Beelzebub - Vua Quỷ

Beelzebub - Vua Quỷ

Nội dung

Vào một ngày, quỷ vương bảo rằng "Từ ngày mai ta sẽ tiêu diệt loài người". Nhưng rồi vì một vài lí do, ông ta quyết định chuyển giao việc này lại cho con trai mới sinh chưa được bao lâu của mình – Beelzebub. Và thế là Beelzebub được đưa đến thế giới loài người để nuôi dạy trưởng thành, rồi sau này chính cậu sẽ phụng mệnh tiêu diệt loài người. Để nuôi dưỡng Beelzebub lớn mạnh lên cần một người mạnh mẽ làm cha/mẹ cho cậu bé. Và nhân vật chính của truyện – Oga Tatsumi đã được chọn bởi sức mạnh đáng sợ của cậu.

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 240.6: Extra 6 24/03/15 3.448
Chapter 240.5: Extra 5 24/03/15 3.348
Chapter 240.4: Extra 4 24/03/15 3.292
Chapter 240.3: Extra 3 24/03/15 3.245
Chapter 240.2: Extra 2 - Đoàn Quân Ishiyama Đi Biển 24/03/15 3.246
Chapter 240.1: Extra 1 24/03/15 3.279
Chapter 240: - Kết Thúc 24/03/15 3.349
Chapter 239 24/03/15 3.304
Chapter 238 24/03/15 3.247
Chapter 237 24/03/15 3.251
Chapter 236 24/03/15 3.230
Chapter 235 24/03/15 3.221
Chapter 234 24/03/15 3.220
Chapter 233 24/03/15 3.212
Chapter 232 24/03/15 3.235
Chapter 231 24/03/15 3.226
Chapter 230 24/03/15 3.219
Chapter 229 24/03/15 3.195
Chapter 228 24/03/15 3.186
Chapter 227 24/03/15 3.168
Chapter 226 24/03/15 3.182
Chapter 225 24/03/15 3.205
Chapter 224 24/03/15 3.223
Chapter 223 24/03/15 3.205
Chapter 222 24/03/15 3.199
Chapter 221 24/03/15 3.229
Chapter 220 24/03/15 3.229
Chapter 219 24/03/15 3.227
Chapter 218 24/03/15 3.221
Chapter 217 24/03/15 3.234
Chapter 216 24/03/15 3.197
Chapter 215 24/03/15 3.209
Chapter 214 24/03/15 3.214
Chapter 213 24/03/15 3.208
Chapter 212 24/03/15 3.188
Chapter 211 24/03/15 3.208
Chapter 210 24/03/15 3.203
Chapter 209 24/03/15 3.208
Chapter 208 24/03/15 3.174
Chapter 207 24/03/15 3.205
Chapter 206 24/03/15 3.209
Chapter 205 24/03/15 3.203
Chapter 204 24/03/15 3.195
Chapter 203 24/03/15 3.196
Chapter 202 24/03/15 3.210
Chapter 201 24/03/15 3.217
Chapter 200 24/03/15 3.226
Chapter 199 24/03/15 3.193
Chapter 198 24/03/15 3.191
Chapter 197 24/03/15 3.199
Chapter 196 24/03/15 3.213
Chapter 195 24/03/15 3.189
Chapter 194 24/03/15 3.188
Chapter 193 24/03/15 3.187
Chapter 192 24/03/15 3.186
Chapter 191 24/03/15 3.199
Chapter 190 24/03/15 3.199
Chapter 189 24/03/15 3.195
Chapter 188 24/03/15 3.197
Chapter 187 24/03/15 3.211
Chapter 186 24/03/15 3.229
Chapter 185 24/03/15 3.247
Chapter 183 24/03/15 3.228
Chapter 182 24/03/15 3.229
Chapter 181 24/03/15 3.223
Chapter 179 24/03/15 3.303
Chapter 178 24/03/15 3.260
Chapter 177 24/03/15 3.247
Chapter 176 24/03/15 3.243
Chapter 175 24/03/15 3.246
Chapter 174 24/03/15 3.295
Chapter 172 24/03/15 3.283
Chapter 171 24/03/15 3.288
Chapter 170 24/03/15 3.267
Chapter 169 24/03/15 3.284
Chapter 168 24/03/15 3.304
Chapter 167 24/03/15 3.263
Chapter 166 24/03/15 3.254
Chapter 165 24/03/15 3.230
Chapter 164 24/03/15 3.229
Chapter 163 24/03/15 3.240
Chapter 162 24/03/15 3.257
Chapter 161 24/03/15 3.273
Chapter 160 24/03/15 3.244
Chapter 159 24/03/15 3.197
Chapter 158 24/03/15 3.201
Chapter 157 24/03/15 3.252
Chapter 156 24/03/15 3.304
Chapter 155 24/03/15 3.235
Chapter 154 24/03/15 3.246
Chapter 153 24/03/15 3.245
Chapter 152 24/03/15 3.253
Chapter 151 24/03/15 3.245
Chapter 150 24/03/15 3.251
Chapter 149 24/03/15 3.209
Chapter 148 24/03/15 3.242
Chapter 147 24/03/15 3.232
Chapter 145 24/03/15 3.237
Chapter 144 24/03/15 3.212
Chapter 143 24/03/15 3.268
Chapter 142 24/03/15 3.239
Chapter 141 24/03/15 3.264
Chapter 140 24/03/15 3.287
Chapter 139 24/03/15 3.264
Chapter 138 24/03/15 3.295
Chapter 137 24/03/15 3.255
Chapter 136 24/03/15 3.239
Chapter 135 24/03/15 3.257
Chapter 134 24/03/15 3.237
Chapter 133 24/03/15 3.255
Chapter 132 24/03/15 3.270
Chapter 131 24/03/15 3.272
Chapter 130 24/03/15 3.247
Chapter 129 24/03/15 3.193
Chapter 128 24/03/15 3.209
Chapter 127 24/03/15 3.207
Chapter 126 24/03/15 3.200
Chapter 125 24/03/15 3.221
Chapter 124 24/03/15 3.193
Chapter 123 24/03/15 3.208
Chapter 122 24/03/15 3.197
Chapter 121 24/03/15 3.224
Chapter 120 24/03/15 3.266
Chapter 119 24/03/15 3.208
Chapter 118 24/03/15 3.213
Chapter 117 24/03/15 3.231
Chapter 116 24/03/15 3.242
Chapter 115 24/03/15 3.214
Chapter 114 24/03/15 3.225
Chapter 113 24/03/15 3.245
Chapter 112 24/03/15 3.186
Chapter 111 24/03/15 3.176
Chapter 110 24/03/15 3.230
Chapter 109 24/03/15 3.193
Chapter 108 24/03/15 3.181
Chapter 107 24/03/15 3.184
Chapter 106 24/03/15 3.181
Chapter 105 24/03/15 3.187
Chapter 104 24/03/15 3.188
Chapter 103 24/03/15 3.202
Chapter 101 24/03/15 3.200
Chapter 100 24/03/15 3.223
Chapter 99 24/03/15 3.155
Chapter 98 24/03/15 3.170
Chapter 97 24/03/15 3.188
Chapter 96 24/03/15 3.190
Chapter 95 24/03/15 3.198
Chapter 94 24/03/15 3.167
Chapter 93 24/03/15 3.161
Chapter 92 15/03/15 3.152
Chapter 91 15/03/15 3.164
Chapter 90 15/03/15 3.192
Chapter 89 15/03/15 3.151
Chapter 88 15/03/15 3.170
Chapter 87 15/03/15 3.201
Chapter 86 15/03/15 3.164
Chapter 85 15/03/15 3.178
Chapter 84 15/03/15 3.156
Chapter 83 15/03/15 3.174
Chapter 82 15/03/15 3.156
Chapter 81 15/03/15 3.165
Chapter 80 15/03/15 3.189
Chapter 79 15/03/15 3.202
Chapter 78 15/03/15 3.203
Chapter 77 15/03/15 3.179
Chapter 76 15/03/15 3.189
Chapter 75 15/03/15 3.189
Chapter 74 15/03/15 3.191
Chapter 73 15/03/15 3.193
Chapter 72 15/03/15 3.194
Chapter 71 15/03/15 3.195
Chapter 70 15/03/15 3.198
Chapter 69 15/03/15 3.203
Chapter 68 15/03/15 3.161
Chapter 67 15/03/15 3.164
Chapter 66 15/03/15 3.159
Chapter 65 15/03/15 3.182
Chapter 64 15/03/15 3.175
Chapter 63 15/03/15 3.165
Chapter 62 15/03/15 3.189
Chapter 61 15/03/15 3.147
Chapter 60 15/03/15 3.173
Chapter 59 15/03/15 3.150
Chapter 58 15/03/15 3.145
Chapter 57 15/03/15 3.157
Chapter 56 15/03/15 3.142
Chapter 55 15/03/15 3.140
Chapter 54 15/03/15 3.147
Chapter 53 15/03/15 3.154
Chapter 52 15/03/15 3.156
Chapter 51 15/03/15 3.153
Chapter 50 15/03/15 3.161
Chapter 49 15/03/15 3.171
Chapter 48 15/03/15 3.174
Chapter 47 15/03/15 3.144
Chapter 46 15/03/15 3.150
Chapter 45 15/03/15 3.150
Chapter 44 15/03/15 3.155
Chapter 43 15/03/15 3.151
Chapter 42 15/03/15 3.143
Chapter 41 15/03/15 3.163
Chapter 40 15/03/15 3.165
Chapter 39 15/03/15 3.186
Chapter 38 15/03/15 3.175
Chapter 37 15/03/15 3.178
Chapter 36 15/03/15 3.168
Chapter 35 15/03/15 3.173
Chapter 34 15/03/15 3.193
Chapter 33 15/03/15 3.163
Chapter 32 15/03/15 3.170
Chapter 31 15/03/15 3.179
Chapter 30 15/03/15 3.166
Chapter 29 15/03/15 3.164
Chapter 28 15/03/15 3.150
Chapter 27 15/03/15 3.149
Chapter 26 15/03/15 3.146
Chapter 25 15/03/15 3.146
Chapter 24 15/03/15 3.153
Chapter 23 15/03/15 3.164
Chapter 22 15/03/15 3.154
Chapter 21 15/03/15 3.176
Chapter 20 15/03/15 3.180
Chapter 19 15/03/15 3.171
Chapter 18 15/03/15 3.172
Chapter 17 15/03/15 3.204
Chapter 16 15/03/15 3.194
Chapter 15 15/03/15 3.220
Chapter 14 15/03/15 3.196
Chapter 13 15/03/15 3.201
Chapter 12 15/03/15 3.220
Chapter 11 15/03/15 3.210
Chapter 10 15/03/15 3.198
Chapter 9 15/03/15 3.185
Chapter 8 15/03/15 3.172
Chapter 7 15/03/15 3.167
Chapter 6 15/03/15 3.198
Chapter 5 15/03/15 3.203
Chapter 4 15/03/15 3.197
Chapter 3 15/03/15 3.199
Chapter 2 15/03/15 3.223
Chapter 1 15/03/15 3.440
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Minh 22:36 27/05/16Báo vi phạm
Mình ko thích cái này chút nào hết.Aoi kuneida và oga thì sẽ ra sao????

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch