Berserk

Berserk
Lượt xem: 61.321
Nội dung

Trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh, mỗi con người khi sinh ra đều mang một sứ mệnh và vai trò nhất định. Đặc biệt, có những người được xem là có khả năng thay đổi thế giới, họ được gọi là "God Hand" và có quyền phán xét mọi việc. Đến một lúc nào đó người mang số mệnh phải đứng trước sự lựa chọn cho cuộc đời mình: đi theo số phận sắp đặt trở thành thành viên của God Hand hay tự tìm cho mình lối đi riêng... Từ đó phát triển ra hai tuyến nhân vật, một đồng ý với những gì số phận sắp đặt, một từ bỏ để đi theo con đường riêng của mình. 
Nhân vật chính trong truyện là Gatts, từ nhỏ đã bị xem là một đứa bé đem lại xui xẻo vì người ta nói rằng anh sinh ra từ một xác chết. Gatts là một kiếm sĩ với thanh kiếm to bản đeo trên lưng, chỉ với một nhát anh có thể khiến đối phương gãy lìa. Nhưng đồng thời Gatts cũng là một Berserker - những con người chỉ biết chiến đấu điên cuồng với thứ vũ khí khủng khiếp và thường không thể làm chủ được cơn phẫn nộ của bản thân trong những cuộc đối đầu. ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 346 23:16 12/09 3.465
Chapter 345 23:16 12/09 3.261
Chapter 344 22:40 07/07 3.572
Chapter 343 28/12/15 3.479
Chapter 342 04/12/15 3.352
Chapter 341 28/10/15 3.371
Chapter 340 26/10/15 3.324
Chapter 339 03/10/15 3.277
Chapter 338 30/07/15 3.374
Chapter 337 15/03/15 3.379
Chapter 336 15/03/15 3.184
Chapter 335 15/03/15 3.186
Chapter 334 15/03/15 3.153
Chapter 333 15/03/15 3.169
Chapter 332 15/03/15 3.170
Chapter 331 15/03/15 3.170
Chapter 330 15/03/15 3.153
Chapter 329 15/03/15 3.149
Chapter 328 15/03/15 3.155
Chapter 327.6 23:16 12/09 3.004
Chapter 327.5 23:16 12/09 3.005
Chapter 327.4 23:16 12/09 3.005
Chapter 327.3 23:16 12/09 3.006
Chapter 327.2 23:16 12/09 3.008
Chapter 327.1 23:16 12/09 3.013
Chapter 327: f 15/03/15 3.127
Chapter 327: e 15/03/15 3.133
Chapter 327: d 15/03/15 3.160
Chapter 327: c 15/03/15 3.141
Chapter 327: b 15/03/15 3.139
Chapter 327 15/03/15 3.132
Chapter 326 15/03/15 3.143
Chapter 325 15/03/15 3.145
Chapter 324 15/03/15 3.133
Chapter 323 15/03/15 3.141
Chapter 322 15/03/15 3.149
Chapter 321 15/03/15 3.153
Chapter 320 15/03/15 3.156
Chapter 319 15/03/15 3.139
Chapter 318 15/03/15 3.139
Chapter 317 15/03/15 3.126
Chapter 316 15/03/15 3.142
Chapter 315 15/03/15 3.148
Chapter 314 15/03/15 3.142
Chapter 313 15/03/15 3.138
Chapter 312 15/03/15 3.149
Chapter 311 15/03/15 3.164
Chapter 310 15/03/15 3.142
Chapter 309 15/03/15 3.156
Chapter 308 15/03/15 3.148
Chapter 307 15/03/15 3.159
Chapter 306 15/03/15 3.153
Chapter 305 15/03/15 3.162
Chapter 304 15/03/15 3.194
Chapter 303 15/03/15 3.162
Chapter 302 15/03/15 3.151
Chapter 301 15/03/15 3.171
Chapter 300 15/03/15 3.169
Chapter 299 15/03/15 3.145
Chapter 298 15/03/15 3.146
Chapter 297 15/03/15 3.158
Chapter 296 15/03/15 3.153
Chapter 295 15/03/15 3.141
Chapter 294 15/03/15 3.153
Chapter 293 15/03/15 3.153
Chapter 292 15/03/15 3.154
Chapter 291 15/03/15 3.147
Chapter 290 15/03/15 3.159
Chapter 289 15/03/15 3.151
Chapter 288 15/03/15 3.149
Chapter 287 15/03/15 3.143
Chapter 286 15/03/15 3.155
Chapter 285 15/03/15 3.145
Chapter 284 15/03/15 3.147
Chapter 283 15/03/15 3.139
Chapter 282 15/03/15 3.137
Chapter 281 15/03/15 3.151
Chapter 280 15/03/15 3.168
Chapter 279 15/03/15 3.143
Chapter 278 03/10/15 3.070
Chapter 277 15/03/15 3.148
Chapter 276 15/03/15 3.132
Chapter 275 15/03/15 3.128
Chapter 274 15/03/15 3.136
Chapter 273 15/03/15 3.129
Chapter 272 15/03/15 3.139
Chapter 271 15/03/15 3.148
Chapter 270 15/03/15 3.140
Chapter 269 15/03/15 3.144
Chapter 268 15/03/15 3.146
Chapter 267 15/03/15 3.153
Chapter 266 15/03/15 3.139
Chapter 265 15/03/15 3.151
Chapter 264 15/03/15 3.136
Chapter 263 15/03/15 3.146
Chapter 262 15/03/15 3.144
Chapter 261 15/03/15 3.124
Chapter 260 15/03/15 3.138
Chapter 259 15/03/15 3.127
Chapter 258 15/03/15 3.141
Chapter 257 15/03/15 3.142
Chapter 256 15/03/15 3.142
Chapter 255 15/03/15 3.149
Chapter 254 15/03/15 3.147
Chapter 253 15/03/15 3.154
Chapter 252 15/03/15 3.141
Chapter 251 15/03/15 3.137
Chapter 250 15/03/15 3.153
Chapter 249 15/03/15 3.123
Chapter 248 15/03/15 3.131
Chapter 247 15/03/15 3.140
Chapter 246 15/03/15 3.130
Chapter 245 15/03/15 3.159
Chapter 244 15/03/15 3.149
Chapter 243 15/03/15 3.152
Chapter 242 15/03/15 3.161
Chapter 241 15/03/15 3.138
Chapter 240 15/03/15 3.180
Chapter 239 15/03/15 3.137
Chapter 238 15/03/15 3.148
Chapter 237 15/03/15 3.142
Chapter 236 15/03/15 3.143
Chapter 235 15/03/15 3.129
Chapter 234 15/03/15 3.128
Chapter 233 15/03/15 3.142
Chapter 232 15/03/15 3.146
Chapter 231 15/03/15 3.137
Chapter 230 15/03/15 3.153
Chapter 229 15/03/15 3.135
Chapter 228 15/03/15 3.146
Chapter 227 15/03/15 3.125
Chapter 227 15/03/15 3.123
Chapter 226 15/03/15 3.135
Chapter 226 15/03/15 3.138
Chapter 225 15/03/15 3.148
Chapter 225 15/03/15 3.129
Chapter 224 15/03/15 3.131
Chapter 224 15/03/15 3.136
Chapter 223 15/03/15 3.107
Chapter 223 15/03/15 3.129
Chapter 222 15/03/15 3.137
Chapter 222 15/03/15 3.114
Chapter 221 15/03/15 3.113
Chapter 221 15/03/15 3.127
Chapter 220 03/10/15 3.086
Chapter 219 15/03/15 3.121
Chapter 219 15/03/15 3.134
Chapter 218 15/03/15 3.123
Chapter 218 15/03/15 3.119
Chapter 217 15/03/15 3.129
Chapter 217 15/03/15 3.130
Chapter 216 15/03/15 3.117
Chapter 216 15/03/15 3.139
Chapter 215 15/03/15 3.114
Chapter 215 15/03/15 3.127
Chapter 214 15/03/15 3.118
Chapter 214 15/03/15 3.132
Chapter 213 15/03/15 3.103
Chapter 213 15/03/15 3.124
Chapter 212 15/03/15 3.113
Chapter 212 15/03/15 3.127
Chapter 211 15/03/15 3.115
Chapter 211 15/03/15 3.120
Chapter 210 15/03/15 3.131
Chapter 210 15/03/15 3.147
Chapter 209 15/03/15 3.141
Chapter 209 15/03/15 3.137
Chapter 208 15/03/15 3.124
Chapter 208 15/03/15 3.143
Chapter 207 15/03/15 3.144
Chapter 207 15/03/15 3.140
Chapter 206 15/03/15 3.135
Chapter 206 15/03/15 3.150
Chapter 205 15/03/15 3.138
Chapter 205 15/03/15 3.136
Chapter 204 15/03/15 3.142
Chapter 204 15/03/15 3.161
Chapter 203 15/03/15 3.135
Chapter 203 15/03/15 3.146
Chapter 202 15/03/15 3.155
Chapter 202 15/03/15 3.151
Chapter 201 15/03/15 3.165
Chapter 201 15/03/15 3.162
Chapter 200 15/03/15 3.173
Chapter 199 15/03/15 3.154
Chapter 198 15/03/15 3.173
Chapter 197 15/03/15 3.160
Chapter 196 15/03/15 3.162
Chapter 195 15/03/15 3.155
Chapter 194 15/03/15 3.164
Chapter 193 15/03/15 3.138
Chapter 192 15/03/15 3.155
Chapter 191 15/03/15 3.168
Chapter 190 15/03/15 3.169
Chapter 189 15/03/15 3.156
Chapter 188 03/10/15 3.088
Chapter 187 15/03/15 3.153
Chapter 186 15/03/15 3.166
Chapter 185 15/03/15 3.175
Chapter 184 15/03/15 3.151
Chapter 183 15/03/15 3.163
Chapter 182 15/03/15 3.169
Chapter 181 15/03/15 3.155
Chapter 180 15/03/15 3.169
Chapter 179 15/03/15 3.148
Chapter 178 15/03/15 3.151
Chapter 177 15/03/15 3.168
Chapter 176 15/03/15 3.157
Chapter 175 03/10/15 3.099
Chapter 174 15/03/15 3.175
Chapter 173 15/03/15 3.159
Chapter 172 15/03/15 3.144
Chapter 171 15/03/15 3.164
Chapter 170 15/03/15 3.160
Chapter 169 15/03/15 3.170
Chapter 168 15/03/15 3.159
Chapter 167 15/03/15 3.134
Chapter 166 15/03/15 3.147
Chapter 165 15/03/15 3.140
Chapter 164 15/03/15 3.156
Chapter 163 15/03/15 3.147
Chapter 162 15/03/15 3.149
Chapter 161 15/03/15 3.158
Chapter 160 15/03/15 3.178
Chapter 159 15/03/15 3.142
Chapter 158 15/03/15 3.146
Chapter 157 15/03/15 3.147
Chapter 156 15/03/15 3.152
Chapter 155 15/03/15 3.146
Chapter 154 15/03/15 3.144
Chapter 153 15/03/15 3.136
Chapter 152 03/10/15 3.078
Chapter 151 15/03/15 3.156
Chapter 150 15/03/15 3.161
Chapter 149 15/03/15 3.136
Chapter 148 15/03/15 3.165
Chapter 147 15/03/15 3.160
Chapter 146 15/03/15 3.154
Chapter 145 15/03/15 3.169
Chapter 144 15/03/15 3.169
Chapter 143 15/03/15 3.163
Chapter 142 15/03/15 3.167
Chapter 141 03/10/15 3.103
Chapter 140 15/03/15 3.158
Chapter 139 15/03/15 3.166
Chapter 138 15/03/15 3.158
Chapter 137 15/03/15 3.160
Chapter 136 15/03/15 3.158
Chapter 135 15/03/15 3.173
Chapter 134 15/03/15 3.176
Chapter 133 15/03/15 3.159
Chapter 132 15/03/15 3.159
Chapter 131 15/03/15 3.163
Chapter 130 15/03/15 3.174
Chapter 129 03/10/15 3.093
Chapter 128 15/03/15 3.161
Chapter 127 15/03/15 3.170
Chapter 126 15/03/15 3.155
Chapter 125 15/03/15 3.152
Chapter 124 03/10/15 3.084
Chapter 123 15/03/15 3.160
Chapter 122 15/03/15 3.150
Chapter 121 03/10/15 3.089
Chapter 120 15/03/15 3.167
Chapter 119 15/03/15 3.141
Chapter 118 15/03/15 3.146
Chapter 117 15/03/15 3.169
Chapter 116 15/03/15 3.166
Chapter 115 15/03/15 3.163
Chapter 114 15/03/15 3.151
Chapter 113 15/03/15 3.159
Chapter 112 15/03/15 3.149
Chapter 111 03/10/15 3.108
Chapter 110 15/03/15 3.156
Chapter 109 03/10/15 3.089
Chapter 108 15/03/15 3.160
Chapter 107 15/03/15 3.171
Chapter 106 15/03/15 3.165
Chapter 105 15/03/15 3.169
Chapter 104 15/03/15 3.173
Chapter 103 03/10/15 3.117
Chapter 102 03/10/15 3.133
Chapter 101 15/03/15 3.150
Chapter 100 15/03/15 3.170
Chapter 99 15/03/15 3.137
Chapter 98 15/03/15 3.149
Chapter 97 15/03/15 3.156
Chapter 96 15/03/15 3.134
Chapter 95 15/03/15 3.140
Chapter 94 15/03/15 3.149
Chapter 93 15/03/15 3.141
Chapter 92 03/10/15 3.089
Chapter 91 15/03/15 3.137
Chapter 90 15/03/15 3.155
Chapter 89 15/03/15 3.140
Chapter 88 15/03/15 3.156
Chapter 87 15/03/15 3.145
Chapter 86 15/03/15 3.144
Chapter 85 15/03/15 3.159
Chapter 84 15/03/15 3.152
Chapter 83 15/03/15 3.151
Chapter 82 15/03/15 3.139
Chapter 81 15/03/15 3.152
Chapter 80 15/03/15 3.161
Chapter 79 15/03/15 3.137
Chapter 78 15/03/15 3.149
Chapter 77 15/03/15 3.159
Chapter 76 15/03/15 3.156
Chapter 75 15/03/15 3.153
Chapter 74 15/03/15 3.133
Chapter 73 15/03/15 3.143
Chapter 72 15/03/15 3.140
Chapter 71 15/03/15 3.155
Chapter 70 15/03/15 3.153
Chapter 69 03/10/15 3.084
Chapter 68 03/10/15 3.084
Chapter 67 03/10/15 3.079
Chapter 66 15/03/15 3.149
Chapter 65 15/03/15 3.173
Chapter 64 03/10/15 3.098
Chapter 63 15/03/15 3.225
Chapter 62 15/03/15 3.276
Chapter 61 15/03/15 3.168
Chapter 60 15/03/15 3.166
Chapter 59 15/03/15 3.153
Chapter 58 15/03/15 3.150
Chapter 57 03/10/15 3.096
Chapter 56 15/03/15 3.146
Chapter 55 15/03/15 3.151
Chapter 54 03/10/15 3.077
Chapter 53 15/03/15 3.155
Chapter 52 03/10/15 3.085
Chapter 51 15/03/15 3.156
Chapter 50 03/10/15 3.088
Chapter 49 15/03/15 3.151
Chapter 48 15/03/15 3.154
Chapter 47 15/03/15 3.152
Chapter 46 15/03/15 3.158
Chapter 45 15/03/15 3.161
Chapter 44 15/03/15 3.175
Chapter 43 15/03/15 3.153
Chapter 42 15/03/15 3.142
Chapter 41 15/03/15 3.150
Chapter 40 15/03/15 3.141
Chapter 39 15/03/15 3.179
Chapter 38 15/03/15 3.160
Chapter 37 15/03/15 3.152
Chapter 36 15/03/15 3.150
Chapter 35 15/03/15 3.146
Chapter 34 15/03/15 3.136
Chapter 33 15/03/15 3.147
Chapter 32 15/03/15 3.148
Chapter 31 15/03/15 3.165
Chapter 30 15/03/15 3.157
Chapter 29 15/03/15 3.150
Chapter 28 15/03/15 3.147
Chapter 27 15/03/15 3.151
Chapter 26 15/03/15 3.150
Chapter 25 15/03/15 3.153
Chapter 24 15/03/15 3.148
Chapter 23 15/03/15 3.145
Chapter 22 15/03/15 3.162
Chapter 21 15/03/15 3.143
Chapter 20 03/10/15 3.100
Chapter 19 15/03/15 3.129
Chapter 18 15/03/15 3.148
Chapter 17 15/03/15 3.159
Chapter 16 15/03/15 3.148
Chapter 15 15/03/15 3.168
Chapter 14 15/03/15 3.139
Chapter 13 15/03/15 3.154
Chapter 12 15/03/15 3.157
Chapter 11 15/03/15 3.146
Chapter 10 15/03/15 3.168
Chapter 9 15/03/15 3.152
Chapter 8 15/03/15 3.169
Chapter 7 15/03/15 3.170
Chapter 6 15/03/15 3.156
Chapter 5 15/03/15 3.176
Chapter 4 15/03/15 3.195
Chapter 3 15/03/15 3.197
Chapter 2 15/03/15 3.213
Chapter 1 15/03/15 3.272
Chapter 1 15/03/15 3.260
Chapter 0 23:16 12/09 3.051
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Ha 22:10 13/09Chapter 345Báo vi phạm
Hóng mãi
AuthorTrả lời
Dan 23:41 12/09Báo vi phạm
Nữa đi nữa đi!
AuthorTrả lời
MrHallelujah 11:58 26/05Báo vi phạm
đọc cái truyện này tôi thích nhất là chap 62
AuthorTrả lời
tekado1998 17:02 17/05Báo vi phạm
where is chap mới
AuthorTrả lời
beckclgt 20:35 09/05Báo vi phạm
ae có truyện nào nói về thời trung cổ mà như vầy ko giới thiệu mình với
AuthorTrả lời
santina 18:04 06/05Báo vi phạm
Truyện có sức hút dã man, đọc rồi không ngừng được. Chẳng biết bao giờ mới có chap mới đây π~π, haizz
AuthorTrả lời
0973366798 01:51 19/04Báo vi phạm
chap ny main bị hiếp là chap nào vậy?
  • Author
    duong01qua 03:59 19/04Báo vi phạm
    chap 102
  • Author
    Oz 04:27 19/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
takaramaka 15:34 12/03Báo vi phạm
mấy tháng rồi mà chưa có chap mới. Đọc tới già lun quá quý vị
AuthorTrả lời
TranLam 08:27 24/02Báo vi phạm
đậu xanh quên hết mịa nó nội dung rồi
AuthorTrả lời
datnguyen123 06:52 27/01Báo vi phạm
truyện hay kinh khủng ,đọc hết 343 chương rồi mà cứ muốn nó ra tiếp ,mà tốc độ ra truyện lâu quá ,đã vậy bộ này còn kén người đọc nữa .
AuthorTrả lời
dohoang94 23:36 02/01Báo vi phạm
vkl tới hè 2016 lận. chắc chớt

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch