24/03/15 3.148
Chapter 194 24/03/15 3.144
Chapter 193 24/03/15 3.141
Chapter 192 24/03/15 3.146
Chapter 191 24/03/15 3.158
Chapter 190 24/03/15 3.155
Chapter 189 24/03/15 3.151
Chapter 188 24/03/15 3.151
Chapter 187 24/03/15 3.163
Chapter 186 24/03/15 3.172
Chapter 185 24/03/15 3.185
Chapter 183 24/03/15 3.170
Chapter 182 24/03/15 3.173
Chapter 181 24/03/15 3.167
Chapter 179 24/03/15 3.233
Chapter 178 24/03/15 3.199
Chapter 177 24/03/15 3.183
Chapter 176 24/03/15 3.183
Chapter 175 24/03/15 3.183
Chapter 174 24/03/15 3.215
Chapter 172 24/03/15 3.207
Chapter 171 24/03/15 3.224
Chapter 170 24/03/15 3.208
Chapter 169 24/03/15 3.214
Chapter 168 24/03/15 3.230
Chapter 167 24/03/15 3.191
Chapter 166 24/03/15 3.194
Chapter 165 24/03/15 3.169
Chapter 164 24/03/15 3.171
Chapter 163 24/03/15 3.175
Chapter 162 24/03/15 3.196
Chapter 161 24/03/15 3.217
Chapter 160 24/03/15 3.187
Chapter 159 24/03/15 3.154
Chapter 158 24/03/15 3.157
Chapter 157 24/03/15 3.201
Chapter 156 24/03/15 3.247
Chapter 155 24/03/15 3.181
Chapter 154 24/03/15 3.191
Chapter 153 24/03/15 3.186
Chapter 152 24/03/15 3.196
Chapter 151 24/03/15 3.188
Chapter 150 24/03/15 3.189
Chapter 149 24/03/15 3.155
Chapter 148 24/03/15 3.188
Chapter 147 24/03/15 3.179
Chapter 145 24/03/15 3.184
Chapter 144 24/03/15 3.165
Chapter 143 24/03/15 3.210
Chapter 142 24/03/15 3.180
Chapter 141 24/03/15 3.202
Chapter 140 24/03/15 3.222
Chapter 139 24/03/15 3.204
Chapter 138 24/03/15 3.230
Chapter 137 24/03/15 3.194
Chapter 136 24/03/15 3.176
Chapter 135 24/03/15 3.199
Chapter 134 24/03/15 3.181
Chapter 133 24/03/15 3.203
Chapter 132 24/03/15 3.210
Chapter 131 24/03/15 3.213
Chapter 130 24/03/15 3.182
Chapter 129 24/03/15 3.139
Chapter 128 24/03/15 3.152
Chapter 127 24/03/15 3.158
Chapter 126 24/03/15 3.154
Chapter 125 24/03/15 3.161
Chapter 124 24/03/15 3.145
Chapter 123 24/03/15 3.148
Chapter 122 24/03/15 3.147
Chapter 121 24/03/15 3.174
Chapter 120 24/03/15 3.205
Chapter 119 24/03/15 3.164
Chapter 118 24/03/15 3.166
Chapter 117 24/03/15 3.178
Chapter 116 24/03/15 3.196
Chapter 115 24/03/15 3.171
Chapter 114 24/03/15 3.179
Chapter 113 24/03/15 3.198
Chapter 112 24/03/15 3.142
Chapter 111 24/03/15 3.136
Chapter 110 24/03/15 3.183
Chapter 109 24/03/15 3.149
Chapter 108 24/03/15 3.142
Chapter 107 24/03/15 3.146
Chapter 106 24/03/15 3.143
Chapter 105 24/03/15 3.147
Chapter 104 24/03/15 3.148
Chapter 103 24/03/15 3.156
Chapter 101 24/03/15 3.153
Chapter 100 24/03/15 3.176
Chapter 99 24/03/15 3.119
Chapter 98 24/03/15 3.130
Chapter 97 24/03/15 3.153
Chapter 96 24/03/15 3.153
Chapter 95 24/03/15 3.164
Chapter 94 24/03/15 3.131
Chapter 93 24/03/15 3.125
Chapter 92 15/03/15 3.119
Chapter 91 15/03/15 3.132
Chapter 90 15/03/15 3.150
Chapter 89 15/03/15 3.112
Chapter 88 15/03/15 3.123
Chapter 87 15/03/15 3.158
Chapter 86 15/03/15 3.124
Chapter 85 15/03/15 3.134
Chapter 84 15/03/15 3.118
Chapter 83 15/03/15 3.131
Chapter 82 15/03/15 3.115
Chapter 81 15/03/15 3.127
Chapter 80 15/03/15 3.144
Chapter 79 15/03/15 3.156
Chapter 78 15/03/15 3.155
Chapter 77 15/03/15 3.138
Chapter 76 15/03/15 3.140
Chapter 75 15/03/15 3.141
Chapter 74 15/03/15 3.143
Chapter 73 15/03/15 3.141
Chapter 72 15/03/15 3.145
Chapter 71 15/03/15 3.143
Chapter 70 15/03/15 3.150
Chapter 69 15/03/15 3.152
Chapter 68 15/03/15 3.126
Chapter 67 15/03/15 3.125
Chapter 66 15/03/15 3.124
Chapter 65 15/03/15 3.142
Chapter 64 15/03/15 3.121
Chapter 63 15/03/15 3.128
Chapter 62 15/03/15 3.149
Chapter 61 15/03/15 3.117
Chapter 60 15/03/15 3.140
Chapter 59 15/03/15 3.119
Chapter 58 15/03/15 3.118
Chapter 57 15/03/15 3.127
Chapter 56 15/03/15 3.111
Chapter 55 15/03/15 3.112
Chapter 54 15/03/15 3.119
Chapter 53 15/03/15 3.122
Chapter 52 15/03/15 3.129
Chapter 51 15/03/15 3.123
Chapter 50 15/03/15 3.126
Chapter 49 15/03/15 3.138
Chapter 48 15/03/15 3.139
Chapter 47 15/03/15 3.112
Chapter 46 15/03/15 3.107
Chapter 45 15/03/15 3.110
Chapter 44 15/03/15 3.121
Chapter 43 15/03/15 3.118
Chapter 42 15/03/15 3.110
Chapter 41 15/03/15 3.122
Chapter 40 15/03/15 3.127
Chapter 39 15/03/15 3.138
Chapter 38 15/03/15 3.133
Chapter 37 15/03/15 3.138
Chapter 36 15/03/15 3.129
Chapter 35 15/03/15 3.133
Chapter 34 15/03/15 3.151
Chapter 33 15/03/15 3.124
Chapter 32 15/03/15 3.129
Chapter 31 15/03/15 3.139
Chapter 30 15/03/15 3.126
Chapter 29 15/03/15 3.128
Chapter 28 15/03/15 3.113
Chapter 27 15/03/15 3.113
Chapter 26 15/03/15 3.114
Chapter 25 15/03/15 3.109
Chapter 24 15/03/15 3.117
Chapter 23 15/03/15 3.130
Chapter 22 15/03/15 3.121
Chapter 21 15/03/15 3.138
Chapter 20 15/03/15 3.143
Chapter 19 15/03/15 3.138
Chapter 18 15/03/15 3.135
Chapter 17 15/03/15 3.161
Chapter 16 15/03/15 3.156
Chapter 15 15/03/15 3.172
Chapter 14 15/03/15 3.149
Chapter 13 15/03/15 3.154
Chapter 12 15/03/15 3.172
Chapter 11 15/03/15 3.162
Chapter 10 15/03/15 3.150
Chapter 9 15/03/15 3.146
Chapter 8 15/03/15 3.129
Chapter 7 15/03/15 3.127
Chapter 6 15/03/15 3.147
Chapter 5 15/03/15 3.150
Chapter 4 15/03/15 3.149
Chapter 3 15/03/15 3.154
Chapter 2 15/03/15 3.170
Chapter 1 15/03/15 3.322
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Minh 22:36 27/05Báo vi phạm
Mình ko thích cái này chút nào hết.Aoi kuneida và oga thì sẽ ra sao????
AuthorTrả lời
Tiffany1211 00:58 21/05Báo vi phạm
hết anime là chap mấy vậy có ai thánh nào chỉ mình với kiếm đơ mắt rùi
AuthorTrả lời
Libra_beo 22:02 03/05Báo vi phạm
hay wa
AuthorTrả lời
nonexistent1994 00:34 17/04Báo vi phạm
chap 7, 8 thiếu mấy tấm
AuthorTrả lời
hoangtuboao 21:51 05/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
hoquangdai 23:15 22/02Báo vi phạm
Hết anime là hết chap mấy vậy mấy thánh
AuthorTrả lời
anhbiz 14:29 30/01Báo vi phạm
AuthorTrả lời
hogara 17:05 27/01Báo vi phạm
sao đã end rồi,bộ kunieda bỏ không hả
AuthorTrả lời
zZPTTZz 10:20 22/01Báo vi phạm
Sao đã end rồi -_- còn em Aoi thì tính sao
AuthorTrả lời
hogara 14:00 17/01Báo vi phạm
truyện hay quánhưng tại sao end
AuthorTrả lời
daica123456dien 21:25 14/01Báo vi phạm
buồn quá . ngang đây tác giả bí mẹ nó rồi end luôn
AuthorTrả lời
Chuhai95696 08:48 11/01Báo vi phạm
AuthorTrả lời
ygl 12:37 08/01Báo vi phạm
bộ này sao bị ép end vậy? view thấp quá hả mình thấy hay quá mà

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch