Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 1
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 2
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 3
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 4
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 5
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 6
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 7
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 8
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 9
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 10
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 11
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 12
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 13
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 14
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 15
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 16
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 17
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 18
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 19
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 20
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 21
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 22
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 23
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 24
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 25
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 26
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 27
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 28
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 29
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 30
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 31
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 32
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 33
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 34
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 35
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 36
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 37
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 38
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 39
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 40
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 41
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 42
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 43
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 44
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 45
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 46
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 47
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 48
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 49
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 50
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 51
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 52
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 53
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 54
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 55
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 56
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 57
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 58
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 59
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 60
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 61
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 62
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 63
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 64
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 65
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 66
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 67
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 68
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 69
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 70
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 71
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 72
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 73
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 74
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 75
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 76
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 77
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 78
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 79
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 80
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 81
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 82
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 83
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 84
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 85
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 86
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 87
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 88
Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - Trang 89
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Newbiee Thành viên 1 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
thằng main này bị làm sao mà phải đeo cái miếng dán trên má quanh năm suốt tháng vậy ????
 • Author
  . Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Chắc bị chó liếm đấy bạn ))
Author Trả lời
truong dung Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
truyện TQ ra nhiều chap nhưng lại rất giở nhưng nếu bạn muốn đọc truyện TQ hay mà lại ra nhiều chap thì tôi giới thiệu bạn những thể loại main bá, ko mê gái:
-LĂNG THIÊN THẦN ĐẾ
-DANH SÁCH KẺ PHẢN DIỆN
-THÚ NHÂN
-THẦN VÕ THIÊN TÔN
-TRỌNG SINH SAU TÁM VẠN NĂM
-VẠN CỔ THẦN VƯƠNG
-THÔN PHỆ MỘT THẾ GIỚI TU TIÊN
-TÔN THƯỢNG
-cổ chân nhân
-THÂM DẠ THƯ ỐC
-ĐẠI TƯỢNG VÔ HÌNH
-ĐẠI TƯỢNG VÔ HÌNH
-TRÙNG SINH CHI ĐÔ THỊ CUỒNG TIÊN
-THẦN VÕ ĐẾ TÔN
Author Trả lời
Mikoto Cute Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Chào các oni~chan , Mikoto năm nay 12 tuổi và muốn nhận anh trai nuôi có ai chấp nhận Mikoto dễ thương này không
 • Author
  vô danh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  chào em, nhìn em như trap vậy anh méo dám nhận OwO
Author Trả lời
Kain Red Thành viên 1 ngày trước Chapter 11 Báo vi phạm
ngũ hình quyền ? T tưởng chỉ có thất hình quyền
Author Trả lời
Người mẹ damdang Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Á ra , ở đây có chàng trai nào muốn nhận ta làm mẹ không . Đãi ngộ sẽ rất lớn đấy đừng bỏ lỡ
 • Author
  Zen Melon Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  đc đjt thì oki
 • Author
  Nguyễn Phúc Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  cái name như thế thì ông nội tôi cug k dám nhận emo
 • Author
  Mikoto Cute Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Lêu lêu cái bà già xấu xí ~
Author Trả lời
đơm Thành viên 2 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
cho ba má nó nhận ko ra main ưemo
Author Trả lời
Wi bu Thành viên 4 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
emocon pug điêu ghê
Author Trả lời
nguyen hai phong Thành viên 4 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
lua` mày tao làm chó hai`
 • Author
  chó pro Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  emo đỉ chó lươn lẹo vloz
Author Trả lời
nguyen hai phong Thành viên 4 ngày trước Chapter 16 Báo vi phạm
con chó nhìn 2` vc
Author Trả lời
Dũng Ak Thành viên 5 ngày trước Chapter 43 Báo vi phạm
Vl ngao bái
 • Author
  Ngụy Vô Tiện Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  có người chung ý nghĩemo
Author Trả lời
Đặng Lụa Thành viên 5 ngày trước Chapter 43 Báo vi phạm
Bạn nào muốn tham gia vào nhóm Zalo bàn luận về truyện thì ib 0965790526
 • Author
  Black Hunter Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  It me
Author Trả lời
VÅ© Phạm y Thành viên 6 ngày trước Chapter 43 Báo vi phạm
Main ngầu vllllllllllllllllllllllllllll hóa yasuo 20gg
Author Trả lời
Đông Nguyá»…n Thành viên 11 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Tưởng truyện hay có đột phá gì nhưng nhìn chung ko hấp dẫn lắm.
Main thì ngu ngáo,IQ thì thấp,lại chậm tiêu nói chung kiêu nv như này ko ưa nổi
Author Trả lời
Tuan Vo Thành viên 12 ngày trước Chapter 5 Báo vi phạm
Chap 5 rồi mà vẫn phế vật vãi
 • Author
  . Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Mới đọc 5 chap mà than thì m phế vật đéo hơn gì ai
 • Author
  vui lòng nhập Tên Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  ý kiến kiểu đểu gì vậy
 • Author
  Linhtinh Baon Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  thak "." hắn nhắn thì thôi đây mi so sánh ta nói ngu vãi ra lo học hành đi con ạ xem gặp bọn nhắn tin thế này chán ko chịu dc . Nghĩ j mà đi so sánh với thực tế của họ emo
 • Author
  vu P Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  mày đọc dài vl emo
Author Trả lời
... tiểu linh nhi Thành viên 15 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Nói chung truyện đb rẻ rách đây là ý kiến của t. Còn ý kiến của cm thì kệ mẹ chúng m đừng có vô đây sủa
 • Author
  Khanh Nguyen Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  Spam cc