Beelzebub - Vua Quỷ

Beelzebub - Vua Quỷ
Lượt xem: 47.611
Nội dung

Vào một ngày, quỷ vương bảo rằng "Từ ngày mai ta sẽ tiêu diệt loài người". Nhưng rồi vì một vài lí do, ông ta quyết định chuyển giao việc này lại cho con trai mới sinh chưa được bao lâu của mình – Beelzebub. Và thế là Beelzebub được đưa đến thế giới loài người để nuôi dạy trưởng thành, rồi sau này chính cậu sẽ phụng mệnh tiêu diệt loài người. Để nuôi dưỡng Beelzebub lớn mạnh lên cần một người mạnh mẽ làm cha/mẹ cho cậu bé. Và nhân vật chính của truyện – Oga Tatsumi đã được chọn bởi sức mạnh đáng sợ của cậu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 240.6: Extra 6 24/03/15 3.406
Chapter 240.5: Extra 5 24/03/15 3.329
Chapter 240.4: Extra 4 24/03/15 3.274
Chapter 240.3: Extra 3 24/03/15 3.223
Chapter 240.2: Extra 2 - Đoàn Quân Ishiyama Đi Biển 24/03/15 3.221
Chapter 240.1: Extra 1 24/03/15 3.253
Chapter 240: - Kết Thúc 24/03/15 3.310
Chapter 239 24/03/15 3.272
Chapter 238 24/03/15 3.216
Chapter 237 24/03/15 3.223
Chapter 236 24/03/15 3.206
Chapter 235 24/03/15 3.198
Chapter 234 24/03/15 3.195
Chapter 233 24/03/15 3.185
Chapter 232 24/03/15 3.203
Chapter 231 24/03/15 3.198
Chapter 230 24/03/15 3.194
Chapter 229 24/03/15 3.171
Chapter 228 24/03/15 3.165
Chapter 227 24/03/15 3.147
Chapter 226 24/03/15 3.158
Chapter 225 24/03/15 3.182
Chapter 224 24/03/15 3.203
Chapter 223 24/03/15 3.183
Chapter 222 24/03/15 3.175
Chapter 221 24/03/15 3.199
Chapter 220 24/03/15 3.195
Chapter 219 24/03/15 3.198
Chapter 218 24/03/15 3.194
Chapter 217 24/03/15 3.205
Chapter 216 24/03/15 3.171
Chapter 215 24/03/15 3.183
Chapter 214 24/03/15 3.183
Chapter 213 24/03/15 3.182
Chapter 212 24/03/15 3.165
Chapter 211 24/03/15 3.182
Chapter 210 24/03/15 3.180
Chapter 209 24/03/15 3.185
Chapter 208 24/03/15 3.152
Chapter 207 24/03/15 3.184
Chapter 206 24/03/15 3.187
Chapter 205 24/03/15 3.180
Chapter 204 24/03/15 3.173
Chapter 203 24/03/15 3.172
Chapter 202 24/03/15 3.187
Chapter 201 24/03/15 3.191
Chapter 200 24/03/15 3.199
Chapter 199 24/03/15 3.170
Chapter 198 24/03/15 3.169
Chapter 197 24/03/15 3.176
Chapter 196 24/03/15 3.187
Chapter 195 24/03/15 3.165
Chapter 194 24/03/15 3.162
Chapter 193 24/03/15 3.158
Chapter 192 24/03/15 3.160
Chapter 191 24/03/15 3.172
Chapter 190 24/03/15 3.173
Chapter 189 24/03/15 3.168
Chapter 188 24/03/15 3.171
Chapter 187 24/03/15 3.182
Chapter 186 24/03/15 3.198
Chapter 185 24/03/15 3.214
Chapter 183 24/03/15 3.196
Chapter 182 24/03/15 3.195
Chapter 181 24/03/15 3.192
Chapter 179 24/03/15 3.266
Chapter 178 24/03/15 3.228
Chapter 177 24/03/15 3.211
Chapter 176 24/03/15 3.211
Chapter 175 24/03/15 3.212
Chapter 174 24/03/15 3.250
Chapter 172 24/03/15 3.239
Chapter 171 24/03/15 3.252
Chapter 170 24/03/15 3.239
Chapter 169 24/03/15 3.246
Chapter 168 24/03/15 3.262
Chapter 167 24/03/15 3.223
Chapter 166 24/03/15 3.223
Chapter 165 24/03/15 3.200
Chapter 164 24/03/15 3.199
Chapter 163 24/03/15 3.207
Chapter 162 24/03/15 3.228
Chapter 161 24/03/15 3.245
Chapter 160 24/03/15 3.216
Chapter 159 24/03/15 3.176
Chapter 158 24/03/15 3.179
Chapter 157 24/03/15 3.228
Chapter 156 24/03/15 3.277
Chapter 155 24/03/15 3.210
Chapter 154 24/03/15 3.222
Chapter 153 24/03/15 3.219
Chapter 152 24/03/15 3.226
Chapter 151 24/03/15 3.219
Chapter 150 24/03/15 3.224
Chapter 149 24/03/15 3.185
Chapter 148 24/03/15 3.219
Chapter 147 24/03/15 3.209
Chapter 145 24/03/15 3.216
Chapter 144 24/03/15 3.191
Chapter 143 24/03/15 3.243
Chapter 142 24/03/15 3.214
Chapter 141 24/03/15 3.234
Chapter 140 24/03/15 3.261
Chapter 139 24/03/15 3.234
Chapter 138 24/03/15 3.268
Chapter 137 24/03/15 3.229
Chapter 136 24/03/15 3.210
Chapter 135 24/03/15 3.231
Chapter 134 24/03/15 3.211
Chapter 133 24/03/15 3.231
Chapter 132 24/03/15 3.238
Chapter 131 24/03/15 3.244
Chapter 130 24/03/15 3.212
Chapter 129 24/03/15 3.164
Chapter 128 24/03/15 3.184
Chapter 127 24/03/15 3.186
Chapter 126 24/03/15 3.178
Chapter 125 24/03/15 3.193
Chapter 124 24/03/15 3.168
Chapter 123 24/03/15 3.179
Chapter 122 24/03/15 3.171
Chapter 121 24/03/15 3.198
Chapter 120 24/03/15 3.235
Chapter 119 24/03/15 3.188
Chapter 118 24/03/15 3.191
Chapter 117 24/03/15 3.211
Chapter 116 24/03/15 3.225
Chapter 115 24/03/15 3.197
Chapter 114 24/03/15 3.207
Chapter 113 24/03/15 3.227
Chapter 112 24/03/15 3.171
Chapter 111 24/03/15 3.159
Chapter 110 24/03/15 3.209
Chapter 109 24/03/15 3.175
Chapter 108 24/03/15 3.164
Chapter 107 24/03/15 3.170
Chapter 106 24/03/15 3.165
Chapter 105 24/03/15 3.174
Chapter 104 24/03/15 3.173
Chapter 103 24/03/15 3.184
Chapter 101 24/03/15 3.179
Chapter 100 24/03/15 3.203
Chapter 99 24/03/15 3.141
Chapter 98 24/03/15 3.154
Chapter 97 24/03/15 3.176
Chapter 96 24/03/15 3.175
Chapter 95 24/03/15 3.186
Chapter 94 24/03/15 3.153
Chapter 93 24/03/15 3.147
Chapter 92 15/03/15 3.140
Chapter 91 15/03/15 3.150
Chapter 90 15/03/15 3.177
Chapter 89 15/03/15 3.136
Chapter 88 15/03/15 3.155
Chapter 87 15/03/15 3.182
Chapter 86 15/03/15 3.148
Chapter 85 15/03/15 3.163
Chapter 84 15/03/15 3.141
Chapter 83 15/03/15 3.158
Chapter 82 15/03/15 3.142
Chapter 81 15/03/15 3.151
Chapter 80 15/03/15 3.171
Chapter 79 15/03/15 3.183
Chapter 78 15/03/15 3.183
Chapter 77 15/03/15 3.164
Chapter 76 15/03/15 3.173
Chapter 75 15/03/15 3.173
Chapter 74 15/03/15 3.174
Chapter 73 15/03/15 3.173
Chapter 72 15/03/15 3.176
Chapter 71 15/03/15 3.176
Chapter 70 15/03/15 3.181
Chapter 69 15/03/15 3.182
Chapter 68 15/03/15 3.148
Chapter 67 15/03/15 3.151
Chapter 66 15/03/15 3.147
Chapter 65 15/03/15 3.169
Chapter 64 15/03/15 3.158
Chapter 63 15/03/15 3.151
Chapter 62 15/03/15 3.170
Chapter 61 15/03/15 3.135
Chapter 60 15/03/15 3.158
Chapter 59 15/03/15 3.136
Chapter 58 15/03/15 3.134
Chapter 57 15/03/15 3.145
Chapter 56 15/03/15 3.128
Chapter 55 15/03/15 3.128
Chapter 54 15/03/15 3.135
Chapter 53 15/03/15 3.137
Chapter 52 15/03/15 3.142
Chapter 51 15/03/15 3.138
Chapter 50 15/03/15 3.145
Chapter 49 15/03/15 3.154
Chapter 48 15/03/15 3.156
Chapter 47 15/03/15 3.128
Chapter 46 15/03/15 3.123
Chapter 45 15/03/15 3.125
Chapter 44 15/03/15 3.134
Chapter 43 15/03/15 3.132
Chapter 42 15/03/15 3.123
Chapter 41 15/03/15 3.142
Chapter 40 15/03/15 3.144
Chapter 39 15/03/15 3.159
Chapter 38 15/03/15 3.153
Chapter 37 15/03/15 3.160
Chapter 36 15/03/15 3.147
Chapter 35 15/03/15 3.153
Chapter 34 15/03/15 3.173
Chapter 33 15/03/15 3.144
Chapter 32 15/03/15 3.145
Chapter 31 15/03/15 3.159
Chapter 30 15/03/15 3.144
Chapter 29 15/03/15 3.143
Chapter 28 15/03/15 3.130
Chapter 27 15/03/15 3.129
Chapter 26 15/03/15 3.127
Chapter 25 15/03/15 3.126
Chapter 24 15/03/15 3.134
Chapter 23 15/03/15 3.148
Chapter 22 15/03/15 3.137
Chapter 21 15/03/15 3.156
Chapter 20 15/03/15 3.163
Chapter 19 15/03/15 3.155
Chapter 18 15/03/15 3.156
Chapter 17 15/03/15 3.185
Chapter 16 15/03/15 3.178
Chapter 15 15/03/15 3.195
Chapter 14 15/03/15 3.174
Chapter 13 15/03/15 3.180
Chapter 12 15/03/15 3.195
Chapter 11 15/03/15 3.182
Chapter 10 15/03/15 3.172
Chapter 9 15/03/15 3.166
Chapter 8 15/03/15 3.150
Chapter 7 15/03/15 3.147
Chapter 6 15/03/15 3.169
Chapter 5 15/03/15 3.175
Chapter 4 15/03/15 3.174
Chapter 3 15/03/15 3.177
Chapter 2 15/03/15 3.198
Chapter 1 15/03/15 3.359
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Minh 22:36 27/05/16Báo vi phạm
Mình ko thích cái này chút nào hết.Aoi kuneida và oga thì sẽ ra sao????
AuthorTrả lời
Tiffany1211 00:58 21/05/16Báo vi phạm
hết anime là chap mấy vậy có ai thánh nào chỉ mình với kiếm đơ mắt rùi
AuthorTrả lời
Libra_beo 22:02 03/05/16Báo vi phạm
hay wa
AuthorTrả lời
nonexistent1994 00:34 17/04/16Báo vi phạm
chap 7, 8 thiếu mấy tấm
AuthorTrả lời
hoangtuboao 21:51 05/04/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
hoquangdai 23:15 22/02/16Báo vi phạm
Hết anime là hết chap mấy vậy mấy thánh
AuthorTrả lời
anhbiz 14:29 30/01/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
hogara 17:05 27/01/16Báo vi phạm
sao đã end rồi,bộ kunieda bỏ không hả
AuthorTrả lời
zZPTTZz 10:20 22/01/16Báo vi phạm
Sao đã end rồi -_- còn em Aoi thì tính sao
AuthorTrả lời
hogara 14:00 17/01/16Báo vi phạm
truyện hay quánhưng tại sao end
AuthorTrả lời
daica123456dien 21:25 14/01/16Báo vi phạm
buồn quá . ngang đây tác giả bí mẹ nó rồi end luôn
AuthorTrả lời
Chuhai95696 08:48 11/01/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
ygl 12:37 08/01/16Báo vi phạm
bộ này sao bị ép end vậy? view thấp quá hả mình thấy hay quá mà

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch